Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014 Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. törvény Vonatkozó aspektusai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014 Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. törvény Vonatkozó aspektusai."— Előadás másolata:

1 2014 Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. törvény Vonatkozó aspektusai

2

3 Bűncselekmény Minden olyan cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, s amelynek megvalósulása esetén a törvény büntetés kiszabását rendeli el. Büntetés: pénzbüntetés szabadságvesztés közérdekű munka Intézkedés: nem jár együtt joghátránnyal (javítóintézet, eltiltások, korlátozások)

4 Szándékosság, gondatlanság Szándékosság: - egyenes és eshetőleges szándék (kívánja magatartásai következményeit, vagy e következményekbe belenyugszik) Gondatlanság: - látja magatartásainak lehetséges következményeit de könnyelműen bízik azok elmaradásában - hanyag gondatlanság, nincs körültekintés, nincs tőle elvárható figyelem.

5 Büntetések 1.Szabadságvesztés: fogház, börtön, fegyház fokozatban hajtják végre, legrövidebb tartalma 3 hónap (fiatalkorúaknál fogház, börtön fokozat) 2.Pénzbüntetés: több százezer forintig terjedhet, meg nem fizetése esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztéssé kell átváltoztatni (fiatalkorúnál önálló jövedelem esetén) 3.Közérdekű munka (szabadidőben végezhető díjazás nélkül) – akár 312 munkaóra. 4.Tiltó jellegű büntetések Hátrányos jogkövetkezményekkel járnak (erkölcsi bizonyítványban szerepel).

6 Tiltó jellegű büntetések 1.Járművezetéstől eltiltás (végleges is lehet) 2.Kitiltás (1-5 év) 3.Foglalkozástól eltiltás (végleges is lehet) 4.Elzárás (5-90 nap, fk. esetében 30 nap) 5.Sportrendezvények látogatásától eltiltás (1-5 év) 6.Kiutasítás (1-10 év), végleges is lehet 7.Mellékbüntetés a közügyektől eltiltás

7 Intézkedések, egyéb következmények 1.Megrovás 2.Próbára bocsátás (1-3 évig, fiatalkor: 1-2 év) 3.Pártfogó felügyelet 4.Jóvátételi munka (max. 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén van helye, fiatalkorú esetében akkor ha 16. életévét betöltötte) 5.Elkobzás (amire a bűncselekményt elkövették) 6.Vagyonelkobzás 7.Kényszergyógykezelés 8.Elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele 9.Védelmi intézkedések (Fiatalkorú) 10.Javítóintézet (1-4 év) (Fiatalkorú)

8 Pártfogó felügyelet 1.Próbára bocsátás esetén (1-3 évig, fiatalkor: 1- 2 év) 2.Vádemelés elhalasztása alatt (elterelés) 3.Feltételes szabadság alatt 4.Jóvátételi munka alatt 5.Felfüggesztett szabadságvesztés 6.Ha visszaeső, a feltételes szabadság alatt 7.Ha életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek, de feltételes szabadságra engedtek adott személyt.

9 Büntethetőséget kizáró okok 1.Gyermekkor (utalni 12. életévre mint büntethetőségi korhatár) 2.Kóros elmeállapot (nem önhibából eredő ittas vagy bódult állapot) 3.Tévedés 4.Kényszer és fenyegetés (akarat megtörése, hajlítása) 5.Jogos védelem (arányosság, de…) 6.Végszükség (anyagi javakat vagy életet másként el nem hárítható veszélyből ment) 7.Jogszabály engedélye 8.Törvényben meghatározott egyéb ok

10 Jogos védelem 21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. 22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

11 Jogtalan támadás 1.Éjjel 2.Fegyveresen 3.felfegyverkezve 4.Csoportosan 5.Lakásban, éjjel, felfegyverkezve stb. A támadást úgy kell tekinteni mintha élet kioltására irányulna! Nem kell kitérni a jogtalan támadás elől!

12 Büntethetőséget megszüntető okok 1.Büntethetőség elévülése (büntetés felső határa, de legalább 5 év elteltével) 2.Elkövető halála 3.Kegyelem 4.Tevékeny megbánás (max. 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény – közvetítői eljárás keretében) Nincs helye: visszaeső, bűnszervezet tagjaként, bűnszövetségben követte el a bűncselekményt. 5.Törvényben meghatározott egyéb ok 6.Elterelés: vádemelés elhalasztása 6 hónapos kényszergyógykezelés ideje alatt.

13 Elkövető 1.Tettes 2.Közvetett tettes (nem büntethető: pld. Gyermekkor, kóros elmeállapot) 3.Társtettes (tényállást egymás tevékenységéről tudva közösen valósítják meg) 4.Felbújtó és bűnsegéd Tettesek: tettes, közvetett tettes, társtettes Részes: felbújtó, bűnsegéd Részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.

14 Bűnpártolás és bűnsegédi magatartás elhatárolása 1.Bűnsegéd: szándékerősítő hatást fejt ki az elkövetőre (bíztatás, bíztató jelenlét) 2.Bűnsegéd az is, aki a bűncselekmény elkövetéséhez segítséget nyújt (pld. fegyvert ad) 3.Bűnpártolás magatartása nem a bűncselekményhez kötődik, hanem az elkövetőhöz (elrejt, bújtat). 4.A cél nem valamiféle haszon megszerzése, hanem az alapbűncselekmény elkövetőjének támogatása.

15 Társas elkövetői alakzatok 1.Csoportos elkövetés (legalább 3 fő, és minősítő körülmény, pld. rablás esetében) 2.Bűnszövetség: legalább 2 fő, előzetesen meghatározzák a szerepeket, elkészítik a tervet, előkészületi magatartás is kapcsolódik hozzá, és szervezetten követik el a bűncselekményt) 3.Bűnszervezet akkor létesül, ha a cél egy legalább 5 év letöltendővel büntethető bűncselekmény elkövetése. Szervezett elkövetői alakzat..

16

17

18

19 310.§ Hivatalos személy elleni erőszak: jogszerű eljárás során, akadályozás, erőszakkal, fenyegetéssel, bántalmazás. 311.§ Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak: előző meghatározás vonatkozik rá. 312.§ Hivatalos személy támogatója elleni erőszak: ugyanaz a büntetési tétel.

20 338.§ Közveszéllyel fenyegetés: köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tény 339.§ Garázdaság: kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása. – megbotránkozás, riadalom okozása. Megbotránkozás, riadalom keltés. – ALKALMAS (nem kell tanú) 340.§ Rendbontás: Nyilvános rendezvény, rendfenntartó intézkedés ellen erőszakkal, fenyegetéssel ellenállást tanúsít.

21 365.§: Rablás 366.§ Kifosztás 367.§: Zsarolás 368.§: Önbíráskodás

22 176.§ (1) Kábítószer-kereskedelem: terjesztői típusú magatartás (kínál, átad, forgalomba hozatal, kereskedés) 178.§ (1) Kábítószer birtoklása: Termesztés, előállítás, megszerzés, tartás. - Kábítószer készítésének elősegítése - Anyagok, berendezés, felszerelés 181.§ Kóros szenvedélykeltés (18 évet be nem töltött személy sérelmére) 184.§ (1) Visszaélés új pszichoaktív szerrel (C-lista, április 02.) Minősít: oktatási intézmény, 18. életévét be nem töltött személyt felhasználva, rendvédelmi szerv tagjaként, gyermekvédelmi intézmény DE! (2014. 01.01.-től hatályos módosulás BTK-ban: már a megszerzés, tartás is tényállási elem) DE! Csekély mennyiség felett kell lennie! Tehát 10 gramm felett kell birtokolni.

23 1978. Évi IV. törvény Védett jogi tárgy: a nemi erkölcs védelme az elsődleges és egyetlen védett jogi tárgy Elsődleges: a közérdek 2012. Évi C. törvény Védett jogi tárgy: A nemi élet szabadsága A nemi integritás A nemi önrendelkezés A nemi erkölcs Elsődleges : a magánszféra Kiemelten védi a 18. év alatti sértettet

24 erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak helyett megrontás helyett közösülés és fajtalanság helyett visszaélés pornográf felvétellel helyett üzletszerű kéjelgés helyett szexuális erőszak szexuális visszaélés összefoglalóan: szexuális cselekmény gyermekpornográfia prostitúció

25

26 196.§ Szexuális kényszerítés: korábban szexuális célzattal is kényszerítés alapesete volt. Most már a szexuális aktusra kényszerítés súlyosabban minősül. Szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerítés, nemi zsarolás. Nem kvalifikált erőszak és fenyegetés. Minősít: hatalmi befolyás alatt álló sértett (főnök-beosztott). Hatalmi befolyás, függelmi viszonnyal visszaélve (családbarát is), vagy nevelése, gondozása alatt álló személy sérelmére (akár nevelő, gondozó, gyám). 18 és 14 év alatti sértett (tanár-diák).

27 198.§ Szexuális visszaélés sértett kora szerint differenciál - az (1) és (2) bekezdésben tizennégy éven aluli [az (1) bekezdés első fordulatában tizenkettő és tizennégy év közötti], - a (4) bekezdésben tizennégy és tizennyolc év közötti (hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve) beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat – nincs erőszak, fenyegetés! szexuális cselekményt végez vagy rábír, hogy mással végezzen Minősít: a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, ill. egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve

28

29

30

31

32

33

34

35 Köszöni figyelmüket: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 061-462-7748 nbt.titkarsag@bm.gov.hu zoltan.topa@bm.gov.hu nbt.titkarsag@bm.gov.hu


Letölteni ppt "2014 Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. törvény Vonatkozó aspektusai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések