Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A raktározásra vonatkozó szabályozási tervek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A raktározásra vonatkozó szabályozási tervek."— Előadás másolata:

1 A raktározásra vonatkozó szabályozási tervek.
A súlyos ipari balesetek megelőzéséről szóló szabályozással kapcsolatos aktualitások. A raktározásra vonatkozó szabályozási tervek. Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Eger, október 8.

2 Jogszabályok 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről 2012. évi LXXII. törvény a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény módosításáról (kat. hozzájárulás eltörlése) 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet egyes, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (kat. hozzájárulás eltörlése) 2012. évi XXXI. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról (elsőfokú hatósági jogkör leadása) 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek módosításáról (elsőfokú hatósági jogkör leadása) 2013. évi CXCII. törvény az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról (2013.XI.29.) 476/2013. ( XII. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról (2013.XII.25.)

3 Ellenőrzött veszélyes tevékenységek
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 239 db alsó és felső küszöbértékű Küszöbérték alatti üzemek 465 küszöbérték alatti üzem, melyből terv készítésre kötelezett 397 üzem Veszélyes anyagok gyártását, tárolását, felhasználását végző gazdálkodó szervezetek 7200 db gazdálkodó szervezet Nukleáris és radiológiai üzemek 6 nukleáris létesítmény és 39 izotóplabor célzott felügyelete KÖZÚTI veszélyes áru szállítás 25 millió tonna szállított áru/év, 1 millió jármű/év VASÚTI veszélyes áru szállítás 25 millió tonna szállított áru/év, 25 ezer vasúti szerelvény/év VIZI veszélyes áru szállítás 8 millió tonna szállított áru/év, hajókötelék/év LÉGI veszélyes áru szállítás 6 millió tonna szállított áru/év, járat/év Kritikus infrastruktúra elem elem

4 A veszélyes üzemek országos eloszlása az üzemek besorolása alapján
2010. október 4-én 12 óra 30 perckor a Magyar Alumínium Zrt. területén található iszaptároló X. kazetta nyugati gátja átszakadt. 4

5 A veszélyes üzemek számának megoszlása igazgatóságonként
2010. október 4-én 12 óra 30 perckor a Magyar Alumínium Zrt. területén található iszaptároló X. kazetta nyugati gátja átszakadt. 5

6 Veszélyes üzemek Magyarországon
465 db 134 db 105 db

7 SEVESO irányelv és változásai

8 Kibocsátás éve, rövidített elnevezés Hazai jogba történő átültetés
A nemzetközi szabályozás kialakulása és szélesedése Kibocsátás éve, rövidített elnevezés Hazai jogba történő átültetés 1982. Seveso I. irányelv (82/501/EGK) 134/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1992. Ipari Baleseti Egyezmény (ENSZ EGB) 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet 1992. Határvízi Egyezmény (ENSZ EGB) 130/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 1992. OECD Irányelvek a vegyi balesetek megelőzésére (C(92)1 ) az európai uniós szabályozással lényegében megegyezik 1994. Szófiai Konvenció (Duna védelmi Egyezmény) 74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 1996. Seveso II. irányelv (96/82/EK) 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezet, 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 1999. „Víz és Egészség Jegyzőkönyv” a Határvízi Egyezményhez 213/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2003. Kijevi Jegyzőkönyv Ratifikálás megtörtént 2003. a Seveso II. irányelv módosításáról szóló 2003/105/EK irányelv 2006. évi VIII. törvény a Kat., 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosításáról SEVESO III. 2013. évi CXCII. törvény, 219/2011.(X.20.)korm.r.előkészítése

9 Seveso II módosításának okai
A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez, (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE) További javítások bizonyos témakörökben A nyilvánosság tájékoztatása Hatósági ellenőrzés Nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban Dominóhatás A Seveso II. irányelv felépítése, szabályozási filozófiája megmaradt.

10 Seveso III Első olvasati megállapodás március 27. Elfogadva július 4. Kihirdetve július 24. (OJ L 197/1) Letölthető magyarul is: Jogerőre emelkedett augusztus 13. Hazai jogrendbe történő illesztés május 31. Végrehajtás június 1-től

11 Az Irányelv hatálya – az 1. számú melléklet

12 Nagy változás 1. Táblázat – veszélyes anyag kategóriák
„H” szakasz – EGÉSZSÉGI VESZÉLYEK „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK „E” szakasz – KÖRNYEZETI VESZÉLYEK „O” szakasz – EGYÉB VESZÉLYEK 2. Táblázat – Megnevezett veszélyes anyagok 48 darab

13 „H” szakasz – Egészségi veszélyek

14 „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK 1.

15 „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK 2.

16 „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK 3.

17 „P” szakasz – FIZIKAI VESZÉLYEK 4.

18 „E” szakasz – KÖRNYEZETI VESZÉLYEK „O” szakasz – EGYÉB VESZÉLYEK

19 Új nevesített veszélyes anyagok 14 új

20 Új nevesített veszélyes anyagok

21 Jogszabályok változásai 2014. és 2015. évben

22 2014. február 15–i hatálybalépéssel a SEVESO III irányelv hazai jogrendbe való átültetése érdekében végrehajtott 219/2011. (X.20.) kormányrendeleti módosítások: Átmeneti rendelkezés módosítása: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének értelmében a szabályozásba bekerülnek a nehéz fűtőolajok „Kőolaj termékek” mint nevesített veszélyes anyagokhoz 2500/25000 tonna. A nehéz fűtőolajok miatt e rendelet hatálya alá kerülő üzemeltetők április 30-ig a 7. § és a 33. § szerinti üzemazonosítási eljárást folytatnak le, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők április 30-ig elvégzik a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés vagy a súlyos káresemény elhárítási terv 11. § és 38. § szerinti soron kívüli felülvizsgálatát 22 22

23 A Kat. törvény változásai:
2015. június 1–i hatálybalépéssel a SEVESO III irányelv hazai jogrendbe való átültetéséhez szükséges törvényi módosítások: Fogalom meghatározások módosítása: Üzemeltető Veszélyes anyag Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem Veszélyes anyagok jelenléte A törvény IV. fejezetének hatálya. Üzemeltetőt terhelő bejelentési, biztonsági dokumentáció felülvizsgálati kötelezettség esetei. Dominóhatásban érintettek körének meghatározása hatósági ellenőrzés tapasztalatai alapján is lehetséges. Hatósági ellenőrzések céljainak kibővítése a súlyos balesetek kivizsgálásával. 23 23

24 A Kat. törvény változásai:
2015. június 1–i hatálybalépéssel a SEVESO III irányelv hazai jogrendbe való átültetéséhez szükséges törvényi módosítások: „23. Üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, irányít, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján meghatározó gazdasági vagy döntéshozatali befolyással rendelkezik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, létesítmény, küszöbérték alatti üzem műszaki üzemeltetése felett.” „26. Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, akár nyersanyag, termék, melléktermék, maradék, köztes termék, vagy hulladék formájában.” „31a. Veszélyes anyagok jelenléte: veszélyes anyagok tényleges vagy várható jelenléte a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben, valamint azoknak az anyagoknak a jelenléte, amelyekről reálisan feltételezhető, hogy akkor keletkezhetnek, amikor a folyamatok – beleértve a tároló tevékenységet is – az üzemen belül bármely létesítményből kikerülnek az ellenőrzés alól, amennyiben e veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott alsó küszöbérték negyedét.” 24 24

25 „27. Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény: olyan, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén lévő – föld alatti vagy föld feletti – technológiai vagy termelésszervezési okokból elkülönülő műszaki egység, ahol egy vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik, magában foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet, csővezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, kikötőt, a létesítményt szolgáló rakpartot, kikötőgátat, raktárt vagy hasonló – úszó vagy egyéb – felépítményt, amely a létesítmény működéséhez szükséges.” „28. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül.” 25 25

26 A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki:
„a) az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében az atomenergia alkalmazásával összefüggésben meghatározott tevékenységekre, jogosultságokra és kötelezettségekre, b) a veszélyes anyagoknak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen és küszöbérték alatti üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására, c) az ásványi anyagok bányákban és kőbányákban – többek között fúrólyukakon át – történő kinyerésére, azaz feltárására, kitermelésére és feldolgozására, d) a hulladéklerakó telepre, ideértve a föld alatti hulladéktárolást is, e) a katonai létesítményekre, berendezésekre vagy tárolókra.” A Kat. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) A Kat. IV. fejezetének hatálya kiterjed a szárazföldi föld alatti, természetes rétegekben, víztartó rétegekben, sóüregekben és használaton kívüli bányákban végzett gáztárolásra, a vegyi és termikus feldolgozási műveletekre és a veszélyes anyagokkal végzett ilyen műveletekkel kapcsolatos tárolásra, valamint a működő meddő ártalmatlanítására szolgáló létesítményekre, a veszélyes anyagokat tartalmazó derítő-, illetve ülepítőmedencét is beleértve.” 26 26

27 A Kat. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltető az iparbiztonsági hatóság számára köteles haladéktalanul bejelenteni a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti üzem ideiglenes leállítását, végleges bezárását.” A Kat. 27. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az üzemeltető köteles az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott felülvizsgálati eljárást kezdeményezni az iparbiztonsági hatóságnál) „c) a jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése vagy csökkenése; a veszélyes anyag jellegének vagy fizikai tulajdonságának, vagy felhasználási folyamatának jelentős változása,” (esetén.) A Kat. 27. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: „d) az üzem besorolásának megváltozása” (esetén.) 27 27

28 A Kat. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § Az iparbiztonsági hatóság a hozzá benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés vizsgálata, illetve a hatósági ellenőrzésen tapasztaltak alapján állapítja meg a dominóhatásban érintett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körét. Az iparbiztonsági hatóság a dominóhatásban érintett üzemek irányába intézkedik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset-megelőzési célkitűzéseinek, biztonsági irányítási rendszerének, belső védelmi terveinek összehangolására a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának kezdeményezésével. Az iparbiztonsági hatóság az intézkedéseiről tájékoztatja a külső védelmi tervek és a lakossági tájékoztatók elkészítésében érintetteket.” A Kat. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „36. § Az iparbiztonsági hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek és üzemzavarok megelőzése, kivizsgálása, valamint a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében az e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott gyakorisággal hatósági ellenőrzést tart.” 28 28

29 2015. június 1–i hatálybalépéssel a SEVESO III irányelv hazai jogrendbe való átültetéséhez szükséges rendeleti módosítások: Új fogalmak bevezetése: Keverék Érintett nyilvánosság Nyilvánosság biztosítása érdekében a BJ/BE kivonatának szükséges tartalmi elemeinek meghatározása. BJ/BE soron kívüli felülvizsgálati kötelezettség megállapítása veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése esetére. Dominóhatásban érintettek szélesebb körű vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályok megalkotása. Településrendezési tervezéssel kapcsolatos változások átvezetése. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos „felmentésre” vonatkozó rendelkezések megalkotása. Mellékletek aktualizálása. Hatálybalépés és felülvizsgálati kötelezettség megállapítása. 29 29

30 A veszélyes anyagok, veszélyes áruk telephelyi tárolásának katasztrófavédelmi szabályairól szóló Korm. rendelet Jelenlegi információk szerint a rendelettel kapcsolatos jogalkotási folyamatok első félévében kerülnek újra megindításra. 30 30

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A raktározásra vonatkozó szabályozási tervek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések