Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szintagmatan és mondattan 2012/2013, 1. félév. Szintagmatan Mi a szintagma? Szavak grammatikai (szintaktikai) kapcsolata  Minimum két szóból áll (szép.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szintagmatan és mondattan 2012/2013, 1. félév. Szintagmatan Mi a szintagma? Szavak grammatikai (szintaktikai) kapcsolata  Minimum két szóból áll (szép."— Előadás másolata:

1 Szintagmatan és mondattan 2012/2013, 1. félév

2 Szintagmatan Mi a szintagma? Szavak grammatikai (szintaktikai) kapcsolata  Minimum két szóból áll (szép idő, Kati és Pista, a hó alól bújt ki).  Csak olyan szó alkothatja, amely önmagában mon- datrész lehet (az a pl. nem!).  A két tag viszonyát nyelvi eszközök fejezik ki (könyv és füzet, levelet ír).

3 Szintagmatan Elhatárolásuk más szerkezetektől (álszintagmáktól)  Morfológiai típusú szerkezetek: jó volt; olvasni fog, ment volna; a ház mellett; néz le  Állandósult szókapcsolatok: dugába dől – formailag szintagma, de jelentése nem azonos tagjai jelentésének összegével: elemek megszilárdult kapcsolata  Nem grammatikai szókapcsolat : én is, de jó, csak kettő  Szóösszetételek: Hármas ugrás → hármasugrás, drága kő → drágakő

4 Szintagmatan Típusai  Alárendelő  Mellérendelő Az osztályozás szempontjai: a tagok közti jelentésviszony grammatikai viszony alaki egyezés

5 Alárendelő szintagmák Alaptagír ↑↑ Bővítmény levelet Tagjai különböző szinten helyezkednek el.

6 Alárendelő szintagmák Jellemzői:  Disztribúció (mondatrészi szerep):a két tag disztribúciója eltérő  Kihagyhatóság: a bővítmény kihagyható, ha nem kötelező vonzat  Kérdezhetőség: az alaptagról kérdezhetünk a bővítményre

7 Alárendelő szintagmák Osztályozásuk 1. A bővítmény szerepe szerint: alanyos, tárgyas, határozós, jelzős 2. Az alaptag szófaja szerint: igei, igenévi, főnévi, melléknévi, névmási, határozószói

8 Alárendelő szintagmák 1. A bővítmény szerepe szerint: Alanyos: Kati → ül, a János → vezette (autó) Tárgyas: házat → épít, járni → tanuló Határozós: utcán → sétál, jól → beszélő, nagyon → szép Jelzős: szép → virág, három → kismalac, az apa → kalapja, Kati, ← az okos

9 Alárendelő szintagmák 2. Az alaptag szófaja szerint: Igei: levelet → ír Igenévi: levelet → írni Főnévi: öt → fiú Melléknévi: nagyon → szép Névmási: mindenki ← a fiúk közül Határozószói: távol ← az iskolától

10 Alárendelő szintagmák Az alaptag szófaja biztosít keretet a bővítményi lehetőségeknek, de meghatározók még az alaptag jelentése morfológiai szerkezete grammatikai tulajdonságai. Pl. jelentés: gondolkodikgondolkodik ↑ ↑ ↑ valakivalaki valamin

11 Alárendelő szintagmák Az alárendelő szintagmák jelöltsége: 1. Viszonyítás: a bővítményen, de az alaptag irányítja 2. Egyeztetés: mindkét tagon, a bővítmény irányítja

12 Alárendelő szintagmák Viszonyítás Alanyos: Ø Tárgyas: -t (de: magam, ruhád) Határozós: -ba, -nak, után stb. (de: egész nap → megy) Jelzős: Ø, de kötött a szórend Birtokos jelzős: Ø ~ -nak/-nek = egyenes szórend -nak/-nek = fordított szórend

13 Alárendelő szintagmák A bővítmény lehet: Ragtalan főnév: a fiú → játszik Ragos főnév: iskolába → megy Névutós főnév: a ház mögé → megy Ragtalan melléknév: szép → lány Ragos melléknév: szépnek → tart Igenév: siet ← enni, megírt → levél, futva → érkezik Mellékmondat: Gondolta, ← hogy elmegy.

14 Alárendelő szintagmák Egyeztetés Szám – személy: te → mondtad Határozottság: fát → vág, a fát → vágja Eset: Jancsit, ← a csapost ezeket → a fiúkat

15 Alárendelő szintagmák A bővítmények: kötött+ szabad vonzat valencia R (régens) – jelentése kívánja meg a vonzatot ↑ V (vonzat) A vonzat olyan bővítmény, amely a régens által megkívánt szintaktikai funkciót tölt be, s szorosan hozzátartozik az alaptag jelentésszerkezetéhez

16 Alárendelő szintagmák Kötött bővítmény (vonzat)  Kötelező: nem maradhat el a struktúra sérülése nélkül Pista → jártas ← valamiben  Fakultatív: elmaradása nem sérti a struktúrát Pista → szerelmes Pista → szerelmes ← valakibe

17 Alárendelő szintagmák Vonzatok: A, T, H, es. J (két kiló) Több vonzat: ált. több jelentés jó ─valakihez ‘jóságos’ ─valakinek, valaminek ‘megfelelő’ ─valamiből ‘profi’ ─valakinél ‘tetszik neki’

18 Alárendelő szintagmák A régensek valenciaszáma (főtag, fej) (vonzat) Ige Villámlik, alkonyodik:Ø Kinyílik, sétál vmi, vki:1 Haragszik vki vkire:2 Keres vki vmit vkin:3 Kerestet vki vkivel vmit vkin 4

19 Alárendelő szintagmák A régensek valenciaszáma (főtag, fej) (vonzat) Főnév Villámlás:Ø Pista levele:1Jb Pista törekvése a jóra:2Jb+H A könyv elvitele Pistához Józsi által:3 Jb+H+H

20 Alárendelő szintagmák A régensek valenciaszáma (főtag, fej) (vonzat) Melléknév Állítmányszerepű: a tenger kék1 A jártas vki vmiben2A+H Max. 3! vki vmiben hasonló vkihez3A+H+H vki vmilyen szempontból kiváló3A+J+H

21 Alárendelő szintagmák Szabad bővítmény: csak H és J lehet a szobában → alszik ←mélyen jó → gyerek, (jó és okos) → gyerek, szorgalmasan → tanuló → gyerek

22 Mellérendelő szintagmák Jellemzőik Szófajuk általában azonos Mondatrészértékük (disztribúciójuk) azonos Bármelyik elhagyható a mondat sérülése nélkül Csak egy részükben cserélhetők fel a szintagmatagok Nem kérdezhetnek egymásra

23 Mellérendelő szintagmák Fajtáik Kapcsolatos: — Ellentétes: ↔ Választó: ~ Következtető utótagú: → Magyarázó utótagú: ←

24 Mellérendelő szintagmák Kapcsolatos: Péter és Pál: egyszerű kapcsolatos okos, sőt zseniális: fokozó kapcsolatos lassan, lassan: nyomósító ismétlés eső és szél is: hozzátoldó kapcsolatos nemcsak itt, hanem ott is: ellentétesen hozzátoldó kapcsolatos mind tegnap, mind ma: összefoglaló kapcsolatos tegnap is, ma is: megosztó kapcsolatos

25 Mellérendelő szintagmák Ellentétes: nem ő, hanem én: kizáró ellentétes én itt, de te ott: szembeállító ellentétes szép, de okos: megszorító utótagú Választó: Pista vagy Kati: egyszerű választó vagy Pista, vagy Kati: kirekesztő választó

26 Mellérendelő szintagmák Következtető utótagú: udvarias, tehát kellemes Magyarázó utótagú: kellemes, ugyanis udvarias: okadó magyarázó elindultam, azaz (jobban mondva) elindultam volna: helyreigazító magyarázó Kati, vagyis a barátnőm: kifejtő magyarázó

27 Mellérendelő szintagmák Nyílt és zárt szerkezetek Nyílt: korlátlanul bővíthető Zárt: kizárólag kéttagú, pl. – a hozzátoldó kapcsolatos: nemcsak ma, hanem holnap is – a kirekesztő választó: vagy én, vagy ő

28 Mellérendelő szintagmák Kapcsolóelemeik: Kötőszók és, de, vagy, ugyanis, tehát, nemcsak…, hanem … is stb. Határozószók vagy határozós szerkezetek majd, továbbá, helyesebben szólva, jobban mondva stb. Kötőjelek angol–magyar (szak), két-három (diák) Ferde vonal és/vagy

29 Mellérendelő szintagmák További altípusok Kötőszók: – Kötelező, pl.: eső és szél is – hozzátoldó kapcsolatos szép, de okos – megszorító utótagú ellentétes – Nem kötelező, pl.: Péter, Pál – egyszerű kapcsolatos én itt, te ott – szembeállító ellentétes Kötőjelek – Nagykötőjel: angol–magyar (szak), szeptember–októberi (szám) – Kiskötőjel: két-három (diák)

30 Szintagmacsoportok a) Szintagmalánc b) Szintagmasor c) Szintagmabokor

31 Szintagmacsoportok a) Szintagmalánc – végig alárendelő – hierarchikus {[(virágos→ parkban)→ sétáló]→ emberek} emberek ↑ sétáló ↑ parkban ↑ virágos

32 Szintagmacsoportok b) Szintagmasor – végig mellérendelő jellegű (regényt– novellát– verset)→ olvas olvas ↑ ↑ ↑ regényt– novellát– verset

33 Szintagmacsoportok c) Szintagmabokor – különnemű bővítmények este titokban naplót ír ír ↑ ↑ ↑ este titokban naplót

34 Szinteződés a mondatban A mondatban a mondatrészek különböző szinteken helyezkedhetnek el: A mondat szintjén (Á és az alatta levő szint) A szerkezetek szintjén (az Á alatt két szinttel)

35 Szinteződés a mondatban Mondatrész A mondat szintjén Szerkezettagként Állítmány mindig fölérendelt tag ― Alany Á-hoz kapcsolódva alárendelt tag alárendelt tag: Pista vezet Pista vezette Tárgy Á-hoz kapcsolódva alárendelt tag alárendelt tag: házat épít házat építve Határozó Á-hoz kapcsolódva alárendelt tag alárendelt tag: iskolába megy iskolába menvén Jelző ―jelzős szerkezetben alárendelt tag: szép idő A viszonyokat a két tag grammatikaiA viszonyokat a szófajúsága, ill. a mondatrészi fölérendelt tag szófaji minőség szabja meg.természete szabja meg.


Letölteni ppt "Szintagmatan és mondattan 2012/2013, 1. félév. Szintagmatan Mi a szintagma? Szavak grammatikai (szintaktikai) kapcsolata  Minimum két szóból áll (szép."

Hasonló előadás


Google Hirdetések