Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európa Jövője Egyesület (EJE) Az Európa Jövője Egyesületet 1990-ben azzal az elsődleges céllal hozta létre 158 kecskeméti, hogy segítse az európai fiatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európa Jövője Egyesület (EJE) Az Európa Jövője Egyesületet 1990-ben azzal az elsődleges céllal hozta létre 158 kecskeméti, hogy segítse az európai fiatal."— Előadás másolata:

1

2

3 Európa Jövője Egyesület (EJE) Az Európa Jövője Egyesületet 1990-ben azzal az elsődleges céllal hozta létre 158 kecskeméti, hogy segítse az európai fiatal polgárokat toleránsabb generációvá válni, amely előítéletektől mentes, elfogadja társait és a különbözőséget, és ezáltal aktív polgárává válik egy demokratikus Európának.

4 Európa Jövője Egyesület (EJE) Ezen ötlet támogatására az Egyesület úgy döntött, hogy 1991-ben megszervezi Kecskeméten az első Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozót, amely mára az egyik legnagyobb gyermekeket és ifjúságot érintő kulturális programmá nőtte ki magát. A találkozót több száz önkéntes segítségével készítik elő, és bonyolítják le. Az önkéntesekkel való munka, az önkéntesség rendkívül fontos az Egyesület számára.

5 Európa Jövője Egyesület (EJE) Az Európa Jövője Egyesület a kecskeméti gyerekeket szeretné megismertetni Európa gyermekeivel a gyermektalálkozók során. Az alapötlet egyszerű volt, a kontinens országaiból gyermekeket hívnak meg, akiket kecskeméti iskolák látnak vendégül. A külföldi gyerekek családoknál laknak, majd a következő évben a külföldi csoportok hívják viszontlátogatásra vendéglátóikat. A gyermektalálkozókra érkező külföldi csoportoktól csupán annyit kér az Egyesület, hozzanak magukkal nyelvi nehézségek nélkül átadható ajándékot, zenét, táncot, olyan műsort, mely megismerteti kultúrájukat másokkal.

6 SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA KECSKEMÉT

7 Kecskemét- Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

8

9 Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum Road-show 2011 őszén indult „Legyen önkéntes! Tegyen a változásért! – az önkéntesség elterjesztése Bács-Kiskun megyében”

10 Mindenki lehet önkéntes! Keresd az Önkéntes Centrumokat! www.onkentes.hu

11

12 2010-ben elindult az Önindító Program – Önkéntesség elterjesztése Magyarországon - tényleges megvalósítása létrejött 12 Önkéntes Centrum (ÖC), amely 2011 év elejével újabb 6 szervezettel bővült. Tolna és Nógrád megyében nem működik ÖC

13 Önként Központ Alapítvány (ÖKA) Az Önkéntes Központ Alapítvány célja a magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek munkájának támogatása információval, tanácsadással és képzéssel; az önkéntesség kultúrájának terjesztése, s annak integrálása a hazai társadalmi környezetbe magánszemélyekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozásokkal végzett konkrét tevékenységeken keresztül.

14

15 Az európai év Magyarország számára is lehetőséget teremtett arra, hogy egyrészt összegyűjtsük és bemutassuk eddigi – nemzetközi szinten is példaértékű – jó gyakorlatainkat az önkéntesség terén, másrészt minél szélesebb körben, minél több társadalmi réteget megszólítva tudatosítsuk az emberekben az önkéntes tevékenységek és az aktív állampolgárság pozitív következményeit. FONTOS, hogy a nemzetközi önkéntes aktivitások hálózatába az Önkéntes Centrumok is bekapcsolódjanak, így rengeteg új kapcsolat és anyagi- szakmai lehetőség nyílhat meg!

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Önkéntes lehetőségek http://www.onkentesseg2011.hu/mediatar_video.shtml Utcatisztítás – önkéntesek Kórházi önkéntesség Élelmiszer bank – önkéntesek Sportverseny - önkéntesek

30 Az önkéntesnek az önkéntesség során Bővül a kapcsolati hálója Alkalma lehet a pályaválasztásra, vagy a pályakorrekcióra Gyakorolhatja szakmai végzettségét Kipróbálhat érdeklődésének megfelelő munkakört (melyhez nincs iskolai végzettsége)

31 Az önkéntes tevékenység haszna Az önkéntes tevékenység során: - Fejlődnek a munkavállaló kompetenciái Kulcskompetenciák Szociális és életvezetési kompetenciák Munkakompetenciák - Az informális tanulás révén részt vehet kompetenciafejlesztő módszerek alkalmazásában : (kooperatív tanulás, projekt módszer, vita)

32 Az Önkéntes Centrumok célja Országosan végzik az önkéntesség kultúrájának terjesztését. önkéntességet támogató környezet kialakítása az önkéntes tevékenységek elismerése az önkéntes tevékenységek szervezőinek megerősítése az önkéntesség értékének és fontosságának tudatosítása figyelem felhívása általában az önkéntességre szervezetek önkéntes programokba való bekapcsolódásának ösztönzése

33 Az Önkéntes Centrumok feladatai - önkéntesség népszerűsítése - önkéntesek közvetítése fogadószervezethez - információszolgáltatás, tájékoztatás - képzési alkalmak szervezése önkéntesek és a fogadószervezetek számára - önkéntesek érdekvédelme és érdekérvényesítése

34 Az önkéntesség a latin „voluntarius” szóból származik, jelentése: „nem kényszerített”, „hajlandó”, „önként végrehajtott munka”.  mindig önként, szabad akaratból, belső indíttatásból vállalt munka;  pénzbeli ellenszolgáltatás, juttatás nélküli;  mások javát, a társadalom hasznát szolgáló;  felelősségteljes hozzáállás a feladathoz.

35 Mi az önkéntesség? Az önkéntesség az EU egyik alapelve, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, mindemellett az önkéntes tevékenységek fejlesztik a szociális készségeket és kompetenciákat, segítik a társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújtanak.

36 Az önkéntesség a társadalmi, kulturális, gazdasági és környezeti fejlesztés közösségi eszköze.

37 . Önkéntesnek nevezhetünk minden olyan személyt, aki ellenszolgáltatás nélkül munkát végez, feladatot lát el.

38 Az önkéntes tevékenység - alkalmi vagy rövid távú; - rendszeres vagy hosszú távú; - nem kíván az önkéntesektől speciális tudást; - szaktudás, képesítés, végzettség, esetleg gyakorlat szükséges hozzá.

39 Az önkéntes tevékenység törvényi szabályozása: 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt)

40 A Köt. rendezett keretet kíván adni a szervezett módon folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve tisztázni törekszik az önkéntes és a fogadó szervezet vagy intézmény közti viszony alapvető szabályait.

41 Ki lehet közérdekű önkéntes? Közérdekű önkéntes tevékenységet Magyarországon minden 10. életévét betöltött személy végezhet.

42 . Az önkéntes tevékenység közérdekű, ellenszolgáltatás nélküli, kizárólag a nonprofit szférában végzett tevékenység. - a fogadószervezet küldetését és célkitűzéseit hivatott megvalósítani; - a szervezet fenntartásához, működéséhez kapcsolódnak.

43 Önkéntesség hatékonysága Az önkéntesség akkor lehet hatékony, mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz, ha átgondolt a fogadószervezeti önkéntes menedzsment, amely az önkéntest fogadja, az önkéntes értékelése folyamatos, az önkéntes tevékenység során fejlesztett kompetenciák igazolása megtörténik, az önkéntes be tudja építeni az önkéntes tevékenységet karrier elképzeléseibe.

44 . Fogadószervezet -közhasznú szervezet (pl.: közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítvány, egyesület), - egyház, -közszolgáltatásokat, közfeladatokat ellátó intézmény (pl.: kórház, szociális intézmény, könyvtár, múzeum) - helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat -amelyik eleget tett a Köt. által előírt regisztrációs kötelezettségének

45 Fogadószervezet Az önkéntes tevékenység során a fogadószervezet megismeri az önkéntes képességeit, az elvégzendő feladathoz történő hozzáállását, így potenciális munkavállalóként veszik figyelembe új munkatárs keresése esetén. A betanítási idő csökken Bizalommal van a fogadószervezet az önkéntes iránt Az önkéntes kompetenciáit ismeri Az önkéntes már ismeri és használja a fogadószervezet kapcsolatrendszerét

46 A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe vételéhez a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) nyilvántartásába

47 A fogadó szervezet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvántartásába a Köt. melléklete szerinti Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni: a) az önkéntesek foglalkoztatását, b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat.

48 A Minisztérium a fogadó szervezetek nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében nyilvántartást vezet.

49 Az önkéntes által kapott, költségtérítés-jellegű juttatások adó- és járulékmentesek.

50 www.civil.info.hu oldal „Önkéntesség” menüpont alatt kialakított adatbázis

51 Az önkéntes jogviszony keletkezése: A fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre, szóban vagy írásban.

52 Az Önkéntes Szerződésnek tartalmaznia kell: · az önkéntes tevékenység tartalmát; · a tevékenység ellátásának helyét; · a tevékenységre fordítható időt; · a pihenőidőt; · azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntes számára a fogadó szervezet esetlegesen biztosít.

53 Az önkéntesség társadalmi jelentősége: Elismeri és ösztönzi az önkéntességet mint társadalmi erőforrást. Hozzájárul a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Tiszta jogi keretet teremt, e tevékenységet élesen megkülönbözteti a feketemunka minden formájától. A nyilvánosság számára is átláthatóvá és követhetővé válik az önkéntes munkavégzés.

54 Önkéntes Road-show 2011. augusztus A magyarországi szervezés egyik kiemelt területe, hogy az Európai Év eseményeire ne csupán koncentráltan, a fővárosban kerüljön sor, hanem a lehető legszélesebb körben, a megyeszékhelyeken is lehetőség nyíljon a személyek és szervezetek bevonására, tájékoztatására. A Bizottság szervezésében megvalósuló európai turné mintájára az Európai Év már megvalósult intézkedéseit, eseményeit, eredményeit bemutató rendezvénysorozat. Megyei (megyeszékhelyeken megvalósuló) rendezvénysorozat lehetőséget biztosít arra, hogy a társadalom egésze részt vehessen az Európai Év kínálta lehetőségek kihasználásában, az ismeretek bővítésében és azok átadásában is.

55 Nemzetközi önkéntes lehetőségek Kipróbálhatod magad egy másik országban is Az Európai Unió 2007. évtől induló YOUTH IN ACTION PROGRAM-ja (jó előre tervezve) hét évre határoz meg olyan területeket, melyeket európai fiataloknak ajánl. Magyarországon "FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013" a lehetőség elnevezése.

56 az ÉV magyarországi hivatalos honlapja www.onkentesseg2011.hu ÖEÉ európai civil szövetség honlapja www.eyv2011.eu Európai Bizottság hivatalos ÖEÉ honlapja www.europa.eu/volunteering Európai Önkéntes Központ www.cev.be

57 Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum Elérhetőségek: Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 24. Tel./fax: 06-76-484-010 Honlap: www.bacsonkentes.hu E-mail: info@bacsonkentes.hu

58 Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Pontok elérhetőségei: Egy Jobb Halasért Egyesület (EJHA) Boróka Civil és Ifjúsági Ház Cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 21. Tel.: 06-70-77-33-542

59 Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Pontok elérhetőségei: Bajai Sárkányhajó Klub Cím: 6500 Baja, Kossuth L. u. 5. Tel.: 06-30-68-29-054


Letölteni ppt "Európa Jövője Egyesület (EJE) Az Európa Jövője Egyesületet 1990-ben azzal az elsődleges céllal hozta létre 158 kecskeméti, hogy segítse az európai fiatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések