Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban Veres Csilla Ózd, 2014.09.16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban Veres Csilla Ózd, 2014.09.16."— Előadás másolata:

1 Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban Veres Csilla Ózd, 2014.09.16.

2 Visszatekintés a múltba 1 Phare, Interreg IIIA, ETE A 2001-2002-es Magyarország-Szlovákia Phare CBC (Cross-border Co-operation) - Közös Kisprojekt Alap Magyarország-Szlovákia- Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 – 1. pályázati kiírás Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 – 1. pályázati kiírás ProjekttípusokKülönálló - Közös - Tükör - Kiegészítő - Különálló Közös Formailag hiánypótolt projektjavaslatok aránya *86,30%86,27% Formailag megbukott projektjavaslatok aránya *21,97%7,75% Jóváhagyott projektjavaslatok száma 2001 program (HU0109): 9 db 2002 program (2002/000- 604): 11 db 47 db 106 db + 18 db projekt koncepció

3 A 2001-2002-es Magyarország-Szlovákia Phare CBC (Cross-border Co-operation) - Közös Kisprojekt Alap Magyarország- Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 – 1. pályázati kiírás Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 – 1. pályázati kiírás Szakmai értékelés elvárásai Határon átnyúló hatás - Határon átnyúló hatás - Költséghatékonyság - Határon átnyúló hatás - Fenntartható fejlődés - Környezeti fenntarthatóság - Esélyegyenlőség - Költséghatékonyság N+2 Szerződéskötési időszak: 2 éven belül Kifizetési időszak: 3-ik év végén N+2N+3 (2010-ig), N+2 Szerződő felek A nyertes pályázó nemzeti hovatartozás szerinti végrehajtásért felelős szervezettel ERFA részre - a nyertes pályázó és az Irányító Hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) – Kormányzati társfinanszírozásra - A nyertes pályázó nemzeti hovatartozás szerinti végrehajtásért felelős szervezettel Visszatekintés a múltba 2 Phare, Interreg IIIA, ETE

4 HU-SK ETE HU-SK ETE átfogó céljai: – a határok elválasztó jellegének csökkentése – a határon átnyúló infrastruktúrák és együttműködések fejlesztése – a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése. Partnerség és határon átnyúló hatás: – Vezető partner / (Fő) Határon átnyúló partner – Partnerségi és vezető partneri nyilatkozat – Együttműködési kritériumok (Tervezés, Menedzsment, Megvalósítás, Finanszírozás)

5 Innovatív ötletes projektelképzelés Átgondolt pályázat (Tevékenység → Költség → Eredmény → Indikátor) Határon átnyúló hatás Életképes finanszírozás – utófinanszírozás Erős partnerség – kölcsönös bizalom (horizontális, vertikális szinten), felkészült projektmenedzsment (HR, tőke, szakmai és EU-s ismeretek) Kiegyensúlyozott feladatmegosztás Reális költségvetés Indikátorok partner és projekt szinten kimenet (rövidtávú) és eredmény (középtávú) mutatók 5 éves fenntartási kötelezettség Archiválás – 2022-ig megőrizni a kapcsolódó dokumentumokat Elvárások a pályázókkal szemben

6 Pályázatok benyújtása Beérkezett pályázatok száma 964 Nyertes pályázatok száma 334

7 2007-2013 pályázati tapasztalatai IMIS rendszer (formanyomtatvány, jelentések benyújtása) kevésbé kedvelt és sláger intézkedések Célorientált/erőltetett partnerségek A határon átnyúló hatás hiánya Pályázat ≠ Projekt - rosszul/gyorsan előkészített pályázatok, módosítások (pénzügyi átcsoportosítás, projekt hosszabbítás) Pénzügyi krízis (projekt finanszírozása, cash flow hiánya) Projektektől való elállás N+3/2 szabály versus minőségi projektek Előrehaladási jelentések gyenge minősége Túlfeszített, nem megalapozott indikátorok Publicity guide (kötelező, minimum elvárások,.....) Pályázóbarát hozzáállás (minőség, előkészítettség rovására)

8 20 14 -20 20 időszak TC6 A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása a következők révén:  Kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása.  Természeti örökség fenntartása és előmozdítása a programterületen  Határon átnyúló intézkedési tervek kidolgozása, a régió kulturális és természeti örökségének hasznosítására és az idegenforgalomnak a régió természeti és kulturális örökségével való kombinációjára irányuló modellek felállítása és kísérleti akciók tesztelése  Helyi bekötő utak tervezése és megépítése, amelyek hozzákapcsolódnak a kulturális és természeti örökségekhez  Környezetbarát idegenforgalmi termékek és ajánlatok közös kifejlesztése, valamint az ökoturizmus határon átnyúló infrastruktúrájának kialakítása  Az idegenforgalom, környezetvédelem, sport és kultúra területén az emberek közötti együttműködés  A zöldfolyosó egy, vagy természetes folyosó – mint például egy folyópart, patakvölgy vagy hegyvonulat – vagy a szárazföldön vasúti szolgalmi út mentén létesített, rekreációs célra, csatornává, panorámaúttá vagy bármilyen más útvonallá átalakított egyenes nyitott tér.  V ISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS - 65 427 808 EUR

9 20 14 -20 20 időszak TC7 A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban :  az egyes befektetések előkészítése: tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek kidolgozása, engedélyek beszerzése;  határon átnyúló közutak, hidak és kompok, valamint kapcsolódó infrastruktúra építése.  V ISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS - 29 608 080 EUR

10 20 14 -20 20 időszak TC8 A FENNTARTHATÓ ÉS MINŐSÉGI FOGLALKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A MUNKAVÁLLALÓI MOBILITÁS TÁMOGATÁSA:  a foglalkoztatást a helyi potenciálra alapozó termékek és szolgáltatások kialakításával megerősítő célzott akciók  a munkaerő határon átnyúló mobilitásának javítását megcélzó kezdeményezések és szolgáltatások;  a városi funkciókhoz való jobb hozzáférést erősítő beavatkozások;  konkrét területek korszerűsítéséhez, szerkezeti átalakításához és fenntartható fejlődéséhez hozzájáruló, továbbá a munkaerő mobilitásának mérhető javulását eredményező infrastrukturális befektetések;  közös integrált határon átnyúló foglalkoztatási kezdeményezések elindítása és végrehajtása  a foglalkoztatást előmozdító üzleti szolgáltatások kialakítása és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése  közös oktatási és képzési programok: A 4–7. akciók önmagukban nem jogosultak támogatásra, csak mint az 1– 3.tevékenységeketkiegészítő támogató akcióiként jelennek meg.A támogató tevékenységek és a fő tevékenységek közötti egyértelmű kapcsolatot be kell mutatni V ISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS - 29 608 080 EUR

11 20 14 -20 20 időszak TC11 A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által.  Egyes ágazatok (pl. oktatás, egészségügy, kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás, kultúra, stb.)különböző szervezetei (hatóságok) közötti együttműködési kapacitásnak és együttműködési hatékonyságnak erősítése és javítása közös szakmai programokon, képzéseken, tapasztalatcserén, stb. keresztül.  Közösen nyújtott határon átnyúló szolgáltatások javítására, valamint a közös szolgáltatásnyújtáshoz szükséges kisebb infrastruktúra kialakítására összpontosító tevékenységek támogatása  A határvidék közös képviselete és népszerűsítése Kisprojekt Alap  kulturális rendezvények, előadások, fesztiválok rendezése;  csereprogramok indítása a kultúra, az oktatás, a szakmai élet és a kutatás területén;  képzések, nyári iskolák, nyári akadémiák szervezése (nem munkaerő-vándorlási céllal);  közös műalkotások, mozifilmek, színházi előadások létrehozása;  brosúrák, könyvek, füzetek, DVD-k kiadása;  televíziós és rádióprogramok indítása;  a régió kétnyelvűségét erősítő akciók és kezdeményezések végrehajtása, stb.  V ISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS - 21 816 480 EUR

12 További információk: Husk-cbc.eu

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Határon átnyúló együttműködési progamok és projektfejlesztés a 2014-2020-as uniós ciklusban Veres Csilla Ózd, 2014.09.16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések