Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális jogszabályváltozások a szénhidrogén kutatás és termelés vonatkozásában Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó Utasiné dr. Győri Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális jogszabályváltozások a szénhidrogén kutatás és termelés vonatkozásában Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó Utasiné dr. Győri Andrea."— Előadás másolata:

1 Aktuális jogszabályváltozások a szénhidrogén kutatás és termelés vonatkozásában Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó Budapest, 2014. október 30.

2 AKTUÁLIS?

3 Előzmények - felülvizsgálat PÁLYÁZTATÁSSAL a vállalatok szakmai és pénzügyi megfelelőség alapú előszűrése, a koncessziós eljárás újra- bevezetésével. A KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG FOKOZÁSA érdekében a kutatási területek nagyságának korlátozása, határidők szigorítása, szénhidrogén mezők újrakutatása.

4 Bekövetkezett módosítások 2012-2014

5 Szigorodtak a törvényi határidők Kutatási időszak: maximális 8 év helyett 6 év (kivétel geotermia és nem konvencionális CH). Kutatási zárójelentés benyújtása: 6 hónap helyett 5 hónap. Bányatelek megállapításának kezdeményezése: 1 év helyett 5 hónap.

6 Kutatási területek nagyságának korlátozása Egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye összesen legfeljebb 12.000 km 2 hagyományos kitermelésű szénhidrogén kutatási területre, továbbá összesen 12.000 km 2 nem hagyományos és különleges eljárással kitermelhető szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. 2014-től összesen legfeljebb 15.000 km 2, megkülönböztetés nélkül.

7 A szénhidrogén mezők ismételt kutatására kötelezés A bányavállalkozó 10 évvel a bányatelek megállapítását követően végezze el a bányatelekhez tartozó szénhidrogén mezők ismételt kutatását.

8 A koncesszió szabályainak frissítése Az 1993 óta változatlan, anakronisztikus szabályok felülvizsgálata és a generális előírássokkal való összhangba hozatala, továbbá új rendelkezések beiktatása.  Koncessziós díj.  Munkaprogram.  Koncessziós társaság.  Koncessziós jog átruházása.  Egyéb eljárási szabályok megalkotása.

9 Egyéb, figyelemreméltó módosítások Bányajáradék mértékének emelése: 12 %-ról 16 %-ra. Használaton kívül bányászati célú mélyfúrásokra vonatkozó szabályozás generális felülvizsgálata.

10 Várható módosítások T/1706. számú törvényjavaslat : A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.

11 Szénhidrogén bányászati technológiai műveletek engedélyezése A bányafelügyelet engedélyezi az ásványvagyon- gazdálkodási célokat szolgáló, a szénhidrogén kutatása és kitermelése során alkalmazott rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást, rétegenergia pótlást, valamint a rétegrepesztési technológia és rétegenergia pótlás céljából alkalmazott vízbesajtolást.

12 Növelt hatékonyságú eljárás A bányajáradék mértéke 0% a növelt hatékonyságú művelési eljárások alkalmazásával kitermelt szénhidrogén mennyisége után. Új fogalom: olyan végső többlet szénhidrogén kihozatali eljárás, amely megnöveli az elsődleges és másodlagos művelési eljárásokkal kitermelhető szénhidrogén mennyiséget.

13 Üzleti titok Üzleti titokként kell kezelni az egyes esetekben szolgáltatott földtani adatokat a törvényben meghatározott időpontig, továbbá egyes adatokat közérdekű adatnak minősít a rendelkezés.

14 Felelős műszaki vezető Szénhidrogén bányaüzemben egyes speciális bányászati tevékenységek tekintetében külön bányaüzemi felelős műszaki vezető is megbízható. Ha a bányaüzemi felelős műszaki vezetői megbízás egyes bányászati tevékenységek tekintetében áll fenn, a bányaüzemi felelős műszaki vezető felelőssége e körben kizárólagos.

15 Együttes kitermelés Ha egy szénhidrogén lelőhely kutatási fázisú próbatermelésére, feltárására vagy kitermelésére több bányavállalkozó jogosult, és valamennyi bányavállalkozó rendelkezik a kitermeléshez szükséges feltételekkel, úgy a szénhidrogén mező feltárására és kitermelésére a bányavállalkozóknak együttes művelési tervet kell készíteni. A bányavállalkozók a feltárási, kitermelési tevékenységüket az együttes művelési terv alapján, de önálló műszaki üzemi terv szerint végzik.

16 Próbatermelés Fogalom-meghatározás: a szénhidrogén-bányászatban a kutatási időszak vagy a feltárás alatt végzett ásványi nyersanyag kitermelés. Utólagos szolgalmi jog Az eljárásban a kisajátításról szóló törvény eljárási szabályait kell alkalmazni. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktuális jogszabályváltozások a szénhidrogén kutatás és termelés vonatkozásában Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó Utasiné dr. Győri Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések