Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a TÁMOP B-1/13 jelű uniós projektről „Dolgozva tanulj!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a TÁMOP B-1/13 jelű uniós projektről „Dolgozva tanulj!”"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a TÁMOP 2.3.4. B-1/13 jelű uniós projektről „Dolgozva tanulj!”
Laczky Gabriella szakképzési tanácsos Szolnok, szeptember 3.

2 Az ellenőrzések célja A képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek
jogszabályi megfeleltségének , a képzési feltételek fenntartásának ellenőrzése, A tanulóval szembeni kötelezettségek teljesítésének vizsgálata, A képzésre tartalmára vonatkozó elvárások felügyelete, Visszajelzés a gyakorlati képzés területén folyó tevékenységekről, tapasztalatokról, mely a képzési fejlesztésben hasznosul, Tanácsadás a képzés szervezési, lebonyolítási, adminisztrációs feladatainak ellátásához

3 A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének struktúrája
Bevezető Köztes Megfelelt Hiánypótlás Elutasítva Gyakorlati Képzésre Jogosultak Nyilvántartása Határozat

4 Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok
Alapító okirat  Bérleti szerződés vagy tulajdoni lap másolat  Működési, illetve telephely engedély  Szakképzésre vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye A gyakorlati oktatással megbízott személy szakirányú képesítését igazoló okirat A gyakorlati oktatással megbízott személy legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum  A gyakorlati képzéssel megbízott személy nyilatkozata a büntetlen előéletről  Gépkönyvek, kéziszerszámok bevizsgálásának igazolása  Tanulószerződés (vagy együttműködési megállapodás) Foglalkozási napló Tanulói munkanapló  Munka- és tűzvédelmi oktatás dokumentumai  Szakmai- és vizsgakövetelmény  Szakképző iskola pedagógiai programja, helyi tanterve, gyakorlati képzés helyi programja  Kötelező juttatások átvételének igazolása (tanulói pénzbeli juttatás számfejtési lapja, banki utalás igazolása, kedvezményes étkeztetés, munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszköz)  Foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat igazolása Felelősségbiztosítás  

5 A TÁMOP 2.3.4. B-1/13 projekt formai jellemzői
A területi kamarák együttműködési formája: - Tagi szintű konzorcium - 24 konzorciumi partner: MKIK + 23 területi kamara Időtartam 22 hónap: tervezett indulás január 2. fizikai befejezés november 30. Részt vevők szembeni prioritások több tanulóval/magas óraszámban/évek óta foglalkoztak iskolai rendszerű gyakorlati képzéssel, a hiányszakképesítésre felkészítő szakoktatókat; a tanulószerződés keretében oktatókat; kizárólag együttműködési megállapodás keretében képző oktatók esetében minimumfeltétel megállapítása szükséges annak érdekében, hogy a támogatásban lehetőleg ne azon gazdálkodó szervezetek szakoktatói részesüljenek, amelyek csupán alkalomszerűen, alacsony óraszámban foglalkoznak gyakorlati képzéssel;

6 TÁMOP 2.3.4. B-1/13 projekt tartalmi jellemzői
Három alprojektből áll: Külső képzőhelyen szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése: módszertani, jogi, oktatáselméleti ismereteket nyújtó felkészítés A támogatás 100 % intenzitású, ,-Ft/fő Létszámkeret: 700 fő Külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végzők mestervizsga megszerzésének támogatása: külső képzőhelyen szakoktatói feladatokat ellátók mestercímhez jutásának támogatása. Támogatás intenzitása 80 %. Támogatás mértéke ,- Ft/fő ,- Ft-ot a résztvevő finanszíroz. Létszámkeret: fő Továbbképzés és segítségnyújtás a gyakornokokat fogadóknak, valamint gyakornoki programba lépés ösztönzése: a TÁMOP B gyakornoki programmal kapcsolatos módszertani útmutatás, segítség nyújtás a résztvevők részére Tanácsadói hálózat működtetése Szolgáltatási tevékenység finanszírozása Létszám: gyakornoki programba belépők számától függően

7 A) Alprojekt Külső képzőhelyen szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése
A gyakorlati oktatók nem elég felkészültek egy a megváltozott világból érkező tanulók segítésére, támogatására, tanulásuk irányítására Képzés időtartama: 60 óra Pedagógiai felkészítést csak olyan akkreditált intézmény folytathat, aki az elmúlt 3 évben, évente egyszer végzett ilyen jellegű képzést. Konzorciumi tag nem lehet képző Képzők pályázhatnak képzésre a központi képzési programmal, vagy saját programmal. A Támogatott kiválasztja a képzőt egyéni jogosultság vizsgálata a kamara részéről támogatási szerződés megkötése Támogatott lehet az a gyakorlati oktató, aki a kamarai nyilvántartás (ISZIIR) szerint gyakorlati képzőnél jelenleg is oktatást végez.

8 B) Alprojekt Külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végzők mestervizsga megszerzésének támogatása
Tanulószerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással képzőknek Támogatás intenzitása 80 %. Támogatás mértéke ,- Ft/fő, melyből ,- Ft-ot a résztvevő finanszíroz. Indikátor: fő képzést megkezdett és 85 % -ban sikeresen vizsgázott. Jelentkezés a területi kamaránál jelentkezettek elbírálása támogatási és képzési szerződések megkötése önrész befizetés Jelöltek megfeleltetése adott követelmény szerint támogathatóság szerint. Mestervizsga elemei: pedagógiai vállalkozási ismeretek szakmai

9 Oktatói felmérés eddigi eredményei II.
Gyakorlati oktatók száma fő (ISZIIR szerint) Mestervizsgával nem rendelkező gyakorlati oktatók aránya 79 %

10 A mesterképzés folyamata projekt szemmel
Jelentkezés Jelentkezés elfogadása Jelentkezés elutasítása Fellebbezés, méltányossági kérelem Projekt feltételek Mv. követelmény feltételei Jelentkezés a felkészítő képzésre Részvétel a mesterképzésen Egyéni felkészülés MESTERVIZSGA

11 A mestervizsgáztatás folyamata projekt szemmel
Szakmai ismeretek Követelménymodulok számával megegyező vizsgarész MESTERVIZSGA Pedagógiai ismeretek Vállalkozási ismeretek Sikeres mestervizsga Sikertelen mestervizsga Jelentkezés pótvizsgára Sikeres pótvizsga Sikertelen pótvizsga Mesterré avatás, Mesterlevél átvétele

12 Gyakorlati oktatók mestervizsgáztatásához kapcsolódó problémák
Vizsgára kötelezett gyakorlati oktató szakmai előélete (végzettsége) nincs összhangban a bemeneti feltételekkel. A vizsgára kötelezettek nem tudnak eleget tenni a kötelezettségüknek Vizsgára kötelezettek körének egzakt meghatározása Kötelezettek anyagi teherbírása Utolsó időszakban megugróan magas számú vizsgázók területi szintű fogadása, vizsgák bonyolítása Mennyiség nem mehet a minőség rovására Az érintettek megkeresése, bevonása Visszaléphetnek a gyakorlati képzéstől, csökkenhet a gyakorlati képzésben részt vevők száma

13 C) alprojekt Segítségnyújtás a gyakornokokat fogadóknak, valamint gyakornoki programba lépés ösztönzése Segítségnyújtás Ösztönző Monitoring (500) szolgáltatások (10 000) Ösztönző szolgáltatás a potenciális gyakornokok és fogadó cégek aktivizálása országos hatáskörben. Gyakornoki programban résztvevő vállalkozások felügyelete, tanácsadási és értékelési tevékenysége. Csak konvergencia régióban lehet ilyen cég Központi dokumentációs háttér (tájékoztató értékelő, módszertani, előrehaladást rögzítő, elégedettségmérő anyagok) Elektronikus háttér: help desk, on-line tájékoztatófelület, Tanácsadói hálózat kiépítése, működtetése

14 C) alprojekt Segítségnyújtás a gyakornokokat fogadóknak, valamint gyakornoki programba lépés ösztönzése Célcsoport: gyakornok: 25 évnél fiatalabb, nappali iskolai rendszerben első OKJ végzettséget szerzett munkavállaló, aki max. 30 napja, vagy nem volt munkaviszonyban az érintett szakmában fogadó szervezet: olyan mikro-, kis-, középvállalkozások, melyek a pályázat benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja működnek és gyakornoki foglalkoztatást vállalnak mentor: azonos szakirányban legalább középfokú végzettséggel és 5 év gyakorlattal rendelkező szakember Időtartama: 9 hónap + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás Támogatás összege: , ,- Ft célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti, legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza megjelöl egy szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be

15 „C” alprojekt – 500 fő gyakornokokat fogadó szakember
A gyakornoki programban (TÁMOP A) résztvevő szakemberek részére biztosítani A gyakornok előrehaladását, értékelését rögzítő dokumentációt A mentorok szakmai-módszertani támogatása Tájékoztatás és kapcsolattartás, kommunikáció Hálózatszerű tanácsadás. „C” alprojekt – fő a gyakornokok és gazdálkodó szervezetek vezetői Az érdeklődő végzett tanulók (pályakezdők) és gazdálkodó szervezetek gyakornoki programba (TÁMOP A) lépését ösztönző szolgáltatások nyújtása. Rendszeres tájékoztatás a gyakornoki program előnyeiről. Közvetítés a gazdálkodó szervezetek és a gyakornokok között. A pályakezdő fiatalok irányítása a programban közreműködő vállalkozások felé. A nyertes pályázók segítése (pedagógiai-módszertani, szakmai tanácsadás). A gyakornoki programban résztvevők visszajelzéseinek begyűjtése, feldolgozása.

16 Megvalósítás nehézségei
Alprojekt: 60 órás módszertani továbbképző - A konkrét területhez kapcsolódó, követelményeknek megfelelő képző intézményt találni. Célcsoport motiválása. B) Alprojekt: Mesterképzés és –vizsgáztatás Képzés és vizsgáztatás saját teljesítésben. Szélesebb szakmai vertikum. Szakmai összetételek, arányok. Szórvány jelentkezők kezelése. C) Alprojekt: Gyakornoki program ösztönzése, mentorálása Hibás, egyes elemeiben ellentmondó kiírás, gyakornoki szempontrendszer. A pályázat kiírása és szakmunkás kibocsátás időpontjának összhangja. Hosszadalmas és kommunikációban szűkös pályáztatási folyamat. A Gyakornoki program Közreműködő Szervezetének együttműködési hiánya. Vállalkozók együttműködésének hiánya.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a TÁMOP B-1/13 jelű uniós projektről „Dolgozva tanulj!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések