Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM (RÉV) ALAPÍTVÁNY „Nők munkaerő-piacra való visszatérésének ösztönzése” HEFOP/2004/1.3.1 „A nők foglalkoztathatóságának javítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM (RÉV) ALAPÍTVÁNY „Nők munkaerő-piacra való visszatérésének ösztönzése” HEFOP/2004/1.3.1 „A nők foglalkoztathatóságának javítása."— Előadás másolata:

1 REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM (RÉV) ALAPÍTVÁNY „Nők munkaerő-piacra való visszatérésének ösztönzése” HEFOP/2004/1.3.1 „A nők foglalkoztathatóságának javítása személyes támogató szolgáltatásokkal és munkába helyezése Nyíregyházán és a környező településeken” elnevezésű projekt bemutatása 2005. február 01-2006. január 31.

2 Célcsoport: 30 fő 40 éven felüli, alacsony iskolai végzettségű, legalább 6 hónapja munkanélküli nő Célterület: Nyíregyháza és a környező települések

3 Általános célok A célcsoport körében:  a munkanélküliség csökkentése  a képzettségi szint növelése  a kézilány és takarító képzések és munkakörök elfogadottságának, társadalmi megbecsültségének növelése  a takarító szakma állami elismertségének elősegítése

4 Konkrét célok  30 fő munkanélküli nő munkavállalásra alkalmassá tétele tréningek és tanácsadások által.  A célcsoport mentális és szociális gondozása a mentori szolgáltatások révén.  Minimum 27 fő részére takarító-kézilány tanúsítvány megszerzése.  A végzettek legalább 40%-ának munkaviszonyba helyezése.  A jogi ismeretek bővítése, ezáltal érdekérvényesítő képességük fejlesztése munkajogászunk segítségével.  Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával munkavállalásuk elősegítése a nyílt munkaerő- piacon és utógondozásuk.  A vállalkozást indítani szándékozók gyakorlati segítése a vállalkozás elindításában és működtetésében képzett tanácsadónk által.

5 Tevékenységek  Toborzás  Kiválasztás  Tréningek  Betanító képzések  Mentori szolgáltatások  Jogi tanácsadás  Vállalkozási tanácsadás  Elhelyezkedés segítése, foglalkoztatás támogatása

6 A tevékenységek bemutatása

7 Toborzás Alapítványunk mentorai, valamint a „Nők a Jobb Jövőért” Egyesület mint konzorciumi partner végezte. A toborzás során alkalmazott módszereink:  Médiahirdetések közzététele  Szóróanyag és plakátok kihelyezése  Szociális intézmények megkeresése, tájékoztatása A toborzás eredményeként összesen 70 fő érdeklődőt regisztráltunk.

8 Kiválasztás Célja a jelentkezők közül a projektkoncepciónak megfelelően alkalmas és motivált résztvevő kiválasztása az alábbi szempontok szerint:  Célcsoportba tartozás  Célterületen bejelentett lakcím  Minimum 8 általános iskolai végzettség  Mentori elbeszélgetésen való részvétel  Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

9 Humánerőforrás-fejlesztési tréning A betanító képzések kezdete előtt 2X15 fős csoportokban, 60 órában valósult meg. Moduljai:  Motiváció, önértékelés  Együttműködési készség fejlesztése  Kommunikáció  Tanulásmódszertan  Időgazdálkodás

10 Takarító és kézilány betanító képzések A képzések célja: Korszerű elméleti és gyakorlati tudással felkészíteni a résztvevőket:  az általános és speciális takarítói feladatok elvégzésére,  a tisztítóeszközök, takarítószerek és gépek biztonságos használatára  az előkészítés, ételkészítés, adagolás és a befejező konyhai műveletek elvégzésére, a konyhatechnológiai műveleti sorrend betartására. A képzések időtartama alatt képzési támogatás biztosítása a résztvevőknek, megélhetési gondjaik enyhítésére.

11 Mentori szolgáltatások Célja, hogy egyénre szabott szolgáltatások nyújtásával csökkentse a pszichés és szociális problémák számát és megkönnyítse a munkanélküli nők elhelyezkedését, tartós munkaviszonyba állását. Mentortevékenységek:  Segítségnyújtás a szociális problémák megoldásában ( pl.: háztartási adósságkezelés, családgondozás kezdeményezése, szociális ellátások igénylése, szociális tanácsadás, ruhanemű, bútorzat biztosítása, lakhatási problémák rendezése stb.)  Pszichés segítségnyújtás  Segítségnyújtás az elhelyezkedéssel kapcsolatos ügyintézésben (pl.: önéletrajz és kísérőlevél írása, interjúra való felkészítés, az ügyfél elkísérése a munkáltatóval történő első találkozásra stb.)  Állásfeltárás  Munkába helyezés  Utógondozás a munkahelyi beilleszkedés segítésére

12 Jogi tanácsadás Hetente egy alkalommal, meghatározott időpontban, rendkívüli esetben soron kívül is igénybe vehető, egyéni, illetve csoportos formában is. A betanító képzéseket követően minden ügyfelünk csoportos munkajogi tájékoztatásban részesült, mely során megismerkedtek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó alapvető jogszabályokkal.

13 Vállalkozási tanácsadás A projekt során tanácsadási lehetőséget biztosítunk azoknak a résztvevőknek és családtagjaiknak, akik vállalkozás indítását tervezik. A tanácsadás elemei:  A vállalkozás lehetséges jogi formáinak bemutatása és az ügyfélnek legalkalmasabb megtalálása  Információnyújtás a vállalkozás indításához, működtetéséhez, fejlesztéséhez  Információnyújtás a hitellehetőségekről, pályázati kiírásokról  Irodatechnikai szolgáltatások nyújtása

14 A projekt szervezeti felépítése  Projektvezető  Gazdasági vezető  Képzési vezető  2 fő mentor  Munkavállalási tanácsadó-tréner  Jogi tanácsadó  Vállalkozási tanácsadó

15 A projekt eredményei 30 főből 28 fő sikeresen befejezte a betanító képzéseket és tanúsítványt szerzett. 15 fő munkaviszonyt létesített: 8 fő foglalkoztatási támogatással 7 fő támogatás nélkül

16 FOGLALKOZTATÁS 1)A terv: Pályázati forrásból azon munkáltatók támogatása 6 hónapon keresztül, akik a projekt célcsoportjából alkalmaznak munkavállalót. 60.000Ft/fő/hó bruttó munkabér (napi 8 órás munkaidő) és járulékainak a 40%-ának finanszírozása 13 fő munkavállaló tekintetében. 2)A probléma: Mivel a munkáltatók nem konzorciumi tagok és a foglalkoztatási támogatást a főpályázó RÉV Alapítvány tervezte be, így a munkáltatók részére nem fizethető ki a támogatás. Az érintett munkavállalók részére is csak abban az esetben fizethető ki a támogatás, ha szervezetünk alkalmazásában állnak.

17 3) Megoldási lehetőségek:  Munkaerő-kölcsönzés  Foglalkoztatási támogatás nélküli elhelyezés a nyílt munkaerő-piacon  A munkáltató alkalmazza a munkavállalókat, akik tartós munkanélküliek, ezért a SZ-Sz-B Megyei Munkaügyi Központtól támogatást igényelhet a foglalkoztatásra  A munkáltatók konzorciumba történő bevonása  Munkáltató – foglalkoztató megállapodása

18 4) A megoldás: SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Munkáltató – foglalkoztató megállapodása A RÉV Alapítvány a munkáltató (kötötte a munkaszerződést, fizette a bért és a járulékokat), de a foglalkoztatás külső foglalkoztatóknál valósult meg. Ehhez a RÉV Alapítvány a foglalkoztatókkal egyenként írásbeli megállapodást kötött.

19 A MEGÁLLAPODÁS TARTALMI ELEMEI 1.  Felek megnevezése (cégnév, cím, adószám, cégbejegyzés száma, szlaszám, képviselő neve, beosztása)  A szerződés tárgya  Projekt elnevezése, azonosító száma  Érintett munkavállaló adatai, munkaszerződés időtartama, napi munkaidő, munkabér, munkavégzés helye  Foglalkoztató továbbfoglalkoztatási kötelezettsége  Együttműködés a RÉV Alapítvánnyal, a munkavállaló új munkaszerződésének 1 eredeti vagy másolati példányának átadása felénk.  A továbbfoglalkoztatás új munkaszerződésében újabb próbaidő nem köthető ki, illetve a foglalkoztató – akkor már mint munkáltató- rendes felmondási jogával nem élhet.

20 A MEGÁLLAPODÁS TARTALMI ELEMEI 2.  A továbbfoglalkoztatás új munkaszerződésében a foglalkoztató –akkor már mint munkáltató -az általunk kiadott munkaszerződés feltételeinél (mbér, midő, mkör) kedvezőtlenebb feltételeket nem tehet.  Utazási költség biztosításának módja  Munkaruha biztosításának módja  Étkezési hozzájárulás biztosításának módja  Jelenléti ív vezetése  Ha a munkaviszony megszűnik vagy megszüntetésre kerül az érintett időtartamban, akkor a megüresedett álláshelye a célcsoportból feltöltésre kerül közös megegyezés alapján.  Dátum  Aláírások  2 példányban kell készíteni

21 MUKASZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI 1.  Cég adatai  Munkavállaló adatai  Projekt elnevezése, azonosító száma  Munkaszerződés időtartama,  Munkakör,  Munkabér, bérfizetés napja,  Munkavégzés helye,  Irányítási jogok gyakorlójának megnevezése,  Munkábaállás napja,  Munkaidő,

22 A MUNKASZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI 2.  Próbaidő,  Munkaruha, utazási és étkezési támogatás,  Szabadság,  Kollektív szerződés hatálya alá nem tartozik a munkavállaló,  Tájékoztatási kötelezettségének a munkáltató eleget tett,  Rendkívüli felmondás esetei a munkáltató részéről  Egyéb kérdésekben a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók  Dátum  3 aláírás (munkáltató, foglalkoztató, munkavállaló)  3 példányban készül  +el kell készíteni a munkaköri leírást, amit a foglalkoztatóval közösen érdemes elkészíteni

23 DOLGOZÓI KARTON Tartalma:  Munkaszerződése 1 példányát  Munkaköri leírásának 1 példányát  Megállapodást a foglalkoztatóval  TB kiskönyvet  Bizonyítványainak másolatát  Határozatát a leszázalékolásról  Munkavállaló nyilatkozatait (gyermekek számáról, magánynyugdíj-pénztári tagságról stb.)  Hozzájárulásunkat a munkavállaló másodállásához A kartonokat páncélszekrényben elzárva tartjuk.

24 A FOGLALKOZTATÁSI FORMA ELŐNYE  Bár a foglalkoztatás támogatással történik egy ideig („köldökzsinór”), de a munkavégzés a nyílt munkaerő-piacon, valós, éles helyzetben valósul meg.  Tapasztalatunk az, hogy amely munkavállaló ugyanannál a foglalkoztatónál marad 1 éven keresztül, az nagyobb eséllyel megmarad a munkaerő-piacon. Projektünk esetében 3 fő jelenleg is a volt foglalkoztatónál dolgozik, 3 fő továbblépett, mert csoportvezető, illetve közalkalmazottak lettek, mindössze 2 fő munkaviszonya szűnt meg a továbbfoglalkoztatás időszaka alatt a munkavállalók felmondása miatt.

25 Az 1. kör tapasztalatai alapján fejlesztéseink a 2. körben  OKJ-s képzés beépítése  Nagyobb hangsúly helyezése a horizontális szempontokra (pl.: antidiszkriminációs – toleranciaerősítő tréning, könyvtár és botanikuskert-látogatás, tablók készítése)  Kiegészítő szolgáltatás biztosítása (gyermekfelügyelet)  Magasabb összegű képzési támogatás biztosítása  Mentorok számának növelése (2 fő →3 fő)  Alaposabb dokumentáció

26 Együttműködő partnereink  „ Nők a Jobb Jövőért „ Egyesület  Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány

27 Elérhetőségeink Regionális Érdekvédelem (RÉV) Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. Tel.: 42/504-024 Fax: 42/310-462 E-mail: revalap@hu.inter.netrevalap@hu.inter.net revalap@freemail.hu

28 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM (RÉV) ALAPÍTVÁNY „Nők munkaerő-piacra való visszatérésének ösztönzése” HEFOP/2004/1.3.1 „A nők foglalkoztathatóságának javítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések