Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MEGÚJULÓ NRSZH SZEREPE A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN Keszthely, 2014. november 14. Farkasné Farkas Gyöngyi megbízott főigazgató Nemzeti Rehabilitációs és Szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MEGÚJULÓ NRSZH SZEREPE A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN Keszthely, 2014. november 14. Farkasné Farkas Gyöngyi megbízott főigazgató Nemzeti Rehabilitációs és Szociális."— Előadás másolata:

1 A MEGÚJULÓ NRSZH SZEREPE A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN Keszthely, 2014. november 14. Farkasné Farkas Gyöngyi megbízott főigazgató Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

2 AZ NRSZH „MEGNYITJA A KAPUIT” Azaz mire van szüksége a szociális ágazatnak?

3 Ahogyan mi látjuk a választ….  Aktuális, érdemi információkra  Gyors, pontos és egyszerű ügyintézésre  Kevesebb adminisztrációra  Az ágazatirányítás és a szakma partneri együttműködésére (konferenciák, szakmai műhelyek, munkacsoportok)  Kiszámítható működtetési környezetre (szabályzó anyagok stb.) NRSZH partnerség

4 Az NRSZH feladat ellátási területei 1. Az NRSZH alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:  Módszertani szakirányítás,  Akkreditációs tevékenység,  Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása,  Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása,  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása,  Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás,  Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

5 Az NRSZH feladat ellátási területei 2.  Projektek: TÁMOP 1.1.1-12/1. projekt – Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése TÁMOP 5.4.8. projekt – A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése TIOP 3.2.2. projekt – A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése TÁMOP 5.4.2-12/1 projekt – Központi szociális információs fejlesztések

6 A foglalkozási rehabilitációs terület kihívásai Foglalkozási rehabilitáció Szakértés Elbírálás Rehabilitációs ügyintézők tevékenységének segítése Akkreditáció- ellenőrzés, Támogatott foglalkoztatás EU projektek Társterületekkel fokozott kooperáció

7 - Szabályozók elkészítése (munkapróba módszertana, szolgáltatást kérők módszertana) - Módszertani útmutatók felülvizsgálata és módosítása - Folyamatos szakmai segítségnyújtás biztosítása - Szakmai képzési program kidolgozása és biztosítása - Szakmai módszertani műhely működtetése Pályázati kiírások folyamatban: - Meghívásos pályázat (2014.10-12. hónap) - 2015. évi bértámogatásra vonatkozó pályázat - Munkahelyteremtő pályázat Javaslat a területért felelős államtitkárság felé MUNKAHELYMEGŐRZÉS érdekében Folyamatos ellenőrzési tevékenység, és az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján szükséges intézkedések megtétele TÁMOP 1.1.1-12/12. BEVONÁSI IDŐSZAK 2014.12.31-ig tart. Módszertani útmutató módosítása folyamatban A projekt utolsó egy évének előkészítése TÁMOP 5.3.8. projekt - További együttműködés megvalósítása, jó gyakorlatok átvétele TÁMOP 5.4.8. projekt - kapacitásproblémák feltárása, kezelési javaslatok. Kooperáció megvalósítása társterületekkel: - Szociális ágazat - Egészségügyi intézmények - AMSZ és egyéb szolgáltatók - Társszervek (NMH, NAV, OMMF, ONYF) Foglalkozási rehabilitációs feladatok

8 Szakértői névjegyzék - Felkészítő képzés 2014 FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTŐK részére Időpont: 2014. november 20. FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐK részére Időpont: 2014. november 26. Helyszín: EMMI, Egészségügyi Államtitkárság 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 Tervezett változások: Akkreditáció + célcsoport specifikus képzések

9 Igénybevevői Nyilvántartás – tervezett változások a közel jövőben  2014. november  A rendszer új, felhasználó-barát arculatot kap, és az egyes funkciók kis mértékű módosítása is ezt fogja támogatni  2014. december  A TAJ azonosítók ellenőrzésére kialakításra kerül az INY-OEP közötti online kapcsolat  2015. január  A felhasználók belépésének egységes központi kezelése az OSZIR-on keresztül.

10 Igénybevevői Nyilvántartás – újratervezés – új design  Az új design alkalmazásának, bevezetésének célja a felhasználók napi munkavégzésének támogatása, komfortosabbá tétele,  Eszközök:  új külső megjelenés  kisebb funkcionális változások  Az előkészítés során figyelembe vettük a felhasználók javaslatait  Az új változathoz új felhasználói kézikönyv, valamint új oktató videó készül.

11 Igénybevevői Nyilvántartás – újratervezés – új design  Tervezési szempontok:  Felesleges, zavaró arculati elemektől való megtisztítás  Színek tudatos koncepcióra épülő használata annak érdekében, hogy a színek segítsék a felhasználót a tájékozódásban,  A funkciógombok használatának ésszerűsítése  Az adatstrukturálás jobb megjelenítése

12 Új szerkezetű nyitó oldal

13 A tájékozódást segítő színek használata Tájékozódást segítő színek

14 A használatot segítő megjelenítés Használatot segítő megjelenés

15 Kereső funkció kialakítása az igénybevételi naplóban Kereső funkció kialakítása

16 Fontosabb funkcionális változások  Az Igénybevételi naplóban igénybe vevő, TAJ azonosítóra is lehet keresni,  Az Igénybevételi napló, valamint az önellenőrzési lista - kizárólag a mentést követően - letölthető - az Excel-en túl pdf formátumban is.  Az Igénybevételi napló esetében a nevek sorba rendezésénél a kis és nagy kezdőbetű figyelmen kívül hagyása.

17 Az igénybevevők számának alakulása, 2012-2014 Forrás: Igénybevevői nyilvántartás

18 A megállapodások, határozatok számának alakulása, 2012-2014 Forrás: Igénybevevői nyilvántartás

19 Igénybevevők megoszlása az igénybevett szolgáltatások száma alapján Szolgáltatás száma 2012. február - 2014. augusztus 2014. 08. 11.-17. 176,5 %84,3 % 217,9 %14,2 % 34,5 %1,5 % 40,9 %0,05 % 5 vagy több0,2 %0,002 % összesen100 % Forrás: Igénybevevői nyilvántartás

20 Leggyakrabban igénybevett szolgáltatáspárok Szolgáltatás pár20142013 Szociális étkeztetésHázi segítségnyújtás32 06231 918 Szociális étkeztetésIdőskorúak nappali ellátása13 84414 970 Házi segítségnyújtásJelzőrendszeres házi segítségnyújtás8 7815 619 Szociális étkeztetésJelzőrendszeres házi segítségnyújtás6 4411 827 CsaládsegítésSzociális étkeztetés5 0463 907 Gyermekjóléti szolgáltatásNevelőszülői hálózat4 3913 773 Éjjeli menedékhelyHajléktalan személyek nappali ellátása2 1832 895 Forrás: Igénybevevői nyilvántartás

21 Ellátottak teljes népességhez viszonyított aránya járási szinten, 2014. július

22 Az ellenőrzési rendszer átalakítása Az átalakítás célja: új típusú ellenőrzési rendszer kialakítása! Tervszerű, törvényes, következetes vizsgálati modell kialakítása, amely elsődlegesnek tekinti a hatósági érdekek hatékony védelmét. Ennek elemei: - az állami támogatások felhasználásának célzottabb ellenőrzése, - hatósági jogi szemlélet erősítése, amely egyszerre törekszik a szabályszerűségre, valamint arra, hogy tevékenysége révén növelje az ellenőrzött szolgáltatások pénzügyi és szakmai eredményességét. A megújított ellenőrzési rendszer őrködni fog: - a szolgáltatások működtetésének törvényessége, - a jogszabályi előírások maradéktalan betartása, - az ellátotti jogok érvényesülése felett.

23 Az ellenőrzésfejlesztés pillérei I. Szakmatámogató funkciók erősítése a Hivatalban: a szolgáltatók felé egy olyan folyamatos szakmai támogatás kiépítése, amely rendszeres és közvetlen segítséget nyújt számukra a szabályszerű és magas színvonalú működtetésben, pl. SZÁP újratervezés. II. Az ellenőrzési rendszer újfajta követelményrendszernek való megfelelés.

24 Jellemzők - törvényesség: az ellenőrzést végzők és az ellenőrzöttek jogait és kötelezettségeit hatékonyabban érvényesíteni, - gazdaságosság: az állami támogatások felhasználásának célzottabb ellenőrzése, ill. az eredményesség figyelembevételével a legkisebb vizsgálati költség elérése, - racionalitás: az ellenőrző szervek közötti hatásköri átfedések, párhuzamosságok felszámolása, a szolgáltatók ellenőrzési terheinek csökkentése, - szakmapolitikai célok szolgálata: a vezetői döntések hatékonyabb érvényre juttatása, - ellátotti érdekek védelme: az ellátotti jogok érvényesülésének előtérbe helyezése az ellenőrzések során, - informatikai és elektronikus rendszerek hatékonyabb alkalmazása: a központi szociális információs rendszerek adatainak felhasználása, másrészt az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás Ket. által megengedett módjainak felhasználása az eljárás hatékonysága érdekében. - kockázatelemzés fejlesztése: kockázatelemzésre épülő ellenőrzési tervek, programok összeállítása.

25 Kockázatelemzés szerepe - A tervezett ellenőrzéseket (mely szolgáltatások kerüljenek be a Hivatal éves ellenőrzéseibe, az ellenőrzés alá vont szolgáltatók kiválasztása) a Hivatal kockázatelemzése alapján kell megtervezni. A lehetséges kockázati tényezők kiválasztása és meghatározása:  a KENYSZI, SZÁP adatatok, és az elemzésekből kinyert tapasztalatok alapján, illetve a  a korábbi hatósági ellenőrzések és a MÁK ellenőrzéseinek tapasztalatai szerint.

26 Új típusú ellenőrzési eszközök 1. - adatbekéréssel megvalósuló dokumentumelemzés: lehetővé teszi, hogy a dokumentumok ellenőrzését/ elemzését az ellenőr a hivatal helyiségben tegye meg, így kevesebb időt kell a szolgáltatónál tölteni, a helyszínen a szemle egyéb megfigyeléseire több idő marad, kevésbé terhes a szolgáltatónak, és költséghatékony. További lehetőség: az ellenőrzést végző személy szolgáltatást igénybe vevő szerepben lép fel (ennek során ellátotti jogviszony létesítésére nem kerül sor). A módszer alkalmas arra, hogy a hatóság az ellátotti jogviszony létesítését megelőzően a szolgáltatói kötelezettséget (pl. tájékoztatási kötelezettség, a gondozási szükséglet vizsgálat módszerei) ellenőrizhesse és kiszűrhesse azokat a szolgáltatókat, akik már az ellátotti jogviszonyba kerülés előtti szakaszban jogszabálysértő módon járnak el.

27 Új típusú ellenőrzési eszközök 2. - ellátotti interjú: interjúalanyok körének bővülése (az interjú az intézmény vezetőjével, a munkatársakkal, ellátottakkal és az ellátottak hozzátartozóival folytatott irányított beszélgetés, a személyes tájékozódás és szakmai iránymutatás szóbeli eszköze, az interjú készítése reprezentatív mintavételi eljáráson alapul. - anonim kérdőív: az ellátottak véleményének anonim megismerésére irányuló eljárás, ami alkalmas nagyszámú szolgáltatást igénybevevő véleményének megismerésére.

28 Ellenőrzésfejlesztést segítő szakmai napok 1. szint: A területi, illetve szolgáltatástípusonként megszervezett szakmai napok (műhelyek, tanácskozások). Ebben potenciálisan nagy segítséget jelentenek a már működő szakmai hálózatok, amelyek a szervező feladatok jelentős részét elvégzik, a Hivatal az előadót, illetve a kapcsolódó szakmai anyagokat biztosítja. 2. szint: A tematikus, országos, vagy regionális szakmai rendezvények, konferenciák. Ezek a nagyobb jelentőségű szakmai változáshoz köthetőek, képesek a szakmai aktualitásokra koncentrálni. 3. szint: A képzések, továbbképzések szintje.

29 Szakmai támogató szerep - Szakmai támogató hálózat: ötvözni fogja a referencia intézmények és a módszertani intézmények előnyeit, a gyakorlat-orientált megközelítést, a szakmai hitelességet és elfogadottságot. A szakmai támogató hálózat része, kiegészítője lehet a Hivatal szakmafejlesztési tevékenységének, „szolgáltató barát” arculatának és tevékenységének, ill. alapot nyújt az ellenőrzések következetes kivitelezéséhez, az annak során nyert szakmai tapasztalatoknak a fejlesztésekbe történő becsatornázása révén. - - Ellenőrzés fejlesztés összehangolása a SZÁP fejlesztéssel: az ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvánossá tétele: ellenőrzési ütemtervek, szempontsorok, ellenőrzési jelentések összefoglalói, különös tekintettel a gyakori és kritikus hibákra, azok elkerülésére.

30

31 Hatósági ellenőrzés  Az oldal célja a szakmai résztvevők hatósági ellenőrzésre való felkészítése.  Tartalmi elemek:  Ütemtervek  Szempontsorok  Összefoglalók  Javaslatok

32 Szakmafejlesztés  Jó gyakorlatok  Hivatalos útmutatók  Kutatások, statisztikák  Rendezvények beszámolói  IFKKOT …. igény szerint bővíthető témacsoportokkal….

33 Kérdések - Válaszok  Cél a közvetlen segítségnyújtás a lakossági felhasználók és a területen dolgozó szakemberek számára a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő, elsősorban gyakorlati jellegű problémák megoldásában.  Interaktív működtetés  Bármely felhasználó (szakember, lakossági) küldhet be kérdést  Válaszadó szakértők körének bővítése

34

35

36

37 Eseménynaptár  Célja valamennyi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő szakmai rendezvény, esemény és határidő áttekinthető, kereshető megjelenítése.  Kategóriába rendezett események.  Részletes keresési az események adataiban.  Interaktivitás: felhasználók küldhetik be az eseményeket.

38

39

40 Intézménykereső  Az intézménykereső révén a felhasználó egy összetett kereső funkciót alkalmazva férhet hozzá szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek publikus adataihoz.  A kereső és az intézményi adatlapok a MÜKENG rendszer adatbázisára épülnek, amit a fenntartók és szolgáltatók meghatározott adatokkal, dokumentumokkal kiegészíthetnek.  Keresési lehetőség intézményre, szolgáltatásra egyéni igényeknek megfelelően.

41

42

43 Szociális ágazat Módszer -tan Képzés Szakma- fejlesztés Hatósági feladatok Tervezett strukturális változások Elmenő szakterületek Érkező szakterületek ONYF SZGYF NCSSZI A megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának felülvizsgálata Módszertani Főosztály Képzési igazgatóság, NDI NRSZH

44 Megy Jön Szociális ágazat Módszer -tan Képzés Szakma- fejlesztés Hatósági feladatok Tervezett strukturális változások Elmenő szakterületek Érkező szakterületek ONYF SZGYF NCSSZI A megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának felülvizsgálata Módszertani Főosztály Képzési igazgatóság, NDI

45 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MEGÚJULÓ NRSZH SZEREPE A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN Keszthely, 2014. november 14. Farkasné Farkas Gyöngyi megbízott főigazgató Nemzeti Rehabilitációs és Szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések