Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új biztosítási reformról Dr. Sinkó Eszter 2007. november 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új biztosítási reformról Dr. Sinkó Eszter 2007. november 22."— Előadás másolata:

1 Az új biztosítási reformról Dr. Sinkó Eszter 2007. november 22.

2 Az előadás felépítése Az átalakítás céljai Az átalakítás céljai Az egészségügyi rendszerek lehetséges típusai Az egészségügyi rendszerek lehetséges típusai Az elfogadott modell helye a palettán Az elfogadott modell helye a palettán Evidenciák az átalakítás helyességéről Evidenciák az átalakítás helyességéről A magyar modell A magyar modell Politikai egyezség Politikai egyezség Kockázatok Kockázatok A magánbefektetők kilátásai A magánbefektetők kilátásai Következtetések Következtetések

3 Az átalakítás céljai Az alapvető hármas célrendszer: Az alapvető hármas célrendszer: 1. Az ellátórendszer hatékonyabbá váljon 2. Az ellátás színvonala egyenletesebbé váljon, a minőség javuljon 3. A beteg kevésbé legyen kiszolgáltatott Addicionális célok: Addicionális célok: 1. Plusz pénzforrás érkezzen a rendszerbe 2. Új know how érkezzen a rendszerbe 3. A szereplők attitűdjei megváltozzanak (hálapénz, korrupció)

4 A magyar egészségügy egyik meghatározó problémája Alapvetően (allokációs és technikai) hatékonysági probléma Alapvetően (allokációs és technikai) hatékonysági probléma Megfigyelhető jelenségek, amelyek erre utalnak Megfigyelhető jelenségek, amelyek erre utalnak 1. Magas a potenciális elvesztett életévek száma 2. Magas az elkerülhető okok miatt halálozás 3. Nem kirívóan alacsony a GDP-n belüli egészségügyi kiadás aránya

5 . (Forrás: Vitrai József, 2005.) Potenciális életévi veszteségek az OECD országokban, 2003. (Forrás: Vitrai József, 2005.)

6

7 De: A gyógyító-megelőző kassza alakulása

8 Egészségügyi Minisztériumi válasz 2006-ban Kötelező társadalombiztosítás keretei között értelmezett Kötelező társadalombiztosítás keretei között értelmezett 1. több-biztosítós modell, amely 2. versengő biztosítókat üzemeltet, 3. profitorientált formában működtet, 4. magánbiztosítói háttérrel rendelkeznek.

9 Miért ez a válasz? Mert ez a nemzetközi trend Mert ez a nemzetközi trend Mert a biztosítók közötti verseny a szolgáltatók között is versenyt indukál, ami javítja a minőséget Mert a biztosítók közötti verseny a szolgáltatók között is versenyt indukál, ami javítja a minőséget Mert képes hatékonyabb működésre azáltal, hogy új szereplőt, a magánbiztosítót helyezi az átalakítás középpontjába (az új „motor”) Mert képes hatékonyabb működésre azáltal, hogy új szereplőt, a magánbiztosítót helyezi az átalakítás középpontjába (az új „motor”) A beteg, azáltal, hogy választhat biztosítót jobb helyzetbe kerül, csökken a kiszolgáltatottsága A beteg, azáltal, hogy választhat biztosítót jobb helyzetbe kerül, csökken a kiszolgáltatottsága

10

11

12 Egészségügyi rendszerek (1) Többféle van, de az alaptípusok: Többféle van, de az alaptípusok:  Adóból finanszírozott, ún. állami rendszerek  Főleg tb. járulékból finanszírozott társadalombiztosítási rendszerek Adóból finanszírozott, állami rendszerek Adóból finanszírozott, állami rendszerek  Központi adóból – Anglia  Helyi, térségi önkormányzati adóból – Skandináv modellek Tb. járulékból finanszírozott, társadalom- biztosítási rendszerek Tb. járulékból finanszírozott, társadalom- biztosítási rendszerek  Egy alapból – Szlovénia, Észtország (Franciaország)  Több alapból – Németország, Ausztria, Szlovákia, Hollandia, Belgium

13 Egészségügyi rendszerek (2) Több alapból finanszírozott társadalombiztosítási rendszerek Több alapból finanszírozott társadalombiztosítási rendszerek  Versengő – Németország, Hollandia, Belgium, Szlovákia, Csehország  Nem versengő alapok – Ausztria, (Franciaország) Versengő alapokból finanszírozott rendszerek Versengő alapokból finanszírozott rendszerek  Profitorientált alapok – Hollandia, Szlovákia  Nem profitorientált alapok – Németország, Belgium Profitorientált alapokból finanszírozott Profitorientált alapokból finanszírozott  Csak üzleti biztosítók - Hollandia  Állami alapok is vannak – Szlovákia

14 ESKI ábrája nyomán Evetovits és Gaál, 2007.

15 Nemzetközi trend? Az időfaktor szempontjából több-biztosítási alapból finanszírozott rendszerek Az időfaktor szempontjából több-biztosítási alapból finanszírozott rendszerek  Egy biztosítóból több-biztosítóba átalakuló rendszerek napjainkban : nincsenek  Fordítva igen: Észtország (a költségek féken tarthatatlanok voltak)  Tíz-tizenöt év távlatában átalakuló rendszerek: Csehország, Szlovákia  Több, mint tizenöt év távlatában kialakuló rendszerek: az összes többi, non-profit alapon

16 Az elfogadott modell helye a palettán Profitorientált alapokkal finanszírozott versengő több-biztosítós modellek Profitorientált alapokkal finanszírozott versengő több-biztosítós modellek  Csak üzleti biztosítók - Hollandia  Állami alapok is vannak – Szlovákia  Vegyes tulajdonú alapok – Magyarország A világban ismeretlen (al)modell, kiszámíthatatlan hatásokkal A világban ismeretlen (al)modell, kiszámíthatatlan hatásokkal Magas politikai kockázat

17 A verseny, amely mindent megváltoztat A jelenlegi rendszerünkben van valamiféle verseny („torz”- mondja Mihályi Péter) a szolgáltatók között A jelenlegi rendszerünkben van valamiféle verseny („torz”- mondja Mihályi Péter) a szolgáltatók között A beteg választhat, hova megy - paraszolvencia A beteg választhat, hova megy - paraszolvencia Az új rendszerben a beteg felcseréli ezt a szabadságát egy másikra: biztosítót választhat, szolgáltató helyett Az új rendszerben a beteg felcseréli ezt a szabadságát egy másikra: biztosítót választhat, szolgáltató helyett Miért jó ez neki – nemzetközi tapasztalatok Miért jó ez neki – nemzetközi tapasztalatok

18 Német- ország Hollandia (reform előtt) Svájc Szelektív szerződés … … a járóbeteg- ellátásban az egyes szolgáltatókkal ( – )  …az egyes kórházakkal ( – )– Árakról és Költségkere- tekről szaba- don állapod- hatnak meg. …az egyes szolgáltatók a járóbeteg- ellátásban ( – )–  …az egyes kórházak( – )–  Van-e beleszólása az egyes biztosítóknak a kórházi tervezésbe? ––– Versenyeszközkevés Forrás: Stefan Greß: Verseny az egészségügyi társadalom-biztosítás területén: három ország összehasonlítása 2004

19 Németország Hollandia (reform előtt) Svájc A biztosítók versenyének elsődleges eszköze járulékkulcskiegészítő biztosítás kockázati szelekció A biztosítók kockázati szelekciója nagynincs bizonyíték nagyon nagy Fogyasztói választásnagyalacsonymérsékelt Az egészségügyi ellátások költség/minőség hányadosának javulása nem bizonyítható nem bizonyítható kevés bizonyíték Forrás: Stefan Greß: Verseny az egészségügyi társadalom-biztosítás területén: három ország összehasonlítása 2004

20 A biztosítási alapok között verseny tapasztalatai „ Arra a következtetésre jutottunk, hogy ha a biztosítók bevételének a kockázatok szerinti korrekciója nem tökéletes – és ez volt a helyzet mind az öt országban* 2001-ben – az egészségbiztosítási alapok számára „ Arra a következtetésre jutottunk, hogy ha a biztosítók bevételének a kockázatok szerinti korrekciója nem tökéletes – és ez volt a helyzet mind az öt országban* 2001-ben – az egészségbiztosítási alapok számára pénzügyi ösztönző működik a kockázatszelekcióra, ami veszélyezteti a szolidaritást, hatékonyságot és minőségét, valamint a fogyasztók elégedettségét.” */Belgium, Hollandia, Izrael, Németország, Svájc Forrás: Orosz Éva, 2007., Eredeti forrás: Van de Ven, W., et al:. Health Policy, 65 (2003), 75-85

21 (Forrás: M. McKee, 2006.)

22 Ismert hatások – a legnagyobb veszély Az egészséges populáció kimazsolázása – a gyakran beteg polgárok számára a hozzáférés bizonyíthatóan romlik Az egészséges populáció kimazsolázása – a gyakran beteg polgárok számára a hozzáférés bizonyíthatóan romlik A kimazsolázás oka az egészségügyi kiadások koncentrációjában keresendő (visszatérően azonos populáció fogyasztja el a kiadások jelentős részét) A kimazsolázás oka az egészségügyi kiadások koncentrációjában keresendő (visszatérően azonos populáció fogyasztja el a kiadások jelentős részét)

23 Az egészségügyi kiadások koncentrációja Az egészségügyi kiadások koncentrációja KASSZA ELEMZETT ÖSSZEG (mill Ft) Igénybevev ők aránya (teljes lakosság %) Q-1 teljes lakosságr a (%) Q-1 költség cc (%) Q1-4 költség cc (%) Járóbeteg115.530,880,9%20,2%72,4%100% Aktív fekvő 327.779,117,0%4,25%64,1%100% Krónikus fekvő 37.130,11,6%0,4%67,3%100% CT10.654,84,5%1,12%56,3%100% Otthoni szakápolás 2.907,00,49%0,12%56,2%100% Művese15.954,70,08%0,02%46,1%100% Gyógyszer282.081,181,0%20,3%83,8%100% GYSE45.333,815,3%3,83%83,6%100% Forrás: Boncz et al. 2005. alapján

24 Kockázatkiegyenlítő technikák A kormányok felismerték, hogy a biztosító társaságok hajlanak erre a tevékenységre, ezért ezek kivédésére különböző eszközöket vetnek be: A kormányok felismerték, hogy a biztosító társaságok hajlanak erre a tevékenységre, ezért ezek kivédésére különböző eszközöket vetnek be:  Korrigált fejkvóta (a felmerülő kockázatok kb. 25-30%-át képes kezelni)  Kockázat Kiegyenlítő Alapok működtetése (eszközök függvénye a kockázatok kezelt mértéke)

25 A több-biztosítós modellek következményei A versengő üzleti biztosítós modell következtében: 1. 1. Jelentősen megemelkedik az adminisztrációs költség (tranzakciós költség) a fragmentációnak köszönhetően 2. 2. Rosszabbodik a hozzáférés (OECD, 2004.) 3. 3. Nincs bizonyítható a hatékonyság/eredményesség növekedés

26 Az egészségbiztosítás átalakításának feltételei 1. Megvitatható koncepció 2. Evidenciák az átalakítás helyességéről 3. Hatástanulmányok a várható eredményekről 4. A koncepcióhoz kapcsolt megvalósítási terv/menetrend 5. Törvényjavaslat(ok) 6. Politikai konszenzus A koalíciós pártok között A koalíciós pártok között Az ellenzék és a kormánypártok között Az ellenzék és a kormánypártok között Mi áll ezekből rendelkezésre?

27 A magyar modell 1. Egy hete került bemutatásra a megvitatható koncepció – két héttel a törvény benyújtása előtt Egy hete került bemutatásra a megvitatható koncepció – két héttel a törvény benyújtása előtt A koncepció alapja: A biztosítók képesek lesznek olyan hatékonyságjavulást elérni, amely fedezni tudja a felmerülő többletköltségeket A koncepció alapja: A biztosítók képesek lesznek olyan hatékonyságjavulást elérni, amely fedezni tudja a felmerülő többletköltségeket A biztosítók a magántőke bevonása, érdekeltsége révén jobban képesek odafigyelni a költségekre A biztosítók a magántőke bevonása, érdekeltsége révén jobban képesek odafigyelni a költségekre

28 A magyar modell 2. A magyar modell 2. Több-biztosítós modell, amelyben Több-biztosítós modell, amelyben 1. megmarad a kötelező egészségbiztosítási rendszer jelleg, (miután a befizetések és a kifizetések szempontjából egyaránt Parlament által meghatározott rendszer) 2. fennmarad a szolidaritási jelleg 3. felbomlik a nemzeti kockázatközösség (a fejkvóta nem képes minden kockázatot kezelni)

29 A magyar modell 3. A kötelező egészségbiztosítási pénztárak gazdasági társaság formájában működnek A kötelező egészségbiztosítási pénztárak gazdasági társaság formájában működnek Az ellátásra jogosult állampolgárok durván negyedévig keresztül válogathatnak a 22 db tagtoborzásban résztvevő pénztár között. A pénztárat nem választó polgárok az egyes térségekbe sorsolt pénztárakhoz kerülnek. Az ellátásra jogosult állampolgárok durván negyedévig keresztül válogathatnak a 22 db tagtoborzásban résztvevő pénztár között. A pénztárat nem választó polgárok az egyes térségekbe sorsolt pénztárakhoz kerülnek. A modell 2009-ben indul „élesben” A modell 2009-ben indul „élesben”

30 A magyar modell 4. Az OEP 2008-ban megszűnik, helyét egy új hivatal veszi át Az OEP 2008-ban megszűnik, helyét egy új hivatal veszi át A járulékok begyűjtése változatlanul központi kézben marad (APEH) A járulékok begyűjtése változatlanul központi kézben marad (APEH) Az OEP helyére lépő pénztárak az Egészségbiztosítási Alapból létszámarányosan, korrigált fejkvóta alapján kapják meg a kezelésükbe kerülő alapokat Az OEP helyére lépő pénztárak az Egészségbiztosítási Alapból létszámarányosan, korrigált fejkvóta alapján kapják meg a kezelésükbe kerülő alapokat 4%-ban maximálják a pénztárak működési költségét 4%-ban maximálják a pénztárak működési költségét A betegek választási lehetősége a maihoz képest jelentősen leszűkül A betegek választási lehetősége a maihoz képest jelentősen leszűkül

31 A magyar modell 5. Szemben a miniszterelnök korábbi nézeteivel: lehet a pénztáraknak tulajdonuk a kórházakban (fordítva nem igaz) Szemben a miniszterelnök korábbi nézeteivel: lehet a pénztáraknak tulajdonuk a kórházakban (fordítva nem igaz) Egészségügyi intézmények működtetését azonban a pénztárak nem művelhetik Egészségügyi intézmények működtetését azonban a pénztárak nem művelhetik Maradnak a finanszírozási technikák, de az árakban jelentős, akár 20%-os eltérés is tolerált (ún. preferált szerződések révén) Maradnak a finanszírozási technikák, de az árakban jelentős, akár 20%-os eltérés is tolerált (ún. preferált szerződések révén) Szabad szerződéskötési jogot kapnak a pénztárak, kivéve a háziorvosok és gyógyszertárak esetében Szabad szerződéskötési jogot kapnak a pénztárak, kivéve a háziorvosok és gyógyszertárak esetében

32 Ismeretlen elemek 1. Az állam szerepe, feladatai hogyan alakulnak, mit akar központi kézben tartani? Az állam szerepe, feladatai hogyan alakulnak, mit akar központi kézben tartani? Az OEP jogutóddal szűnik meg, de Az OEP jogutóddal szűnik meg, de 1. milyen szolgáltatások finanszírozása marad nála? 2. milyen jogosítványai lesznek? Melyek lesznek az ÁNTSZ feladatai? Melyek lesznek az ÁNTSZ feladatai? Mi lesz a munkamegosztás az ÁNTSZ és a Felügyelet között? Mi lesz a munkamegosztás az ÁNTSZ és a Felügyelet között? Önkormányzatok feladatai hogyan változnak? (mégiscsak van egy Önkormányzati törvény) Önkormányzatok feladatai hogyan változnak? (mégiscsak van egy Önkormányzati törvény)

33 Ismeretlen elemek 2. A 49%-os kisebbségi tulajdon nem vonzó, cserébe adni kell valamit: mit adnak érte cserébe a magánbefektetőknek? A 49%-os kisebbségi tulajdon nem vonzó, cserébe adni kell valamit: mit adnak érte cserébe a magánbefektetőknek? A Díjtétel Bizottság mennyire írhatja felül a szolgáltatáscsomagot? A Díjtétel Bizottság mennyire írhatja felül a szolgáltatáscsomagot? Menedzserjogok sorsa hogyan alakul? Menedzserjogok sorsa hogyan alakul? Mi lesz a fejkvóta képzés alapja, milyen tényezőkkel korrigálják? Mi lesz a fejkvóta képzés alapja, milyen tényezőkkel korrigálják? A fejkvótán kívül milyen egyéb kockázatkiegyenlítő mechanizmusokat alkalmaznak? A fejkvótán kívül milyen egyéb kockázatkiegyenlítő mechanizmusokat alkalmaznak? Fejkvóta és Díjtétel bizottság működési rendje Fejkvóta és Díjtétel bizottság működési rendje

34 Ismeretlen elemek 3. A KEP-ek szelektálhatnak a szolgáltatók között: A KEP-ek szelektálhatnak a szolgáltatók között: 1. Várható-e tényleges szelekció, ha igen, hol? 2. Az árban való eltérés milyen gyakran lesz megengedett? 3. Mi lesz a nem-szerződött intézmények sorsa? 4. Mennyire időre kell/lehet szerződést kötni a szolgáltatókkal? 5. Új technológia befogadási rendje a pénztárak szintjén történik vagy központilag?

35 Evidenciák az átalakítás helyességéről A több-biztosítós modellcsalád működésének tapasztalatai nem bíztatóak A több-biztosítós modellcsalád működésének tapasztalatai nem bíztatóak Hiányoznak az evidenciák - az átalakítást támogatandó Hiányoznak az evidenciák - az átalakítást támogatandó Ellene szóló érvek – bőven rendelkezésre állnak: Ellene szóló érvek – bőven rendelkezésre állnak: 1. Az eredeti cél nem teljesül: a biztosítói versengés ellenére Európában, így Hollandiában sem alakult ki szolgáltatói verseny 2. Nem lehet azt állítani, hogy ott jobb minőségű a szolgáltatás, ahol egymással versengő biztosítók vannak jelen

36 Politikai konszenzus 1. Az elfogadott modell konszenzusra utaló jeleket takar-e a kormányzó pártok között? Az elfogadott modell konszenzusra utaló jeleket takar-e a kormányzó pártok között? Aligha, mert más az értékrendje a két pártnak Aligha, mert más az értékrendje a két pártnak SZDSZ-nek liberális pártként a verseny és választás lehetősége a fontos, a piac mindenhatóságában vetett hit jellemzi SZDSZ-nek liberális pártként a verseny és választás lehetősége a fontos, a piac mindenhatóságában vetett hit jellemzi MSZP a megfontolt haladás híve, álláspontja: az állam kézben tud tartani folyamatokat, ezért a piac és az állam kettősségét, ezek együttes jelenlétének szükségességét hirdeti MSZP a megfontolt haladás híve, álláspontja: az állam kézben tud tartani folyamatokat, ezért a piac és az állam kettősségét, ezek együttes jelenlétének szükségességét hirdeti

37 Politikai konszenzus 2. Az eltérő értékrend a két koalíciós párt között a folyamatos vitákban ütközik össze Az eltérő értékrend a két koalíciós párt között a folyamatos vitákban ütközik össze De ha lesz is közöttük egyezség, mi lesz az ellenzékkel? De ha lesz is közöttük egyezség, mi lesz az ellenzékkel? Szlovákia esete intő példa lehet a koalíciós partnereknek valamint a piacra belépni szándékozó magánbiztosítóknak: Fico kormánya állandóan zargatja a magánbiztosítókat Szlovákia esete intő példa lehet a koalíciós partnereknek valamint a piacra belépni szándékozó magánbiztosítóknak: Fico kormánya állandóan zargatja a magánbiztosítókat

38 Kockázatok ( a politikain túl) Nincs meghatározva a kötelezően nyújtandó szolgáltatás csomag tartalma Nincs meghatározva a kötelezően nyújtandó szolgáltatás csomag tartalma 1. Ez rossz a betegnek (mit kell kapnia?) 2. Ez rossz az orvosnak (mit kell nyújtania?) 3. Ez rossz a KEP-nek (mit kell vásárolnia?) 4. Ez rossz a magánbiztosítónak (mit lehet plusz pénzért nyújtania?) 5. Ez rossz az Egészségbiztosítási Felügyeletnek (a kérdésekre mit válaszoljon?)

39 Kockázatok 2. Nincs rendben a jogviszony nyilvántartás Nincs rendben a jogviszony nyilvántartás 1. Az APEH adóazonosító jel alapú nyilvántartást vezet 2. Az OEP-nek TAJ alapú jogosultsági adatbázisa van 3. Ideiglenes engedélye van az APEH-nek, hogy a kettőt együtt kezelje, de ez lejár decemberben (utána kapcsolati kód) 4. Tömeges pontatlanságok, adat nem egyezések (100 ezres nagyságrendben)

40 Kockázatok 3. „A pénztárak saját maguk dönthetnek arról, hogy milyen – a nemzetközi gyakorlatban is használt – metodikákat alkalmaznak a kiadások kordában tartására: előzetes autorizáció, vizsgálati és terápiás eljárásrendek, volumen-szerződések, bázis-finanszírozás, preferált szerződések, stb.” „A pénztárak saját maguk dönthetnek arról, hogy milyen – a nemzetközi gyakorlatban is használt – metodikákat alkalmaznak a kiadások kordában tartására: előzetes autorizáció, vizsgálati és terápiás eljárásrendek, volumen-szerződések, bázis-finanszírozás, preferált szerződések, stb.” Elfogadhatatlanul nagy kockázat keletkezik ebből kifolyólag a szolgáltatások nem egységes minőségét illetően Elfogadhatatlanul nagy kockázat keletkezik ebből kifolyólag a szolgáltatások nem egységes minőségét illetően

41 Kockázatok 4. Kuka megyék alakulhatnak ki, ha egységesek lesznek a megyei szintű fejkvóták (pl. csak korra, nemre korrigálódnak) Kuka megyék alakulhatnak ki, ha egységesek lesznek a megyei szintű fejkvóták (pl. csak korra, nemre korrigálódnak) A központi régióban erőteljes versengés várható. Hogyan kezelik az ebből fakadó veszélyeket? A központi régióban erőteljes versengés várható. Hogyan kezelik az ebből fakadó veszélyeket? A finanszírozási technikák felülíródnak. Ez azért baj, mert egészségpolitikai üzenetet közvetítenek. Mennyire szándékos ez a cselekedet? A finanszírozási technikák felülíródnak. Ez azért baj, mert egészségpolitikai üzenetet közvetítenek. Mennyire szándékos ez a cselekedet?

42 Az egészségbiztosítás átalakítási feltételei 1. Megvitatható koncepció – a magyar modell 2. Evidenciák az átalakítás helyességéről 3. Hatástanulmányok a várható eredményekről 4. A koncepcióhoz kapcsolt megvalósítási terv/menetrend 5. Törvényjavaslat(ok) 6. Politikai konszenzus A koalíciós pártok között A koalíciós pártok között Az ellenzék és a kormánypártok között Az ellenzék és a kormánypártok között

43 A magánbefektetők kilátásai 1. A kormány komoly pénzügyi befektetéssel számol – magas lesz a piacra lépés költsége A kormány komoly pénzügyi befektetéssel számol – magas lesz a piacra lépés költsége Az állampolgárok elvárásai magasak lesznek Az állampolgárok elvárásai magasak lesznek Számukra ismeretlen terepre tévednek Számukra ismeretlen terepre tévednek Nem értenek az ellátásszervezéshez, ez mindenképpen hatékonyság veszteség, legalábbis az elején Nem értenek az ellátásszervezéshez, ez mindenképpen hatékonyság veszteség, legalábbis az elején Beletanulhatnak – de… Beletanulhatnak – de… Információs aszimmetria van a szolgáltatók és a finanszírozó (akár biztosító) között – költségkontroll nehézségei Információs aszimmetria van a szolgáltatók és a finanszírozó (akár biztosító) között – költségkontroll nehézségei

44 A magánbefektetők kilátásai 2. Vannak hatékonysági tartalékok a rendszer működésében – vitathatatlan, de … Vannak hatékonysági tartalékok a rendszer működésében – vitathatatlan, de … Az alapérdekeltségük másik irányba viszi őket: kockázat szerinti szelekció irányába Az alapérdekeltségük másik irányba viszi őket: kockázat szerinti szelekció irányába Ha erre nem nyílik túl nagy mozgástér, kénytelenek korlátozni a szolgáltatások igénybe vételét, a szolgáltatások kiüresítése fokozódik Ha erre nem nyílik túl nagy mozgástér, kénytelenek korlátozni a szolgáltatások igénybe vételét, a szolgáltatások kiüresítése fokozódik Ezek azonban rosszat tesznek az anyacégüknek és a cég többi üzletágának – romló hírnév Ezek azonban rosszat tesznek az anyacégüknek és a cég többi üzletágának – romló hírnév

45 A magánbefektetők kilátásai 3. Nincs kész a szolgáltatói hálózat leépítése, a befejezést a pénztáraktól várják – népszerűtlen szerep Nincs kész a szolgáltatói hálózat leépítése, a befejezést a pénztáraktól várják – népszerűtlen szerep Lepusztult az ellátó hálózat – ÚMFT, de a döntések most vannak – pénztárak pedig még sehol Lepusztult az ellátó hálózat – ÚMFT, de a döntések most vannak – pénztárak pedig még sehol Használhatatlanok a működési engedélyek – politikai nyomásra adták ki azokat Használhatatlanok a működési engedélyek – politikai nyomásra adták ki azokat Használhatatlanok a betegutak – újraszabályozási igény Használhatatlanok a betegutak – újraszabályozási igény Nincsenek protokollok Nincsenek protokollok Tömegesen vannak ellátatlan betegek – ez többletköltséget okoz Tömegesen vannak ellátatlan betegek – ez többletköltséget okoz

46 Az átalakítás céljainak teljesülése Az alapvető hármas célrendszer: Nem teljesül Az alapvető hármas célrendszer: Nem teljesül 1. Az ellátórendszer nem válik hatékonyabbá 2. Az ellátás színvonala nem lesz egyenletesebb, a minőség javulása esetleges 3. A beteg : nem lesz kevésbé kiszolgáltatott Addicionális célok Addicionális célok 1. Plusz pénzforrás nem érkezik a rendszerbe 2. Új know how nem érkezik a rendszerbe 3. A szereplők attitűdjei megváltozik? Ismeretlen hatás

47 A járóbeteg szakrendelők jövője A beteget eltereltük a kórházból, de hova? A beteget eltereltük a kórházból, de hova? Mennyire alkalmasak ma a járóbeteg szakrendelők a feladatok elvégzésre? Mennyire alkalmasak ma a járóbeteg szakrendelők a feladatok elvégzésre? 1. Mennyire felkészültek humánerőforrással, 2. Korszerű gép-műszerparkkal 3. Épületállománnyal Az uniós források egyelőre 30-35 rendelő felújítására állnak rendelkezésre a TIOP-ból Az uniós források egyelőre 30-35 rendelő felújítására állnak rendelkezésre a TIOP-ból És a többi? A ROP-okban kb. 20 milliárd van még járóbeteg szakellátásra 2007-2008-ban És a többi? A ROP-okban kb. 20 milliárd van még járóbeteg szakellátásra 2007-2008-ban Ezen az ellátási szinten várható a legnagyobb szelekció Ezen az ellátási szinten várható a legnagyobb szelekció

48 Következtetés 1. A modellválasztás eldőlt, szakmailag nem megalapozott a kormány döntése A modellválasztás eldőlt, szakmailag nem megalapozott a kormány döntése Kármentés : Kármentés : 1. A fejkvóta kiszámolását új alapokra kell helyezni 2. A pénztárak érdekeltségi rendszerét a megtakarítások helyet a népegészségügyi célok teljesítéséhez kell kötni 3. Az Egészségbiztosítási Felügyeletet meg kell erősíteni 4. Új társadalmi felügyeleti szervezetet kell létrehozni

49 Következtetés 2 Az OEP jogutód szervezetét erős szereppel kell felruházni: Az OEP jogutód szervezetét erős szereppel kell felruházni: 1. Az egészségügyi technológia központi befogadása – pénztáraknak csak véleményezési jog 2. Központi minőségi kritériumok meghatározása (akkreditációs rendszer, egységes eljárásrendek, protokollok) 3. Ellátási szintenként kompetencia listák meghatározása Betegek választási lehetőségének bővítése, térítésmentes szabad intézményválasztás Betegek választási lehetőségének bővítése, térítésmentes szabad intézményválasztás


Letölteni ppt "Az új biztosítási reformról Dr. Sinkó Eszter 2007. november 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések