Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályok, iránymutatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályok, iránymutatások"— Előadás másolata:

1 Jogszabályok, iránymutatások
Magyarország Alaptörvénye, évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.), 2011.évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól (Nektv.) évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.), 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 5/2014 (VII.30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről. 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról. NVB iránymutatások: jelenleg 15 számozott iránymutatás – célja az egységes jogértelmezés elősegítése (pl. többes jelölések, választási plakátok eltávolítása, relatív területi kampánytilalom, ajánlás ellenőrzés stb.) NVI elnökének (belső) intézkedései (VÜR)

2 Választójog Alaptörvény alapján Aktív választójog
Aktív választójog minden Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, valamint Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek Passzív választójog nagykorú magyar állampolgár és magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár

3 Választójog Alaptörvényben szereplő korlát: nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt Övjt.-ben szereplő további korlát: nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, Megjegyzés: A választójoggal kapcsolatos változásokat az NVI vezeti át a névjegyzéken, ezzel a HVI-nek teendője nincs.

4 Alaptörvényben és az Övjt.-ben szereplő további feltételek:
Választójog Alaptörvényben és az Övjt.-ben szereplő további feltételek: a választópolgár bármely választókerületben választható, de csak magyarországi lakóhelyén vagy a június 23-ig bejelentett tartózkodási helyén választhat Megjegyzés: Szavazni csak személyesen és csak a szavazás helye szerinti szavazólapokon (jelöltekre listákra) lehet. (nem „utazik” a szavazólap) Külképviseleten nem lehet szavazni Átjelentkezni csak a ig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyre lehet.

5 Választójog nemzetiségi
Nemzetiségi névjegyzékbe vétel (regisztráció) kérheti: aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó a Nektv.ben meghatározott nemzetiséghez tartozik és nemzetiséghez tartozását a tv.ben meghatározott tartalommal és eljárási rendben megvallja (nyomtatvány) Folyamatos, de az október 12-i választáson az vehet részt, aki szeptember 26-ig benyújtotta regisztrációs kérelmét. DE: korábbi regisztrációt feltételez pl. ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése FONTOS: Ve. módosítás alapján könnyített adategyeztetés

6 Választójog nemzetiségi
Nektv.: aktív választójog: aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel passzív választójog: aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és a megelőző két általános választáson nemzetiségi választáson, időközi választáson nem volt más nemzetiség jelöltje továbbá nyilatkozik a nemzetiség képviseletének vállalásáról és arról, hogy a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját hagyományait ismeri Nemzetiségi választópolgár bármely településen és megyében választható, de választás típusonként csak egy jelölést fogadhat el.

7 Választójog nemzetiségi
Nemzetiségi választópolgár csak azon a településen szavazhat, amelynek a nemzetiségi névjegyzékében szerepel (csak magyarországi lakóhelyén vagy a június 23-ig bejelentett tartózkodási helyén) Átjelentkezni csak a ig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási helyre lehet. Az átjelentkezés csak a helyi önkormányzati választásokra vonatkozó átjelentkezéssel együtt lehetséges. Természetes kizáró okok (lsd. helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása)

8 Választójog az egyes választásokon
Típus Magyar állampolgár Eu.-s állampolgár Bevándorolt Letelepedett menekült Mo.-i lakcímmel Mo.-i lakcím nélkül Önkormányzati nemzetiségi Szavazás + _ Jelöltség Regisztráció kp.névjegyz. Nemzetiségi önkormányzati

9 Egyéni listás Települési önkormányzati képviselők választása a vagy ennél kevesebb lakosú (egyéni listás rendszer) Választókerület : a település egésze Képviselők száma: a) 100 lakosig 2 fő, b) 1000 lakosig 4 fő c) 5000 lakosig 6 fő d) lakosig 8 fő (Övjt. 4. §). Jelölés : választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása (HVI vezető közleménye szerint) Szavazás: legfeljebb annyi jelöltre, ahány mandátum a településen kiosztható Eredmény megállapítás: a legtöbb érvényes szavazat alapján szavazategyenlőség esetén sorsolás

10 Vegyes választási rendszer
Települési önkormányzati képviselők választása a nél több lakosú településeken és a fővárosi kerületekben (vegyes választási rendszer) Választókerület: a település területe választókerületekre tagozódik Képviselők száma (egyéni választókerület és kompenzációs lista): Egyéni választókerület: Kompenzációs lista: lakosig  000 lakosig 3, lakosig  000 lakosig 4, lakosig lakosig 5, lakosig  000 lakosig 6, Minden további lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma

11 Vegyes választási rendszer
Jelölés: egyéni választókerületi képviselőjelölt:    választókerületi választópolgárok legalább 1%-anak ajánlása (HVI vezető közleménye szerint)  Kompenzációs lista: jelölő szervezet állíthatja, ha a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. (nincs ajánlás) azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak nemzetiségi kompenzációs lista: valamennyi egyéni választókerületben indult olyan nemzetiségi jelölt, akit nem olyan nemzetiségi szervezet ajánlott, aki önálló vagy közös kompenzációs listát állított

12 Vegyes választási rendszer
Szavazás: csak egy egyéni választókerületi jelöltre   kompenzációs listáról nincs szavazás Eredmény megállapítása: egyéni választókerületben a legtöbb érvényes szavazat alapján, szavazategyenlőség esetén időközi választás kompenzációs listáról mandátum a bejelentés sorrendjében az egyéni választókerületben összesített töredékszavazatok (mandátumot nem szerző jelöltek szavazatai) arányában kerül kiadásra Nemzetiségi kompenzációs listáról mandátum az egyéni választókerületben szerzett szavazatok száma szerinti sorrendben kerül kiadásra Kompenzációs lista küszöb: 5 – % (jelölő szervezetek száma függvényében) Nemzetiségi kompenzációs lista küszöb: nincs

13 A megyei közgyűlés tagjainak választása
(megyei listás választási rendszer) Választókerület: megye területe – megyei jogi városok kivételével Képviselők száma: 20 fő (Fejér megye) Jelölés : megyei lista állításához a választópolgárok legalább 0,5 %-ának ajánlása (közös listánál legalább 1 %, de legalább 2000 vp. ) (TVI vezető közleménye szerint) Szavazás: csak egy listára Eredmény megállapítása: mandátum a listára leadott szavazatok arányában kerül kiadásra megyei lista küszöb: 5 – % (jelölő szervezetek száma függvényében)

14 Polgármester választása
A polgármester választása Választókerület : a település egésze Jelölés: vagy annál kevesebb lakosú településen a választópolgárok legalább 3 %-ának ajánlása (HVI vezető közleménye szerint) lakost meghaladó, de vagy annál kevesebb lakosú településen legalább 300 választópolgár ajánlása, nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár ajánlása Szavazás: csak egy jelöltre Eredmény megállapítása: legtöbb érvényes szavazat alapján szavazategyenlőség esetén időközi választás Megjegyzés: Az egy választópolgár által elfogadható jelölések számát és fajtáját az Övjt. 8. §-a tartalmazza.  Erre vonatkozó összefoglaló táblázatot – és sok egyéb tudnivalót - a 192. és 193. sz. választási tájékoztató füzet tartalmaz, amely a oldalon elérhető

15 Települési nemzetiségi önkormányzat választása
Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Választókerület: a település egésze Csak azokon a településeken és nemzetiségekre vonatkozóan került kiírásra, ahol a évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak.(1128/2014. NVB határozat ) Képviselők száma: 3 fő (nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma a kitűzéskor 100 főnél kevesebb) 4 fő (nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma a kitűzéskor legalább 100 fő) Jelölés: csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet, csak regisztrált személy ajánlhat „egyéni listás” választás szabályai szerint történik de, a jelöltséghez szükséges ajánlások számát az NVB határozata állapítja meg

16 Települési nemzetiségi önkormányzat választása
Szavazás: Csak a névjegyzékben szereplők Nemzetiségi szavazókörben, Külön (zöld) szavazólapok nemzetiségenként és választás típusonként, külön (zöld) boríték (A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt települési választásra nem kerül sor.)     Legfeljebb annyi jelöltre, ahány mandátum a településen kiosztható Eredmény megállapítása: a legtöbb érvényes szavazat alapján (HVB) szavazategyenlőség esetén sorsolás

17 Területi nemzetiségi önkormányzat választása
Területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Választókerület: megye területe NVB határozat melléklete tartalmazza, hogy mely nemzetiség vonatkozásában mely megyében kerül sor területi nemzetiségi önkormányzati választásra.  Képviselők száma: 7 fő Jelölés: lista állításhoz szükséges ajánlások számát az NVB határozata állapítja meg. További feltétel, hogy a nemzetiségi szervezet a megyében, illetve a fővárosban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án állítson legalább jelöltet.

18 Területi nemzetiségi önkormányzat választása
Szavazás: Csak névjegyzékben szereplők   Csak egy listára   Ahol van kitűzött települési választás ott a nemzetiségi szavazókörben (A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt települési választásra nem kerül sor.) Ha nincs kitűzött települési választás a helyi választási bizottság előtt Külön (zöld) szavazólapok nemzetiségenként és választás típusonként, külön (zöld) boríték szavazás helyén nincs szavazatszámlálás és eredmény megállapítás, szállítóboríték a területi szavazólapoknak Eredmény megállapítása: Mandátum a listákra leadott szavazatok arányában kerül kiadásra (TVB)

19 Országos nemzetiségi önkormányzat választása
Országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Választókerület: az ország területe Képviselők száma: névjegyzékben szereplők számának függvényében fő Jelölés: lista állításhoz szükséges ajánlások számát az NVB határozata állapítja meg. További feltétel, hogy a nemzetiségi szervezet az országban kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások legalább 10%-án állítson legalább 1-1 jelöltet.

20 Országos nemzetiségi önkormányzat választása
Szavazás: Csak névjegyzékben szereplők   Csak egy listára   Ahol van kitűzött települési választás ott a nemzetiségi szavazókörben   (A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt települési választásra nem kerül sor.) Ha nincs kitűzött települési választás a helyi választási bizottság előtt   Külön szavazólapok (zöld) nemzetiségenként és választás típusonként, külön boríték (zöld) szavazás helyén nincs szavazatszámlálás és eredmény megállapítás, szállítóboríték az országos szavazólapoknak . Eredmény megállapítása: Mandátum a listákra leadott szavazatok arányában kerül kiadásra (NVB)   országos lista küszöb: % (jelölő szervezetek száma függvényében)

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jogszabályok, iránymutatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések