Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. november 03. 17 00.  Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. november 03. 17 00.  Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és."— Előadás másolata:

1 2014. november

2  Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  Kossuth Lajos Szakiskola

3

4 A vizsga jelentősége A középfokú iskola a felvételi kérelmekről dönthet … … kizárólag a tanulmányi eredmények alapján … a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján … a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli felvételi vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei alapján További írásbeli vizsgán történő részvételt a középfokú iskola nem követelhet meg!

5 Szóbeli meghallgatás Csak olyan középiskola szervezhet, amely előírta a központi írásbeli felvételi vizsgán való részvételt Csak az írásbeli felvételi vizsga után február 17. és március 06. között történhet [felvételi elbeszélgetést ezen kívül is szervezhet, de eredményét nem pontozhatja, nem számíthatja be a felvételi vizsga eredményébe]

6 Az írásbeli vizsga tartalma Magyar nyelvi és matematikai kompetenciák felmérése Központilag kiadott felmérőlapok Egységes követelményrendszer Országosan egységes eljárásrend

7 Az írásbeli vizsga beszámítása A megszerezhető felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie A középfokú iskola választhat, hogy a kettő közül melyik tárgyból kéri a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét Eltérő súllyal is szerepelhet a két tárgy a végső értékelésben. (pl. magyar nyelv: 40 %, matematika: 60 %) A fenti szabályokat a felvételi tájékoztatóban előre közölni kell!

8 A vizsgák időpontja Írásbeli vizsga: január órától Pótló írásbeli vizsga: január órától Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer vizsgázhat.

9 Vizsgát szervező középiskolák listája november 14-től Az Oktatási Hivatal honlapján: Tájékoztató kérhető az osztályfőnöktől Felvételi eljárás iskolánkénti rendje október 31-től hivatalosan is elérhető

10 A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára Tanulói jelentkezési lap kitöltése és benyújtása Határidő: december 05-ig /péntek/ (benyújtási határidő: dec. 09. kedd!) Benyújtás helye: az a középiskola, ahol a tanuló a központi felvételi írásbeli vizsgát meg kívánja írni (függetlenül a későbbi iskolaválasztástól és sorrendtől!) Benyújtó: a szülő (az általános iskola ebben nem vesz részt!) Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet vizsgára! A vizsgához szükséges: Érvényes(!) diákigazolvány vagy személyi igazolvány Körző, vonalzó Egyéb segédeszköz (pl. számológép) tilos! Kitöltés: tollal (kék színű)!

11 A vizsga időigénye, tartalma A vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek Időtartam: feladatlaponként 45 perc Szünet: 15 perc Feladatlapok jellemzői: tíz feladat tárgyanként pont szerezhető Előző évi feladatlapok: Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

12 A kiértékelt feladatlapok megtekintése Ki tekintheti meg? a vizsgázó és szülője Hol és mikor? az igazgató által meghatározott helyen és időben (a vizsga utáni 8 napon belül, egy munkanap időtartamban), az iskola egy képviselőjének jelenlétében A megtekintés lehetőségei Fénymásolat kérése (saját költségre) Elektronikus másolat (digitális fényképezőgéppel) Észrevételek a javítással kapcsolatban Írásban A megtekintést követő első munkanap végéig

13 Az eredmények közzététele A tájékoztatás határideje: február 05. A tájékoztatás formája: pecséttel és aláírással hitelesített Értékelő lap (írásban) Felhasználás: februárban minden olyan középfokú iskolába beadott jelentkezési lap mellékleteként csatolni az Értékelő lap másolatát (eredeti a tanulónál marad!), amely kéri az írásbeli vizsga eredményét A jelentkezés határideje: február 13.

14

15 Kovács János fiú Csorna Horváth Jolán Magdolna

16 Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9300 Csorna, Árpád u Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Győr, Eötvös tér 1. X X

17 1 Csorna december 5. Kovács Jánosné Kovács János

18 További teendők Jelentkezés középfokú iskolába: február 13-ig Részletes tájékoztatás: január 19. hétfő Lapok kitöltése: február első hete Lapok iskolai beadási határideje: február 2-ával kezdődő héten Részletes információk: Közoktatás menüpont  Középfokú beiskolázás

19

20 Az SNI tanulók a felvételi eljárásban A speciális felvételi követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell az alkalmazott speciális értékelési szabályokat. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy választandó iskola milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz meg.

21 Még az írásbeli vizsgára való jelentkezés (2013. december 10.) előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola az írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd a felvételi jelentkezést. A tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján a választott iskolától kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ebben az esetben a felvételi eljárása során más módon mérik fel a tanuló tudását (pl. helyi szervezésű szóbeli vizsgával válthatja ki a tanuló az írásbelit). Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más lehet.

22 Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli vizsgára. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba.

23 Igénybe vehető kedvezmények időhosszabbítás (a tárgyanként 45 perc indokolt esetben megnövelhető) segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során) az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

24 A speciális elbírálás feltételei minden esetben írásos kérelemben kell igényelni a kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához (jóval a vizsga előtt) a kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.


Letölteni ppt "2014. november 03. 17 00.  Csornai Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések