Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyházegyesítés: a megmaradás sine qua non-ja Elekes Botond Áron főgondnok Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet – Csendes napok 2013. február 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyházegyesítés: a megmaradás sine qua non-ja Elekes Botond Áron főgondnok Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet – Csendes napok 2013. február 9."— Előadás másolata:

1 Egyházegyesítés: a megmaradás sine qua non-ja Elekes Botond Áron főgondnok Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet – Csendes napok 2013. február 9.

2 Áttekintés I.Előzmények II.A kárpát-medencei unitáriusok integrációjának szükségességét előre vetítő tényezők III.Magyar Unitárius Egyház: új és eddig ki nem használt lehetőségek IV.Záró gondolatok

3 I. Előzmények ›A trianoni békediktátumot és az ún. II. Bécsi döntést követő helyzet ›Az 1968-as budapesti ún. zsinat ›A rendszerváltozásokat követő két évtized ›A 2009 júliusától 2012 júniusáig tartó folyamat

4 II. A kárpát-medencei unitáriusok integrációjának szükségességét előre vetítő tényezők ›A demokrácia kiteljesedésének az egyházra gyakorolt hatása ›A jogállamhoz, mint az egyház „külső környezetéhez” való hozzáférés determinációi (restitucióból származó vagyon, új kihívások: intézmények fenntartása, újak alapítása (különös tekintettel az ún. civil szervezetekre) ›A „befogadók” = atyafiak életvitelében bekövetkezett változások (pl. adakozási morál, egyirányú migráció, a kisebb közösségek elnéptelenedése)

5 II. A kárpát-medencei unitáriusok integrációjának szükségességét előre vetítő tényezők ›A társadalmi mobilitás következményei (kivándorlás keletről nyugat felé, az erdélyi és magyarországi fiatal generáció továbbtanulásának a lehetőségei, az észak- amerikai és nyugat-európai unitárius ösztöndíjak) ›A demográfiai mutatók csődje, a szélesebb (kárpát- medencei magyar) és a szűkebb (kárpát-medencei unitárius) közösség zsugorodása

6 II. A kárpát-medencei unitáriusok integrációjának szükségességét előre vetítő tényezők ›Az egyház ismertségének és elismertségének a kérdése: az ökumené ethoszának repedései, a politika (állam, kormány, pártok) viszonyulása, az ún. történelmi egyház kérdésköre ›Az évszázados struktúra konzerválása, a feladat- és hatáskörök változatlansága: minden új, csak az egyház maradt a régi

7 III. Magyar Unitárius Egyház: új és eddig ki nem használt lehetőségek ›Az intézményalapítás, mint cezúra adta újrafogalmazás lehetőségének a ki nem használása (a belső hatósági struktúra újrafogalmazása, a feladat- és hatáskörök újragondolás (különös tekintettel az egyházkörök megerősítésére), a szabályzatok korszerűsítése és a külső környezethez való harmonizálása ›Közfeladatok professzionális ellátásában való részvétel: közoktatási intézmények fenntartásának vállalása (Magyarországon és Erdélyben egyaránt), az unitárius teológiai képzés elindítása a magyarországi felsőoktatási rendszerben, cigányok pasztorálása, másokkal közösen működtetett és/vagy önálló szeretetszolgálat fenntartása, öregek háza megalapítása Magyarországon, illetve újabb megnyitása Erdélyben

8 III. Magyar Unitárius Egyház: új és eddig ki nem használt lehetőségek ›A magyar médianyilvánosságban való erőteljes jelenlét: az unitárius hírközpont létrehozása ›Az unitárius hagyományokat, értékeket, a tudományos kutatás eredményeit bemutató kulturális projektek (lapkiadás, könyvkiadás, konferenciák, új magyarországi múzeum alapítása, köztéri szobrok állítása, egyéb szimbolikus aktusok (pl. közterek unitárius személyiségekről való elnevezése) megvalósítása ›A lelkészképzés és továbbképzés egységének biztosítása

9 III. Magyar Unitárius Egyház: új és eddig ki nem használt lehetőségek ›Az erdélyi és magyarországi egyházi szertartások tartalmi azonosságának biztosítása ›A testvéregyházakkal, illetve más felekezetekkel kialakított viszonyrendszer újrapozícionálása Magyarországon ›Az állammal (magyar és román kormányok és szervei, továbbá az EU hatóságai) való kapcsolattartás újraértékelése

10 III. Magyar Unitárius Egyház: új és eddig ki nem használt lehetőségek ›A szakmai ismeretek „transzfere” Magyarország és Erdély között ›Az egymástól földrajzilag távolabb elő unitárius közösségek egymáshoz közelebb hozásának lehetősége: a nemzeti integráció kiteljesítésének momentuma ›A „rétegmozgalmak”: ifjúság, nőszövetség stb. kiszélesítése és elmélyítése

11 IV. Néhány záró gondolat ›A MUE csak szükséges, de nem elégséges keret a megmaradáshoz ›Az elkövetkezendő 10-20 évben dől el, hogy képesek vagyunk kihasználni az új lehetőségeket, vagy szimbolikus aktusról volt csupán szó ›Amennyiben az egyház világi elemének gondolkodásában nem következik be paradigma váltás, hosszabb távon egy egyre halkabb szavú, befele forduló, kuriózum kis közösség egyháza leszünk

12 Köszönöm szépen a figyelmet! Elekes Botond Áron muehivatal@unitarius.hu


Letölteni ppt "Egyházegyesítés: a megmaradás sine qua non-ja Elekes Botond Áron főgondnok Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet – Csendes napok 2013. február 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések