Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kinek áll érdekében? - KERETRENDSZER az egész napos iskola nevelési-oktatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kinek áll érdekében? - KERETRENDSZER az egész napos iskola nevelési-oktatási."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kinek áll érdekében? - KERETRENDSZER az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának fejlesztéséhez Kőpatakiné Mészáros Mária Budapest 2013. február 27.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 …. a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások segítésére készül.. „Egyéb foglalkozás: a tanórán kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.” A CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény (2011) 4. § 5. A nevelés oktatási program…

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A keretrendszer tartalmazza  A tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások segítésére készülő nevelési- oktatási programok fejlesztésével kapcsolatos szakmai elvárásokat.

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Mert a témában folyó fejlesztésekről való közös gondolkodás előfeltétele annak, hogy az elkövetkező időszakban az egész napos iskola elismertsége megalapozódjon, növekedjen, országos szinten is vonzerővel bírjon. Mert a keret-rendszer jelentős eszköz annak érdekében, hogy az egész napos iskola ne egyedi fejlesztések eredményeképpen létrejövő spontán cselekvési terep, hanem rendezett, átlátható, az esélyek megteremtése érdekében folyó, hatását mérni tudó fejlesztés legyen. 4 Miért érdekünk, hogy leírjuk, és közös megegyezéssel elfogadjuk?

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Megteremteni az alprojektben zajló fejlesztések összhangját. Biztosítani a fejlesztés és alkalmazás az átadhatóság és adaptálhatóság összhangját. Összehasonlíthatóvá és átláthatóvá tenni az egész napos iskola működésének formáit, tartalmát, módszereit stb. az egyének, az oktatási intézmények, valamint a fenntartók számára. Az alprojekt működtet egy Szakmai Tanácsadó Testületet, melynek hatásköre támogatni és biztosítani a keretrendszer következetes és átlátható megvalósítását. Kidolgozásának célja

6 Külső fórumok, szakmai Egyeztetések Disszemi- náció g) támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartá sa b) a tanulási- tanítási program A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának fejlesztése Keretrendszer f) célzottan fejlesztett tovább- képzési programok c) tanítási- tanulási egységek leírása Átfogó mérés-értékelés Kutatás – bemeneti mérés, hatásvizsgálat (kontroll iskolákkal) d) Eszközök e) az értékelés és eszközei SZTT a) Pedagógiai koncepció Akciókutatás (monitoring)

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Együttműködve az iskolán kívüli szervezetekkel, ellátásokkal, szülőkkel - egész nap, az oktatás hagyományos keretei mellett több, a tanulókat és a szüleiket célzó tevékenységnek is helyet ad. Nemcsak a tudás átadásának, hanem a tanulás megszervezésének is a színhelye. Olyan műhely, amelyben a résztvevőknek egyéni tanulási céljaik és ezek megvalósítására szervezett programjuk van. Olyan intézmény, amelyre a személyre szabott pedagógia alkalmazása, a kompetencia alapú megközelítés a jellemző, amely elfogadja a változó és sokféle szükségleteket és célokat, a tanulói sokféleség kezelését örömforrásnak tartja. Célja javítani az oktatási eredményeket, lehetővé tenni az esélyek jobb kiegyenlítését.

8 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 8 Tanítási- tanulási folyamathoz köthető Tehetség Felzárkóztatás, korrepetálás Sni Differenciálás Szociális kompetenciák fejlesztéséhez köthető Önismeret Együttműködé s Beilleszkedés, belehelyezke dés Szabadidőhöz köthető Mindennapos testnevelés Hobbi Játék Életmód Pedagógusok kézikönyve Módszertár Eszköztár „Útikönyv”

9 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 9 Tanítási- tanulási folyamathoz köthető Tehetség Felzárkóztatás, korrepetálás Különleges igény Differenciálás Szociális kompetenciák fejlesztéséhez köthető Önismeret Együttmű- ködés Beilleszkedés, belehelyez- kedés Szabadidőhöz köthető Mindennapos testnevelés Hobbi Játék Életmód Pedagógusok kézikönyve Módszertár Eszköztár „Útikönyv”

10 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A tudásháromszög kontextusában a kutatás célja az oktatásban és innovációban felhasználható előrelátó tudás megalkotása. Markku Markkula; Aaltoi egyetem Firenze 2011. Feladat: összehangolás, a megfelelő egyensúly megtalálása Kutatás (felfedezés) Oktatás (tanulás) Innováció (bekapcsolódás) 10

11 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kőpatakiné Mészáros Mária kopataki.maria@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kinek áll érdekében? - KERETRENDSZER az egész napos iskola nevelési-oktatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések