Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A liturgikus nap felépítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A liturgikus nap felépítése"— Előadás másolata:

1 A liturgikus nap felépítése

2 A liturgikus nap beosztása

3 Éjféli zsolozsma menete (vasárnap):
Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. zsoltár Szentháromság kánon a hangból Szentháromság tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… Uram irgalmazz 3x. D.M. Ki a keruboknál... Az Úr nevében… Könyörüljön… D.M. Uram irgalmazz! 3x Elbocsátó Záró könyörgések (halotti megemlékezés nélkül)

4 Éjféli zsolozsma menete (szombaton):
Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. zsoltár 64,65,66. zsoltár D.M. Alleluja 3 Dicsőség néked, Isten! 3x Uram irgalmazz 3x. D.M. 67,68,69. zsoltár Háromszorszent. Miatyánk Tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… Uram irgalmazz 3x. D.M. Ki a keruboknál... Az Úr nevében… Könyörüljön… Szt. Eusztrát imája: MAGASZTALVA MAGASZTALLAK… Jertek imádjuk… 120. és 133. zsoltár Háromszorszent, Miatyánk Halotti tropárok után Most és... ÁLDUNK TÉGED… 12 Uram irgalmazz! Papi ima az elhunytakért: EMLÉKEZZÉL MEG URAM… 3 záróima: DICSŐSÉGES ISTENSZÜLŐ... BIZODALMAM AZ ATYAISTEN… MINDEN REMÉNYEMET… Elbocsátó és záró könyörgések

5 Éjféli zsolozsma menete (hétköznap):
Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. és 118. zsoltár Hiszekegy Háromszorszent, Miatyánk Tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… Uram irgalmazz 3x. D.M. Ki a keruboknál... Az Úr nevében… Könyörüljön… (Szt. Efrém fohászok) Szent Bazil imája: MINDENEKET FENNTARTÓ… Jertek imádjuk… 120. és 133. zsoltár Háromszorszent, Miatyánk Halotti tropárok után Most és... ÁLDUNK TÉGED… 12 Uram irgalmazz! Papi ima az elhunytakért: EMLÉKEZZÉL MEG URAM… 3 záróima: DICSŐSÉGES ISTENSZÜLŐ... BIZODALMAM AZ ATYAISTEN… MINDEN REMÉNYEMET… Elbocsátó és záró könyörgések

6 A HAJNALI SZOLGÁLAT RENDJE - vasárnap és ünnepnapokon
Kezdőáldás: Dicsőség a szent, egyvalóságú.... Hexapszalmosz: 3 (37 62 87 102. és 142.) zsoltár Nagy ekténia Isten az Úr... Tropárok 1. Kathizma (Kis ekténia) 2. Kathizma (Kis ekténia) Sokirgalmú ének (Dicsérjétek az Úr nevét...) (Szept. 22. és dec. 19. között, ill. jan. 15-től vajhagyó vasárnapig és ünnepnapokon) (Ha nincs Sokirgalmú, akkor 3. Kathizma.) Magasztalás (vasárnap: Áldott vagy te, Uram,... ünnepen: Magasztalunk, téged...) (- Kis ekténia) Ipákoj Fölmeneteli ének (a hangé, vagy ünnepen a 4. hangé: Ifjúságomtól...) Prokimen Minden lélek dicsérje... Evangélium Látván Krisztus föltámadását... (vasárnap) 50. zsoltár Evangélium-csókolási ének (vagy ünnepi ének) Üdvözítsd... ekténia, 12 Uram, irgalmazz! Kánon és katavászia (kánon teljes végzési rendjét lásd a hétköznapi leírásban) III. óda után kathizma, (esetleg előtte konták és ikosz) VI. óda konták és ikosz VIII. óda. után katavászia az előversre (Dicsérjük, áldjuk...) Istenszülő magasztaló éneke (Magasztalja az én lelkem... vagy az ünnep magasztaló éneke) IX. óda Szent az Úr, a mi Istenünk... (vasárnap) Fényének Minden lélek... ( zsoltár) Dicséreti sztihirák Nagy doxológia Tropárok Hármas ekténia Teljesítsük... ekténia a főhajtási imával Nagy elbocsátó.

7 A HAJNALI SZOLGÁLAT RENDJE - hétköznap
Kezdőáldás: Dicsőség a szent, egyvalóságú.... Hexapszalmosz: 3 37 62 87 102. és 142. zsoltár Nagyekténia Isten az Úr... Tropárok 1. zsoltárcsoport Kis ekténia Kathizma kísérő ének 2. zsoltárcsoport ( - 3. zsoltárcsoport - Kis ekténia - Kathizma kísérő ének) 50. zsoltár Kánon:- I. óda. Irmosz éneklése elővers: Dicsőség néked, Isten, dicsőség néked! - vagy Legszentebb Istenszülő, könyörögj értünk! – vagy Isten szentje, könyörögj érettünk! – vagy Isten szentjei, könyörögjetek érettünk! tropárok (olvasva), mindegyik előtt elővers, az utolsó tropár előtt: "Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!" az Istenszülő-ének előtt: "...most és mindenkor és örökkön örökké. Amen." (esetleg katavászia) III. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában katavászia Kathizma, (esetleg előtte konták) IV. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában (esetleg katavászia) V. óda. Irmosz éneklése VI. óda. Irmosz éneklése katavászia Kis ekténia Konták és ikosz VII. óda. Irmosz éneklése VIII. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában, utolsó tropár előverse: Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket! az Istenszülő-ének előtt: "...most és mindenkor és örökkön örökké. Amen." katavászia előverse és katavászia Istenszülő magasztaló éneke IX. óda. Irmosz éneklése Valóban méltó Kis ekténia. Fényének Minden lélek... dicséreti zsoltárok: (- esetleg dicséreti sztihirák) Olvasott doxológia, Teljesítsük... ekténia a főhajtási imával Előverses sztihirák Jó az Urat dicsérni... Háromszorszent. Miatyánk... Tropárok Hármas ekténia és elbocsátó.

8 I. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk…
5, 89, 100. zsoltár Dicsőség... most és... Alleluja 3x, Uram, irgalmazz (3x) (Nagyböjti tropár) Dicsőség... heti nap tropárja. Most és… MINEK NEVEZZÜNK TÉGED… LÉPTEIMET IGAZGASD… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország... A heti nap kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3x) Dicsőség... most és... Ki a keruboknál... Az Úr nevében adj áldást, atya! Könyörüljön rajtunk… (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) KRISZTUS, IGAZ VILÁGOSSÁG… Elbocsátó.

9 III. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk…
16, 24, 50. zsoltár Dicsőség... most és... Alleluja 3x, Uram, irgalmazz (3x) (Nagyböjti tropár) Dicsőség a szent tropárja Most és ISTENSZÜLŐ, TE VAGY… ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR!… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország... A szent kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3x) Dicsőség... most és... Ki a keruboknál... Az Úr nevében adj áldást, atya! Szent atyáink imái által… (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) MINDENEKET FÖNNTARTÓ… Elbocsátó.

10 VI. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk…
53, 54, 90. zsoltár Dicsőség... most és... Alleluja 3x, Uram, irgalmazz (3x) (Nagyböjti tropár) Dicsőség a templom címünnepének vagy védőszentjének tropárja. Most és... VÉTKEINK SOKASÁGA MIATT… HAMAR ELŐZZÖN MEG MINKET… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország... A templom kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3x) Dicsőség... most és... Ki a keruboknál... Az Úr nevében adj áldást, atya! Szent atyáink imái által… (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) ERŐK URA ÉS ISTENE … Elbocsátó.

11 IX. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk…
83, 84, 85. zsoltár Dicsőség... most és... Alleluja 3x, Uram, irgalmazz (3x) (Nagyböjti tropár) Dicsőség... a szent tropárja. Most és... KI MIÉRETTÜNK… KÉRÜNK, NE ADJ KÉZBE… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország... A szent kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3x) Dicsőség... most és... Ki a keruboknál... Az Úr nevében adj áldást, atya! Könyörüljön rajtunk… (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) URALKODÓ ÚR JÉZUS KRISZTUS… Elbocsátó.

12 AZ ALKONYATI SZOLGÁLAT RENDJE - vasárnap és ünnepnapok előestéjén
Kezdőáldás: Áldott a mi Istenünk.... Szokásos kezdet. Miatyánk Jertek, imádjuk... 103. zsoltár Nagy ekténia 1. Kathizma (Boldog ember...) (Kis ekténia) Uram tehozzád kiáltok... ( és 129. zsoltárok) Sztihirák Bemenet - Enyhe világossága... Prokimen (Olvasmányok - ünnepnapokon) Mondjuk mindnyájan...(vagy hármas) ekténia Add Urunk, hogy ez estén... Teljesítsük... ekténia a főhajtási imával Előverses sztihirák Most bocsásd el... Tropárok Nagy elbocsátó.

13 AZ ALKONYATI SZOLGÁLAT RENDJE - hétköznapokon
Kezdőáldás: Áldott a mi Istenünk.... Szokásos kezdet. Miatyánk Jertek, imádjuk... 103. zsoltár Nagy ekténia (- Soros kathizma) (- Kis ekténia) Uram tehozzád kiáltok... ( és 129. zsoltárok) Sztihirák Enyhe világossága... Prokimen Add Urunk, hogy ez estén... Teljesítsük... ekténia a főhajtási imával Előverses sztihirák Most bocsásd el... Tropárok Mondjuk mindnyájan...(vagy hármas) ekténia Nagy elbocsátó.

14 KIS ESTI ZSOLOZSMA menete:
Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50, 69, 142. zsoltár Olvasott Doxológia Hiszekegy Valóban méltó… Háromszorszent, Miatyánk Tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… 2 ima: SZEPLŐTELEN, SZENVEDÉLYT ÉS ROMLÁST… ÉS ADJ NEKÜNK, URALKODÓNK… 3 záróima: DICSŐSÉGES ISTENSZÜLŐ..., BIZODALMAM AZ ATYAISTEN… MINDEN REMÉNYEMET… Elbocsátó Záró könyörgések

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A liturgikus nap felépítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések