Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LÉLEK KAPCSOLATA A HALANDÓ EMBERREL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LÉLEK KAPCSOLATA A HALANDÓ EMBERREL"— Előadás másolata:

1 A LÉLEK KAPCSOLATA A HALANDÓ EMBERREL
A KAUZÁLIS TEST A LÉLEK KAPCSOLATA A HALANDÓ EMBERREL Mottó: Légy szerény, ha a Bölcsességet keresed, és légy még szerényebb ha rátalálsz arra.

2 A LÉLEK MEGKÖZELÍTÉSE ŐSI BÖLCSESSÉG
A lélek születik, fejlődik, kezdetben fiatal, fejletlen lélek, és fokozatosan, az emberi fejlődés végére válik mindentudóvá. Az életben a nehézségeink, problémáink a karma működésének eredménye. (Szerénység) A lélek olyan családba és nemzetbe születik, ahová a Karma Urai vezetik. Egy lélek egy időben csak egyetlen személyiséget ölthet magára. NEW AGE A lélek mindentudó és mindenható. Már most kész a továbblépésre. (Ez az utolsó inkarnációm.) Az életben a nehézségeink azért vannak, mert a lélek önként vállalta azokat. (Büszkeség) A lélek olyan családba és nemzetbe születik, ahová ő látja jónak. Egy lélek egy időben több személyiséget is magára ölthet (Duál-triál-stb. lelkek)

3 EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ)
A Z E M B E R F E L É P Í T É S E MONÁD (A HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE) EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANASZ) KAUZÁLIS TEST Jinarajadasa C., First Principles of Theosophy, TPH, 1960, Fig. 55, p. 166 (Also see Leadbeater C.W., Man, Visible and Invisible, TPH, 1971, Plate II) The Monad (Turîyâtma), existing on the Anupâdaka Plane, puts forth a reflection of itself and acquires vehicles on the lower Planes for the sake of gaining experience. The Permanent Atoms and Principles get attached to the Monad with the help of the seven Creative Hierarchies. The four lower Principles constitute the perishable Personality, which is renewed every incarnation. The real Individual, the Self (Jîvâtma) continues in the Causal Body, lasts throughout the Human stage. ASZTRO-MENTÁLIS TEST SZEMÉLYISÉG ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST SŰRŰ FIZIKAI TEST

4 A KAUZÁLIS TEST Fejletlen ember kauzális teste Fejlett ember kauzális teste

5 A KAUZÁLIS TEST Adeptusi beavatás előtt álló kauzális teste

6 A lélek és az újraszületés I.
A szunnyadó tulajdonságok kifejlesztésének módszere: kívülről jövő hatások  le kell ereszkedni ezekért a hatásokért  újraszületés. A lélek önmaga egy részét az alsóbb síkokon hozza működésbe, ott tapasztalatot gyűjt, majd visszahúzódik önmagába. Hasonlat: pénzügyi befektetés. Korlátozások: a lélek soha nem képes tökéletesen kifejezni magát az alsóbb síkokon A lélek csak egy fizikai testtel rendelkezhet, de akárhány gondolatformát meglelkesíthet. Az ember azért kapja az életét, hogy a lélek előre haladjon, ez az egyetlen fontos dolog. Semmi nem lehet neki jó, ami a léleknek nem jó. Hasonlatok: iskolai nap, reggel ott folytatja, ahol este abbahagyta. A tanulásra fordított időt a tanulóra bízzák.

7 A lélek és az újraszületés II.
A fáról lehulló levél, a gyöngyért lemerülő búvár, a földműves, aki a földjén dolgozik, a szerepet játszó színész. A személyiség a lélek töredéke, kicsi része. A földi ember a lélek ezred része, a legrosszabb része. A személyiség semmit nem árul el a lélek valódi fejlettségéről!! Hasonlat: csőbe dugott ujj. Mítoszok: Narcissus, Persephone, Minotaurus – Theseus – Ariadne Indiai életrendszer – az igazi fordulópont az élet fele.

8 A lélek és befektetése I.
Önmaga egy részét lehelyezi az alsóbb síkokra. A lehelyezett kauzális anyag ténylegesen keveredik az alsóbb síkok anyagával. Az emberek óriási többségénél semmilyen aktivitás nincs az 1. és a 2. alsíkon. Csak a 3. alsík anyagának kis része helyezhető le. A fejletlen embernél a 3. as. 1%-a aktív, az okkultizmus tanulóinál a 2. as-ból is van. Mivel a lélek félig alszik, nagyon gyenge és tökéletlen az irányítása a lehelyezett rész fölött. A kis rész rendelkezik a heves tapasztalásokkal, sokkal élénkebb, mint a többi rész. Gyakran az egésznek gondolja magát, azonosítja magát az anyaggal, és ellenáll a többi lehelyezett, de nem keveredő anyagnak. a saját síkján marad, (b) lehelyeződik, de nem keveredik, (c) lehelyeződik és keveredik. Cél: (c) erősen markolja meg az anyagot, miközben kapjon irányítást a (a)-tól a (b)-n keresztül. A (c) növekedhet méretben és erőben, de nem mindig ez történik – önállósítja magát, azt gondolja, ő a teljes Én.

9 A lélek és befektetése II.
Ha az anyag mentális, teljesen materialista. Gyakorlatias, tárgyilagos, értelmes, de kőszívű. Az élete a lélek szempontjából teljes kudarc. Ha az anyag asztrális, önző, saját kielégülésére gondol, szenvedélyeinek él, élete a lélek szempontjából kudarc. A (c) kéznek mennyiségben és minőségben kell növekednie. Minden földi élet egy lehetőség, aminek elmulasztása akadályt és késlekedést jelent a következő testet öltésben. Karmikus következmények. Van bizonyos veszteség is, ami a korai időszakokban elkerülhetetlen. (pl. asztrális árnyék) Eltekintve a szokatlanul gonosz életektől, összességében a veszteség kisebb, mint a nyereség. Az (a), (b) és (c) az életperiódus végén visszahúzódnak, a tapasztalatok szétoszlanak a lélek teljes anyagában. (hasonlat a csoportlélekkel). Új testet öltésnél nem ugyanaz az anyag jön vissza.

10 A lélek és befektetése III.
Ha a kéz túlságosan megerősödik a karhoz képest, visszanyomja azt a testbe, elvékonyodik, megbénul, és a kéz önállósítja magát. Amputáció csuklóban. Annyi kommunikáció fennmarad, amennyi a személyiség életben tartásához szükséges. Az utolsó pillanatban is friss élet áradhat a lebénult karon keresztül, sokk, erőfeszítés hatására. A lélek visszaszerzi a kéz egy részét. Az ilyen élet elvesztegetett, mert legfeljebb nincs komolyabb veszteség, de nyereség sincs.

11 A lélek és befektetése IV.
C. A személyiség hatalmába keríti a kart, magába szívja azt, és elszakítja a testtől. Szándékos, kitartó gonoszsággal, fekete mágiával érhető el. Amputáció a vállnál, a lélek szinte az egész befektethető tőkéjét elveszíti. Nem teljes veszteség, a test megmarad, és ott a lélek hatalmas, fejletlen felső része. Újraszületés primitív emberként – ha van megfelelő test. Avîchi – vámpír – 8. birodalom D. Szélsőséges eset: Az önzés és elkülönülés a testet is megfertőzi, és elszakad a lélek fejletlen részétől, így a kauzális test is széttörik, teljesen megsemmisül. Nem tud újraszületni az emberi fajban. Visszazuhan az állati létbe, és legalább egy lánckorszak kell, amíg visszajut. Nincs bizonyíték, hogy ilyen valaha is megtörtént. De még ilyenkor is megmarad a passzív kauzális lélek-rész a monád eszközéül.

12 A lélek és a személyiség I.
Kapcsolat az Én és a személyiség között: Antahkarana, ezüst fonál (kar). Híd, csatorna, stb. Végül felbomlik. A testben a szív a felső hármasság központja  a tudat összpontosítása a szívben, az Én elérése. A fejletlen embernek semmilyen kapcsolata nincs az Énnel, míg a beavatottnál teljes kommunikáció. A két véglet között végtelen variáció. Feladat: az Én és a személyiség közötti kapcsolat erősítése. Csak egyetlen tudat van, a személyiség nem elkülönült lény. Az Én töredéke lekerül a személyiségbe. A tisztánlátók apró aranyemberkének írják le, vagy a Tudat Csillagának. Ezt az ember bármelyik alapcsakrában tarthatja, a sugártól függ. Az ötödik gyökérfaj jellemzően az agyban tartja, az agyalapi mirigy központjához kötve. Az Én saját síkján teljes, még ha fejletlen is, a személyiségben viszont csak érintőlegesen van jelen. Az Én soha nem rossz, amit tud, abban nem téved, bizonyos dolgokban tudatlan. Ahol a kauzális testben hiány van, ott az alsóbb eszközök helytelen cselekedeteket hajthatnak végre. A rossz nem az Én-ből származik, hanem az ott levő hiányból. Sokat segíthetnek a szülők, tanárok az Én-nek eszközei irányításában. Mit fejlesztenek?

13 A lélek és a személyiség II.
A legtöbb embernél állandó feszültség az a. és a m. test között, és egyik sincs összhangban az Én-nel. A személyiség mindent a saját szemszögéből lát. Az Én csak a személyiségen keresztül működik, nem érti, mi történik. Elfordul, kivárja a devachant. Időnként az Én kap egy impulzust „fentről”, ami nem tud kifejeződni a személyiségben. Az ember hirtelen megváltozik, ismeretlen élmények érik. Ok: serkentés az Én-ből. A meditáció az egyik módszer az Én érdeklődésének felkeltésére. Nem az Én-t akarjuk lehúzni, hanem a személyiséget felemelni. Mindig hatékony, még ha a fizikai világban a dolgok nehézkesek is. A tudatos meditáció és a spirituális tanulmányozás megnyitja és nyitva tartja a csatornát az Én és a sz. között. Átlagember: a csatorna el van dugulva. Különleges alkalmak áttörhetik a dugulást. Pl. megtérés. Három módszer az Én fejlődésére: A tudós és filozófus útja. Nemcsak az alsó, hanem a felső elmét is fejlesztik. A buddhikus test majd később fog fejlődni. A felső érzelmek használatának módszere (szeretet, áhítat, együttérzés). A buddhikus fejlődik, a kauzális majd később fog fejlődni. Nem érthető a működése: az akarat fejlődik, és a fizikai test visszahat az atmikus anyagra.

14 A lélek és a személyiség III.
Néha az Én el van foglalva a saját síkján levő dolgaival, és elfeledkezik a személyiségről. A sz. úgy emlékezteti létezésére, hogy baklövést követ el, ami fájdalmat okoz. Néha egy különleges munka befejezése után az Én elviszi az energiáját, és a sz-nek a fásultság marad. Ezzel az én elismeri, hogy a munka fontos volt a számára. A lehelyezett Én-részt olyan érdeklődések szövik át, amelyek eltérnek az Én általános érdeklődésétől, ezért az Én semmilyen figyelmet nem fordít a sz. alsóbb életére, hacsak valami szokatlan nem történik vele. Ha szeretnénk az Én figylemét magunkra vonni, a sz-t hasznossá kell tenni számára. Gondolatok nagyobb részét felfelé irányítani. Az Én tudja, hogy bizonyos ismeretek csak a sz-en keresztül szerezhetők meg, bizonyos időt szentelni kell(ene) neki. Ez gyakran nem vonzó. Milyen személyiségeket látunk: fizikai, asztrális, mentális. Az Én dönthet úgy, hogy a komolyabb erőfeszítést egy másik testet öltésre halasztja, hátha azok az eszközök majd fogékonyabbak lesznek, mint a mostani, amit rémülettel néz. Lehetetlen megítélni a sz. állapotából az Én fejlettségét. Amikor az Én elhatározza, hogy az energiáját a sz. fordítja, az hihetetlen fejlődésnek indul.

15 A lélek és a személyiség IV.
Meg kell tanulnunk egyre kedvezőbb feltételeket biztosítani a Én számára, nekünk kell nyújtani a kezünket. Legalább ne akadályozzuk. Ennek keretében: Megszabadulni az önzéstől. A személyiség a munkának és ne a személyes érdeknek szentelje magát. Az elmét feltölteni magas szintű gondolatokkal. Törekedni kell, hogy kiderítsük, mire vágyik az Én. (Életfeladat.) Az én és a mentális test közötti kapcsolat a legfontosabb, minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy aktív és élénk legyen. Nagy veszély rejlik a fegyelmezetlen képzeletben. Az Én-nek meg kell szereznie a teljes irányítást felette. Az ellenőrizetlen képzelet gyengíti az akaratot, mert az elhatározás kellemetlen aspektusaival foglalkozik. Hamlet: „az elhatározás eredeti színe elsápad a fakó észjárással”. Az akaratot és a képzeletet semmiképpen nem szabad a nehézségekre összpontosítani. Megerősítések. Színész-színjáték hasonlat: a színésznek megvan a valódi élete. Az a dolga, hogy jól játssza a szerepét. Nem számít, milyen szerepet kaptunk, csak az, hogyan játszunk.

16 Az Én a személyiségben I.
Az Én-re csak az önzetlen érzelmek, gondolatok hatnak, minden más a permanens atomra hat. A legtöbb embernek vannak időszakai, amikor tele van energiával, sugallatokkal, lelkesedéssel. Ilyenkor az Én hat rá. Ez a hatás MINDIG ott van! Az asztrális síkról érkező érzelmi impulzus és a buddhikus síkról érkező intuíció. Aludni rá egyet. Az intuíció mindig önzetlen Az Én hatása, amikor az ember belülről tudja, hogy valami igaz. Az inspiráció a felső manasztól, az intuíció a buddhikus tudattól jön, az atma a lelkiismeretet irányítja. Az élet tanítása: (1) a világtól kapott oktatással (2) az intuíción keresztül. Lelkiismeret: az Én tudása az adott témában. Óvatosság: az Én maga is csak részben fejlett! A könyörületesség, pártatlanság, igazság egyetemes törvényei.

17 Az Én a személyiségben II.
Amikor bármilyen erő lejön a magasabb síkról, átalakul abban az eszközben, ahová lejön. Az eszköz természetének megfelelő az átalakulás, az energia olyan formájává, amilyenre az eszköz leginkább alkalmas. Mielőtt lehívjuk a magasabb erőket, mindennél fontosabb megtisztítani az alsóbb természetet. Az Én gyakran bevési a személyiségbe elképzeléseit annak álmában, szimbólumok felhasználásával. Minden Én-nek megvan a maga rendszere, de bizonyos formák általánosnak tűnnek. A Csend hangja.

18 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET Szabari János, 30/


Letölteni ppt "A LÉLEK KAPCSOLATA A HALANDÓ EMBERREL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések