Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életprogramok euró alapon. 2 Mit ajánlunk? Az Életprogramot Euró alapon!  Hűségbónusz rendszer változatlan formában megmarad  Díjmentes átváltás, átirányítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életprogramok euró alapon. 2 Mit ajánlunk? Az Életprogramot Euró alapon!  Hűségbónusz rendszer változatlan formában megmarad  Díjmentes átváltás, átirányítás."— Előadás másolata:

1 Életprogramok euró alapon

2 2 Mit ajánlunk? Az Életprogramot Euró alapon!  Hűségbónusz rendszer változatlan formában megmarad  Díjmentes átváltás, átirányítás korlátlanul, változatlan formában  6 kockázati kiegészítő  Díjkedvezmény a kockázati kiegészítők díjából több biztosított esetén  A biztosítási összeg megemelése meghatározott díjszint felett A jó dolgokat továbbvisszük...  Induláskor két termékvariáns (ÉP és Bónusz ÉP)  6 eszközalap a célcsoport igényeihez igazítva továbbra is az egyik legalacsonyabb, 1,19%-os alapkezelési költséggel  Csoportos díjlehívás lehetősége forintban... és euró alapon is elérhetővé tesszük

3 Bevezető termékvariánsok 3 Indulásként két termékünk érhető el euró alapon: Allianz Életprogram és az Allianz Bónusz Életprogram Mindkét termékvariáns működésében megegyezik a már megismert forintos termékkel, változatlan a kezdeti költség százalékos mértéke és a levonás időszaka, illetve a hűségbónuszok képzésének és jóváírásának rendszere is (utóbbi értelemszerűen csak a Bónusz variánsnál). Ami változott… Az euró alapú terméknél - az alapdeviza lényegesen nagyobb értékállósága miatt nincs kötelező indexálás. Termékek Allianz Bónusz Életprogram A Bónusz termékvariáns hűségbónusz működése megegyezik a forintos alapú Bónusz termékvariánssal egy kivétellel: A hűségtartalék nem egy meghatározott eszközalap hozamát követve növekszik, hanem fix meghatározott értékkel emelkedik (aktuálisan évi 2%).

4 Kockázati fedezetek 4 Kiegészítő védelmek Kiegészítő életbiztosítási fedezet Baleseti halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő baleset- biztosítási fedezet Kritikus betegségekre szóló kiegészítő egészségbiztosítási fedezet Társadalombiztosítási I. és II. csoportú rokkantság esetére szóló kiegészítő egészségbiztosítási fedezet Műtéti térítésre szóló kiegészítő egészségbiztosítási fedezet Ami változott… A műtéti térítésre szóló fedezet esetében a biztosítási eseménynek minősülő beavatkozások közül kikerült az anyajegy levétele. Nem határoztunk meg előre biztosítási csomagokat, minden ügyfelünknek személyre szabott megoldási lehetőséget biztosítva.

5 Kondíciók, kárkifizetés, díjfizetés Fa F

6 Kondíciós lista, kárkifizetési tudnivalók 6 A kondíciós listák felépítése a forintos termékhez hasonló - természetesen a díjakat, költségeket, biztosítási összegeket euróra konvertáltuk. A legfontosabb: Minimáldíj 840 EUR. (Tehát havi díjfizetés esetén havi 70 EUR) Eltérőek az eseti díjfizetéssé minősítés határai: az aktuális éves rendszeres díj 50%-a és az egy gyakoriságnyi díj 150%-a közül a magasabb érték. Kárkifizetés A károkat (a visszavásárlásokat is ideértve) a biztosító euróban teljesíti. Amennyiben az ügyfél az eurótól eltérő devizanemű számlaszámot adott meg kárkifizetési számlaszámként, akkor az ügyfél számlavezető bankja fogja az euró kárösszeget az adott pénznemre konvertálni. Az ebből eredő esetleges veszteséget az ügyfél viseli. A kárkifizetési számlaszámot IBAN formátumban kell megadni, valamint meg kell adni az ügyfél számlavezető bankjának BIC (SWIFT) kódját is. Kondíciók

7 Díjfizetésre vonatkozó információk 7 A biztosítási díjakat euróban kell megfizetni. A várható ügyféligényeknek eleget téve csoportos díjlehívás esetén lehetőség van forintban történő díjfizetésre is, amit a biztosító vált euróra. Ebben az esetben a folyamat a következő: A díjat a biztosító a lehívási folyamat elején forintra váltja és annak érdekében, hogy az esetleges árfolyamingadozás hatását csökkentse, a fizetendő összeget 10%-kal megnöveli. Ezt a 10%-kal növelt összeget vonják le az ügyfél számlájáról. A díj beérkezése után a biztosító a beérkezett összeget az Allianz Bank deviza eladási árfolyamán váltja euróra és ez az összeg kerül az egységszámlára. Díjfizetés Allianz Deviza Plusz számla ideális megoldás azon ügyfeleknek, akik jövedelmüket euróban tartják. A bankon belüli átutalás netpartneren ingyenes, így könnyen és egyszerűen intézhetik szerződésük díjfizetését. Deviza

8 Eszközalapjainkról Fa F

9 9 Befektetések mindenki számára EszközalapKockázatEszközök Biztonságos Kötvény - Euróalacsonyrövid és közepes futamidejű euró kötvények Európai Kötvény - Eurómérsékelt euróban kibocsátott állampapírok, vállalati és hitelintézeti kötvények Európai Részvény - Eurószámottevőaz Eurózóna kiemelkedő teljesítményű vállalatai Világgazdasági Részvény - Euró számottevőa világ részvénypiacain értékesített részvények BRIC Részvény - Eurómagas a legjelentősebb fejlődő piacok (Brazília, Oroszország, India, Kína) Fenntartható Növekedés - Euró magas a környezet és a társadalom iránt elkötelezett vállalatok

10 BKE – Biztonságos Kötvény Euró eszközalap Az eszközalap célja, hogy igen alacsony kockázatú befektetési lehetőséget kínálva a piaci hozamoknak megfelelő megtérülést érjen el. Az eszközalap befektetésre ajánlott besorolású, elsősorban rövid és közepes futamidejű euró kötvényekbe történő befektetés révén éri el a fenti célt. Hosszabb lejáratú eszközök bevonására is mód van, amennyiben azok jellemzői összhangban vannak a portfólió jellegével. Az eszközalap portfóliójában tartható bankszámlapénz, bankbetét, rövid lejáratú magyar állampapír is. Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által működtetett alap(ok) befektetési jegyeit vásárolja meg, amely alap(ok) befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával. Az eszközalap befektethet európai befektetési alap (UCITS) befektetési jegyeibe is. A BKE igen mérsékelt kockázatú befektetésnek számít, amely már középtávon is nagy valószínűséggel pozitív hozamot érhet el. A BKE eszközei részben, vagy teljesen külföldi devizákban (elsősorban euróban) kerülnek befektetésre. 10 Ajánlott befektetési időtartam: 1-3 év Hozamkilátás ++ (2)Árfolyamkockázat + (1)

11 EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap Az eszközalap célja, hogy elsősorban euróban kibocsátott kötvényekbe történő befektetések révén az euró kötvénypiac átlagánál magasabb hozamot érjen el. Az eszközalap elsődlegesen európai országok euróban kibocsátott állampapírjaiba, valamint vállalati kötvényekbe, hitelintézeti kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fektet. Az alapkezelő az eszközalapba – a kitűzött cél elérése érdekében – nem európai vállalatok európai leányvállalatainak euróban kibocsátott vállalati kötvényeit is elhelyezheti, továbbá euró bankbetétekben is tarthatja az eszközök egy részét. Az eszközalap portfóliójában tartható bankszámlapénz, bankbetét, rövid lejáratú magyar állampapír is. Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által működtetett alap(ok) befektetési jegyeit vásárolja meg, amely alap(ok) befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával. Az eszközalap befektethet európai befektetési alap (UCITS) befektetési jegyeibe is. Az EKE hosszú távon mérsékelt kockázatú befektetésnek számít. Az EKE hosszabb átlagos futamideje miatt azonban az eszközalap kockázata magasabb a rövidebb lejáratú értékpapírokba fektető eszközalapokénál, így rövidtávon előfordulhat, hogy az EKE befektetési egységeinek árfolyama csökken. Az EKE eszközei részben, vagy teljesen külföldi devizákban (elsősorban euróban) kerülnek befektetésre. 11 Ajánlott befektetési időtartam: 1-3 év Hozamkilátás +++(3)Árfolyamkockázat ++ (2)

12 ERE – Európai Részvény Euró eszközalap Az eszközalap célja, hogy az eurózóna kiemelkedő teljesítményű részvénytársaságainak részvényeibe történő befektetései révén középtávon a hasonló társaságok részvényeiből képzett irányadó indexnél (DOW JONES EURO STOXX 50) magasabb hozamot érjen el. Az eszközalap az eurózóna tőzsdéin jegyzett, nagy likviditású, jó növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektet, szem előtt tartva az ágazatok közötti diverzifikációt is. Az eszközalapban tartható bankszámlapénz, bankbetét, rövid lejáratú magyar állampapír is. Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által működtetett alap(ok) befektetési jegyeit vásárolja meg, amely alap(ok) befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával. Az eszközalap befektethet európai befektetési alap (UCITS) befektetési jegyeibe is. Az ERE magas kockázatú befektetésnek minősül, tekintettel a részvénypiacot jellemző esetenkénti nagyarányú árfolyammozgásokra. Emiatt az ERE befektetési egységeinek árfolyama rövid- és középtávon is csökkenhet. A magasabb kockázathoz azonban a biztonságos befektetési formáknál lényegesen nagyobb hozam elérésének lehetősége tartozik. Az ERE eszközei részben, vagy teljesen külföldi devizákban (elsősorban euróban) kerülnek befektetésre. 12 Ajánlott befektetési időtartam: 3-5 év Hozamkilátás +++++(5)Árfolyamkockázat ++++ (4)

13 VRE – Világgazdasági Részvény Euró eszközalap Az eszközalap célja, hogy a világ legjelentősebb fejlett és fejlődő gazdasági térségeiben a kiemelkedő teljesítményű és nagy növekedési lehetőséggel rendelkező vállalatok részvényeibe fektetve, középtávon a világgazdasági részvénypiacok együttes mozgását reprezentáló, irányadó indexnél (MSCI World Index) magasabb hozamot érjen el. Az eszközalapban elsősorban a világ legnagyobb (New York-i, londoni, hongkongi, sanghaji stb.) tőzsdéin jegyzett, nagy likviditású részvények szerepelnek. Az alapkezelő az eszközalapban szereplő részvényeket a földrajzi és az ágazatok közötti diverzifikációt szem előtt tartva választja ki. Az eszközalapban tartható bankszámlapénz, bankbetét, rövid lejáratú magyar állampapír is. Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által működtetett alap(ok) befektetési jegyeit vásárolja meg, amely alap(ok) befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával. Az eszközalap befektethet európai befektetési alap (UCITS) befektetési jegyeibe is. A VRE a magas fokú diverzifikáció mellett is magas kockázatú befektetésnek minősül, tekintettel a részvénypiacokat jellemző esetenkénti nagyarányú árfolyammozgásokra. Emiatt a VRE befektetési egységeinek árfolyama rövid- és középtávon is csökkenhet. A magasabb kockázathoz azonban a biztonságos befektetési formáknál lényegesen nagyobb hozam elérésének lehetősége tartozik. A VRE eszközei részben, vagy teljesen külföldi devizákban kerülnek befektetésre. 13 Ajánlott befektetési időtartam: 3-5 év Hozamkilátás ++++++(6)Árfolyamkockázat ++++ (4)

14 BRE – BRIC Részvény Euró eszközalap Az eszközalap célja, hogy elsősorban Brazília, Oroszország, India és Kína (BRIC-országok) részvénypiacain eszközölt részvénybefektetések révén hosszú távon a fejlett országokban elérhetőnél magasabb hozamot érjen el. Az eszközalapban a legnagyobb súllyal a cél országok legjobb növekedési lehetőségekkel rendelkező vállalatai szerepelnek, azonban az eszközök legfeljebb egyharmada a fejlett országok részvényeibe vagy hasonló típusú értékpapírjaiba is befektetésre kerülhet. Az eszközalapban tartható bankszámlapénz, bankbetét, rövid lejáratú magyar állampapír is. Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által működtetett alap(ok) befektetési jegyeit vásárolja meg, amely alap(ok) befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával. Az eszközalap befektethet európai befektetési alap (UCITS) befektetési jegyeibe is. A fejlődő gazdaságok sajátosságaiból eredő gazdasági és politikai bizonytalanságokat figyelembe véve a BRE kiemelten magas kockázatú befektetésnek minősül. Emiatt a BRE befektetési egységeinek árfolyama rövid- és középtávon is csökkenhet, esetenként rendkívül nagy mértékben. A BRIC-országok részvényeibe történő befektetés célja a jövedelmezőség növelése, mely azonban – a kizárólagosan a fejlett gazdaságok részvénypiacain megvalósított befektetéshez képest – magában hordozza az alulteljesítés lehetőségét is. A fejlett gazdaságok részvénypiacaira jellemzőnél magasabb kockázat mellett azonban közép- és hosszú távon azokénál magasabb, esetenként kiemelkedő hozam elérésére nyílik lehetőség. A BRE eszközei részben, vagy teljesen külföldi devizákban kerülnek befektetésre. 14 Ajánlott befektetési időtartam: min. 10 év Hozamkilátás +++++++++(9)Árfolyamkockázat ++++++++ (8)

15 FRE – Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap Az eszközalap célja, hogy a globális részvénypiacokon jelen lévő, a fenntartható növekedésre alapozott üzleti gyakorlatot követő vállalatok részvényeibe fektetve hosszú távon magas hozamot érjen el. Az alapkezelő a fenntartható – azaz a természeti erőforrások hosszú távú megőrzését szem előtt tartó – gazdasági fejlődés mellett elkötelezett vállalatok részvényeit a földrajzi és iparágak közötti nagymértékű diverzifikációra való tekintettel választja ki az eszközalapba. Az eszközalapban tartható bankszámlapénz, bankbetét, rövid lejáratú magyar állampapír is. Az alapkezelő a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által működtetett alap(ok) befektetési jegyeit vásárolja meg, amely alap(ok) befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával. Az eszközalap befektethet európai befektetési alap (UCITS) befektetési jegyeibe is. Tekintettel arra, hogy az eszközalap a gazdaság egy speciális szegmensében valósít meg befektetéseket, a FRE kiemelten magas kockázatú befektetésnek minősül. Emiatt a FRE befektetési egységeinek árfolyama rövid- és középtávon is csökkenhet, esetenként rendkívül nagy mértékben. A fejlett gazdaságok részvénypiacaira jellemzőnél magasabb kockázat mellett azonban közép- és hosszú távon azokénál magasabb, esetenként kiemelkedő hozam elérésére nyílik lehetőség. A FRE eszközei részben, vagy teljesen külföldi devizákban kerülnek befektetésre. 15 Ajánlott befektetési időtartam: 5-10 év Hozamkilátás ++++++(6)Árfolyamkockázat ++++ (4)

16 Újdonság a piacon – a nélkülözhetetlen plusz Fa F

17 17 Hozamfigyelő szolgáltatás A még nagyobb biztonságért és a kedvező lehetőségekért  Automatikus sms és email értesítés árfolyamcsökkenés esetén, a nagyobb biztonság érdekében  Az ügyfél %-osan meghatározhatja, hogy az eszközalap milyen mértékű esése esetén kíván értesítést kíván kapni  Az ügyfél megadhatja azt a cél (minimum) árfolyamat, amelynek elérése esetén értesítést kíván kapni  Automatikus portfolióátrendezés  Az eszközalap árfolyamának csökkenése esetén az eszközök automatikus áthelyezése biztonságos eszközalapba a veszteség megállítása érdekében.  A havi költség csak 0,5 EUR alaponként!  Díjmentes a szolgáltatás 1.500 EUR állománydíj, illetve 40.000 EUR egységszámla-érték felett.  Automatikus sms és email értesítés árfolyam növekedés esetén, a lehetőségek kiaknázásaért  %-os növekedés, vagy célárfolyam meghatározása.

18 18 Csak két sms… Egy példa a Hozamfigyelő hasznáról 1. sms (-15%) átváltás ÁGA-ba 2. sms (+15%) vissza KRA-ba A különbség 600.000 Ft! 2 millió Ft Kínai Részvény Eszközalapban elhelyezett befektetés 2008.04.01-én elindítva.

19 Kinek ajánljuk? Fa F

20 Célközönség 20 A közép, hosszútávú befektetéseiket folyamatosan szeretnék euróba átkonvertálni, így védve az árfolyamkockázattól. Szeretnének felkészülni az eurózónához való csatlakozásra egy esetleges hirtelen árfolyameséstől tartva Stabil befektetési formát keresnek A megtakarítások euróban tartásával enyhítik a devizahitel árfolyamkockázatát. Miért? Életprogram: max. 2,44% Bónusz Életprogram max. 1,95% TKM Piacvezető TKM érték az eurós termékek között is

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Életprogramok euró alapon. 2 Mit ajánlunk? Az Életprogramot Euró alapon!  Hűségbónusz rendszer változatlan formában megmarad  Díjmentes átváltás, átirányítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések