Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudománypolitikai Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudománypolitikai Főosztály"— Előadás másolata:

1 Tudománypolitikai Főosztály
Emberi Erőforrások Minisztériuma A magyar tudománypolitika beavatkozási lehetőségei az EU növekedési stratégiájának tükrében   április 10. Szeged Dr. KARDON Béla Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai Főosztály  Tudománypolitikai Főosztály

2 Kutatás-fejlesztés: a versenyképesség kulcsa
Versenyképes gazdaság Versenyképes vállalkozások Versenyképes munkaerő Versenyképes felsőoktatás Versenyképes Kutatók Tudománypolitikai Főosztály

3 A kormányzati K+F+I irányítás szerkezete
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) Országgyűlés bizottság Kormány Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület (NTIT) Vidék- fejlesztési Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Nemzet- gazdasági Miniszter- elnökség Nemzeti Fejlesztési Emberi Erőforrások Minisztériuma MTA OTKA Innovációs Hivatal Agrárkutatási És Innovációs Központ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala POLITIKAI SZINT Stratégiai szint K+F innovációs (KTIA) Fejlesztési források Szellemi-tulajdon védelme Agrárinnováció Tudománypolitika, kutatási céltámogatások Intézményi finanszírozás KFI stratégia, pályázattervezés, forrásallokáció Végrehajtási szint

4 A hazai kutatás-fejlesztés lehetséges forrásai
A kohéziós politika eszközei – EU társfinanszírozás Közvetlen brüsszeli források, egyéb külföldi források Hazai források Kutatási, Technológiai Keretprogramok (Framework Programme 7, Horizon 2020) EEA Grants, Norway Grants Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok(OTKA) Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) Strukturális alapok ESZA ERFA Kohéziós Alap A fő cél: a szinergiák megteremtése, a forráshiány enyhítése Tudománypolitikai Főosztály

5 A felsőoktatás-fejlesztés stratégiai céljai és a felhasznált eszközök
EU2020 célkitűzések NRP vállalások TÁMOP konstrukciók A túlfutók és a lemorzsolódók arányának csökkentése Idegen nyelvi készségek fejlesztése Műszaki és IT végzettségű szakemberek számának növelése A szakképzés rendszerének fejlesztése, és annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása. A K+F GDP arányú ráfordítások 1,8%-ra növelése 4.1.1/C Regionális együttműködés 4.1.1/D Roma Szakkollégium 4.1.2/B Pedagógusképzés 4.1.2/D Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése 2. ütem 4.2.2/A Alap- és célzott alapkutatási projektek 4.2.2/C IKT kutatás támogatása, és kapcsolódó IT szakember utánpótlás Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 4.2.4/A és B Nemzeti Kiválóság Program 4.2.5/A Elektronikus tartalomszolgáltatás 4.2.5/B Elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése A felsőfokú végzettségűek arányának növelése Foglalkoztatottak számának növelése A K+F ráfordítások növelése Szegénység elleni küzdelem A megújuló energiaforrások használatának erősítése Digitális Cselekvési Terv Tudománypolitikai Főosztály

6 Tudománypolitikai Főosztály
Europe 2020 Stratégia Szegénység csökkentése Oktatás Munkahely teremtés Klímaváltozás, energia Kutatás és innováció Tudománypolitikai Főosztály

7 Releváns stratégiák és operatív programok a KFI területén
Tudománypolitikai Stratégia Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) vállalkozói szféra K+F tevékenysége Az akadémiai-felsőoktatási K+F tevékenysége Smart Specialisation Strategies (S3) Az intelligens szakosodás nem csupán egy felülről irányított stratégiát jelent, hanem olyan együttműködést, amelyben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek közösen tárják fel az egyes tagállamok és régiók innovációs erősségeit és gyengeségeit. A felsőoktatási intézmények szerepe Tudománypolitikai Főosztály

8 Miért fontos a tudománypolitika és a felsőoktatási kutatások?
Dél-Alföld Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Dunántúl Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Közép- Magyarország Miért fontos a tudománypolitika és a felsőoktatási kutatások? Kutatóhelyek száma Tudománypolitikai Főosztály

9 K+F ráfordítások (M HUF)
Dél-Alföld Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Dunántúl Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Közép- Magyarország Miért fontos a tudománypolitika és a felsőoktatási kutatások? K+F ráfordítások (M HUF) Tudománypolitikai Főosztály

10 A tudománypolitikai stratégia konkrét céljai
Az alapkutatás támogatási és finanszírozási rendszerének javítása Alapkutatás humánerőforrás bővítésére és javítására fordítható források növelése Horizon 2020 részvétel erősítése Összehangolt támogatási rendszer kialakítása Tudományos információhoz való hozzáférés és publikációs eredményesség növelése A szükséges tudományos információk díjmentes hozzáférésének biztosítása A tudományos publikációk nyitott hozzáférésének (open access) megteremtése Emberi erőforrás és tudományos utánpótlás Mennyiségi és minőségi célok : a kutatói létszám növelése: 38e --> 56 e fő A kutatói és az oktatói életpályához igazodó, teljesítményalapú támogatási rendszer Kiválóságok támogatása, kutatói mobilitás fokozása Nemzetközi együttműködések és hálózatok, tagdíjak Nemzetközi kutatástechnológiai kapcsolatok erősítése Tagsági díjak biztosítása A kutatási infrastruktúra ütemes megújítása A hálózati alapinfrastruktúra és a szuper-számítástechnikai kapacitás megújítása Intézményi kutatási infrastruktúra megújítása A kutatási hozzáférés és a kutatási kapacitások kihasználtságának optimalizálása Az akadémiai szféra, az ipar és a társadalom kapcsolatának erősítése Tudásháromszög típusú együttműködések kialakítása A felsőoktatási intézmények harmadik missziójának erősítése A technológia transzfer tevékenység támogatása Horizontális cél : Az akadémiai szféra közreműködése a regionális intelligens szakosodás stratégiák megvalósításában

11 A K+F+I és az intelligens szakosodás növelése a humán területeken
EU S3 Stratégia Gazdasági specializáció K+F specializáció Globális trendek Nemzetközi értékláncok Érintettek együttműködése Klaszterek kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, klinikák, kutatókórházak profiljának specializálása rájuk építve a tudásháromszög kiépítése (oktatás – kutatás – innováció kapcsolódásának segítése) vállalati és felsőoktatási – akadémiai intézményi együttműködések támogatása; az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése a Horizon2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokban, programokban való magas arányú részvétel elérésével, hazai és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítése; a kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával és a nemzetközi és szektorközi kutatói mobilitás ösztönzése.

12 Az EFOP struktúrája a felsőoktatás vonatkozásában
EFOP 3. Gyarapodó tudástőke prioritás 3.3 A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése révén c. intézkedés (~TÁMOP 4.1.) 3.4 A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése révén c. intézkedés (~TÁMOP 4.2.) EFOP 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében prioritás 4.2 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések c. intézkedés (TIOP 1.3.) programozási időszak kerete (árfolyamváltozástól függően): ~50 Mrd Ft programozási időszak kerete (árfolyamváltozástól függően): ~54 Mrd Ft programozási időszak kerete (árfolyamváltozástól függően): ~30 Mrd Ft Döntően konvergencia régiókban felhasználható támogatások! Tudománypolitikai Főosztály

13 A Horizon 2020 szerkezete Speciális programok Kiváló tudomány Jövőbeni és feltörekvő technológiák (FET - JFT) Európai Kutatási Tanács Marie Curie cselekvések európai kutatási infrastruktúra Ipari vezető szerep Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén Innováció KKV-knál Kockázatfinanszírozáshoz jutás Társadalmi kihívások Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés Biztonságos, tiszta és hatékony energia Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság Egészség, demográfiai változások és jólét Az Unió kutatás és innováció finanszírozására szolgáló programja Célcsoport: kutatóintézetek, egyetemek, innovatív magánvállalkozások és KKV-k Célja , hogy okos -, fenntartható - és befogadó fejlődés motorjaként szolgáljon Európában Az Unió kutatási keretprogramjára 87 milliárd euró áll rendelkezésre. Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és szolgáltatások létrejöttére, visszaszorítja a bürokráciát, egyszerűsíti a szabályokat és eljárásokat. Támogatás a kutatástól a kereskedelemig tartó innovációs lánc különböző szakaszaiban lesz igényelhető, pl. olyan projektekre, amelyek a hangsúlyt helyeznek a társadalmi kihívások kezelésére. Tudománypolitikai Főosztály

14 Tudománypolitikai Főosztály
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köszönöm a figyelmet! Dr. KARDON Béla Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai Főosztály Tudománypolitikai Főosztály


Letölteni ppt "Tudománypolitikai Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések