Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szülői értekezlet - Továbbtanulás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szülői értekezlet - Továbbtanulás"— Előadás másolata:

1 Szülői értekezlet - Továbbtanulás
2014. november

2 A csornai középiskolák bemutatkozása
Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kossuth Lajos Szakiskola

3 A közeljövő feladatai: Központi írásbeli felvételi vizsga

4 A vizsga jelentősége A középfokú iskola a felvételi kérelmekről dönthet … … kizárólag a tanulmányi eredmények alapján … a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján … a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli felvételi vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei alapján További írásbeli vizsgán történő részvételt a középfokú iskola nem követelhet meg!

5 Szóbeli meghallgatás Csak olyan középiskola szervezhet, amely előírta a központi írásbeli felvételi vizsgán való részvételt Csak az írásbeli felvételi vizsga után 2015. február 17. és március 06. között történhet [felvételi elbeszélgetést ezen kívül is szervezhet, de eredményét nem pontozhatja, nem számíthatja be a felvételi vizsga eredményébe]

6 Az írásbeli vizsga tartalma
Magyar nyelvi és matematikai kompetenciák felmérése Központilag kiadott felmérőlapok Egységes követelményrendszer Országosan egységes eljárásrend

7 Az írásbeli vizsga beszámítása
A megszerezhető felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie A középfokú iskola választhat, hogy a kettő közül melyik tárgyból kéri a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét Eltérő súllyal is szerepelhet a két tárgy a végső értékelésben. (pl. magyar nyelv: 40 %, matematika: 60 %) A fenti szabályokat a felvételi tájékoztatóban előre közölni kell!

8 A vizsgák időpontja Írásbeli vizsga: 2015. január 17. 1000 órától
Pótló írásbeli vizsga: január órától Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer vizsgázhat.

9 Vizsgát szervező középiskolák listája
2014. november 14-től Az Oktatási Hivatal honlapján: Tájékoztató kérhető az osztályfőnöktől Felvételi eljárás iskolánkénti rendje október 31-től hivatalosan is elérhető

10 A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára
Tanulói jelentkezési lap kitöltése és benyújtása Határidő: december 05-ig /péntek/ (benyújtási határidő: dec. 09. kedd!) Benyújtás helye: az a középiskola, ahol a tanuló a központi felvételi írásbeli vizsgát meg kívánja írni (függetlenül a későbbi iskolaválasztástól és sorrendtől!) Benyújtó: a szülő (az általános iskola ebben nem vesz részt!) Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet vizsgára! A vizsgához szükséges: Érvényes(!) diákigazolvány vagy személyi igazolvány Körző, vonalzó Egyéb segédeszköz (pl. számológép) tilos! Kitöltés: tollal (kék színű)!

11 A vizsga időigénye, tartalma
A vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek Időtartam: feladatlaponként 45 perc Szünet: 15 perc Feladatlapok jellemzői: tíz feladat tárgyanként pont szerezhető Előző évi feladatlapok: Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

12 A kiértékelt feladatlapok megtekintése
Ki tekintheti meg? a vizsgázó és szülője Hol és mikor? az igazgató által meghatározott helyen és időben (a vizsga utáni 8 napon belül, egy munkanap időtartamban), az iskola egy képviselőjének jelenlétében A megtekintés lehetőségei Fénymásolat kérése (saját költségre) Elektronikus másolat (digitális fényképezőgéppel) Észrevételek a javítással kapcsolatban Írásban A megtekintést követő első munkanap végéig

13 Az eredmények közzététele
A tájékoztatás határideje: február 05. A tájékoztatás formája: pecséttel és aláírással hitelesített Értékelő lap (írásban) Felhasználás: februárban minden olyan középfokú iskolába beadott jelentkezési lap mellékleteként csatolni az Értékelő lap másolatát (eredeti a tanulónál marad!), amely kéri az írásbeli vizsga eredményét A jelentkezés határideje: február 13.

14 A felvételi lap kitöltése

15 Kovács János fiú Csorna Horváth Jolán Magdolna

16 Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9300 Csorna, Árpád u.2. 030696 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Győr, Eötvös tér 1. X X

17 1 Csorna 2014. 5. december Kovács Jánosné Kovács János

18 További teendők Jelentkezés középfokú iskolába: 2015. február 13-ig
Részletes tájékoztatás: január 19. hétfő 1700 Lapok kitöltése: február első hete Lapok iskolai beadási határideje: február 2-ával kezdődő héten Részletes információk: Közoktatás menüpont  Középfokú beiskolázás

19 Kérdések, problémák

20 Az SNI tanulók a felvételi eljárásban
A speciális felvételi követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell az alkalmazott speciális értékelési szabályokat. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy választandó iskola milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz meg.

21 Még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2013. december 10
Még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2013. december 10.) előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola az írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd a felvételi jelentkezést. A tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján a választott iskolától kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ebben az esetben a felvételi eljárása során más módon mérik fel a tanuló tudását (pl. helyi szervezésű szóbeli vizsgával válthatja ki a tanuló az írásbelit). Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más lehet.

22 Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli vizsgára. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba.

23 Igénybe vehető kedvezmények
időhosszabbítás (a tárgyanként 45 perc indokolt esetben megnövelhető) segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során) az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

24 A speciális elbírálás feltételei
minden esetben írásos kérelemben kell igényelni a kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához (jóval a vizsga előtt) a kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.


Letölteni ppt "Szülői értekezlet - Továbbtanulás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések