Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Projekt."— Előadás másolata:

1 Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Projekt je spolufinancovaný ESF Az Európai Szociális Alap támogatásával

2 Csicsay Károly  A pedagógusok tájékoztatása, felkészítése  Tájékoztatás az érettségi vizsgák írásbeli részének szerkezetéről, formájáról, értékelési módjáról; a tananyagfejlesztésről és a követelményrendszerről.  A tanárok felkészítése a feladatlapok összeállítására, értékelésére; módszertani útmutató a kétszintű érettségi vizsgákhoz.  A tudásfelmérők típusai; elemzésük bemutatása.  A feladatlapok szerkezete, készítési módjuk.  Az ún. specifikációs táblázatok szerepe.  Feladatlapok készítése, értékelése.  Fogalmak tisztázása.  Készségek kialakítása. A továbbképzés célja

3 Csicsay Károly  Descartes filozófiája szerint a logikus gondolkodásnak 3 eleme van: Kérdés? Példa. Megoldás! E továbbképzés során mi is ezt az elvet kívánjuk követni.  Kérdéseket vetünk fel, illetve várunk Önöktől, amelyekre példákat mutatunk be, s majd készítünk közösen. Problémákat vitatunk meg, amelyek az utóbbi évek próba érettségi írásbeli vizsgáin merültek fel. Végül (ezekkel kapcsolatban) együttesen megoldásokat keresünk a bemutatott problémák kiküszöbölésére. A továbbképzés mottójaként

4 Csicsay Károly 1. nap: 2 óra 2. nap: 4 óra délelőtt 4 óra délután 2,5 óra este 3. nap: 4 óra délelőtt 4 óra délután 2,5 óra este 4. nap: 5 óra délelőtt ----------------------------------- Összesen: 28 óra A továbbképzés programja

5 Csicsay Károly  Tananyag és követelmények: tantervek (4- és 8-oszt. gimnáziumok, szakközépiskolák), érettségi követelmények, műveltségi alapkövetelmények – gimnáziumok számára, az alapkövetelményekben foglalt feladatok – gimn. számára, műveltségi alapkövetelmények – szakiskolák számára, módszertani útmutató az alapkövetelményekhez, a Monitor 9 szerepe és a középiskolák elvárásai – belépéstől a kilépésig a követelmények összehangolásának szükségessége. Új elképzelés:  A kommunikációs alapokra helyezett nyelvtanoktatás előnyei. Rövid bemutató a már elkészült tankönyvekből.  Bemutató a készülő kerettantervekről. Az 1. nap programja – első rész

6 Csicsay Károly  A tudásértékelés, -mérés módjai, valamint az erről szóló miniszteri rendelet.  Az érettségi vizsgák szerkezete – 2006-ig majd 2007-től  Az érettségi vizsgák írásbeli részei (az ún. külső és belső formái: feladatlap, fogalmazás)  Az érettségi írásbeli vizsgák célja  Az érettségi írásbeli vizsgák feladata  Az érettségi fogalmazás régi és új formájáról  Az extern érettségi írásbeli vizsgák feladattípusai  A tanulást segítő információforrások Az 1. nap programja – első rész

7 Csicsay Károly   A fogalmak tisztázása  Az értékelés formái: osztályozás, besorolás …  Az objektivitás mértéke az értékelések során  Az iskolák valós és hamis értékrendjének alakulása az országos mérések alapján.  A tudásfelmérők (Monitor, extern érettségi írásbeli) alapján kialakult nézetek, vélemények, értékítéletek.  A pedagógiai mérések módjai, formái, típusai  Az általános (országos) mérések előnyei s hátrányai  A pedagógustársadalom álláspontja, véleménye az országos szintű mérésekről. 1. nap – második rész

8 Fecsó Szilárd  Tesztelmélet  Első fejezet /2 óra/  A feladatlapok fokmérői – a fogalmak megmagyarázása: validitás, reliabilitás, a feladatlapok (tesztek) általános jellemzői  A feladatlapok tartalmi, szerkezeti és egyéb kérdései  A tananyag tartalmi és szerkezeti kérdései a feladatlap érvényességének szempontjából  A tananyag szerkezeti modellje  Második fejezet /2 óra/  Az ismeretek hierarchikus rendszere a Bloom-féle taxonómia alapján – kognitív szint, kompetencia  A teljesítmény alapú követelményrendszer  A feladatlapok nehézségi foka 2. nap – délelőtt (2x2 óra)

9 Fecsó Szilárd  Harmadik fejezet /2 +2 óra/  Reliabilitás és a feladatlapok megbízhatóságának kérdései  A feladatlapok megbízhatóságának kiszámolása  Elvárások a didaktikai feladatlapokkal kapcsolatban: érvényesség és korrektség elve  A feladatlapok típusai  A feladatok típusai  A feladatlapok szerkezeti felépítése  Az iskolai didaktikai feladatlapok szerkezeti /variációs/ lehetőségei 2. nap – délután (2x2 óra)

10 Fecsó Szilárd  A nap során gyűjtött tapasztalatok megvitatása, értékelése  A tesztelmélet vitatott pontjainak, egyes kérdéseinek megbeszélése.  A Bloom-féle taxonómia érvényesítésének kérdései a tananyag szerkezetén belül /elmélet és gyakorlat viszonya/.  Tapasztalatok megbeszélése a didaktikai tesztekkel kapcsolatban, különbségek az országos feladatlapok és az /egyéni/ iskolai felmérők szerkezetében és tartalmában.  Mitől függ az ilyen típusú feladatlapok iskolai alkalmazásának lehetősége és sikere? Szükséges-e a tananyag tartalmi-szerkezeti átalakítása?  Módszer- és szemléletmódváltás kérdései az „iskolai” mindennapokban. 2. nap – este (2,5 óra)

11 Csicsay Károly Az ún. specifikációs táblázatok – rendszerezett táblázatok  Az ún. specifikációs táblázatok célja, szerepe a feladatlapok készítése során.  A táblázatok szerkezete: az Állami Tanfelügyelői Hivatal számára készített régebbi specifikációs táblázat az ÁTH számára készített ún. strukturális táblázat feladatlappal együtt – bemutató egyes feladatok esetében felmerülő buktatók a bemutatott táblázatok elemzése, értékelése  A táblázatokban foglalt témakörök egyeztetése az érettségi követelményekkel – egyéni feladatként, majd közösen. 3. nap – délelőtt (2x2 óra)

12 Csicsay Károly   Adott témakörre saját táblázatok készítése a témakörök elosztása a témakörök egyeztetése az érettségi követelményekkel a táblázat egyes oszlopainak szerkesztése, kitöltése az arányosság figyelembevétele (terjedelem, tartalom, téma, forma, feladattípus… szerint)  Az elkészített táblázatok bemutatása, értékelése a fentiekben felsorolt kritériumok alapján részeire bontjuk az elkészített táblázatokat a kész táblázatok megfelelő, elfogadható részeinek kiemelése az előforduló hibák javítása, következtetések 3. nap – délután (2x2 óra)

13 Csicsay Károly A tapasztalok megvitatása  A nap során gyűjtött tapasztalatok értékelése  Vélemények az eddigi országos szintű feladatlapok tartalmával, szerkezetével kapcsolatban.  Vélemények és javaslatok a további országos szintű feladatlapok készítésével, tartalmával kapcsolatban.  A feladatlapok készítéséhez szükséges ún. specifikációs (rendszerezett) táblázatok jelentősége, felhasználhatósága a továbbiakban.  Tapasztalatok a táblázatok, majd pedig a feladatlapok készítése során.  Az országos szintű tudásfelmérések jelentősége, szerepe az oktatásban. 3. nap – este (2,5 óra)

14 Csicsay Károly  Az elkészített táblázatok alapján saját feladatlap összeállítása  A feladatlap készítésének módja: a témakörök összehangolása az érettségi követelményekkel a specifikációs táblázat alapján kiválasztani a feladatokat az arányosság figyelembevétele (a feladatok típusai; nyelvi és irodalmi, valamint magyar és világirodalmi kérdések aránya) a feladatok igényességi szintjének aránya (lásd: a megrendelőben) a módszertani útmutató követése, valamint az ún. megrendelő figyelembevétele (objednávka od ŠPÚ) a feladatlap külső formája; a mondatok terjedelme, az ún. negatív kérdések problémája, megfogalmazása, jelölése, A/B variánsok készítése …  az elkészített feladatlapok bemutatása, értékelése, elemzése  a diákok várható teljesítménye, annak értékelhetősége  a tanfolyamon szerzett tapasztalok, ismeretek összegzése 4. nap – délelőtt (5 óra)

15 A továbbképzés programjának ismertetése után nézzük az 1. nap témáit részletesen! A továbbképzés programjának ismertetése után nézzük az 1. nap témáit részletesen!


Letölteni ppt "Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Tanárok továbbképzése – a feladatlapok készítésének módszertana Program Projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések