Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Colors allowed R 0 G 90 B 140 R 0 G 0 B 0 R 221 G 221 B 221 R 255 G 255 B 255 R 187 G 8 B 28 R 96 G 152 B 183 R 6 G 54 B 79 R 191 G 214 B 226 R 95 G 95.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Colors allowed R 0 G 90 B 140 R 0 G 0 B 0 R 221 G 221 B 221 R 255 G 255 B 255 R 187 G 8 B 28 R 96 G 152 B 183 R 6 G 54 B 79 R 191 G 214 B 226 R 95 G 95."— Előadás másolata:

1 Colors allowed R 0 G 90 B 140 R 0 G 0 B 0 R 221 G 221 B 221 R 255 G 255 B 255 R 187 G 8 B 28 R 96 G 152 B 183 R 6 G 54 B 79 R 191 G 214 B 226 R 95 G 95 B 95 R 150 G 150 B 150 Vegyipari valóság Klement Tibor Director HSE, BorsodChem Zrt. MAVESZ elnök Eger, 2014. október 8.

2 „Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre.” Marcel Proust Bevezetés

3 A világ vegyipari értékesítése földrajzi megoszlásban A világ vegyipari értékesítése 2012-ben 3.127 Mrd € Az EU teljes értékesítése 17,8%. Forrás: Cefic Chemdata International (2013) * Rest of Europe magában foglalja: Svájc, Norvégia, Törökország, Oroszország, Ukrajna ** North American Free Trade Agreement *** Rest of Asia nem tartalmazza Kínát és Japánt Nem tartalmazza a gyógyszeripart EU: EU27 EU megoszlása a globális vegyipari piacon 1992 és 2012 között az EU értékesítése: 290 Mrd €-ról 558 Mrd €-ra nőt, miközben Részesedése a világpiacon 35,2%-ról 17,8 %-ra csökkent Forrás: Cefic Chemdata International (2013) Vegyipari értékesítés megoszlása

4 Az EU vegyipar értékesítése országonkénti megoszlásban EU értékesítése 2012-ben 558 Mrd € Forrás: Cefic Chemdata International (2013) Nem tartalmazza a gyógyszeripart EU: EU27 Az EU vegyipar kereskedelmi mérlege Forrás: Eurostat (Comext) Vegyipari értékesítés megoszlása

5 Tőkebefektetések régiónkéntTőkebefektetések az EU-ban Forrás: Cefic Chemdata International (2013) Nem tartalmazza a gyógyszeripart EU: EU27 Tőkebefektetések

6 Termelés 61%-os bővülése egységnyi termelésre jutó energiafogyasztás 48,7%-kal csökkent Energia intenzitás jelentős csökkenése az elmúlt 20 évben Forrás: Cefic Chemdata International (2013), Eurostat Energia intenzitás

7 Üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenése: 43 %-os ÜHG kibocsátás csökkenés egységnyi energiafelhasználásra 71 %-os ÜHG kibocsátás csökkenés egységnyi termelésre Üvegházhatású gáz (ÜHG) alakulása egységnyi energiafelhasználásra és egységnyi termelésre Forrás: Cefic Chemdata International (2013), Eurostat, Europen Envorenment Agency (EEA) Üvegházhatású gázok alakulása

8 Jó úton haladunk: a lerakóba ne kerüljön műanyag hulladék Műanyag hulladékok hasznosítása és újrafeldolgozása 2006-2012 Forrás: Consultic Műanyag hulladékok hasznosítása és újrafeldolgozása

9 Fogyasztóktól származó műanyag hulladékok kezelése EU27+2 Forrás: Consultic Műanyag hulladékok kezelése

10 BorsodChem – 50 éveBorsodChem - napjainkban BVK Főbejárat Laboratórium Műtrágya gyár PVC Üzem építése BorsodChem Főbejárat Laboratórium PVC Üzem MDI Üzem

11 H ealth S afety E nvironmental NO injury NO event NO emissions HSE – Arrows to Zero

12 Technológiai szennyvizek Szerves Szervetlen Kommunális Csapadék Sós technológiai szennyvizek kezelése Szennyezett területen kitermelt szennyvizek kármentesítése Specifikus előkezelés után tisztítás a központi Szennyvíztisztító Üzemben Tárolás, üzemi előkezelés, bepárlás, visszanyert só újrahasznosítás Specifikus tisztítási technológia alkalmazása Szennyvízkezelés Szennyvízkezelési eljárások

13 A BorsodChem Zrt. fontosabb szennyvíz előkezelő eljárásai ÜzemSzennyvízkezelésBerendezés/Alkalmazott eljárás TDI Szerves anyag átalakítás, csökkentés Kémiai oxidáció. A kezelés vas katalizátor (vas-klorid) jelenlétében hidrogén-peroxid adagolással történik. MDI Szerves anyag csökkentésA szerves anyagot anilinnel extrahálják ki. VCM Klórozott szénhidrogén csökkentés A klórozott szénhidrogéneket sztrippelő berendezéssel nyerik ki. PVC Lebegő anyag csökkentés A lebegő anyag leválasztás hatékonyságának fokozására lamellás szűrő berendezést telepítettek. További csökkentési lehetőség: a szennyvizet vb. medencében előülepítik, majd dobszűrőkben szűrik. Vinil-klorid csökkentésA vinil-kloridot sztrippelő berendezéssel nyerik ki. Klór Hg tartalom csökkentésA szennyvizet hidrazinos kezelést követően szűrik. Sólé szulfátmentesítése SRS technológiával szulfátban gazdag sólét állítanak elő, majd bepárlással nyerik a kristályos Na-szulfátot. Szennyvízkezelés Fontosabb előkezelési eljárások

14 Sós technológiai szennyvizek kezelése Tárolás, üzemi előkezelés, bepárlás, visszanyert só újrahasznosítás NaCl Klór gyártás Klór gyártás VCM, MDI, TDI gyártás VCM, MDI, TDI gyártás Sós víz előkezelések Sós víz előkezelések Sós víz bepárlás és kristályosítás Sós víz bepárlás és kristályosítás Cl2 NaOH Visszanyert NaCl Visszanyert NaCl Bepárlási maradék a SZVTÜ-be Hűtőtorony pótvíz Nagy- tisztaságú víz Nagy- tisztaságú víz Szennyvízkezelés Sós technológiai szennyvizek

15 Sós szennyvíz szerves anyag tartalmának csökkentése: Extrahálás: anilinnel (kolonnában) Hőenergia megtakarítás Nem kell beoldani, visszatér a sólé körbe sós szennyvíz HCl Cl 2 Na 2 SO 3 oldat Aktív szén Aktív szén Tárolás NaOH oldat Elektrolízis kör Elektrolízis kör 1. Savazás2. Oxidáció3. Szabad Cl 2 eltávolítás 4. Adszorpció5. pH beállítása Szennyvízkezelés TOC mentesítő

16 2007: Iszapszárító telepítése 2009: SBR rendszer építése a magas nitrogén tartalmú szennyvizek tisztítására 2013: Biogáz tartály telepítése Keletkező fölös iszap mennyiségének alakulása UASB reaktorok indítása SBR rendszer Szennyvízkezelés A szennyvíztisztítás fejlődése

17 GJ/t MWh/t Fajlagos energiafelhasználás alakulása

18 Célunk, hogy az EU Víz Keretirányelv törekvéseivel összhangban biztosítsuk a Sajó jó ökológiai állapotát. Sajó bio-monitoring: a táplálékláncban élő szervezetek vizsgálata bevonatlakó kovaalgazooplanktonmakroszkopikus gerinctelenekgerincesek Sajó ökológiai állapotfelmérése Környezetvédelem Felszíni vízvédelem

19 Bio-monitoring: Zuzmótérképezés A Társaság környezeti hatásainak analitikai vizsgálatain túl több bio-monitoring felmérésben is részt vettünk. 2014-ben egy helyi non-profit szervezettel közösen (Zöld Akció Egyesület) vizsgáltuk a BorsodChem környezetébe fellelhető zuzmó telepeket (zuzmótérképezés). Mintavételi pontok Környezetvédelem Levegőtisztaság-védelem

20 Katasztrófavédelmi ellenőrzések: 2014.01-08 hó: 32 db (csak a helyi, megyei hatóság) 11 különböző, területileg illetékes kirendeltség által több egyéb más ellenőrzés, eljárás (RID, ADR) Jelentős adminisztrációs teher, munkaóra igény Katasztrófavédelmi ellenőrzések számokban 2014

21 29 jelentés 5200 oldal / év Környezetvédelem Környezetvédelmi bevallások

22 Ügyintézés Az ügyintézési határidőket sok esetben a Felügyelőség nem tudja tartani sok indokolatlan hiánypótlás Ügyintéző váltás határozatok kiadási ideje elhúzódik Sok esetben korábban benyújtott dokumentumok újra bekérése Javasolt az elektronikus irattár bevezetése, ahová az Ügyfél is feltölthetné az adatokat. Szóbeli egyeztetésekről nem készül emlékeztető - jelentős mértékű konzultációs díj ellenére sem így fordulhat elő, hogy a kiadott határozatok nem egyszer más előírásokat tartalmaznak mint ami a személyes egyeztetésen elhangzott. Környezetvédelem Ügyintézési idő

23 Dokumentációk feldolgozása elhúzódó ügyintézés Pl: zajvédelmi intézkedési terv 2014.06.30-án leadva, reagálás nincs. o A jövő évi gazdasági tervezés már folyamatban van – zajvédelmi feladatok tervezése nehézkes, az előírás befolyásolhatja. A Felügyelőség jogászai által megszabott határidők egyes esetekben szakmai szempontból nem betarthatók Pl: Zajvédelmi intézkedési terv benyújtása 30 nap. (Gyakorlatban 1 év, de ehhez is 3 vezető magyar cég konzorciumára volt szükség.) Környezetvédelem Ügyintézési idő

24 Országhatáron túli hulladékszállítás Hosszadalmas engedélyeztetés (BC esetén több, mint 1 év) Használt nemesfém (palládium) katalizátor hasznosítása országhatáron túli engedély kérelem beadva: 2013.05.31 még nincs engedély Környezetvédelem Ügyintézési idő

25 Szennyvíztisztítói kármentesítési monitoring engedélyeztetésének folyamata. (minden egyes lépés igazgatási szolgáltatási díj megfizetését vonta maga után) Tényfeltárási engedélyezési terv elbírálása Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása a szennyezett földtani közeg nagyságától függően Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása a szennyezett felszín alatti víz mennyiségétől függően Kísérleti beavatkozási terv elbírálása (injektálás) Injektáló kutak vízjogi létesítési engedélyezése Injektáló kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezése Monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyezése Kísérleti beavatkozási terv záródokumentáció elbírálása Kármentesítési monitoringot elrendelő határozat kiadása Monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezése JÖVŐ Kármentesítési monitoring zárójelentés elbírálása Tartós környezetkárosodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére? Környezetvédelem Ügyintézési idő

26 Jogszabályi környezet Az adminisztrációs és bürokratikus terhek érzékelhető csökkentése Vállalkozásbarát környezet Az EU jogalkotásán alapuló szabályozási rendszer egészségvédelmi környezetvédelmi iparbiztonsági Hatósági szakértők gyakorlati ismerete Versenyhátrányt okozó környezet megszüntetése Kiszámítható jogszabályi környezet és struktúra

27 Tudta Ön?

28 Körtvélyes István (1931-2007) Fertőszentmiklós Vegyészmérnök. Nehézipari Minisztérium nehézvegyipari főosztályának főmérnöke 1963-ban műszaki igazgató, 1979-80-ig vezérigazgató a Borsodi Vegyi Kombinátnál. 1972-ben a Magyar Kémikusok Egyesülete által adományozott Wartha Vince-díjjal, 1973-ban állami díjjal jutalmazták. A PVC-gyártás fejlesztése megalapozásának elismert szaktekintélye és egyik vezetője lett. Az olefinprogramban végzett munkásságát Eötvös Loránd-díjjal ismerték el. 1981-89 között a vegyipar irányításáért felelős miniszterhelyettes. A Veszprémi Vegyipari Egyetem címzetes egyetemi docense volt. A Magyar Kémikusok Egyesületének több évtizeden keresztül volt elnökségi tagja. A Magyar Vegyipari Szövetség alapításának aktív támogatója, akit a szövetség 2002-ben életműve elismeréseként „A XXI. század magyar vegyiparáért” aranyéremmel tüntetett ki. Elődeink nyomában Híres kémikusok

29 "Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja." Albert Einstein a lehetetlenről…

30 Köszönöm a figyelmet! Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.borsodchem-group.com


Letölteni ppt "Colors allowed R 0 G 90 B 140 R 0 G 0 B 0 R 221 G 221 B 221 R 255 G 255 B 255 R 187 G 8 B 28 R 96 G 152 B 183 R 6 G 54 B 79 R 191 G 214 B 226 R 95 G 95."

Hasonló előadás


Google Hirdetések