Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban Veres Csilla Ózd, 2014.09.16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban Veres Csilla Ózd, 2014.09.16."— Előadás másolata:

1 Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban
Veres Csilla Ózd,

2 106 db + 18 db projekt koncepció
Visszatekintés a múltba 1 Phare, Interreg IIIA, ETE A es Magyarország-Szlovákia Phare CBC (Cross-border Co-operation) - Közös Kisprojekt Alap Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program – 1. pályázati kiírás Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Projekttípusok Különálló - Közös - Tükör - Kiegészítő - Különálló Közös Formailag hiánypótolt projektjavaslatok aránya * 86,30% 86,27% Formailag megbukott projektjavaslatok aránya 21,97% 7,75% Jóváhagyott projektjavaslatok száma 2001 program (HU0109): 9 db 2002 program (2002/ ): 11 db 47 db 106 db + 18 db projekt koncepció

3 Visszatekintés a múltba 2 Phare, Interreg IIIA, ETE
A es Magyarország-Szlovákia Phare CBC (Cross-border Co-operation) - Közös Kisprojekt Alap Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program – 1. pályázati kiírás Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Szakmai értékelés elvárásai Határon átnyúló hatás - Határon átnyúló hatás - Költséghatékonyság - Fenntartható fejlődés - Környezeti fenntarthatóság - Esélyegyenlőség N+2 Szerződéskötési időszak: 2 éven belül Kifizetési időszak: 3-ik év végén N+3 (2010-ig), N+2 Szerződő felek A nyertes pályázó nemzeti hovatartozás szerinti végrehajtásért felelős szervezettel ERFA részre - a nyertes pályázó és az Irányító Hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) – Kormányzati társfinanszírozásra - A nyertes pályázó nemzeti hovatartozás szerinti végrehajtásért felelős szervezettel

4 HU-SK ETE átfogó céljai:
a határok elválasztó jellegének csökkentése a határon átnyúló infrastruktúrák és együttműködések fejlesztése a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése. Partnerség és határon átnyúló hatás: Vezető partner / (Fő) Határon átnyúló partner Partnerségi és vezető partneri nyilatkozat Együttműködési kritériumok (Tervezés, Menedzsment, Megvalósítás, Finanszírozás)

5 Elvárások a pályázókkal szemben
Innovatív ötletes projektelképzelés Átgondolt pályázat (Tevékenység → Költség → Eredmény → Indikátor) Határon átnyúló hatás Életképes finanszírozás – utófinanszírozás Erős partnerség – kölcsönös bizalom (horizontális, vertikális szinten), felkészült projektmenedzsment (HR, tőke, szakmai és EU-s ismeretek) Kiegyensúlyozott feladatmegosztás Reális költségvetés Indikátorok partner és projekt szinten kimenet (rövidtávú) és eredmény (középtávú) mutatók 5 éves fenntartási kötelezettség Archiválás – 2022-ig megőrizni a kapcsolódó dokumentumokat

6 Beérkezett pályázatok száma Nyertes pályázatok száma
Pályázatok benyújtása Beérkezett pályázatok száma 964 Nyertes pályázatok száma 334

7 2007-2013 pályázati tapasztalatai
IMIS rendszer (formanyomtatvány, jelentések benyújtása) kevésbé kedvelt és sláger intézkedések Célorientált/erőltetett partnerségek A határon átnyúló hatás hiánya Pályázat ≠ Projekt - rosszul/gyorsan előkészített pályázatok, módosítások (pénzügyi átcsoportosítás, projekt hosszabbítás) Pénzügyi krízis (projekt finanszírozása, cash flow hiánya) Projektektől való elállás N+3/2 szabály versus minőségi projektek Előrehaladási jelentések gyenge minősége Túlfeszített, nem megalapozott indikátorok Publicity guide (kötelező, minimum elvárások,.....) Pályázóbarát hozzáállás (minőség, előkészítettség rovására)

8 időszak TC6 A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása a következők révén: Kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása. Természeti örökség fenntartása és előmozdítása a programterületen Határon átnyúló intézkedési tervek kidolgozása, a régió kulturális és természeti örökségének hasznosítására és az idegenforgalomnak a régió természeti és kulturális örökségével való kombinációjára irányuló modellek felállítása és kísérleti akciók tesztelése Helyi bekötő utak tervezése és megépítése, amelyek hozzákapcsolódnak a kulturális és természeti örökségekhez Környezetbarát idegenforgalmi termékek és ajánlatok közös kifejlesztése, valamint az ökoturizmus határon átnyúló infrastruktúrájának kialakítása Az idegenforgalom, környezetvédelem, sport és kultúra területén az emberek közötti együttműködés A zöldfolyosó egy, vagy természetes folyosó – mint például egy folyópart, patakvölgy vagy hegyvonulat – vagy a szárazföldön vasúti szolgalmi út mentén létesített, rekreációs célra, csatornává, panorámaúttá vagy bármilyen más útvonallá átalakított egyenes nyitott tér. Vissza nem térítendő támogatás EUR

9 időszak TC7 A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban: az egyes befektetések előkészítése: tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek kidolgozása, engedélyek beszerzése; határon átnyúló közutak, hidak és kompok, valamint kapcsolódó infrastruktúra építése. Vissza nem térítendő támogatás - 29 608 080 EUR

10 időszak TC8 A FENNTARTHATÓ ÉS MINŐSÉGI FOGLALKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A MUNKAVÁLLALÓI MOBILITÁS TÁMOGATÁSA: a foglalkoztatást a helyi potenciálra alapozó termékek és szolgáltatások kialakításával megerősítő célzott akciók a munkaerő határon átnyúló mobilitásának javítását megcélzó kezdeményezések és szolgáltatások; a városi funkciókhoz való jobb hozzáférést erősítő beavatkozások; konkrét területek korszerűsítéséhez, szerkezeti átalakításához és fenntartható fejlődéséhez hozzájáruló, továbbá a munkaerő mobilitásának mérhető javulását eredményező infrastrukturális befektetések; közös integrált határon átnyúló foglalkoztatási kezdeményezések elindítása és végrehajtása a foglalkoztatást előmozdító üzleti szolgáltatások kialakítása és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése közös oktatási és képzési programok: A 4–7. akciók önmagukban nem jogosultak támogatásra, csak mint az 1–3.tevékenységeketkiegészítő támogató akcióiként jelennek meg.A támogató tevékenységek és a fő tevékenységek közötti egyértelmű kapcsolatot be kell mutatni Vissza nem térítendő támogatás - 29 608 080 EUR

11 időszak TC11 A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által. Egyes ágazatok (pl. oktatás, egészségügy, kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás, kultúra, stb.)különböző szervezetei (hatóságok) közötti együttműködési kapacitásnak és együttműködési hatékonyságnak erősítése és javítása közös szakmai programokon, képzéseken, tapasztalatcserén, stb. keresztül. Közösen nyújtott határon átnyúló szolgáltatások javítására, valamint a közös szolgáltatásnyújtáshoz szükséges kisebb infrastruktúra kialakítására összpontosító tevékenységek támogatása  A határvidék közös képviselete és népszerűsítése Kisprojekt Alap kulturális rendezvények, előadások, fesztiválok rendezése; csereprogramok indítása a kultúra, az oktatás, a szakmai élet és a kutatás területén; képzések, nyári iskolák, nyári akadémiák szervezése (nem munkaerő-vándorlási céllal); közös műalkotások, mozifilmek, színházi előadások létrehozása; brosúrák, könyvek, füzetek, DVD-k kiadása; televíziós és rádióprogramok indítása; a régió kétnyelvűségét erősítő akciók és kezdeményezések végrehajtása, stb. Vissza nem térítendő támogatás - 21 816 480 EUR

12 További információk: Husk-cbc.eu

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban Veres Csilla Ózd, 2014.09.16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések