Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program 2014-2020 Előadó: Bánné dr. Gál Boglárka Dr. Varga Máté Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program 2014-2020 Előadó: Bánné dr. Gál Boglárka Dr. Varga Máté Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013."— Előadás másolata:

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program 2014-2020 Előadó: Bánné dr. Gál Boglárka Dr. Varga Máté Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. október

2 Megyei önkormányzatok feladatai Korábban megszokott feladatok megszűntek (intézmény üzemeltetés) Új feladatok: Területfejlesztés Vidékfejlesztés Területrendezés Koordináció A megyei fejlesztési program elkészítése

3 Megyei tervezési folyamat logikája 1.Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben elkészültek) 2.Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (lezárult, közgyűlés elfogadta) 3.Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) 4.A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése folyamatban van ( 2014 október 31.) 5.Partnerség biztosítása (ágazati és járási egyeztetések) 6.Területi koordináció ellátása 7.Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

4 Projektötletek gyűjtése Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése: Két ciklusban (2013 őszén, 2014 tavaszán) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség végezte Személyes és online projektfeltöltési módszerrel Közel 4400 db projektjavaslat érkezett be

5 Megyei Program két része Megyei Stratégiai Program: Ágazati és járási egyeztetések alkalmával gyűjtött információkat és a megyei specifikumokat alapul véve került kidolgozásra 45 napos társadalmi egyeztetésen esett át A javaslatok beépítésre kerültek A megyei közgyűlés elfogadta (2014. július 2.) Megyei Operatív Program: A jogszabályok, tervezési sablonok és módszertanok alapján került kidolgozásra A TOP és az ágazati operatív programokból megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza 45 napos társadalmi egyeztetésen esett át A javaslatok beépítésre kerültek A megyei közgyűlés a holnapi ülésén fogadhatja el

6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Fejlesztési Koncepció és Program célrendszere 1.Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben döntően elkészültek) 2.Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (folyamatban van, a legtöbb megyében elfogadás előtt áll) 3.Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) 4.A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése 5.Partnerség biztosítása 6.Területi koordináció ellátása 7.Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

7 Felhasználható forrás Terület és Településfejlesztési Operatív Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megye: 49,51 MrdFt (450 MrdFt-ból, átlag 24 MrdFt) Kistérségek: indikatívan 27,238 MrdFt Megyei Jogú Város: 33 MrdFt --------------------------------------------------------------------- + Ágazati operatív programok forrásai

8 Felhasználható forrás (Kistérség → Járás) 8 KistérségForrás (M Ft) Abaúj-Hegyközi1 054,5 Bodrogközi1 166,9 Edelényi1 856,8 Encsi1 410,3 Kazincbarcikai2 766,3 Mezőcsáti1 042,2 Mezőkövesdi2 128,3 Miskolci3 722,6 Ózdi3 159,3 Sárospataki1 471,9 Sátoraljaújhelyi1 338,5 Szerencsi2 135,7 Szikszói1 207,5 Tiszaújvárosi1 765,1 Tokaji1 012,7 Összesen27 238,6

9 TOP prioritások – források felhasználása Prioritás/intézkedésMegyei keretJárás keret 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók x 1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál x 1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés x 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével x 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés x 2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés x 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés x 3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása x 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése x 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése x 4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása x 4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja x 5. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 5.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése x 5.2. Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva x 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával x 6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek x 6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok x 6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése x

10 Gazdaságfejlesztési rész (prioritás) Járási infrastruktúra fejlesztési rész (prioritás) Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési rész Megyei Operatív Program részei és intézkedései

11 Gazdaságfejlesztési rész Intézkedések és tevékenységekTOP forrásKöltségvetés (MFt) 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és foglakoztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban 26 420 Kiemelt gazdasági ágazatok kijelölése az egyes kiemelt térségekben, melyek jelentős hozzáadott értékkel, export árbevétellel, foglalkoztatással, vagy és innovációs teljesítménnyel bírnak, vagy növekedési potenciállal rendelkeznek TOP 6.224 Új munkahelyek létesítését támogató infrastrukturális feltételek (ipari parkok kialakítása) kialakításaTOP 1.16 000 Pályázati konstrukció működtetése megyei koordináció mentén az egyes kiemelt térségek által kijelölt és preferált gazdasági ágazatokban TOP 1.211 640 Közösségi célú foglakoztatás ösztönzése, szociális gazdaság bővítéseTOP 6.16 450 Befektetés-ösztönzés, marketing tevékenységekTOP 1.2945 Egyéb foglalkoztatás ösztönző, munkanélküliek mobilitását segítő támogatásTOP 6.21 361 2. Innováció vezérelt gazdaságfejlesztés BAZ megyében7 880 Vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző, illetve innovatív kezdő vállalkozások létesítésének és növekedésének tanácsadási programja TOP 6.22 450 Innovatív kezdő Vállalkozások létesítéséhez és az innováció ösztönzéséhez szükséges telephelyi feltételek megteremtéseTOP 1.13 300 Pályázati Alap Vállalkozások számára innovációs célú projektek megvalósításáraTOP 1.22 130 3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés13 500 Üzleti infrastruktúrák, iparterületek elérhetőségének támogatásaTOP 1.32 600 A munkaerő-piaci központok, munkahelyek elérhetőségének javításaTOP 1.310 900 4. Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznosítása1 710 Turisztikai desztinációk integrált fejlesztése1 710 kiemelt turisztikai attrakcióGINOP turisztikai attrakciókTOP 2.1 turisztikai szolgáltatásokTOP 1.21 710 Megyei szinten összehangolt turisztikai marketing és értékesítés-ösztönző tevékenységGINOP 5.Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások finanszírozási feltételeinek javításaGINOP Összesen 49 510

12 Járási infrastruktúra fejlesztési rész TOP Prioritás/IntézkedésAlap Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járások (Ft) 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében ERFA3 927 489 024 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés ERFA8 846 794 705 2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés 2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken ERFA9 404 085 113 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése ERFA3 697 659 632 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása 4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés ESZA1 362 571 525 6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése ÖSSZESEN 27 238 600 000

13 Projektgyűjtés széles körű igények érkeztek A települések részéről nagyrészt energetikai és településfejlesztési javaslatok A városi rangú települések: ipari park, inkubátorház, egyéb gazdaságfejlesztési akciók A Megyei Program Operatív részében: Üzleti szolgáltató és innováció központok létesítése Ózd-Sáta közútfejlesztés Kerékpáros útvonalhálózat fejlesztése, gyalogturizmus rendszerének kialakítása Szilvásvárad, Aggtelek és a Bükk hegység, illetve Gömöri dombság és Ózd irányába Ózdon a Manda projekthez illeszkedve interaktív kulturális bemutató központ létesítése Három barnaszénbánya újranyitása Farkaslyuk (tanbánya) Dubicsány és Tardona (mélyművelésű bányák) térségében Ózdi járás az operatív programban

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Honlapunk: www.baz.huwww.baz.hu Elérhetőségeink: teruletfejlesztes@hivatal.baz.hu +36 46 517 782


Letölteni ppt "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program 2014-2020 Előadó: Bánné dr. Gál Boglárka Dr. Varga Máté Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések