Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK."— Előadás másolata:

1 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2014. október 12-ei MEGVÁLASZTÁSÁRA Jelöltek és listák bejelentése Előadó: Dr. Kovács Zoltán aljegyző, a TVI vezetője 1

2 Jelöltek és listák bejelentése A jelölő szervezetet a: 1. Nemzeti Választási Bizottság és 2. (bármely) területi választási bizottság vehet nyilvántartásba (országos illetékességgel). Használandó formanyomtatvány: P3: polgármesterek és települési önkormányzati képviselők választásán, P4: nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. Ha nemzetiségi jelölő szervezet mindkét választási típusban indít jelöltet, mindkét választásra kiterjedően nyilvántartásba kell vetetnie magát. 2

3 Jelöltek és listák bejelentése Ajánlóívek igénylése: A/4: polgármester és helyi önkormányzati képviselő A/5: megyei lista A/6: nemzetiségi önkormányzati képviselők A/7: nemzetiségi (megyei, országos) lista Ki igényelheti? Jelölt, vagy képviseletre feljogosított személy! (NVR-ben berögzített személy, vagy az általa meghatalmazott személy.) Ki veheti át? Képviseletre feljogosított személy! (Az a személy, akit az A jelű nyomtatványon feltüntettek.) 3

4 Jelöltek és listák bejelentése Átadás szabályai: Ajánlóív átadás a helyhatósági választáson: 1.Az átvételre jogosultság megállapítása. 2.Az átvevő személyazonosságának megállapítása. 3.SZIG, LIG fénymásolása. 4. Az NVR-ből kinyomtatott átvételi elismervényt kell használni. Ajánlóív átadás a nemzetiségi választásokon: 1.A fenti 1-4. pontok, 2.Elektronikus adathordozón át kell adni a regisztrált nemzetiségi választópolgárok adatait, (Aláírásgyűjtés céljára használhatók az adatok!) 3.Adatszolgáltatás kérelemre: 7-én és 29-én: ÜGYELET TARTÁSA KÖTELEZŐ!!! 4.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének 1851-es sz. levele. 4

5 Jelöltek és listák bejelentése Ívek visszavétele: 1. A jelölt bejelentésére szolgáló formanyomtatványok (E2-E3), (L7-L8), (Sz4-Sz5). 2. Ajánlóívek. Teendők: 1. Formanyomtatványok ellenőrzése. (Értelemszerű kitöltés, aláírások szabályszerűsége!?) 2. Ajánlóívek visszavétele (szkenner, vonalkód-olvasó, sorszám szerinti berögzítés) 3. Visszavételi jegyzőkönyv kinyomtatása. 4. Formanyomtatványok (E és L) adattartalmának berögzítése az NVR-be. 5. Jelölt választójogának ellenőrzése. 6. Az ajánlások ellenőrzése. 7. Az ellenőrzési eredmény kinyomtatása az NVR-ből. 5

6 Jelöltek és listák bejelentése Az ellenőrzés szabályai: 1.Az ív formai ellenőrzése: gyűjtő személy neve, aláírása, pecsét megléte. Bármely hiány az ív érvénytelenségét vonja maga után! 2. Tartalmi ellenőrzés: Az ajánlás érvényes, ha a) az ajánló választópolgár 2014. augusztus 25-e és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben, b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek, c) A választópolgár adatai értelem szerűen lettek ráírva az ívre és a választópolgár saját kezűleg aláírta az ajánlását. 6

7 Jelöltek és listák bejelentése Csekély mértékű eltérés megengedett! 1.A „dr”-i fokozat feltüntetésének mellőzése. 2.Előtagok „ifj.”, „id.”, „özv.” feltüntetése. Vagy annak mellőzése. 3.2. utónév elhagyása. 4.Anyja 2. utónevének elhagyása. 5.Lakcím település rövidített, de a gyakorlatban elfogadott rövidítése. 6.Irányítószám hiba. 7.Közterület nevének helytelen írásmódja, 8.Közterület jellegének helytelen megadása. 9.Házszámot követő (pl. lépcsőház, emelet, szint, ajtó) lakcímadat elhagyása, vagy rossz adat feltüntetése. 7

8 Jelöltek és listák bejelentése Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon megsemmisíti. (2015. január 12.) 8

9 Jelöltek és listák bejelentése 9 A jelölt/lista nyilvántartásba vétele, ha a törvényes feltételek fennállnak: A HVB/TVB alakszerű határozattal dönt. Törvényes feltételek: 1.Jelöltnek van passzív választójoga. 2.Megszerezte a jelöléshez szükséges számú érvényes ajánlást. 3.Minden alaki előírást teljesített. (Formanyomtatványokat hibátlanul töltötte ki.) 4.Az eljárási cselekményeket határidőben, törvényesen teljesítette. A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján visszavonhatja. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.

10 Jelöltek és listák bejelentése A HVI folyamatos feladata: A jelöltek adatait a központi névjegyzék adatai alapján folyamatosan frissíteni kell. Ha a jelölt elveszíti a választhatóság jogát, ennek tényét a nyilvántartásból való törlése érdekében a választási iroda haladéktalanul jelzi a választási bizottságnak. A jelölő szervezetek adatait a civil szervezetek bírósági nyilvántartásának adatai alapján folyamatosan frissíteni kell. Ha a jelölő szervezetet törlik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából. 10

11 Jelöltek és listák bejelentése A jelölt kiesése A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell. A lista kiesése A lista kiesik, ha a jelölő szervezet a listát visszavonja, a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik, továbbá ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett listát a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint a szavazólapokról törölni kell. 11

12 Sorsolás Feladatok 2014. szeptember 8-án: Fő szabály: A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni. Nemzetiségi választás esetében is a sorsolását el kell végezni! 12

13 Sorsolás Feladatok 2014. szeptember 9-én: 1.) Kompenzációs listák sorrendjének kisorsolása. 2.) Megyei listák sorrendjének kisorsolása. 13

14 Sorsolás A sorsolás nem törvényben szabályozott előírásai: 1.) Minden jelölt/jelölő szervezet előzetes kiértesítése történjen meg. 2.) A sajtó előzetes kiértesítése történjen meg. 3.) A sorsolás menetét a HVB elnöke ismertesse. A sorsolás szabályait a Ve. nem tartalmazza, ezekről a HVB dönt. 4.) A sorsolási eljárást jegyzőkönyvben, a sorsolás eredményét alakszerű határozatban kell rögzíteni. A HVB a HVI közreműködésével bonyolítja le a sorsolást! 14

15 Köszönöm a figyelmet! Dr. Kovács Zoltán a TVI vezetője 15


Letölteni ppt "Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések