Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megújuló NRSZH szerepe a szociális ágazatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megújuló NRSZH szerepe a szociális ágazatban"— Előadás másolata:

1 A megújuló NRSZH szerepe a szociális ágazatban
Farkasné Farkas Gyöngyi megbízott főigazgató Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely, november 14.

2 AZ NRSZH „MEGNYITJA A KAPUIT”
Azaz mire van szüksége a szociális ágazatnak?

3 Ahogyan mi látjuk a választ….
Aktuális, érdemi információkra Gyors, pontos és egyszerű ügyintézésre Kevesebb adminisztrációra Az ágazatirányítás és a szakma partneri együttműködésére (konferenciák, szakmai műhelyek, munkacsoportok) Kiszámítható működtetési környezetre (szabályzó anyagok stb.) NRSZH partnerség

4 Az NRSZH feladat ellátási területei 1.
Az NRSZH alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: Módszertani szakirányítás, Akkreditációs tevékenység, Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása, Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása, Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok központi igazgatása és szabályozása, Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás, Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

5 Az NRSZH feladat ellátási területei 2.
Projektek: TÁMOP /1. projekt – Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése TÁMOP projekt – A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése TIOP projekt – A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése TÁMOP /1 projekt – Központi szociális információs fejlesztések

6 A foglalkozási rehabilitációs terület kihívásai
Rehabilitációs ügyintézők tevékenységének segítése Foglalkozási rehabilitáció Szakértés Elbírálás Akkreditáció-ellenőrzés, Támogatott foglalkoztatás EU projektek Társterületekkel fokozott kooperáció

7 Foglalkozási rehabilitációs feladatok
- Szabályo zók elkészítés e (munkapr óba módszert ana, szolgáltat ást kérők módszert ana) - Módszertani útmutatók felülvizsgálata és módosítása - Folyamatos szakmai segítségnyújtás biztosítása - Szakmai képzési program kidolgozása és biztosítása - Szakmai módszertani műhely működtetése Pályázati kiírások folyamatban: - Meghívásos pályázat ( hónap) évi bértámogatásra vonatkozó pályázat - Munkahelyteremtő pályázat Javaslat a területért felelős államtitkárság felé MUNKAHELYMEGŐRZÉS érdekében Folyamatos ellenőrzési tevékenység, és az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján szükséges intézkedések megtétele TÁMOP /12. BEVONÁSI IDŐSZAK ig tart. Módszertani útmutató módosítása folyamatban A projekt utolsó egy évének előkészítése TÁMOP projekt - További együttműködés megvalósítása, jó gyakorlatok átvétele TÁMOP projekt - kapacitásproblémák feltárása, kezelési javaslatok. Kooperáció megvalósítása társterületekkel: - Szociális ágazat - Egészségügyi intézmények - AMSZ és egyéb szolgáltatók - Társszervek (NMH, NAV, OMMF, ONYF)

8 Szakértői névjegyzék - Felkészítő képzés 2014
FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTŐK részére Időpont: november 20. FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐK részére Időpont: november 26. Helyszín: EMMI, Egészségügyi Államtitkárság 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 Tervezett változások: Akkreditáció + célcsoport specifikus képzések

9 Igénybevevői Nyilvántartás – tervezett változások a közel jövőben
2014. november A rendszer új, felhasználó-barát arculatot kap, és az egyes funkciók kis mértékű módosítása is ezt fogja támogatni 2014. december A TAJ azonosítók ellenőrzésére kialakításra kerül az INY-OEP közötti online kapcsolat 2015. január A felhasználók belépésének egységes központi kezelése az OSZIR-on keresztül.

10 Igénybevevői Nyilvántartás – újratervezés – új design
Az új design alkalmazásának, bevezetésének célja a felhasználók napi munkavégzésének támogatása, komfortosabbá tétele, Eszközök: új külső megjelenés kisebb funkcionális változások Az előkészítés során figyelembe vettük a felhasználók javaslatait Az új változathoz új felhasználói kézikönyv, valamint új oktató videó készül.

11 Igénybevevői Nyilvántartás – újratervezés – új design
Tervezési szempontok: Felesleges, zavaró arculati elemektől való megtisztítás Színek tudatos koncepcióra épülő használata annak érdekében, hogy a színek segítsék a felhasználót a tájékozódásban, A funkciógombok használatának ésszerűsítése Az adatstrukturálás jobb megjelenítése

12 Új szerkezetű nyitó oldal

13 A tájékozódást segítő színek használata

14 A használatot segítő megjelenítés
Használatot segítő megjelenés

15 Kereső funkció kialakítása az igénybevételi naplóban

16 Fontosabb funkcionális változások
Az Igénybevételi naplóban igénybe vevő, TAJ azonosítóra is lehet keresni, Az Igénybevételi napló, valamint az önellenőrzési lista - kizárólag a mentést követően - letölthető - az Excel-en túl pdf formátumban is. Az Igénybevételi napló esetében a nevek sorba rendezésénél a kis és nagy kezdőbetű figyelmen kívül hagyása.

17 Az igénybevevők számának alakulása, 2012-2014
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás Az igénybevevők számának alakulása,

18 A megállapodások, határozatok számának alakulása, 2012-2014
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás A megállapodások, határozatok számának alakulása,

19 Igénybevevők megoszlása az igénybevett szolgáltatások száma alapján
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás Igénybevevők megoszlása az igénybevett szolgáltatások száma alapján Szolgáltatás száma 2012. február augusztus 1 76,5 % 84,3 % 2 17,9 % 14,2 % 3 4,5 % 1,5 % 4 0,9 % 0,05 % 5 vagy több 0,2 % 0,002 % összesen 100 % A 2012-es indulás óta 2014 augusztusig rögzített adatokat vettük figyelembe. Az egy heti adat 2014 augusztus közötti időszakot jelenti. A heti legmagasabb szolgáltatás igénybevételi szám 5, a teljes időszakra pedig 8. Egy évvel korábban a heti és teljes időszaki arányok nagyon közel álltak egymáshoz, most viszont már látványosan különböznek.

20 Leggyakrabban igénybevett szolgáltatáspárok
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás Leggyakrabban igénybevett szolgáltatáspárok Szolgáltatás pár 2014 2013 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 32 062 31 918 Időskorúak nappali ellátása 13 844 14 970 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8 781 5 619 6 441 1 827 Családsegítés 5 046 3 907 Gyermekjóléti szolgáltatás Nevelőszülői hálózat 4 391 3 773 Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek nappali ellátása 2 183 2 895 a számok azoknak az igénybevevőknek a számát jelentik, akik egy adott héten mind a két szolgáltatást legalább egyszer igénybe vettek 2013 októberi egy hetes adat és 2014 augusztusi egy hetes adat továbbra is ez a 7 pár a leggyakoribb, a sorrend azonban változott.

21 Ellátottak teljes népességhez viszonyított aránya járási szinten, 2014
Ellátottak teljes népességhez viszonyított aránya járási szinten, július

22 Az ellenőrzési rendszer átalakítása
Az átalakítás célja: új típusú ellenőrzési rendszer kialakítása! Tervszerű, törvényes, következetes vizsgálati modell kialakítása, amely elsődlegesnek tekinti a hatósági érdekek hatékony védelmét. Ennek elemei: - az állami támogatások felhasználásának célzottabb ellenőrzése, - hatósági jogi szemlélet erősítése, amely egyszerre törekszik a szabályszerűségre, valamint arra, hogy tevékenysége révén növelje az ellenőrzött szolgáltatások pénzügyi és szakmai eredményességét. A megújított ellenőrzési rendszer őrködni fog: - a szolgáltatások működtetésének törvényessége, - a jogszabályi előírások maradéktalan betartása, - az ellátotti jogok érvényesülése felett.

23 Az ellenőrzésfejlesztés pillérei
I. Szakmatámogató funkciók erősítése a Hivatalban: a szolgáltatók felé egy olyan folyamatos szakmai támogatás kiépítése, amely rendszeres és közvetlen segítséget nyújt számukra a szabályszerű és magas színvonalú működtetésben, pl. SZÁP újratervezés. II. Az ellenőrzési rendszer újfajta követelményrendszernek való megfelelés.

24 Jellemzők - törvényesség: az ellenőrzést végzők és az ellenőrzöttek jogait és kötelezettségeit hatékonyabban érvényesíteni, - gazdaságosság: az állami támogatások felhasználásának célzottabb ellenőrzése, ill. az eredményesség figyelembevételével a legkisebb vizsgálati költség elérése, - racionalitás: az ellenőrző szervek közötti hatásköri átfedések, párhuzamosságok felszámolása, a szolgáltatók ellenőrzési terheinek csökkentése, - szakmapolitikai célok szolgálata: a vezetői döntések hatékonyabb érvényre juttatása, - ellátotti érdekek védelme: az ellátotti jogok érvényesülésének előtérbe helyezése az ellenőrzések során, - informatikai és elektronikus rendszerek hatékonyabb alkalmazása: a központi szociális információs rendszerek adatainak felhasználása, másrészt az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás Ket. által megengedett módjainak felhasználása az eljárás hatékonysága érdekében. - kockázatelemzés fejlesztése: kockázatelemzésre épülő ellenőrzési tervek, programok összeállítása.

25 Kockázatelemzés szerepe
- A tervezett ellenőrzéseket (mely szolgáltatások kerüljenek be a Hivatal éves ellenőrzéseibe, az ellenőrzés alá vont szolgáltatók kiválasztása) a Hivatal kockázatelemzése alapján kell megtervezni. A lehetséges kockázati tényezők kiválasztása és meghatározása: a KENYSZI, SZÁP adatatok, és az elemzésekből kinyert tapasztalatok alapján, illetve a a korábbi hatósági ellenőrzések és a MÁK ellenőrzéseinek tapasztalatai szerint.

26 Új típusú ellenőrzési eszközök 1.
- adatbekéréssel megvalósuló dokumentumelemzés: lehetővé teszi, hogy a dokumentumok ellenőrzését/ elemzését az ellenőr a hivatal helyiségben tegye meg, így kevesebb időt kell a szolgáltatónál tölteni, a helyszínen a szemle egyéb megfigyeléseire több idő marad, kevésbé terhes a szolgáltatónak, és költséghatékony. További lehetőség: az ellenőrzést végző személy szolgáltatást igénybe vevő szerepben lép fel (ennek során ellátotti jogviszony létesítésére nem kerül sor). A módszer alkalmas arra, hogy a hatóság az ellátotti jogviszony létesítését megelőzően a szolgáltatói kötelezettséget (pl. tájékoztatási kötelezettség, a gondozási szükséglet vizsgálat módszerei) ellenőrizhesse és kiszűrhesse azokat a szolgáltatókat, akik már az ellátotti jogviszonyba kerülés előtti szakaszban jogszabálysértő módon járnak el.

27 Új típusú ellenőrzési eszközök 2.
- ellátotti interjú: interjúalanyok körének bővülése (az interjú az intézmény vezetőjével, a munkatársakkal, ellátottakkal és az ellátottak hozzátartozóival folytatott irányított beszélgetés, a személyes tájékozódás és szakmai iránymutatás szóbeli eszköze, az interjú készítése reprezentatív mintavételi eljáráson alapul. - anonim kérdőív: az ellátottak véleményének anonim megismerésére irányuló eljárás, ami alkalmas nagyszámú szolgáltatást igénybevevő véleményének megismerésére.

28 Ellenőrzésfejlesztést segítő szakmai napok
1. szint: A területi, illetve szolgáltatástípusonként megszervezett szakmai napok (műhelyek, tanácskozások). Ebben potenciálisan nagy segítséget jelentenek a már működő szakmai hálózatok, amelyek a szervező feladatok jelentős részét elvégzik, a Hivatal az előadót, illetve a kapcsolódó szakmai anyagokat biztosítja. 2. szint: A tematikus, országos, vagy regionális szakmai rendezvények, konferenciák. Ezek a nagyobb jelentőségű szakmai változáshoz köthetőek, képesek a szakmai aktualitásokra koncentrálni. 3. szint: A képzések, továbbképzések szintje.

29 Szakmai támogató szerep
Szakmai támogató hálózat: ötvözni fogja a referencia intézmények és a módszertani intézmények előnyeit, a gyakorlat-orientált megközelítést, a szakmai hitelességet és elfogadottságot. A szakmai támogató hálózat része, kiegészítője lehet a Hivatal szakmafejlesztési tevékenységének, „szolgáltató barát” arculatának és tevékenységének, ill. alapot nyújt az ellenőrzések következetes kivitelezéséhez, az annak során nyert szakmai tapasztalatoknak a fejlesztésekbe történő becsatornázása révén. - Ellenőrzés fejlesztés összehangolása a SZÁP fejlesztéssel: az ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok nyilvánossá tétele: ellenőrzési ütemtervek, szempontsorok, ellenőrzési jelentések összefoglalói, különös tekintettel a gyakori és kritikus hibákra, azok elkerülésére.

30

31 Hatósági ellenőrzés Az oldal célja a szakmai résztvevők hatósági ellenőrzésre való felkészítése. Tartalmi elemek: Ütemtervek Szempontsorok Összefoglalók Javaslatok

32 Szakmafejlesztés Jó gyakorlatok Hivatalos útmutatók
Kutatások, statisztikák Rendezvények beszámolói IFKKOT …. igény szerint bővíthető témacsoportokkal….

33 Kérdések - Válaszok Cél a közvetlen segítségnyújtás a lakossági felhasználók és a területen dolgozó szakemberek számára a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő, elsősorban gyakorlati jellegű problémák megoldásában. Interaktív működtetés Bármely felhasználó (szakember, lakossági) küldhet be kérdést Válaszadó szakértők körének bővítése

34

35

36

37 Eseménynaptár Célja valamennyi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő szakmai rendezvény, esemény és határidő áttekinthető, kereshető megjelenítése. Kategóriába rendezett események. Részletes keresési az események adataiban. Interaktivitás: felhasználók küldhetik be az eseményeket.

38

39

40 Intézménykereső Az intézménykereső révén a felhasználó egy összetett kereső funkciót alkalmazva férhet hozzá szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek publikus adataihoz. A kereső és az intézményi adatlapok a MÜKENG rendszer adatbázisára épülnek, amit a fenntartók és szolgáltatók meghatározott adatokkal, dokumentumokkal kiegészíthetnek. Keresési lehetőség intézményre, szolgáltatásra egyéni igényeknek megfelelően.

41

42

43 Tervezett strukturális változások
Elmenő szakterületek Érkező szakterületek ONYF NRSZH SZGYF NCSSZI NRSZH A megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának felülvizsgálata Szociális ágazat Módszer-tan Képzés Szakma-fejlesztés Hatósági feladatok Módszertani Főosztály Képzési igazgatóság, NDI

44 Tervezett strukturális változások
Megy Jön ONYF Elmenő szakterületek Érkező szakterületek SZGYF NCSSZI A megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának felülvizsgálata Szociális ágazat Módszer-tan Képzés Szakma-fejlesztés Hatósági feladatok Módszertani Főosztály Képzési igazgatóság, NDI

45 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A megújuló NRSZH szerepe a szociális ágazatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések