Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe?"— Előadás másolata:

1 Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe?
Tulajdonos és ügyvezető közötti viszonyok megváltozása 2014. szeptember 4. dr. Fehérváry Ákos, ügyvéd / partner Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

2 A Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Magyarország egyik vezető ügyvédi irodája
A Baker & McKenzie több mint 60 éve nyújt jogi tanácsokat, több mint nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező jogásszal, 47 országban található irodahálózata révén. A budapesti iroda volt az első nemzetközi jogi tanácsadó cég, Közép-Kelet Európában; az üzleti élet minden szegmensét lefedi (beleértve komplex és speciális iparágkat és jogterületeket) Társasági jogi csoportunk a legmagasabb kategóriás besorolást kapja minden évben a a vezető jogi rangsorokban (Chambers, Legal 500 stb.)

3 Az új Ptk. vezetői felelősségre vonatkozó szabályai

4 Vezető tisztségviselő státusza
Ügyvezetés operatív irányítás (minden döntés, amely nem tartozik más szervhez) keretei kérdésesek lehetnek főleg egy nagyobb szervezetben Társaság érdekeinek elsődlegessége nem a tulajdonosi érdek (praktikus összeütközések) nem utasítható (kivéve egyszemélyes társaság) összeütközésekhez vezethet, gyakorlatban problematikus lehet

5 Vezető tisztségviselő
ügyvezető / igazgatósági tag társasági és munkajogi felelősség elválhat (operatív funkció) cégvezetőre más szabályok felügyelő bizottság tagjai hasonlóan felelnek alapesetben kérdés a pontos felelősségi kör ügydöntő FB

6 Kártérítési felelősség
Felel a társaságnak okozott kárért nem változott Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte jelenlegi szabály: hitelezők érdekeinek elsődlegessége új Ptk.: kártérítési felelősség a hitelezők felé, ha az érdekeiket a vezető tisztségviselő nem vette figyelembe

7 Vezetői felelősség kétirányú:
Belső felelősség: saját társaságnak / tulajdonosoknak okozott károk Külső felelősség: külső harmadik személyeknek okozott károk

8 A külső felelősség – félreértelmezett koncepció

9 Nem olyan súlyos, mint ahogy elterjedt
Új szabály: ha vezető tisztségviselő e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a társasággal egyetemlegesen felel korábban megjelent vélemények: vezetők személyes fenyegetettsége nagymértékben megnő, hiszen az eddig az ilyen kárért csak a cég felelt rossz értelmezés (bár a helyes értelmezése valóban kérdéseket vet fel)

10 Csak ritka esetben Szerződéses viszonyon kívül saját maga eljárva, saját cselekményével okoz kárt (pl. a üzleti megbeszélésre menet a céges autóval kárt okoz vagy a cégét ért sérelmeket személyesen bosszulja meg és kárt tesz egy harmadik fél eszközeiben stb). közel sem olyan megnövekedett és újfajta teher, mint amik eddig sokszor elhangzottak - nincs ok a pánikra

11 Eltérő értelmezés lehetséges
Ha valamely külső fél részére történő károkozás kifejezetten a vezető tisztségviselő cselekményének (vagy akár mulasztásának) az eredménye, akkor maga a vezető is perelhető radikálisan megnövekedne a vezető tisztségviselők felelőssége és kockázata pl. üzemi balesetért, adóhiányért, környezeti károkért, kartellből eredő és termékfelelősség alapján keletkező károkért való személyes helytállás stb

12 Még szigorúbb értelmezés esetén is:
ha a vezető valóban ebben a minőségében járt el ha a saját cselekménye vagy mulasztása vezet a harmadik személy károsodásához nem feltétlenül a vezető tisztségviselő jár el (főként nagy létszámú, összetett működésű cégeknél ) áttételesen felelős lehet az ellenőrzés elmulasztása vagy a nem megfelelő belső folyamatok miatt csak szerződésen kívüli kár (nem nem valamilyen szerződés megszegéséből ered) kérdéses lehet, ha a cég azért szegett szerződést és okozott kárt mert a vezető tisztségviselő kifejezetten így döntött (vagy kifejezetten mulasztott) mentesül a felelősség alól, ha az ilyen tisztséget betöltő személytől az adott helyzetben elvárható magatartást tanúsított megfelelő körültekintés és gondosság

13 A társaság felé fennálló felelősség jelentősen szigorodott

14 Felelősség Eddig: elvárható magatartás
fokozott gondosság Új felelősségi alakzat: objektív felelősség ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a vezető a károkozó körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa DE ! kártérítés mértéke: előre látható károk

15 Felelősségre vonás - kártérítés
eddig kevésbé volt jellemző (könnyebb kimentés) – inkább felmondás új szabályok alapján több lehetőség a társaság / tulajdonosok részére + fokozott gondosság a vezetők részéről jellemzően elkülönült tulajdonosi kör és menedzsment esetén

16 Vezető munkaviszonyban
Kedvezőbb felelősségo alakzat: csak ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható Csak, ha munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat / IG tagságot Kérdéses a két szabályrendszer viszonyulása Cégvezető (társasági jogi kategória) kedvezőbb helyzete

17 Felelősség csökkentése

18 Átfogó szabályozás cégen belül
Feladat- és hatáskörök, felelősségi kör részletes szabályozása társasági szerződés belső működési szabályzatok (SZMSZ) munkaszerződések, munkaköri leírások Eljárási és ellenőrzési folyamatok kialakítása részletes döntéshozatali és eljárási folyamatok kialakítása ellenőrzési rendszer kialakítása és effektív működtetése

19 Felelősség korlátozása
Külső és belső megbízási vagy munkaszerződés mentesítési megállapodás biztosítás Belső Társasági szerződés Eseti: Felmentvény (évente, mérleg elfogadásokor) Bizonyos ügyek, összeghatár stb. Visszatérés a korábbi felelősség alakzathoz (általában elvárható fokozott gondosság) Jogi személy ügyvezetés lehetősége de személyesen eljáró természetes személyt ki kell jelölni és a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat rá is alkalmazni kell

20 Vezetői felelősség különös esetei
Cégcsoporton belüli riportolás / mátrix rendszer helyi vezető tisztségviselő felelősség továbbra is fennáll holott nem felé jelentenek, esetleg nincs is tudomása a kérdésről külföldre riportoló menedzsment tag felelősségre vonása kérdéses lehet az ő felelőssége a társaság felé áll fenn, de nem vele van közvetlen kapcsolatban Csoporton belüli többes funkció több vezető tisztség sokszor csak technikai kérdésként kezelik, de felelősség minden cégnél fennáll több cégnél ellátott operatív feladatok (központosított funkciók) munkajogi és adó problémák, új Mt. szerint lehetséges a megosztott foglalkoztatás

21 Kérdések?

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Milyen típusú károk tartoznak az új ügyvezetői felelősség körébe?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések