Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Büntető Törvénykönyv évi C. törvény Vonatkozó aspektusai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Büntető Törvénykönyv évi C. törvény Vonatkozó aspektusai"— Előadás másolata:

1 Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. törvény Vonatkozó aspektusai
2014 adat: ERÜBS 2006 1

2 1978. évi IV. törvényt váltotta a 2012. évi C. törvény.
Hatályos: 1978. évi IV. törvényt váltotta a évi C. törvény. számtalan módosítás, szigorítás új tényállási elemek, új megnevezések fogalmi, dogmatikai elemek megtartása pontosabb, világosabb szabályozás jogalkotók, jogalkalmazók számára fenntartja a jogalkalmazás folytonosságát reakció, válasz napjaink kihívásaira, bűnözésben bekövetkezett szerkezeti és minőségi változásokra.

3 Bűncselekmény Minden olyan cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, s amelynek megvalósulása esetén a törvény büntetés kiszabását rendeli el. Büntetés: pénzbüntetés szabadságvesztés közérdekű munka Intézkedés: nem jár együtt joghátránnyal (javítóintézet, eltiltások, korlátozások)

4 Szándékosság, gondatlanság
- egyenes és eshetőleges szándék (kívánja magatartásai következményeit, vagy e következményekbe belenyugszik) Gondatlanság: - látja magatartásainak lehetséges következményeit de könnyelműen bízik azok elmaradásában - hanyag gondatlanság, nincs körültekintés, nincs tőle elvárható figyelem.

5 Büntetések Szabadságvesztés: fogház, börtön, fegyház fokozatban hajtják végre, legrövidebb tartalma 3 hónap (fiatalkorúaknál fogház, börtön fokozat) Pénzbüntetés: több százezer forintig terjedhet, meg nem fizetése esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztéssé kell átváltoztatni (fiatalkorúnál önálló jövedelem esetén) Közérdekű munka (szabadidőben végezhető díjazás nélkül) – akár 312 munkaóra. Tiltó jellegű büntetések Hátrányos jogkövetkezményekkel járnak (erkölcsi bizonyítványban szerepel).

6 Tiltó jellegű büntetések
Járművezetéstől eltiltás (végleges is lehet) Kitiltás (1-5 év) Foglalkozástól eltiltás (végleges is lehet) Elzárás (5-90 nap, fk. esetében 30 nap) Sportrendezvények látogatásától eltiltás (1-5 év) Kiutasítás (1-10 év), végleges is lehet Mellékbüntetés a közügyektől eltiltás

7 Intézkedések, egyéb következmények
Megrovás Próbára bocsátás (1-3 évig, fiatalkor: 1-2 év) Pártfogó felügyelet Jóvátételi munka (max. 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén van helye, fiatalkorú esetében akkor ha 16. életévét betöltötte) Elkobzás (amire a bűncselekményt elkövették) Vagyonelkobzás Kényszergyógykezelés Elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele Védelmi intézkedések (Fiatalkorú) Javítóintézet (1-4 év) (Fiatalkorú)

8 Pártfogó felügyelet Próbára bocsátás esetén (1-3 évig, fiatalkor: 1-2 év) Vádemelés elhalasztása alatt (elterelés) Feltételes szabadság alatt Jóvátételi munka alatt Felfüggesztett szabadságvesztés Ha visszaeső, a feltételes szabadság alatt Ha életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek, de feltételes szabadságra engedtek adott személyt.

9 Büntethetőséget kizáró okok
Gyermekkor (utalni 12. életévre mint büntethetőségi korhatár) Kóros elmeállapot (nem önhibából eredő ittas vagy bódult állapot) Tévedés Kényszer és fenyegetés (akarat megtörése, hajlítása) Jogos védelem (arányosság, de…) Végszükség (anyagi javakat vagy életet másként el nem hárítható veszélyből ment) Jogszabály engedélye Törvényben meghatározott egyéb ok

10 Jogos védelem 21. § Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. 22. § (1) Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

11 Jogtalan támadás Éjjel Fegyveresen felfegyverkezve Csoportosan
Lakásban, éjjel, felfegyverkezve stb. A támadást úgy kell tekinteni mintha élet kioltására irányulna! Nem kell kitérni a jogtalan támadás elől!

12 Büntethetőséget megszüntető okok
Büntethetőség elévülése (büntetés felső határa, de legalább 5 év elteltével) Elkövető halála Kegyelem Tevékeny megbánás (max. 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény – közvetítői eljárás keretében) Nincs helye: visszaeső, bűnszervezet tagjaként, bűnszövetségben követte el a bűncselekményt. Törvényben meghatározott egyéb ok Elterelés: vádemelés elhalasztása 6 hónapos kényszergyógykezelés ideje alatt.

13 Elkövető Tettes Közvetett tettes (nem büntethető: pld. Gyermekkor, kóros elmeállapot) Társtettes (tényállást egymás tevékenységéről tudva közösen valósítják meg) Felbújtó és bűnsegéd Tettesek: tettes, közvetett tettes, társtettes Részes: felbújtó, bűnsegéd Részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.

14 Bűnpártolás és bűnsegédi magatartás elhatárolása
Bűnsegéd: szándékerősítő hatást fejt ki az elkövetőre (bíztatás, bíztató jelenlét) Bűnsegéd az is, aki a bűncselekmény elkövetéséhez segítséget nyújt (pld. fegyvert ad) Bűnpártolás magatartása nem a bűncselekményhez kötődik, hanem az elkövetőhöz (elrejt, bújtat). A cél nem valamiféle haszon megszerzése, hanem az alapbűncselekmény elkövetőjének támogatása.

15 Társas elkövetői alakzatok
Csoportos elkövetés (legalább 3 fő, és minősítő körülmény, pld. rablás esetében) Bűnszövetség: legalább 2 fő, előzetesen meghatározzák a szerepeket, elkészítik a tervet, előkészületi magatartás is kapcsolódik hozzá, és szervezetten követik el a bűncselekményt) Bűnszervezet akkor létesül, ha a cél egy legalább 5 év letöltendővel büntethető bűncselekmény elkövetése. Szervezett elkövetői alakzat. .

16 Bűnhalmazat 6. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el. 81.§ (1) Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. „(4) Legalább három különböző időpontokban elkövetett befejezett személy elleni erőszakos bűncselekmény esetén: Legmagasabb büntetési tételt alapul véve kétszeres tétel Ha az így megállapított büntetési tétel 20 évet meghaladja, életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni. (14-16 között 10 év, év között 15 év)” –)hatályon kívül helyezte az Alkotmánybíróság.

17 Büntethető 12. éves kortól: Emberölés
Fiatalkorú 105§ (1) Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor 12. életévét betöltötte. Büntethető 12. éves kortól: Emberölés Erős felindulásban elkövetett emberölés Szándékos súlyos testi sértés Kifosztás Rablás 107. § Ha az elkövető fiatalkorú, tevékeny megbánásnak a 29. § (1) bekezdésében meghatározott vétség vagy ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban fenyegetett bűntett elkövetése esetén is helye lehet.

18 Magánindítvány, kívánat
Testi sértés (kivéve súlyos testi sértést) Egyes nemi élet elleni bűncselekmények (szexuális erőszak alapesete) Levéltitok Magántitok Kegyeleti deliktumok Becsületsértés (kivéve ha rendvédelmi szervezet tagja ellen követik el) Rágalmazás Kiszolgáltatott személy megalázása Zaklatás Nem köthetőek magánindítványhoz a minősített esetek (pld. védekezésre képtelen állapot) Magánindítvány, kívánat

19 Hivatalos személy elleni bűncselekmények
310.§ Hivatalos személy elleni erőszak: jogszerű eljárás során, akadályozás, erőszakkal, fenyegetéssel, bántalmazás. 311.§ Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak: előző meghatározás vonatkozik rá. 312.§ Hivatalos személy támogatója elleni erőszak: ugyanaz a büntetési tétel.

20 Köznyugalom elleni bűncselekmények
338.§ Közveszéllyel fenyegetés: köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tény 339.§ Garázdaság: kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása. – megbotránkozás, riadalom okozása. Megbotránkozás, riadalom keltés. – ALKALMAS (nem kell tanú) 340.§ Rendbontás: Nyilvános rendezvény, rendfenntartó intézkedés ellen erőszakkal, fenyegetéssel ellenállást tanúsít.

21 Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
365.§: Rablás 366.§ Kifosztás 367.§: Zsarolás 368.§: Önbíráskodás

22 Egészséget veszélyeztető bűncselekmények
176.§ (1) Kábítószer-kereskedelem: terjesztői típusú magatartás (kínál, átad, forgalomba hozatal, kereskedés) 178.§ (1) Kábítószer birtoklása: Termesztés, előállítás, megszerzés, tartás. - Kábítószer készítésének elősegítése - Anyagok, berendezés, felszerelés 181.§ Kóros szenvedélykeltés (18 évet be nem töltött személy sérelmére) 184.§ (1) Visszaélés új pszichoaktív szerrel (C-lista, április 02.) Minősít: oktatási intézmény, 18. életévét be nem töltött személyt felhasználva, rendvédelmi szerv tagjaként, gyermekvédelmi intézmény DE! ( től hatályos módosulás BTK-ban: már a megszerzés, tartás is tényállási elem) DE! Csekély mennyiség felett kell lennie! Tehát 10 gramm felett kell birtokolni.

23 A NEMI ÉLET SZABADSÁGA ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
1978. Évi IV. törvény Védett jogi tárgy: a nemi erkölcs védelme az elsődleges és egyetlen védett jogi tárgy Elsődleges: a közérdek 2012. Évi C. törvény Védett jogi tárgy: A nemi élet szabadsága A nemi integritás A nemi önrendelkezés A nemi erkölcs Elsődleges : a magánszféra Kiemelten védi a 18. év alatti sértettet

24 szexuális erőszak szexuális visszaélés összefoglalóan: szexuális cselekmény gyermekpornográfia prostitúció erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak helyett megrontás helyett közösülés és fajtalanság helyett visszaélés pornográf felvétellel helyett üzletszerű kéjelgés helyett

25 Nemi élet tisztasága elleni bűncselekmény
197.§ Szexuális erőszak: összevonja az erőszakos közösülést és a szemérem elleni erőszakot = minden szexuális cselekmény Erőszakkal avagy az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel ( kényszer és kvalifikált fenyegetés) Minősít: a sértett tizenkettedik életévét még nem töltötte be(alap védettség) a sértett tizennyolcadik életévét még nem töltötte be az elkövető a sértett hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló, ill. egyéb hatalmi vagy befolyási viszony védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát használja fel Bünteti még: elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételek biztosítását (pl. helyszín előkészítése, lakás biztosítása, kábító hatású anyagok, „szex-drogok” biztosítása Nemi élet tisztasága elleni bűncselekmény

26 196.§ Szexuális kényszerítés:
korábban szexuális célzattal is kényszerítés alapesete volt. Most már a szexuális aktusra kényszerítés súlyosabban minősül. Szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerítés, nemi zsarolás. Nem kvalifikált erőszak és fenyegetés. Minősít: hatalmi befolyás alatt álló sértett (főnök-beosztott). Hatalmi befolyás, függelmi viszonnyal visszaélve (családbarát is), vagy nevelése, gondozása alatt álló személy sérelmére (akár nevelő, gondozó, gyám). 18 és 14 év alatti sértett (tanár-diák).

27 198.§ Szexuális visszaélés
sértett kora szerint differenciál - az (1) és (2) bekezdésben tizennégy éven aluli [az (1) bekezdés első fordulatában tizenkettő és tizennégy év közötti], - a (4) bekezdésben tizennégy és tizennyolc év közötti (hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve) beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat – nincs erőszak, fenyegetés! szexuális cselekményt végez vagy rábír, hogy mással végezzen Minősít: a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, ill. egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve

28 Nemi élet tisztasága elleni bűncselekmény 2.
205.§ Szeméremsértés: (2) bek. : 18 év feletti 14 év alatti személy előtt szemérem sértő magatartást tanúsít (3) bek.: aki mással szemben olyan szeméremsértő magatartást tanúsít, amely a sértett emberi méltóságát sérti (mással szemben olyan szeméremsértő magatartást tanúsít, amely a sértett emberi méltóságát sérti, ezek a magatartások azonban inkább a sértett nemi önrendelkezési jogát, emberi méltóságát sértik pl.: a sértett testének érintése annak akarata ellenére)

29 Nemi élet tisztasága elleni bűncselekmény 3.
203.§ Gyermekprostitúció kihasználása: Korábban megrontás volt a 18. életév alatti személynek szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújtani. Most már súlyosabb deliktum. Bordélyház fogalma is szerepel a tényállásban. Ide tartozik a hasznoszerzés, kitartottság is. – de ha erőszak, hozzátartozó felmerül, akkor kerítés (súlyosabb) 204.§ Gyermekpornográfia: szigorúbb szabályozás (2-8 évig terjedő szabadságvesztés), jobban kifejezi a védett értéket a megnevezés. Megszerzés, tartás, hozzéférhetővé tétel, kínál, készít mag. is bűncselekmény. Kerítés: hasznoszerzés céljából mást szexuális cselekményre megszerez – nem prostitúció elősegítése (az rábírással, helyiség biztosításával, vagy segítségnyújtással valósul meg) Nemi élet tisztasága elleni bűncselekmény 3.

30 Gyermek érdekét sértő és család elleni bűncselekmények
Gyermekmunka (18. életév alattiak védelme) Kiskorú veszélyeztetése (szülő, gyám, törv.képviselő) Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása Kapcsolati erőszak Sértett: szülő, gyermeke, hozzátartozója, gondnoka, gondnokoltja, gyámja Emberi méltóságot sértő bánásmód Anyagi javak elvonása közös háztartásban Súlyosabb: testi sértéssel, becsületsértéssel megvalósítva, személyi szabadság megsértésével, vagy kényszerítéssel elkövetve.

31 Gyermek érdekét sértő és család elleni bűncselekmények
209.§ Kapcsolati erőszak:_Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó erőszakos magatartást tanúsít. Anyagi javat elvon Becsületet sért, bántalmaz.

32

33 Emberi méltóság, jogok elleni bűncselekmények
Zaklatás (önkényesség, megfélemlítés, tartós háborgatás) Közösség tagja elleni erőszak (szexuális indentitás és fogyatékosság védelme) Kiszolgáltatott személy megalázása Rágalmazás (tény) Becsületsértés (kijelentés, munkakör) Nagy nyilvánosság, fényképfelvétel, hatalmi vagy befolyási helyzettel visszaélve

34 Jelzőrendszert működtetni kell
De nincs feljelentési kötelezettség (kábítószer esetén sem) Magánindítványos eljárásoknál törvényes képviselő szükséges (könnyű testi sértés, zaklatás, becsületsértés, levéltitok) Jelzőrendszer tagja a pedagógus, a (gyermekvédelmi felelős), igazgató, helyettese stb. Iskolaorvosnak sincs feljelentési kötelezettsége Súlyos bántalmazás esetét kivéve Fontos a nevelő, szülő értesítése Indokolt esetben jegyző, gyermejóléti szolg., családsegítő Bizonyos esetekben rendőr, civil szervezet Ne kezeljük házon belül a gondokat! Ha szülő is benne van, vagy érdekellentét van eseti gondnok. Veszélyeztetettséget jelezni kell Gyermekjóléti Szolgálat felé Gyvt. 5.§ n) pontja az irányadó (mulasztás, tett, körülmény)

35 Köszöni figyelmüket: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 061-462-7748 nbt
Köszöni figyelmüket: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács adat: ERÜBS 2006


Letölteni ppt "Büntető Törvénykönyv évi C. törvény Vonatkozó aspektusai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések