Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyesítő Mozgalom Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyesítő Mozgalom Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz."— Előadás másolata:

1

2 Egyesítő Mozgalom Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz

3 1920-ban, születésem évében, Korea japán uralom alatt állt. Abban az időszakban fájdalmasan megtapasztaltam az erős nemzet által eltaposott gyenge nemzet agóniáját és szomorúságát. Tizenéves koromban komolyan szenvedtem azért, hogy hogyan lehetne megmenteni ezt a háborúk tépte- szaggatta bűnnel teli világot. Tizenéves koromban kezdtem mélyen elgondolkodni az élet alapvető kérdésein is: Ki vagyok én? Honnan származom? Mi az élet célja? Tovább tart az élet a halál után? Létezik Isten? Vajon Isten mindenható, vagy sem? Ha mindenható, miért nem szabadítja meg az emberiséget a gondoktól? Miért van ilyen sok fájdalom a világban? Mivel felismertem, hogy mindezeket a problémákat emberi erővel nem lehet megoldani, úgy ítéltem meg, hogy ha Isten létezik, az Ő akaratát kellene követnünk, és azt az utat választanunk, amely túlvezet bennünket emberi korlátainkon. Az Igaz Szülők életútjából

4 Tizenhat éves koromban egy misztikus élmény történt velem. Húsvét reggelén egy hosszú, könnyekkel teli ima után megjelent előttem Jézus Krisztus, és számos kinyilatkoztatással és tanítással látott el. Mély értelmű és csodálatos dolgokat mondott el nekem. Azt mondta, hogy Isten gyászol az emberiség szenvedése miatt. Megkért arra, hogy vállaljak el egy különleges feladatot a földön, Isten munkája érdekében. Röviden összefoglalva, hirtelen megnyílt előttem a szellemi világ, és én szabadon kommunikálhattam ott a szentekkel. Az észak-koreai hegyek mélyének csendjében számos alkalommal beszélgettem Jézus Krisztussal. Az abban az időszakban kinyilatkoztatott igazság alkotja az Egyesítő Alapelv magját. Az volt a kinyilatkoztatások kezdete. Az az egy különleges találkozás óta folyamatosan beszélgetek a szellemi világ szentjeivel, beleértve az élő Istent és Jézust. Isten apránként megtanította nekem a csodálatos igazságot. Olybá tűnt számomra, mint amikor egy hosszú és fénytelen éjszaka után végre felkel a Nap.

5 Ebben az igazságban felfedeztem egy győzedelmes új kultúra hajnalát. Ennek a különleges kinyilatkoztatásnak, amely az Újszövetségen alapszik, hatalma van arra, hogy egyesítse az összes vallást. Ma ezt a kinyilatkoztatást az Isteni Alapelvnek nevezzük, és azt a parancsot kaptam Istentől, hogy terjesszem az Isteni Alapelvet az egész világon. Az Isteni Alapelv fő ágai a Teremtés elvei, az ember bűnbeesése, valamint a helyreállítás (megváltás) és a második eljövetel. Az egyórás előadások kézikönyvének kiadása után elkészült ez a kézikönyv is, részletesebb tartalommal, Moon tiszteletes azon utasításának megfelelően, hogy ki kell adni a háromórás előadások kézikönyvét. Hiszünk abban, hogy ez a kötet segíteni fogja az Isteni Alapelv tanulóit és tanárait abban, hogy mélyebben megértsék az Alapelvet.

6 Mindenki azért küzd, hogy elkerülje a bajt és boldog legyen. Hogyan keletkezik tehát a boldogság? Az ember akkor boldog, ha vágyai teljesülnek. Az emberi boldogság Boldogság Boldogtalanság Vágy Bevezetés

7 Boldogság Vágy Mivel vágyaink jelenleg inkább rossz, mint jó cél felé vezetnek bennünket, gyakran elfelejtjük e kifejezés eredeti jelentését. Az ember eredeti lelke visszautasítja a gonosz vágyakat és a jókra hallgat. Az emberek akár még életük árán szeretnék megtalálni az örömöt, amely boldoggá teszi az eredeti lelket. Bevezetés Boldogtalanság Az emberi boldogság

8 Egy adott egyénben is két egymással homlokegyenest ellenkező hajlam van: a jóság után vágyakozó eredeti lélek és a rossz felé hajló gonosz lélek. Ádáz küzdelemben két ellentétes célért viaskodnak. Pusztulásra van ítélve minden olyan lény, akiben ilyen ellentét dúl. Világunk pusztuló állapotát a kereszténység a bűnbeesés következményének tartja. Az emberi ellentmondásosság és a bűnbeesés BoldogságJóság Eredeti lélek Gonosz lélek Gonoszság Boldog- talanság Ellentmondás Pusztulás Bűnbeesés

9 Az emberi tudatlanság Lélek Test Belső tudatlanság Külső tudatlanság Az értelem szemszögéből nézve a bűnbeesés azt jelenti, hogy az emberiség tudatlanságba süllyedt. Az ember kettős természetű: belsőből és külsőből, vagyis lélekből és testből áll, akárcsak az értelem, melynek szintén két oldala van: egy belső és külső oldal. Hasonlóképpen a tudatlanságnak is két fajtája van: a belső és a külső tudatlanság.

10 Az ember igazság keresése Belső tudatlanság Külső tudatlanság Vallás Tudomány Belső igazság keresése Külső igazság keresése A vallás által az emberiség a belső igazság, a tudomány által a külső igazság keresésének útját járta. A maga területén mind a vallás, mind a tudomány az igazság keresésének a módszere, amellyel az ember a tudatlanság felszámolásáért és a tudás megszerzéséért küzdött.

11 Szükség van egy új/teljes igazságra Belső tudatlanság Külső tudatlanság Vallás Tudomány Belső tudás Új igazság Külső tudás Az eredeti lélek vágya a jóság A vallás és a tudomány, amelyek az emberi tudatlanság eloszlatását tűzték ki célul, látszólag egymásnak ellentmondó és összeegyeztethetetlen irányba haladtak fejlődésük folyamán. A történelem egy pontján azonban egy új igazságnak kell megjelennie, amelynek segítségével a vallás és a tudomány kibékülnek egymással és közösen oldják meg problémáikat, mert csak ez úton lehet felszámolni ezt a kétfajta tudatlanságot és az emberiség csak így tudja megvalósítani az eredeti lélek által olyannyira óhajtott jóságot.

12 Az új igazság küldetése Emberiség Mi lesz az új igazság küldetése? Az igazság új kifejezésének fel kell tárnia Isten szívét: örömteli szívét, miként az a teremtés időszakában volt, és azt a szívét, amely az egész történelem folyamán küzdött az emberiség megváltásáért. Vallások Ideológiák Filozófiák Egység Bűnbeesett emberek Eredeti állapot Isten valósága Teremtés szíve Megváltás szíve

13 Ennek az új igazságnak képesnek kell lennie arra, hogy összefogja a történelem összes vallását, ideológiáját és filozófiáját, és hogy teljes mértékben egyesítse őket. Az egység a test és lélek, valamint a férj és feleség közötti egységgel kezdődik. Az új igazság küldetése Emberiség Vallások Ideológiák Filozófiák Egység Bűnbeesett emberek Eredeti állapot Isten valósága Teremtés szíve Megváltás szíve

14 Az új igazság célja az, hogy a bűnbeesett embert visszavezesse az eredeti állapotába. Az új igazság küldetése Emberiség Vallások Ideológiák Filozófiák Egység Bűnbeesett emberek Eredeti állapot Isten valósága Teremtés szíve Megváltás szíve

15 Az új igazság és Sun Myung Moon tiszteletes Isteni kinyilatkoztatás (Jel. 10:11) Sun Myung Moon tiszteletes Sem kimerítő Szentírás-kutatások, vagy tudós iratok tanulmányozása révén, sem emberi értelem által nem lehet azonban felfedezni ezt az életet adó, új igazságot. A Jelenések könyvében leírtak szerint: „Ismét jövendölnöd kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról”. Ezt az új igazságot Isten fogja kinyilatkoztatni.

16 Isteni kinyilatkoztatás (Jel 10,11) Sun Myung Moon tiszteletes Isten küldöttje, akinek az a feladata, hogy megoldja az emberi élet és a világegyetem alapvető kérdéseit, már megszületett. A neve Sun Myung Moon. Az új igazság és Sun Myung Moon tiszteletes

17 I. rész

18 Az emberek a történelem folyamán gyötrődve és hasztalanul keresték az emberi élet és a világegyetem kérdéseire vonatkozó végső válaszokat. Emberi élet és a világegyetem kérdései Isten Okozói valóság Eredeti indíték 1. fejezet A teremtés elvei

19 Emberi élet és a világegyetem kérdései Eredeti indíték Isten Okozói valóság Mindeddig senki sem találta meg az emberiség és a világegyetem teremtésének eredeti indítékát. 1. fejezet A teremtés elvei

20 Emberi élet és a világegyetem kérdései Isten Okozói valóság Eredeti indíték Hogy ehhez a kérdéshez megfelelő módon közelítsünk, nem elég pusztán a látható valóság vizsgálata. Az emberi élet és a világegyetem problémái nem oldhatók meg anélkül, hogy előbb meg ne értenénk Isten természetét. 1. fejezet A teremtés elvei

21 Hogyan ismerhetnénk meg a láthatatlan Isten természetét? A kérdés megvizsgálásának egyik módszere, hogy megfigyeljük az Isten által teremtett világot (Róm 1,20). A teremtett világban minden a teremtő láthatatlan, isteni természetének az anyagi kifejeződése. Miként egy művész személyisége a munkáin keresztül ismerhető meg, Isten természetét a teremtés különböző dolgainak megfigyelése által érthetjük meg. A művész személyisége Műalkotás Megnyilvánulás Róm 1,20 Isten természete Teremtés Isten kettős jellemvonásai 1. rész Isten és a világegyetem kettős jellemvonásai

22 Közös elemek a természetben Munkánkat kezdjük azzal, hogy megkeressük azokat a közös elemeket, amelyek a természetben egyetemesen, mindenütt jelen vannak. Minden, ami létezik, rendelkezik a jang (férfias jelleg) és a jin (nőies jelleg) kettős jellemvonásával. Bármely létező dolog és lény létrejöttének feltétele az, hogy e két jellemvonás egymással és más létezőkkel kölcsönös kapcsolatot teremtsen. Létező Más létezők Kettős jellemvonások Kettős jellemvonások Jang Jin Példák: atomok, nővények, állatok, emberek

23 Létező Más létezők Kettős jellemvonások Kettős jellemvonások Jang Jin Példák: atomok, nővények, állatok, emberek Az atomok, például, pozitív vagy negatív töltéssel bírnak. A növények szaporodásának eszköze a porzó és a termő, az állatok a hím és a nőstény egyedek közti kapcsolatok által szaporodnak és biztosítják fajuk fennmaradását. És végül, az emberek nők vagy férfiak. Közös elemek a természetben

24 A belső természet és a külső forma kettős jellemzői Létező Belső jelleg Külső forma Második belső természet Van még egy, az előzőnél is fontosabb kettősség. Minden létezőnek vannak mind belső, mind külső jellemzői. Külső megnyilvánulás Belső természet Kettős jellemvonások

25 Létező Belső jelleg Külső megnyilvánulás Belső természet Külső forma Második belső természet Kettős jellemvonások A látható külső forma a láthatatlan belső jellegre hasonlít. A belső jelleget belső természetnek, külső megnyilvánulását külső formának nevezzük. Minthogy a belső természet és a külső forma egyazon létező belső és külső jellegének felel meg, a külső formát mint második belső természetet is értelmezhetjük. A belső természet és a külső forma együtt kettős jellemvonásokat alkotnak. A belső természet és a külső forma kettős jellemzői

26 Belső természet Külső forma Kettős jellemvonások Második lélek Nézzük az ember példáját: az ember külső formája, a teste, valamint belső természete, a lelke építi fel. A belső természet a lélek, a külső forma pedig a test. A test és a lélek ugyanazon embernek egymást kiegészítő részei; és a test második lélekként is értelmezhető. A lélek és a test együttesen alkotják az ember kettős jellemvonásait. Hasonlóképpen, minden létező a belső természet és a külső forma kettős jellemvonásai közti kölcsönös kapcsolat által létezik. Ember Lélek Test

27 Az Első Okozónak is bírnia kell a belső természet és a külső forma kettős jellemvonásaival, melyek a teremtett dolgok belső természetével és külső formájával szemben szubjektum szerepben van. A világegyetem Első Okozóját Istennek, valamint Isten belső természetét és külső formáját eredeti belső természetnek és eredeti külső formának nevezzük. Isten kettős jellemvonásai Első Okozó Első Okozó Isten Eredeti belső természet Kettős jellemvonások Kettős jellemvonások Eredeti külső forma (Eredeti) jang (Eredeti) jin

28 Első Okozó Első Okozó Isten Eredeti belső természet Kettős jellemvonások Kettős jellemvonások Eredeti külső forma (Eredeti) jang (Eredeti) jin Természetes az a feltételezés, hogy Istennek, minden dolog Első Okozójának a létezése szintén a jang és jin kettős jellemvonásainak kölcsönös kapcsolatán alapszik. Isten kettős jellemvonásai

29 A belső természet/külső forma és a jang/jin kapcsolata Isten Milyen kapcsolat van a belső természet és a külső forma, valamint a jang és a jin kettős jellemvonásai között? Istennek mind az eredeti belső természete, mind az eredeti külső formája magában foglalja az eredeti jang és az eredeti jin közti kölcsönös kapcsolatot. Az eredeti jang és az eredeti jin tehát az eredeti belső természet és az eredeti külső forma jellemzői. Eredeti belső természet Eredeti külső forma eredeti jang eredeti jin eredeti jang eredeti jin

30 Isten a szubjektum, akiben az eredeti belső természet és az eredeti külső forma kettős jellemzői összhangban vannak. Istenben ugyanakkor az eredeti belső természetet és az eredeti külső formát képviselő férfias és nőies vonások is harmóniában egyesülnek. A világegyetemhez viszonyítva, Isten a belső természet és a férfias jellemvonásokkal bíró szubjektum. Felismerve, hogy Isten a belső természet és a férfias jellegű szubjektum, Atyánknak nevezzük Őt. Isten

31 Isten és a világegyetem kapcsolata Isten a láthatatlan szubjektum, és a világegyetem, mint egész, Isten valóságos objektuma. Egyéni igazságformákból épül fel, amelyek Isten kettős jellemvonásainak egyedi, képmás vagy jelkép szintű megnyilvánulásai, a teremtés elvei által meghatározottan. Noha az egyéni igazságformák a jang vagy a jin csoporthoz tartoznak, mindegyik bír belső természettel és külső formával, valamint ehhez hasonlóan jang és jin elemekkel is, hiszen mindegyik Isten valóságos objektuma, és az Ő eredeti belső természetéhez és eredeti külső formájához hasonlít. Isten Eredeti belső természet Eredeti külső forma Nem anyagi szubjektum Valóságos objektum Egyéni igazságforma Teremtés elvei Világegyetem Belső természet Külső Forma Belső természet Külső forma Emberek Teremtett dolgok Képmás Jelkép

32 2. rész Az egyetemes ősenergia, az adás-elfogadás kapcsolat és a négypozíciós alap Az egyetemes ősenergia Teremtő Abszolút valóság Örökkévaló Önmagában létező Isten, minden dolog Teremtője, maga az abszolút valóság, örökkévaló, önmagában létező, időn és téren túli. Isten létezésének alapereje szintén örökkévaló, önmagában létező és abszolút. Ez minden más energia és erő eredete, amely a teremtett dolgok létezését teszi lehetővé. Ezt az alapvető energiát egyetemes ősenergiának nevezzük. Isten Teremtett dolgok Létezés Egyetemes ősenergia Alaperő Minden más energia eredete Örökkévaló Önmagában létező Abszolút

33 Az adás-elfogadás kapcsolat Az egyetemes ősenergia hatására minden létező szubjektum és objektum elemei egy közös alapot hoznak létre és egymással kölcsönhatásba lépnek. Ezt a kapcsolatot, mely a teremtett dolgok létezéséhez, sokasodásához és működéséhez szükséges összes energiát kitermeli, adás-elfogadás kapcsolatnak nevezzük. Isten (Egyetemes Ősenergia) Szubjektum elem Objektum elem Energia Létezés Sokasodás Működés

34 Isten Szubjektum elem Objektum elem A négypozíciós alap, amely az eredet-szétválás-egyesülés folyamat által hozza létre a három objektum célját Az eredet-szétválás-egyesülés folyamat Egyesülés Eredet Szétválás Egyesülés Ezt a folyamatot, melyben az Eredetből, Istenből származó két létező különálló módon megnyilvánul, majd újra egyesül, eredet-szétválás-egyesülés folyamatnak nevezzük.

35 A három objektum célja Isten(Eredet) Isten Szubj- ektum Szubj- ektum Szubj- ektum Szubj- ektum Obj- ektum Obj- ektum Obj- ektum Obj- ektum Egyes- ülés Egyes- ülés Egyes- ülés Egyes- ülés Adás-elfogadás kapcsolat Három objektum alaphelyzete Három objektum célja Az eredet- szétválás-egyesülés eredményeként négy pozíció születik: a középpontban az eredet áll, a szubjektum és az objektum valamint az általuk alkotott egység. A négy pozíció bármelyike felveheti a szubjektum szerepét és a másik hárommal mint objektumával léphet kapcsolatba, létrehozva a három objektum alaphelyzetét. Amikor mind a négy létező szubjektumként viselkedik a többi hárommal szemben, és adás-elfogadás kapcsolatba lép velük, illetve ezek körülötte keringenek, akkor együtt megvalósítják a három objektum célját.

36 A négypozíciós alap Isten Szubjektum elem Objektum elem Egyesülés Eredet Szét- válás Egyesülés A három szakasz elvének az alapja A tizenkettes szám eredete A jóság alapfeltétele Minden dolog létezésének alapfeltétele Teremtés örökkévaló célja Amikor mind az eredet, mind az eredetből származó szubjektum és objektum, valamint az általuk alkotott egység is betölti a három objektum célját, létrejön a négypozíciós alap.

37 A négypozíciós alap Isten Szubjektum elem Objektum elem Egyesülés Eredet Szét- válás Egyesülés A három szakasz elvének az alapja A tizenkettes szám eredete A jóság alapfeltétele Minden dolog létezésének alapfeltétele Teremtés örökkévaló célja Ez az alap: 1)A hármas szám eredete és a három szakasz elvének az alapja is, mert magában foglalja a három szakaszt: Isten, férj és feleség, és a gyerekek. 2)A tizenkettes szám eredete mert amikor mind a négy pozíciója három objektum partnerrel bír, létrejön a tizenkettő objektum-kapcsolat.

38 A négypozíciós alap Isten Szubjektum elem Objektum elem Egyesülés Eredet Szét- válás Egyesülés A három szakasz elvének az alapja A tizenkettes szám eredete A jóság alapfeltétele Minden dolog létezésének alapfeltétele Teremtés örökkévaló célja 3)A jóság alapfeltétele, Isten teremtésre vonatkozó céljának megvalósulása. 4)Minden dolog létezésének alapfeltétele, mely biztosítja számukra a létezésükhöz szükséges erőket. A négypozíciós alap Isten teremtésének örökkévaló célja.

39 3. rész A teremtés célja A világegyetem teremtésének célja (Ter 1,4-31) Isten Teremtmény A Biblia leírja (Ter 1,4-31), hogy Isten a teremtés minden egyes napja után látta, hogy az jó. Ez azt sugallja, hogy Isten arra szánta teremtményeit, hogy a jóságot megtestesítő objektumok legyenek, amelyekben örömét leli. Jóságot megtestesítő objektumok Öröm

40 Isten öröme Isten Isten az embert a világegyetem teremtésének végső lépéseként alkotta meg. Saját képmására, az Ő belső természetének és külső formájának hasonlatosságára teremtette, minden érzés és érzelem iránt fogékonnyá tette, mert az volt a célja, hogy megossza vele az örömét. Megteremtésük után Isten megáldotta Ádámot és Évát, hogy gyümölcsözőek legyenek, sokasodjanak és uralkodjanak a teremtés felett. (Ter 1,28) Öröm ÁdámÉva Három nagy áldás (Ter 1,28) Legyetek termékenyek Sokasodjatok Uralkodjatok a teremtés felett Mennyország

41 Isten Öröm ÁdámÉva Három nagy áldás (Ter 1,28) Legyetek termékenyek Sokasodjatok Uralkodjatok a teremtés felett Mennyország Ha Ádám és Éva eleget tettek volna ennek az isteni küldetésnek, és felépítették volna a Mennyei Királyságot, Isten kétségkívül a legnagyobb örömöt élte volna át, amint fiai és lányai az Ő eszményének világában élnek. A világegyetemnek, középpontjában az emberrel, a végső célja az, hogy örömet juttasson vissza Istennek. Isten öröme

42 Kettős célok Létező (kettős célok) Az egészért való cél Az egyénért való cél Belső természet Külső forma Minden létezőnek kettős célja van. Minden létező két mozgásponttal - a belső természet és külső forma központjával - rendelkezik, melyek kapcsolata épp olyan, mint a belső természet és a külső forma.

43 Létező (kettős célok) Az egészért való cél Az egyénért való cél Belső természet Külső forma Kettős célok Isten eszményének világában nem lehet egyéni cél, amely nem az egészért való célt támogatja, s nem lehet olyan, az egészért való cél, amely az egyén érdekeit nem biztosítja. A világegyetem végtelen változatosságú létezői egyetlen hatalmas, szerves testet alkotnak, melyet e kettős célok szőnek át.

44 Jó objektumok Isten örömére Láthatatlan Látható Szubjektum Objektum B.t. K.f. Isten Jó objektum Mennyország Három áldás Eredeti b.t. Eredeti k.f. Örömet egymagunkban nem tudunk érezni. Az öröm akkor születik, amikor belső természetünket és külső formánkat objektumunkban, amely lehet látható vagy láthatatlan, látjuk visszatükrözni és kifejlődni. Objektumunk segít abban, hogy a tőle jövő ösztönzés által megismerjük belső természetünket és külső formánkat.

45 Láthatatlan Látható Szubjektum Objektum B.t. K.f. Isten Jó objektum Mennyország Három áldás Eredeti b.t. Eredeti k.f. Jó objektumok Isten örömére Isten a szeretet teljességét hasonlóképpen akkor éli át, amikor valóságos objektuma arra készteti, hogy saját eredeti belső természetét és eredeti külső formáját rajta keresztül érezze át. Amikor felépül a Mennyország – azaz megvalósul a három áldás és létrejön a négypozíciós alap –, akkor az az Isten örömére szolgáló jó objektum lesz.

46 A három áldás Isten első áldásának a kulcsát az egyéni jellem adja. Az egyén lelke és teste Isten objektuma és Isten kettős jellemvonásainak különálló kivetülése. A jellem tökéletessé válásához az egyénnek saját magán belül kell négypozíciós alapot felépíteni, amelyben teste és lelke – Istennel a középpontban – adás- elfogadás kapcsolat által egyesül. Első áldás (Egyéni tökéletesség) Második áldás (Családi tökéletesség) Harmadik áldás (Uralom tökéletesség) Isten Test LélekÁdám Éva Egyén Egyéni négypozíciós alapCsaládi négypozíciós alapUralmi négypozíciós alap GyermekekTeremtés Ember Természet

47 Első áldás (Egyéni tökéletesség) Második áldás (Családi tökéletesség) Harmadik áldás (Uralom tökéletesség) Isten Test LélekÁdám Éva Egyén Egyéni négypozíciós alapCsaládi négypozíciós alapUralmi négypozíciós alap GyermekekTeremtés Ember Természet Isten második áldását a tökéletessé vált Ádámnak és Évának együtt kellett volna megvalósítania, amikor egy négypozíciós alapot építettek volna fel a családjukban, szerető egységben, férjként és feleségként egyesültek volna és gyermekeiket felnevelték volna. A három áldás

48 Első áldás (Egyéni tökéletesség) Második áldás (Családi tökéletesség) Harmadik áldás (Uralom tökéletesség) Isten Test LélekÁdám Éva Egyén Egyéni négypozíciós alapCsaládi négypozíciós alapUralmi négypozíciós alap GyermekekTeremtés Ember Természet Isten harmadik áldása az ember természet feletti uralmának a tökéletességét jelenti. Megvalósulásához az uralom Isten- központú négypozíciós alapját kell felépíteni. Ahhoz, hogy az ember és a természet egymással teljesen egyesüljenek. A három áldás

49 A teremtés céljának megvalósulása Ha Isten teremtésének eszménye ekképpen megvalósult volna, még a bűn nyomaitól is mentes eszményi világ épült volna fel itt a földön. Ezt a világot a földi Mennyországnak nevezzük. A Mennyországban Isten irányítása az Igaz Szülőkön át jut el gyermekeihez, mindenkit az egység felé vezetve. Isten Igaz Szülők Gyermekek Mennyország Gyermekek

50 4. rész Az eredeti érték Az eredeti érték meghatározásának mércéje és folyamata Egy lény eredeti értékét az határozza meg, amikor egy Isten- központú négypozíciós alapban részt vesz mint objektum partner és kapcsolatban áll egy egyénnel mint a szubjektum partnere. Minthogy a négypozíciós alap középpontja Isten, maga Isten az, aki ezt a mércét felállítja. Mivel Isten abszolút, az objektum- az Istentől eredő mérce alapján meghatározott – eredeti értéke is abszolút. Isten SzubjektumObjektum Egyesülés Eredeti érték Egyén Abszolút Abszolút lény

51 5. rész A világegyetem teremtésének és növekedésének folyamata A világegyetem teremtésének folyamata A világegyetem nem pusztán egy pillanat alatt született meg. Kialakulása és fejlődése valójában elképzelhetetlenül hosszú időbe telt. A teremtéshez szükséges hat napos bibliai időszakot tehát nem valódi napkeltékkel és napnyugtákkal kell számolni. A hat bibliai nap a teremtés folyamatának hat, egymást követő szakaszát jelképezi. Isten Világegyetem Idő Hat nap (Ter 1) Hat egymást követő szakasza a teremtés folyamatának

52 A teremtés növekedési folyamata A bibliai feljegyzés, a teremtés első napjának elteltével megállapítja: „Eljött az este és lett reggel, az első nap.” (Ter 1,5) Azt hihetnénk, hogy az este és az éjszaka elmúltával jövő reggel a második napot jelzi, azonban itt mégis az első naphoz tartozik. A bibliai „egy nap” azt mutatja, hogy a teremtett dolgoknak, mielőtt „reggel” elérik a tökéletességüket, az éjszakával jelképezett növekedési folyamaton kell átmenniük. Az új reggelt üdvözölve aztán továbbléphetnek teremtésük eszményének megvalósítása felé. Tökéletesség Teremtés Növekedési folyamat Éjszaka Este Reggel „Egy nap” (Ter 1,5)

53 A növekedési folyamat három szakasza Minden teremtett dolog a kialakulás, a növekedés és a kiteljesedés három, egymást követő szakaszán végighaladva éri el a tökéletességet. Tökéletesség Teremtés Növekedési folyamat Kialakulás Növekedés Kiteljesedés Egyéni tökéletesség A teremtés célja Ember Bűnbeesett ember Bűnbe esés Három szakasz

54 Az ember amiatt nem teljesítette létezésének célját, mert bűnbe esett, mielőtt végighaladt volna a növekedési folyamat három szakaszán. Az ember tehát ahhoz, hogy új erőfeszítéseket téve megvalósítsa célját, keresztül kell mennie ezen a három szakaszon. Az első emberek bűnbeesése a növekedési szakasz végén történt. A növekedési folyamat három szakasza Tökéletesség Teremtés Növekedési folyamat Kialakulás Növekedés Kiteljesedés Egyéni tökéletesség A teremtés célja Ember Bűnbesett ember Bűnbe esés Három szakasz

55 A közvetett uralom birodalma A növekedési folyamatban lévő teremtményekkel szemben, Isten csak az Alapelven alapuló növekedés gyümölcsével tud kapcsolatba lépni. A teremtett dolgokat Isten csak közvetetten tudja irányítani. A növekedési folyamatot emiatt Isten közvetett uralma birodalmának vagy az Őstörvény (Alapelv) általi fejlődés birodalmának nevezzük. Tökéletesség Növekedési folyamat Őstörvény Teremtett dolgok Ember Közvetett uralom Őstörvény általi fejlődés birodalma Ember felelőssége

56 A közvetett uralom birodalma Tökéletesség Növekedési folyamat Őstörvény Teremtett dolgok Ember felelőssége Közvetett uralom Őstörvény általi fejlődés birodalma Ember A létezők tökéletességüket akkor érik el, miután az Istentől jövő Őstörvény autonómiája és irányítása által végigmennek a növekedési folyamaton. Az ember azonban úgy teremtetett, hogy növekedéséhez – az Őstörvény irányítása mellett – saját felelőssége is szükséges.

57 Miért adományozott Isten szabad akaratot az embernek Tökéletesség Ember Növekedési folyamat Isten amiatt adományozott szabad akaratot az embernek, hogy felelőssége vállalásával – amit Isten sem befolyásolhat – az ember örökölhesse Isten teremtő természetét és Isten teremtő munkájának részese lehessen. Felelősség Isten teremtő természete Isten teremtő munkájának részese lehessen Tulajdonjog: uralkodhasson a teremtés felett Teremtő volta

58 Tökéletesség Ember Növekedési folyamat Felelősség Isten teremtő természete Isten teremtő munkájának részese lehessen Tulajdonjog: uralkodhasson a teremtés felett Teremtő volta Isten akarata az, hogy az ember megszerezze a tulajdonjogot és méltóvá váljon arra, hogy a teremtés felett teremtőként uralkodjon, akárcsak Isten uralkodik Teremtőként őfelette. Ez jelenti az alapvető különbséget az ember és a teremtés többi része között. Miért adományozott Isten szabad akaratot az embernek

59 A közvetlen uralom birodalma Az emberek akkor élnek a közvetlen uralom birodalmában, amikor Isten szeretetében szubjektumként és objektumként egyesülnek, négypozíciós alapot építenek fel, és szívükben teljesen eggyé válnak Istennel. Ebben a birodalomban a szubjektum akaratának megfelelően szabadon és hiánytalanul osztják meg szeretetüket és szépségüket, a jóság célját emígy teljesítve ki. A közvetlen uralom birodalma a tökéletesség birodalma. Isten Szubjektum Objektum Egyesülés Közvetlen uralom: jóság célját teljesíti Tökéletesség birodalma

