Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe? Tulajdonos és ügyvezető közötti viszonyok megváltozása 2014. szeptember 4. dr. Fehérváry.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe? Tulajdonos és ügyvezető közötti viszonyok megváltozása 2014. szeptember 4. dr. Fehérváry."— Előadás másolata:

1 Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe? Tulajdonos és ügyvezető közötti viszonyok megváltozása 2014. szeptember 4. dr. Fehérváry Ákos, ügyvéd / partner Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

2 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda –A Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Magyarország egyik vezető ügyvédi irodája –A Baker & McKenzie több mint 60 éve nyújt jogi tanácsokat, több mint 4.000 nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező jogásszal, 47 országban található irodahálózata révén. –A budapesti iroda volt az első nemzetközi jogi tanácsadó cég, Közép-Kelet Európában; az üzleti élet minden szegmensét lefedi (beleértve komplex és speciális iparágkat és jogterületeket) 2 Társasági jogi csoportunk a legmagasabb kategóriás besorolást kapja minden évben a a vezető jogi rangsorokban (Chambers, Legal 500 stb.)

3 3 Az új Ptk. vezetői felelősségre vonatkozó szabályai

4 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Vezető tisztségviselő státusza –Ügyvezetés  operatív irányítás (minden döntés, amely nem tartozik más szervhez)  keretei kérdésesek lehetnek főleg egy nagyobb szervezetben –Társaság érdekeinek elsődlegessége  nem a tulajdonosi érdek (praktikus összeütközések)  nem utasítható (kivéve egyszemélyes társaság)  összeütközésekhez vezethet, gyakorlatban problematikus lehet 4

5 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Vezető tisztségviselő –ügyvezető / igazgatósági tag  társasági és munkajogi felelősség elválhat (operatív funkció)  cégvezetőre más szabályok –felügyelő bizottság tagjai hasonlóan felelnek  alapesetben kérdés a pontos felelősségi kör  ügydöntő FB 5

6 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Kártérítési felelősség –Felel a társaságnak okozott kárért  nem változott –Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte  jelenlegi szabály: hitelezők érdekeinek elsődlegessége  új Ptk.: kártérítési felelősség a hitelezők felé, ha az érdekeiket a vezető tisztségviselő nem vette figyelembe 6

7 Vezetői felelősség kétirányú: –Belső felelősség: saját társaságnak / tulajdonosoknak okozott károk –Külső felelősség: külső harmadik személyeknek okozott károk 7

8 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda 8 A külső felelősség – félreértelmezett koncepció

9 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Nem olyan súlyos, mint ahogy elterjedt –Új szabály: ha vezető tisztségviselő e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a társasággal egyetemlegesen felel  korábban megjelent vélemények: vezetők személyes fenyegetettsége nagymértékben megnő, hiszen az eddig az ilyen kárért csak a cég felelt  rossz értelmezés (bár a helyes értelmezése valóban kérdéseket vet fel) 9

10 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Csak ritka esetben –Szerződéses viszonyon kívül saját maga eljárva, saját cselekményével okoz kárt (pl. a üzleti megbeszélésre menet a céges autóval kárt okoz vagy a cégét ért sérelmeket személyesen bosszulja meg és kárt tesz egy harmadik fél eszközeiben stb).  közel sem olyan megnövekedett és újfajta teher, mint amik eddig sokszor elhangzottak - nincs ok a pánikra 10

11 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Eltérő értelmezés lehetséges –Ha valamely külső fél részére történő károkozás kifejezetten a vezető tisztségviselő cselekményének (vagy akár mulasztásának) az eredménye, akkor maga a vezető is perelhető  radikálisan megnövekedne a vezető tisztségviselők felelőssége és kockázata  pl. üzemi balesetért, adóhiányért, környezeti károkért, kartellből eredő és termékfelelősség alapján keletkező károkért való személyes helytállás stb 11

12 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Még szigorúbb értelmezés esetén is: –ha a vezető valóban ebben a minőségében járt el –ha a saját cselekménye vagy mulasztása vezet a harmadik személy károsodásához  nem feltétlenül a vezető tisztségviselő jár el (főként nagy létszámú, összetett működésű cégeknél )  áttételesen felelős lehet az ellenőrzés elmulasztása vagy a nem megfelelő belső folyamatok miatt –csak szerződésen kívüli kár (nem nem valamilyen szerződés megszegéséből ered)  kérdéses lehet, ha a cég azért szegett szerződést és okozott kárt mert a vezető tisztségviselő kifejezetten így döntött (vagy kifejezetten mulasztott) –mentesül a felelősség alól, ha az ilyen tisztséget betöltő személytől az adott helyzetben elvárható magatartást tanúsított  megfelelő körültekintés és gondosság 12

13 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda 13 A társaság felé fennálló felelősség jelentősen szigorodott

14 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Felelősség –Eddig: elvárható magatartás  fokozott gondosság –Új felelősségi alakzat: objektív felelősség  ellenőrzési körén kívül eső,  előre nem látható körülmény okozta, és  nem volt elvárható, hogy a vezető a károkozó körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa  DE ! kártérítés mértéke: előre látható károk 14

15 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Felelősségre vonás - kártérítés –eddig kevésbé volt jellemző (könnyebb kimentés) – inkább felmondás –új szabályok alapján több lehetőség a társaság / tulajdonosok részére + fokozott gondosság a vezetők részéről  jellemzően elkülönült tulajdonosi kör és menedzsment esetén 15

16 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Vezető munkaviszonyban –Kedvezőbb felelősségo alakzat: csak ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható –Csak, ha munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat / IG tagságot –Kérdéses a két szabályrendszer viszonyulása –Cégvezető (társasági jogi kategória) kedvezőbb helyzete 16

17 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda 17 Felelősség csökkentése

18 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Átfogó szabályozás cégen belül –Feladat- és hatáskörök, felelősségi kör részletes szabályozása  társasági szerződés  belső működési szabályzatok (SZMSZ)  munkaszerződések, munkaköri leírások –Eljárási és ellenőrzési folyamatok kialakítása  részletes döntéshozatali és eljárási folyamatok kialakítása  ellenőrzési rendszer kialakítása és effektív működtetése 18

19 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Felelősség korlátozása –Külső és belső  megbízási vagy munkaszerződés  mentesítési megállapodás  biztosítás –Belső  Társasági szerződés  Eseti: Felmentvény (évente, mérleg elfogadásokor)  Bizonyos ügyek, összeghatár stb.  Visszatérés a korábbi felelősség alakzathoz (általában elvárható fokozott gondosság) –Jogi személy ügyvezetés lehetősége  de személyesen eljáró természetes személyt ki kell jelölni és a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat rá is alkalmazni kell 19

20 © 2013 Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Vezetői felelősség különös esetei  Cégcsoporton belüli riportolás / mátrix rendszer  helyi vezető tisztségviselő felelősség továbbra is fennáll  holott nem felé jelentenek, esetleg nincs is tudomása a kérdésről  külföldre riportoló menedzsment tag felelősségre vonása kérdéses lehet  az ő felelőssége a társaság felé áll fenn, de nem vele van közvetlen kapcsolatban  Csoporton belüli többes funkció  több vezető tisztség  sokszor csak technikai kérdésként kezelik, de felelősség minden cégnél fennáll  több cégnél ellátott operatív feladatok (központosított funkciók)  munkajogi és adó problémák, új Mt. szerint lehetséges a megosztott foglalkoztatás

21 21 Kérdések?

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe? Tulajdonos és ügyvezető közötti viszonyok megváltozása 2014. szeptember 4. dr. Fehérváry."

Hasonló előadás


Google Hirdetések