60 6. rész A nem anyagi világ és az anyagi világ, középpontban az emberrel A nem anyagi világ és az anyagi világ A világegyetem az ember mintájára teremtetett, aki Isten kettős jellemvonásainak a képmása. Emiatt a világegyetem – a léleknek és testnek megfelelő – nem anyagi világból és az anyagi világból épül fel, melyek mindegyike valóságos és létező. A két világ együtt alkotják a kozmoszt. Amikor fizikai életünk végén elhagyjuk fizikai testünket, a nem anyagi világban mint szellemi emberek élünk az örökkévalóságig. Isten Kettős jellemvonások Lélek Test Világegyetem Nem anyagi világ Anyagi világ Kozmosz

61 Az ember pozíciója a kozmoszban Ember Nem anyagi világ Anyagi világ Lélek Test Isten az embert arra teremtette, 1. hogy uralkodjon a világegyetem felett. 2. hogy a kozmosz harmóniájának középpontja és a két világ közti közvetítő legyen. 3. hogy a kozmosz valamennyi létezőjének lényegét magába sűrítse(mikrokozmosz). Uralkodó Közvetítő és a harmónia középpontja Lényeg összesűrítése

62 A fizikai én és a szellemi én közötti kölcsönhatás Szellemi én A fizikai ént a fizikai lélek és a fizikai test kettős jellemvonásai építik fel. Szellemi énünket a szellemi lélek és a szellemi test kettős jellemvonásai építik fel. A szellem csak addig növekedhet, amíg a testben lakozik. Bűneinek földi életében való megváltása megnyitja a szelleme jóvá válásához vezető utat. Az egyén halála után szelleme a mennybe vagy a pokolba kerül, nem Isten, hanem maga a szellem határozza meg. Fizikai én Szellemi test Szellemi lélek Fizikai lélek Fizikai test Növekszik és eléri a tökéletességet Jóvá válik Menny vagy pokol

63 2. fejezet A bűnbeesés Minden embernek van egy eredeti lelke, amely elutasítja a rosszat és a jóra törekszik. Anélkül azonban, hogy a tudatában lennénk, gonosz erők arra sarkallnak bennünket, hogy rossz cselekedeteket hajtsunk végre, amelyeket szívunk mélyén nem akarunk megtenni. A gonosz erők vezérét a kereszténység Sátánként ismeri. Ahhoz, hogy a rosszat gyökerestül megszüntessük és így a bűnös történelemnek véget vetve a jóság korszakába lépjünk, először fel kell tárnunk Sátán indítékait és eredetét, valamint meg kell látnunk a pusztítást, amelyet az emberi életben okozott. A bűnbeesés magyarázata ezekre a kérdésekre válaszol. VezérSátán Ember Gonosz erők Original mind JóRossz

64 1. rész A bűn gyökere Bűn gyökere Senki nem ismerte eddig a bűn mélyben eredő gyökerét. A keresztények a Bibliából kiindulva ahhoz a bizonytalan hithez ragaszkodnak, mely szerint a bűn gyökere abban rejlik, hogy Ádám és Éva ettek a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből. Néhány keresztény úgy hiszi, hogy a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcse egy valóságos fa gyümölcse volt. Keresztények A gyümölcs Evés Egy fa gyümölcse

65 A gyümölcs Vajon Isten, az emberiség szülője ilyen vonzónak teremtene meg egy gyümölcsöt, ami akár bűnbeesést is okozhat? Vajon olyan helyen hagyná-e, ahol gyermekei könnyen elérhetik? Az eredendő bűn oka? Könyörtelen módon próbára tette az embert? Kockáztatták az életüket? Nem egy közönséges gyümölcs; olyannyira vonzó dolog

66 A gyümölcs Az eredendő bűn oka? Könyörtelen módon próbára tette az embert? Kockáztatták az életüket? Nem egy közönséges gyümölcs; olyannyira vonzó dolog Hogyan szállhat a leszármazottakra az eredendő bűn, amit valaminek az elfogyasztása okoz? Vajon a szeretet Istene ilyen könyörtelen módon tenné-e próbára az embert, úgy, hogy az halálát is okozhatja? Ádám és Éva nem kockáztatták volna az életüket és nem lettek volna engedetlenek csupán azért, hogy hozzájuthassanak valamilyen finomsághoz. Feltételezhetjük tehát, hogy a jó és a rossz tudás fájának gyümölcse nem egy közönséges gyümölcs volt, sokkal inkább egy olyannyira vonzó dolog, aminek megszerzésétől még a haláltól való félelem sem riasztotta el őket.

67 A gyümölcs Bűn gyökere A Biblia olyan sok helyen használ jelképeket és hasonlatokat. Mielőtt meghatároznánk, mit jelképez a jó és a rossz tudás fájának gyümölcse, vizsgáljuk meg az élet fáját, amely a jó és a rossz tudás fája mellett állt (Ter 2,9). Mit jelképez? Jelképek, hasonlatok Ter 2,9 A jó és a rossz tudás fája és az élet fája

68 Az élet fája valamint a jó és a rossz tudás fája Az élet fája egy ideális férfit jelképezi, aki a teremtés célját teljes egészében megvalósította. Az élet fája tehát a tökéletes Ádámot jelképezi. A jó és rossz tudás fája volt az a fa, amely jó célját beteljesítve az ideális asszonyt, a tökéletes Évát jelképezi. A Biblia a szőlőtő (Jn 15,5) és a vesszők (Iz 11,1; Jer 23,5) metaforájával utal Jézusra. Ehhez hasonlóan annak érdekében, hogy utaljon a bűnbeesés titkára, Isten megadta a két fa metaforáját, amelyek a tökéletes Ádámot és a tökéletes Évát jelképezik. Ideális férfi Tökéletes Ádám Ideális nő Tökéletes Éva Élet fa Jó és rossz tudás fa

69 A kígyó személye Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy a kígyó bűnre csábította Évát (Ter 3,4-5). 1) A Bibliában említett kígyó tudott társalogni az emberrel. 2) Bűnre vitte az embert, aki egy szellemi lény. 3) Ezenfelül ismerte Isten akaratát, amely szigorúan megtiltotta az embernek, hogy egyen a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséből. Tudott társalogni az emberrel Bűnre vitte az embert Ismerte Isten akaratát Mennyben élt (Jel 12,9) Uralkodik az emberi lelken

70 4) Az idézet,hogy „Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a Sátán, aki tévútra vezeti az egész világot,” (Jel 12,9), azt jelenti, ö azelőtt a mennyben élt, de levetették onnan. 5) Még mindig képes túllépni időn és téren azért, hogy uralkodjon az emberi lelken. Tudott társalogni az emberrel Bűnre vitte az embert Ismerte Isten akaratát Mennyben élt (Jel 12,9) Uralkodik az emberi lelken A kígyó személye

71 Ez meggyőző bizonyíték arra, hogy a kígyóval jelképezett lény egy szellemi lény. Ez a szellemi lény eredetileg jó céllal lett teremtve, de később bűnbe esett és Sátánná vált. Csak az angyalok rendelkeznek ilyen képességekkel. Ezért, a kígyó egy angyal volt (2Pét 2,4). Szellemi lény Jó céllal lett teremtve Bűnbe esett és Sátánná vált Angyal (bűn) 2Pét 2,4

72 Az angyal és az emberiség bűne A Júdás 6-7 részből arra következtethetünk, hogy az angyal bűnbeesését egy törvénytelen szexuális kapcsolat jelentette. A Ter 3,7-ből kiderül, hogy Ádám és Éva a nemi szervüket szégyellték, mert ez volt bűnös cselekedetük eszköze. A János 8,44-ben, Jézus mondja: „A Sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni”. Arra következtethetünk tehát, hogy a törvénytelen szexuális kapcsolat egy angyal és egy ember között történt meg. Az angyal bűneÁdám és Éva bűne Törvénytelen szexuális kapcsolat Nemi szervek Törvénytelen szexuális kapcsolat (Júd 6-7)(Ter 3,7)(Jn 8,44)

73 A jó és a rossz tudás fájának gyümölcse A fának a gyümölcse Éva szeretetét jelképezi. Évának Ádámmal létesített isteni szeretete által kellett volna jó gyerekeket szülnie. Ő azonban sátáni szeretetből gonosz gyermekeknek adott életet. Éva nem éretten született, a növekedési szakaszon való végighaladása után kellett volna elérnie a teljes érettséget. Ilyen módon szeretetéből jó vagy rossz gyümölcsök születhettek volna. A gyümölcsÉva szeretete Növekedési szakasz Jó gyümölcs Rossz gyümölcs Isteni szeretet Sátáni szeretet Jó gyerekek Gonosz gyerekek Vér kötelékekEvés

74 Az a tény, hogy Éva evett a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséből, mutatja, hogy Sátánnal létesített szexuális kapcsolatot, amely vér szerint köti őt Sátánhoz. Vér kötelékekEvés A gyümölcsÉva szeretete Növekedési szakasz Jó gyümölcs Rossz gyümölcs Isteni szeretet Sátáni szeretet Jó gyerekek Gonosz gyerekek A jó és a rossz tudás fájának gyümölcse

75 A bűn gyökere A bűn gyökere az első emberpár egy angyallal (akit a kígyó jelképez) létesített törvénytelen szexuális kapcsolat. Ennek eredménye, hogy Sátán gonosz vérvonalát terjesztették el. Első emberpár Angyal Törvénytelen szexuális kapcsolat Sátán gonosz vonalát terjesztették el

76 Az angyalok és az emberek közötti kapcsolat Isten 2. rész A bűnbeesés indítéka és folyamata Az angyalokat Isten minden más teremtménye előtt teremtette. Isten, az angyalokat szolgálóinak teremtette, akik segítenek neki a teremtésben és a világegyetem fenntartásában (Zsid 1,14), „szolgának” (Jel 22,9), és „szolgáló lelkeknek” (Zsid 1,14) teremtette. A Biblia többször említi azt is, hogy az angyalok tisztelik és dicsőítik Istent (Jel 5,11-12). Mi emberek, arra vagyunk hivatottak, hogy az angyalokon is uralkodjunk, minthogy Isten minket a gyermekeinek teremtett és az egész teremtés felett uralmat adott nekünk. Emberek Angyalok Gyermekként teremtetett Teremtés feletti uralom Angyalok feletti uralom Más teremtmények előtt teremtetett Szolgálók (Jel 22,9) Tisztelik és dicsőítik Istent

77 A szellemi és a fizikai bűnbeesés Isten az embert két részből, fizikai és szellemi énnel teremtette. Ennek megfelelően a bűnbeesés is két területen, a fizikai és a szellemi világban történt meg. Az angyal és Éva között megtörtént szexuális kapcsolat volt a szellemi bűnbeesés, míg az Éva és Ádám között létesítet szexuális kapcsolat volt a fizikai bűnbeesés. Szellemi én Fizikai én Szellemi bűnbeesés Fizikai bűnbeesés

78 A szellemi bűnbeesés indítéka Isten Lucifert az arkangyal pozíciójába állította. Miután azonban Isten megteremtette az embert, gyermekét, sokkal jobban szerette őket, mint Lucifert, akit szolgájának teremtett. Isten LuciferEmberek Elcsábította Arkangyal Érezte, hogy csökkent felé a szeretet Ugyanabba a pozícióba akart kerülni Isten gyermekei Sokkal jobban szerette

79 Valójában Isten Lucifer iránti szeretete egyáltalán nem változott, ugyanolyan volt az ember megteremtése után is, mint előtte. Ő úgy érezte, hogy csökkent a felé irányuló szeretete. Amikor Lucifer úgy érezte, hogy kevesebbet kapott a megérdemeltnél, az emberek között is ugyanabba a pozícióba akart kerülni, mint amelyet az angyali világban élvezett, vagyis Isten szeretete közvetítőjének a pozíciójába. Ezért csábította el Évát, ez volt a szellemi bűnbeesés kiváltó oka. Isten LuciferEmberek Elcsábította Arkangyal Érezte, hogy csökkent felé a szeretet Ugyanabba a pozícióba akart kerülni Isten gyermekei Sokkal jobban szerette A szellemi bűnbeesés indítéka

80 A szellemi bűnbeesés eredménye Isten Az erős vágytól hajtott, pozícióját elhagyó Lucifer, és az idő előtt Istenhez hasonlóvá válni akaró Éva közös alapot alakítottak és adás-elfogadás kapcsolatot kezdtek egymással. Az adás-elfogadásuk miatt kifejlődött törvénytelen szeretet hatalma által a szellemi síkon törvénytelen szexuális kapcsolatot alakítottak ki egymással. LuciferÉva Ádám Szellemi síkon törvénytelen szexuális kapcsolat Erős vágy Idő előtt

81 A fizikai bűnbeesés Isten Lucifer Éva Ádám Abban a reményben, hogy jogos férjével egyesülve megszabadul félelemérzetétől és újra Isten elé állhat, Éva elcsábította Ádámot. Évának ez a motivációja vezetett a fizikai bűnbeeséshez. Ádám válaszolt a kísértésre, közös alapot létesítettek és elindult közöttük egy adás-elfogadás kapcsolat. A kapcsolatukból származó törvénytelen szeretet ereje Ádámot pozíciója elhagyására késztette, majd egy törvénytelen fizikális szexuális kapcsolat hatására eggyé váltak. Bűn- beesés Megszabadul félelemérzetétől Isten elé állhat Eredeti pozíció elhagyása Törvénytelen fizikális kapcsolat

82 Miért a parancsolatot tette meg Isten a hit alapjának? 3. rész A szeretet ereje, a törvény ereje és Isten parancsolata Bár Isten a törvényre építve teremtette az embert, a szeretet által uralkodik rajta. Ahhoz tehát, hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát, erősebbnek kell lennie a törvény erejénél. Hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát Szeretet ereje Törvény ereje Törvénytelen szeretet Bűnbeesés Ember tökéletessége Isten teremtő természete FelelősségUralom Parancsolat: még éretlen

83 Isten előre látta, hogy ha egyszer közös alapot építenek ki az arkangyallal, a szeretet ereje nagyobb lévén a törvény erejénél, él a veszélye annak, hogy megadják magukat egy deviáns, törvénytelen szeretetnek és bűnbe esnek. Isten tehát, annak érdekében, hogy megakadályozza ezt, parancsolatában megtiltotta Ádámnak és Évának, hogy ilyen módon kapcsolódjanak az arkangyalhoz. Isten azt is szerette volna, ha teremtő természete öröklése révén, élvezik (az angyalokat is magába foglaló) a természet fölötti uralmat. Az embereknek annak érdekében, hogy örököljék a teremtő képességet, az igébe vetett hit által kell tökéletesíteniük magukat, így teljesítve a rájuk eső felelősséget. Miért a parancsolatot tette meg Isten a hit alapjának? 3. rész A szeretet ereje, a törvény ereje és Isten parancsolata Hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát Szeretet ereje Törvény ereje Törvénytelen szeretet Bűnbeesés Ember tökéletessége Isten teremtő természete FelelősségUralom Parancsolat: még éretlen

84 Isten parancsolata, hogy ne egyenek a gyümölcsből, csak addig lett volna érvényes rájuk, amíg még éretlenek voltak. Miért a parancsolatot tette meg Isten a hit alapjának? Hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát Szeretet ereje Törvény ereje Törvénytelen szeretet Bűnbeesés Ember tökéletessége Isten teremtő természete FelelősségUralom Parancsolat: még éretlen 3. rész A szeretet ereje, a törvény ereje és Isten parancsolata

85 Sátán és a bűnbe esett emberiség 4. rész A bűnbeesés következményei Lucifer arkangyal kapta a Sátán nevet bűnbeesés után. Amikor az első emberősök bűnbe estek, vérségi kapcsolatba kerültek Luciferrel. Sátánnal alakítottak ki négypozíciós alapot és így az egész emberiség a Sátán gyermeke lett. Sátán Lucifer Bűnbeesett Ádám Bűnbeesett Éva Emberek Sátán gyermekei Világ ura (Jn 12,31) Világ istene (2Kor 4,4) Sátán a ti atyátok (Jn 8,44) Viperák fajzatai (Mt 12,34)

86 Világ ura (Jn 12,31) Ezért mondta azt Jézus az embereknek, hogy „Sátán a ti atyátok” (Jn 8,44), és „viperák fajzatainak” nevezte őket (Mt 12,34; 23,33). Az áll a Bibliában, hogy Sátán „e világ ura” (Jn 12,31), „e világ istene” (2Kor 4,4). Világ istene (2Kor 4,4) Sátán a ti atyátok (Jn 8,44) Viperák fajzatai (Mt 12,34) Sátán és a bűnbe esett emberiség Sátán Lucifer Bűnbeesett Ádám Bűnbeesett Éva Emberek Sátán gyermekei 4. rész A bűnbeesés következményei

87 Sátán tevékenysége az emberi társadalomban Gonosz szellemek Ha Sátánnak nincsen objektuma, akivel közös alapot építhet ki, és akivel adás-elfogadás kapcsolatot alakíthat ki, még ő sem tudja folytatni gonosz cselekedeteit. Sátán objektumai a szellemi világban élő gonosz szellemek. E gonosz szellemek objektumai pedig a földön élő gonosz emberek szellemi énjei, és a gonosz szellemek az ő testükön keresztül cselekednek. Sátán hatalma tehát a gonosz szellemek által terjed, és a földön élő emberek cselekedetei által nyilvánul meg. Szellemi én Fizikai én Sátán Iszkarióti Júdást [ Lk 22,3 ] Sátán Péter [ Mt 16,33 ] Az ördög angyalai [ Mt 25,41 ] Sátán

88 „A Sátán hatalmába kerítette az Iszkarióti Júdást” (Lukács 22,3), vagy például Jézus egyszer „Sátánnak” nevezte Pétert (Máté 16,33). A Bibliában a földön élő gonosz emberek szellemei mint az ördög „angyalai” szerepelnek (Mt 25,41). Sátán Iszkarióti Júdást [ Lk 22,3 ] Sátán Péter [ Mt 16,33 ] Az ördög angyalai [ Mt 25,41 ] Gonosz szellemek Sátán Szellemi én Fizikális én Sátán tevékenysége az emberi társadalomban

89 Bűn besorolása A bűn A bűn a mennyei törvény megszegése, amelyet egy ember a Sátánnal létesített közös alap által, a vele indított adás- elfogadás feltételének megteremtésével követ el. A bűnöket négy csoportba lehet sorolni: 1) Az eredendő bűn 2) Az örökölt bűn 3) A kollektív bűn 4) Az egyéni bűn Emberek Sátán Közös alap Adás-elfogadás feltétele Mennyei törvény megszegése Eredendő bűn Örökölt bűn Kollektív bűn Egyéni bűn

90 A bűnös természet fő jellemvonásai Isten Éva Ádám Arkan- gyal Éva örökölte az arkangyaltól az Istennel szemben elkövetett bűnnel járó összes hajlamot, amikor szexuális kapcsolatuk által vérségi köteléket létesített vele. Ádám ugyanezeket a hajlamokat örökölte. Ezek a hajlamok váltak az összes ember bűnös hajlamának a gyökerévé. Ezek bűnös természetünk elsődleges vonásai. A bűnös természet fő vonásait nagyjából négy fajtába lehet sorolni. Amikor nem Isten nézőpontjából ítélünk A saját pozíció elhagyása Az uralom rendjének a megfordítása A bűnös tett szaporítása

91 A szabadság értelme az Alapelv szempontjából tekintve 5. rész A szabadság és a bűnbeesés Isten Ember A szabadságnak feltétele a szabad akarat és az ezt az akaratot szolgáló szabad cselekedetek. Szabad akarat nélkül tehát nem létezhet szabad cselekedet, és a szabad akarat sem érvényesül, ha nem jár szabad cselekedetekkel. A szabad akarat a lélek egy megnyilvánulása. Minthogy egy eredeti, bűntelen ember lelke nem működik Isten Igéje, vagyis az Alapelv nélkül, szabad akaratát vagy szabad cselekedeteit sosem az Alapelven kívül fogja érvényesíteni. Isten Igéje (Alapelv) Szabadság Szabad akarat (lélek) Szabad cselekedetek (test) (Eredeti, bűntelen)

92 Nincsen szabadság az alapelven kívül. Nincsen szabadság felelősség nélkül. Nincsen szabadság eredmény nélkül. A szabadság tehát nem okozhatja a bűnbeesést. szabadságbűnbeesést A szabadság értelme az Alapelv szempontjából tekintve

93 A teremtés elvei és abszolút tökéletes mivoltának megtartása végett 6. rész Az ok, amiért Isten nem lépett közbe a bűnbeesésnél Isten A mindentudó és mindenható Isten miért nem lépett akkor közbe, hogy megakadályozza a bűnbeesést? Isten az embert, a teremtés elvének megfelelően, a saját képmására, a teremtő természetével és hatalmával teremtette meg, arra számítva, hogy amint Ő uralkodik az emberiség fölött, úgy fog az ember is uralkodni a teremtett dolgok felett. Az embernek azonban ahhoz, hogy örökölje Isten teremtő természetét, feladata beteljesítése által kell elérnie a tökéletességet. Isten ebben az időszakban nem uralkodik közvetlenül. Tökéletes ember Ember Teremtés elvei Teremtő természete és hatalma Uralkodik a teremtett dolgok felett Felelőség (Isten nem uralkodik közvetlenül) A teremtés elvei abszolút tökéletesek Növekedési időszak

94 Ha Isten a növekedés időszakában beleszólna az ember cselekedeteibe, akkor ez azt jelentené, hogy figyelmen kívül hagyja az ember felelőségét. Saját teremtési elvét, amely által neki akarja adni alkotó természetét, és a teremtés urává akarja felnevelni, semmibe venné. Ha figyelmen kívül hagyjuk az Alapelvet, ezzel aláaknázzuk abszolút és tökéletes mivoltát. Isten annak érdekében, hogy megtartsa a teremtés elvének abszolút és tökéletes mivoltát, nem lépett közbe abba a folyamatba, amely előidézte a bűnbeesést. A teremtés elvei és abszolút tökéletes mivoltának megtartása végett Isten Tökéletes ember Ember Teremtés elvei Növekedési időszak Teremtő természete és hatalma Uralkodik a teremtett dolgok felett Felelőség (Isten nem uralkodik közvetlenül) A teremtés elvei abszolút tökéletesek 6. rész Az ok, amiért Isten nem lépett közbe a bűnbeesésnél

95 Isten az egyedüli teremtő Ha Isten beleszólna az ilyen létezők vagy tettek életébe, akkor ezt bizonyosan az Ő teremtéseként és törvényszerűnek könyvelnék el. Ha tehát Isten közbelépett volna az első emberpár bűnbeesésébe, akkor ezeket a tetteket felruházná teremtése értékeivel és törvényszerűnek tartaná. Akkor Sátán lenne a bűnbeesés összes következményének a teremtője. Isten tehát, hogy megmaradjon egyedüli teremtőnek, nem avatkozott bele a bűnbeesésbe. Isten Bűnbeesés Közbelép Isten teremtéseinek értéke Törvényszerűnek elismerve Bűnbeesés: törvényszerűnek elismerve Sátán, mint másik teremtő

96 Hogy az embert a teremtés urává tegye Isten Lehetetlen, hogy a felelősségét teljesítse Ha Isten közvetlenül uralkodna olyan emberek életén, akik még éretlenek, akkor ezzel lehetetlenné tenné, hogy a saját felelősségüket teljesítsék, és továbbá akadályozná, hogy az emberek örökölhessék a teremtő természetét és uralkodhassanak a teremtés felett. Isten tehát visszafogta magát attól, hogy közbelépjen a még éretlen ember érdekében, hogy megáldhassa őt, mint a teremtés urát. Tökéletes ember Ember Közvetlenül uralkodik Érettlenség Isten teremtő természete Képesség, hogy uralkodj on a teremtés felett

97 Az emberiség történelme 3. fejezet Az utolsó napok és az emberi történelem Nem ismerjük igazából a történelmet, nem tudjuk biztosan, honnan ered, milyen irányba tart és mi a végső célja. Biblia Eredet Irány Végső cél Szó szerint? Szimbolikus Az egek lángba borulnak és felbomlanak… (2Pét 3,12) A Krisztusban elhunytak feltámadnak … a felhőkön elragadtatunk Krisztus elé (1Tessz 4,16-17) A teremtés célja A bűnbeesés lényege A helyreállítás célja

98 Az eszkatológiát, vagyis az „utolsó napok” tanát tekintve sok keresztény hisz abban, hogy a Bibliában jövendöltek szó szerint történnek majd meg: „az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak” (2Pét 3,12) és „először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk. A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé” (1Tessz 4,16-17). A keresztények számára állandóan visszatérő kérdés az, hogy ezek az események vajon szó szerint így következnek-e be, avagy szimbolikusak-e ezek a versek, mint sok más rész a Bibliában. Az emberiség történelme Biblia Eredet Irány Végső cél Szó szerint? Szimbolikus Az egek lángba borulnak és felbomlanak… (2Pét 3,12) A Krisztusban elhunytak feltámad nak … a felhőkön elragadtatunk Krisztus elé (1Tessz 4,16-17) A teremtés célja A bűnbeesés lényege A helyreállítás célja 3. fejezet Az utolsó napok és az emberi történelem

99 Ahhoz, hogy erről a témáról beszélhessünk, először olyan alapvető kérdéseket kell megértenünk, hogy mi Isten teremtésének célja, az ember bűnbeesésének lényege és a helyreállítás gondviselésének célja. Az emberiség történelme Biblia Eredet Irány Végső cél Szó szerint? Szimbolikus Az egek lángba borulnak és felbomlanak… (2Pét 3,12) A Krisztusban elhunytak feltámad nak … a felhőkön elragadtatunk Krisztus elé (1Tessz 4,16-17) A teremtés célja A bűnbeesés lényege A helyreállítás célja 3. fejezet Az utolsó napok és az emberi történelem

100 A teremtés céljának megvalósulása 1. rész A teremtés céljának megvalósulása és az ember bűnbeesése Az ember úgy teremtetett meg, hogy érzékenységével átérezhesse Isten szívét, intuíciójával és értelmével megérthesse az akaratát, és hogy az erre való képességei segítségével tehesse is ezt; az ilyen ember elérte jellemének egyéni szintű tökéletességét. Ha Ádám és Éva elérik a tökéletességet, képtelenek lettek volna bűnt elkövetni, jó gyermekeknek adtak volna életet, illetve bűntelen családot és társadalmat alapítottak volna Isten áldásaival teljes összhangban. Megalapították volna a Mennyországot, amely egyetlen nagy családból áll, ahol mindenkinek ugyanazok a szülei. A tökéletes jellemű embernek támogatnia kell a tudományos haladást, fel kell használnia a természetet, valamint rendkívül kellemes szociális és életkörülményeket kell teremtenie. Egyéni tökéletesség Családi tökéletesség Uralom tökéletesség Isten Test Lélek ÁdámÉva Egyén Gyermekek Teremtés Ember Természet Földi Mennyország

101 Egyéni tökéletesség Családi tökéletesség Uralom tökéletesség Isten Test Lélek ÁdámÉva Egyén Gyermekek Teremtés Ember Természet Földi Mennyország A földi Mennyország az, amikor ez az eszmény kiteljesedik. Isten teremtésének elsődleges célja tehát a földi Mennyország felépítése. A teremtés céljának megvalósulása 1. rész A teremtés céljának megvalósulása és az ember bűnbeesése

102 Az ember bűnbeesésének következményei A bűnbeesés következtében az emberek Sátánnal egyesültek és az ő lakóhelyévé lettek, rossz természetet alakítottak ki magukban. A rossz természetű emberek gyermekeiken keresztül a rosszat terjesztették, rossz családokat, rossz társadalmat és rossz világot építettel fel. A világ, amelyben élünk, a földi pokol. Sátán korlátlan uralmát alapítottuk meg. Rossz természet Rossz család Sátan uralmát Sátán TestLélekÁdám Éva Egyén GyermekekTeremtés Ember Természet Földi pokol = Sátán uralma

103 2. rész Isten megváltó munkája Isten megváltó munkája - a helyreállítás gondviselése Isten a jóság világát akarta megteremteni és átérezni belőle a legnagyobb örömet, azonban az ember bűnbeesése miatt a világ bűnnel és fájdalommal telt meg. Ha ez a bűnös világ örökké a jelenlegi állapotában maradna, akkor Isten tehetetlen és sikertelen Isten lenne, aki kudarcot vallott a teremtésben. Ő tehát mindenáron megmenti ezt a bűnös világot. Isten Öröm A jóság világaA bűn világa Bűnbeesés Szomorúság Megváltás Helyreállítás

104 A bűn rabságában szenvedő ember megváltása ehhez hasonlóan az eredeti, bűntelen állapotába való helyreállítását jelenti. Más szóval: Isten megváltó munkája nem más, mint a helyreállítás gondviselése. Isten Öröm A jóság világaA bűn világa Bűnbeesés Szomorúság Megváltás Helyreállítás 2. rész Isten megváltó munkája Isten megváltó munkája - a helyreállítás gondviselése

105 3. rész Az utolsó napok Az utolsó napok jelentése Messiás Az utolsó napok az az időszak, amikor a Messiás eljövetelével mint fordulóponttal, a sátáni uralom alatt lévő rossz világ Isten uralma alatt álló ideális világgá alakul át. A földi pokol a földi Mennyországgá válik. Ezért ez nem egy félelmetes nap lesz, amelyen a földet világméretű katasztrófák pusztítják el, mint ahogyan ezt sok keresztény vágya, hosszú évszázadok reménye végre valóra válik. Jelenleg az utolsó napok korszakát éljük. A földi pokol Sátán uralma Isten uralma Utolsó napok Ma A földi Menny- ország

106 Az utolsó napokra vonatkozó bibliai jövendölések Tűz általi ítélet: „…az egek lángba borulnak és felbomlanak…” (2Pét 3,12) Mit jelenthet akkor az a jövendölés, amely szerint a föld az utolsó napokban elpusztul: „az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak” (2Péter 3,12)? Azt olvashatjuk, hogy „nem olyan-e szavam, mint a tűz?” (Jer 23,29) A tűz általi ítélet tehát az Isten Igéje általi ítéletet jelképezi. A szó, mint tűz. (Jer 23,29) Tűz általi ítéletIsten Igéje általi ítéletet

107 „A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk.” [ 1Tessz 4,16-17 ] Magas (Menny) A „magas”, amelyre az 1Tessz 4,17 utal, nem a felettünk levő eget jelenti. A Bibliában a „föld” gyakran a gonosz uralma alatt álló bűnbe esett világ jelképe, míg a „menny” sokszor a jó uralom alatt levő bűntelen világot szimbolizálja. Az Úrral a magasban találkozni annyit jelent, hogy amikor Krisztus visszatér, legyőzi Sátán királyságát és helyreállítja a földi Mennyországot, akkor a szentek a jó uralmának világában fogadják az Urat. Jó uralom alatt levő bűntelen világ Föld Gonosz uralma alatt álló bűnbeesett világ A jó uralmának világában fogadják az Urat

108 4. rész Az utolsó napok és napjaink Az első áldás helyreállításának jelei Isten TestLélek Egyén Egyéni tökéletesség Korunk egyes jelenségeit tanulmányozva arra a következtetésre juthatunk, hogy napjaink jelentik az utolsó napokat. E jelenségekben felismerhetjük, hogy Isten helyreállítási gondviselésének a célja, vagyis a három nagy áldás kezd megvalósulni. Az első áldás, amelyet Isten Ádámnak és Évának adott, az egyéni jellem tökéletessége volt. Észre vehetjük a helyreállítás jeleit a következő területeken: Spiritualitás (az emberek szellemi volta) Az eredeti lélek szabadsága Az ember valódi értéke Az eredeti igaz szeretet

109 1) A bűnbe esett emberek szellemi volta kezd helyreállni. 2) A történelem az eredeti lélek szabadsága visszaszerzése felé mutat. 3) Az ember valódi értéke helyreáll. 4) Az eredeti igaz szeretet helyreáll a bűnbe esett emberek körében. Mindez mind bizonyíték amellett, hogy a jelen kor az utolsó napok kora, amikor helyreállítjuk Isten első áldását. Szellemi volta Eredeti lélek szabadsága Ember valódi értéke Eredeti szeretet Az első áldás helyreállításának jelei Isten TestLélek Egyén Egyéni tökéletesség 4. rész Az utolsó napok és napjaink

110 A második áldás helyreállításának jelei Isten második áldása Ádám és Éva számára az volt, hogy olyan családot és társadalmat építsenek fel, amelyben a jóság uralkodik. Ilyen módon, Isten második áldásának helyreállítását jelenti Isten korlátlan uralmának belső és külső helyreállítása. Mindezek a jelek a különböző kultúrkörök fejlődésének irányvonalaiban, illetve a nemzetek virágzásának és hanyatlásának történelmében jelentek meg. Isten Ádám Éva Gyermekek Belső: kultúrkörök fejlődése (Testvérek Jézusban) Családi tökéletesség Külső: nemzetek virágzása és hanyatlása (Demokratikus és kommunista világok)

111 A második áldás helyreállításának jelei Isten Ádám Éva Gyermekek Belső: kultúrkörök fejlődése (Testvérek Jézusban) Családi tökéletesség A belső dimenziója, hogy Jézus Krisztus szeretete és vezetése alatt a különböző etnikai fajok és népek testvérekként egyre inkább egymás mellett állnak. Külsőleg, pedig, a világ ma két részre osztott: a demokratikus világra, amely az Isten oldalán álló társadalmak felépítésére törekszik, és a kommunista világra, amely sátáni oldalon álló rendszereket épített fel. Ma elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol ez a két világ megvívja végső csatáját. Mindez újabb bizonyítékul szolgál arra, hogy napjaink az utolsó napok, amikor helyreállítjuk Isten második áldását. Külső: nemzetek virágzása és hanyatlása (Demokratikus és kommunista világok)

112 A harmadik áldás helyreállításának jelei A természet feletti uralom elnyerésével be kellett volna teljesíteniük a harmadik áldást. A belső uralom a szív uralmát jelenti. A külső uralom azt jelenti, hogy a tudomány és technológia folytán megfelelő ismeretekkel rendelkezünk a teremtésről. Tökéletesség uralma Isten Teremtés Ember Természet A vallás, a filozófia, az erkölcs Felemelt szellemiség A teremtés szív általi kormányzása Belső uralom: A szív uralma Külső uralom: A tudomány általi uralom Gazdasági fejlődés Kellemes környezet

113 A belső dimenziója, hogy Isten helyreállítási gondviselése, többek között a vallás, a filozófia és az erkölcs által, lépésről lépésre emeli fel a bűnbe esett emberiség szívét Istenhez. Napjainkban több dolog szól amellett, hogy az emberek egyre méltóbbá válnak arra, hogy a teremtést szívük által kormányozzák. A harmadik áldás helyreállításának jelei Tökéletesség uralma Isten Teremtés Ember Természet A vallás, a filozófia az erkölcs Felemelt szellemiség A teremtés szív általi kormányzása Belső uralom: A szív uralma Külső uralom: A tudomány általi uralom Gazdasági fejlődés Kellemes környezet

114 Külsőleg, a tudományos fejlődéssel együtt járó gazdasági fejlettségnek köszönhetően korunkban az emberek egy rendkívül kényelmes és kellemes környezetet építenek fel. Mindezek jelek alapján bizonyossággal állíthatjuk, hogy napjaink az utolsó napok. A harmadik áldás helyreállításának jelei Tökéletesség uralma Isten Teremtés Ember Természet A vallás, filozófia és erkölcs Felemelt szellemiség A teremtés szív általi kormányzása Belső uralom: A szív uralma Külső uralom: A tudomány ismeretei Gazdasági fejlődés Kellemes környezet

115 5. rész Az utolsó napok, az új igazság és a hozzáállásunk Az utolsó napok és az új igazság Isten Isten azzal segíti a tudatlan, bűnbe esett embereket, hogy lélek és igazság által felemeli a szellemüket és megvilágítja értelmüket. Ezáltal úgy alakítja gondviselését, hogy az embereket a bűnbeesés előtti eredeti állapotukba állítsa helyre. A lélek és az igazság egyedi, örök és változatlan. Tanításuk mértéke, szintje, illetve a kifejezési mód azonban koroktól függően változik, ahogyan fokozatosan felemelik a teljes tudatlanságból az emberiséget. Szellem Igazság Eredeti állapot Új igazság Tudatlanság Mérték és szint Kifejezés Mai korunk (Utolsó Napok) Szellemi és intellektuális fejlődés Bűnbeesett emberek

116 Ahhoz, hogy korunk modern, intellektuális embere az igazság által megvilágosodjon, egy magasabb szintű és bővebb tartalmú tankönyvnek kell megjelennie, amelynek tudományosabb a kifejezésmódja. Ezt az új igazságnak nevezzük. Az utolsó napok és az új igazság Isten Szellem Igazság Eredeti állapot Új igazság Tudatlanság Mérték, szint Kifejezés Mai korunk (Utolsó Napok) Szellemi és intellektuális fejlődés Bűnbeesett emberek 5. rész Az utolsó napok, az új igazság és a hozzáállásunk

117 Hozzáállásunk az utolsó napokban Megfigyelhetjük, hogy a régi gondviselés vége felé új gondviselés kezdődik. Az ebben a korban élők ezért egy vezető ideológia vagy filozófia hiányában belsőleg szorongástól, félelemtől és zavarodottságtól szenvednek, külsőleg pedig a félelmetes fegyverek által vívott küzdelmektől és háborúktól. Régi kor Új kor Új igazság Vége Kezdete Belsőleg: egy vezető ideológia hiánya Külsőleg: küzdelmek és háborúk Új kor: jó uralom középpontja

118 E nyomorúság közepette Isten mindenképpen megteremti a jóság egyre terjedő uralmának a középpontját, hogy megnyithassa az új kort. Nem szabad erősen ragaszkodnunk hagyományosan elfogadott elvekhez, hanem lélekben nyitottakká kell válnunk annak érdekében, hogy megtaláljuk az új igazságot, amely elvezet bennünket az új kor gondviseléséhez. Hozzáállásunk az utolsó napokban Régi kor Új kor Új igazság Vége Kezdete Belsőleg: egy vezető ideológia hiánya Külsőleg: küzdelmek és háborúk Új kor: jó uralom középpontja

119 4. fejezet A Messiás eljövetele és visszatérésének célja A héber nyelvben a „Messiás” kifejezés jelentése „felkent”, amely egy királyra utal. Izrael választott népe hitt Istennek a prófétákon keresztül kinyilatkoztatott Igéjében, amelyben Isten ígéretet tett arra, hogy elküld majd hozzájuk egy királyt, egy megváltót. Ilyen elvárásaik voltak a Messiással szemben. Messiás Messiási elvárás Jézus Krisztus Király Megváltó (Király) Messiás

120 Isten a Messiást Jézus Krisztus személyében küldte el. Görögül a „Krisztus” kifejezés jelenti a Messiást. A Messiás azért jön el, hogy befejezze Isten megváltási munkáját. 4. fejezet A Messiás eljövetele és visszatérésének célja Messiás Messiási elvárás Jézus Krisztus Király Megváltó (Király) Messiás

121 1. rész A kereszt általi megváltás Jézus, a Messiás eljövetelének célja Teljes megváltás Jézusnak mint Messiásnak az eljövetele nem kisebb célt szolgált, mint az emberiség teljes megváltását és a Mennyország felépítését először a földön. Jézus Bűnbeesett emberek Mennyország a földön Teljes összhangban Istennel Nincs eredendő bűn, nincs szükség megváltóra A gyermekek eredendően jók

122 1) A tökéletes emberek, teljes összhangban lesznek Istennel és legbenső énjükben átélik Isten szívét. Isteni természettel rendelkeznek és életük elválaszthatatlan Istenétől. 2) Ezenfelül nem lesz szükségük megváltásra vagy megváltóra, mert nem lesz eredendő bűnük. Nem kell majd nagy erőfeszítéseket téve imádkozniuk vagy valamilyen hitet gyakorolniuk, mert minderre az Istent kereső bűnös embereknek van szükségük. 3) Továbbá, mivel nincsen eredendő bűnük, gyermekeik természettől fogva jónak és bűn nélkülinek születnek, és ugyanígy nincs szükségük megváltóra, hogy megváltsa őket bűneiktől. Teljes megváltás Jézus Bűnbeesett emberek Mennyország a földön Teljes összhangban Istennel Nincs eredendő bűn, nincs szükség megváltóra A gyermekek eredendően jók Jézus, a Messiás eljövetelének célja 1. rész A kereszt általi megváltás

123 Teljes volt-e a kereszt általi megváltás? Teljesítette-e a helyreállítás gondviselésének a célját Jézus kereszthalála? Amennyiben ez így volna, azt várhatnánk, hogy a Jézusban hívők mára helyreállították eredeti természetüket és felépítették a földi Mennyországot. 1) A kereszténység történelme alatt azonban egyetlen olyan ember – bármennyire mélyen hívő – sem volt, aki megbonthatatlan egységben élt volna Istennel. 2) Nem élt még olyan hívő, akinek ne lett volna szüksége megváltásra, buzgó imaéletre és vallásos gyakorlatra. 3) A keresztény szülők továbbra is átadják gyermekeiknek eredendő bűnüket. Jézus Bűnbeesett ember Tökéletes ember Mennyország Nincs egység Istennel Szükségük van megváltásra, imaéletre és vallásos gyakorlatra Átadják az eredendő bűnt Hívők Nincs helyreállítva teljes mértékben az eredeti természetünk

124 Azt láthatjuk, hogy a kereszt általi megváltás kegyelme nem tépte ki gyökerestül eredendő bűnünket, és nem állította teljes mértékben helyre eredeti természetünket. Teljes volt-e a kereszt általi megváltás? Jézus Bűnbeesett ember Tökéletes ember Mennyország Nincs egység Istennel Szükségük van megváltásra, imaéletre és vallásos gyakorlatra Átadják az eredendő bűnt Hívők Nincs helyreállítva teljes mértékben az eredeti természetünk

125 Hiábavaló volt tehát Jézus áldozata a kereszten? Keresztény történelem A kereszthalál nélkül, a kereszténység nem tudhatna maga mögött ilyen nagyszerű történetet. Ezenkívül, saját hitéletünk személyes tapasztalatai is egyértelműen tanúsítják a kereszt általi megváltás kegyelmének nagyságát. Hogyan lehet pontosan megállapítani a kereszt általi megváltás mértékét? Erre úgy adunk választ, ha újra megvizsgáljuk Jézus kereszthalálát. Kereszt általi megváltás

126 Jézus kereszthalála Valóban Jézus kereszthalála volt Isten legnagyobb vágya? 1) A tanítványok nyilvánvalóan valamennyien fájdalomtól lesújtottak és felháborodottak voltak. (ApCsel 7,51-53). 2) A gondviselés szempontjából, Isten kiválasztotta Izrael népét és felkészítette a Messiás fogadására. 3) Szavaival és tetteivel Jézus meg akarta győzni az embereket arról, hogy ő a Messiás (Jn 6,29 Mt 23,37 Jn 10,38). A tanítványok érzelmei (ApCsel 7,51-53) Isten gondviselése Jézus szavai és tettei (Jn 6,29 Mt 23,37 Jn 10,38) A zsidók tudatlansága és hitetlensége

127 Ezek azt mutatják, hogy Jézus kereszthalála nem Isten akaratából, hanem inkább a zsidó nép tudatlansága és hitetlensége miatt következett be. Jézus kereszthalála A tanítványok érzelmei (ApCsel 7,51-53) Isten gondviselése Jézus szavai és tettei (Jn 6,29 Mt 23,37 Jn 10,38) A zsidók tudatlansága és hitetlensége

128 A kereszt általi megváltás mértéke és Jézus második eljövetelének célja Az emberek azonban nem hittek benne, hanem a keresztre küldték. Jézus teste ki volt téve Sátán támadásának, és így megölték őt. Ezáltal, bármilyen buzgó hívő is valaki, a kereszt általi megváltással nem részesül fizikai megváltásban. Azzal azonban, hogy a kereszten kiontott vére által hozott megváltással biztosította győzedelmes feltámadását, megteremtette a szellemi megváltás alapját. Feltámadása óta ezért minden hívő részesül a szellemi megváltás ajándékában, de nem kap fizikai megváltást. Ezért Jézusnak újra el kell jönnie a földre, csak akkor válik mind szellemileg, mind fizikailag teljessé Isten megváltó munkája. Szellem: megváltás alapja Test: Sátán támadópontja Hívők Szellemi megváltás Nincs fizikai megváltás A második eljövetel Szellemi és fizikai megváltás

129 Kétféle jövendölés a keresztről Ézsaiás eljövendölte (Ézsaiás 53), hogy Jézusnak végig kell szenvednie a kereszt útjának megpróbáltatásait; Ézsaiás az Ézs 9,11,60-ban pedig, azt jövendölte, hogy Jézus még életében a zsidók királya lesz, és felépít egy örökké tartó királyságot a földön. Vizsgáljuk meg, miért adta Isten ezt a kétféle, egymásnak ellentmondó próféciát Jézussal kapcsolatban. Az embernek, az hogy milyen eredményeket ér el, attól függ, hogy teljesíti-e saját felelőségét vagy sem. Ezért adott Isten saját akaratának megvalósulásával kapcsolatban kétféle próféciát. Isten akarata Beteljesülés Király - Királyság Kudarc Kereszt Az ember felelősége Jézus(Iz 9,11,60) (Iz 53) Hit Hitetlenség

130 2. rész Illés második eljövetele és Keresztelő János Malakiás próféta megjövendölte, hogy Illés a Messiás előtt újra el fog jönni (Mal 4,5). Jézus arról tett tanúságot, hogy Illés megígért eljövetele Keresztelő János személyében valósult meg (Máte 17,12-13). Mindazonáltal, maga Keresztelő János nem ismerte el, hogy ő Illés második eljövetele (János 1,21). Illés A visszatérő IllésKeresztelő János Malakiás (Mal 4,5) Jézus tanúsága (Mt 17,12-13) Nem ismerte el (Jn 1,21)

131 Keresztelő János hitetlensége Jézus korának zsidó vezetői és a nép közül sokan rendkívül nagyra becsülték Keresztelő Jánost, s voltak, akik őt gondolták Messiásnak. Ha Jézus tanúságtételéhez hasonlóan Keresztelő János kijelentette volna, hogy ő Illés, mindazok, akik lelkesen várták a Messiás eljövetelét, elfogadták volna János tanúságtételét, és Jézus köré sereglettek volna. Keresztelő János Jézus Zsidó nép Illés Kijelenti Tagadja

132 Keresztelő János hitetlensége Keresztelő János Jézus Zsidó nép Illés Kijelenti Tagadja A legfőbb oka annak, hogy a zsidók nem követték Jézust, az volt, hogy János nem ismerte föl Isten gondviselését, és ezért kitartott amellett, hogy nem ő Illés. Ezek után megérthetjük, hogy Keresztelő János hibája volt a fő oka annak, hogy Jézusnak a kereszten kellett meghalnia.

133 Mit jelent, hogy Keresztelő János volt Illés? A Bibliából megtudhatjuk, hogy Keresztelő Jánosnak kellett örökölnie és befejeznie Illés befejezetlenül hagyott küldetését (Lk 1,17). A küldetését tekintve tehát Keresztelő János Illés második eljövetele volt. Átörökli a küldetését Keresztelő János (Lk 1,17) Illés A második eljövetel

134 Hozzáállásunk a Bibliához Mindeddig senki sem fedte fel ezt a mennyei titkot. Mivel a Biblia olvasásakor az az általánosan elfogadott elképzelés élt bennünk, miszerint Keresztelő János nagy próféta volt. Fel kell adnunk azt a konzervatív hitszemléletet, amely visszariaszt attól, hogy megkérdőjelezzük a hagyományos hittételeket, illetve tanokat. Fel kell adni a konzervatív hitszemléletet! Biblia hagyományos szemlélete Keresztelő János: nagy próféta

135 5. fejezet A feltámadás 1. rész A feltámadás A feltámadás az életbe való visszatérést jelenti. Az életbe való visszatérés egyben azt is feltételezi, hogy eddig halottak voltunk. Ahhoz, hogy a feltámadás jelentésének mélyére hatoljunk, előbb tisztáznunk kell az élet és halál fogalmának bibliai értelmezését. Feltámadás jelentése Élet és halál bibliai értelmezése Életbe való visszatérés

136 Az élet és a halál bibliai értelmezése Jézus így szólt: „Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.” (Lk 9,60) Jézus e szavaiból kitűnik, hogy az életről és a halálról a Bibliában két különböző értelmezés található. Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat. Halál (Lk 9,60) Halál Élet Fizikai élet végé Működnek a fiziológiai funkciói Sátán uralma alatt éltek Isten végtelen szeretetének birodalmában

137 1) A „halál” első jelentése a fizikai élet végét jelenti, mint a tanítvány elhunyt apjának esetében is, akit el kellett temetni. Ebben az értelemben az élet egy olyan állapotot jelent, amelyben működnek a fizikai én fiziológiai funkciói. Az élet és a halál bibliai értelmezése Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat. Halál (Lk 9,60) Halál Élet Fizikai élet végé Működnek a fiziológiai funkciói Sátán uralma alatt éltek Isten végtelen szeretetének birodalmában

138 Az élet és a halál bibliai értelmezése 2) Az élez és halál második jelentése azokra a Jézus által halottaknak nevezett élő emberekre vonatkozik, akik azért gyűltek össze, hogy eltemessék az elhunytat. Ez a második jelentés annyit jelent, mint elhagyni Isten szeretetét és Sátán uralma alá kerülni. Az élet jelentése ebben az értelemben az Isten akarata szerinti és az Isten végtelen szeretetének birodalmában való életre vonatkozik. Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat. Halál (Lk 9,60) Halál Élet Sátán uralma alatt éltek Isten végtelen szeretetének birodalmában Fizikai élet végé Működnek a fiziológiai funkciói

139 A bűnbeesés által okozott halál A két jelentés közül melyik vonatkozik arra a halálra, amelyet az első emberpár bűnbeesése okozott? A teremtés elve szerint a test a lélek öltözete. Ahogy az elkopott ruháinkat sem hordjuk többé, a testünktől is megválunk, amikor megöregszik és elgyengül. Csak a ruhátlan lélek az, amely eljut a szellemi világba és ott örökké él. Lélek Test Él Meghal Bűnbe esés okozta halál Örökké él Isten uralma (evés előtt) Eldobják Sátán uralma (evés után)

140 A bűnbeesés által okozott halál Mivel a bűnbeesés nem a fizikai élet végét jelentő halált okozta, arra következtethetünk, hogy a másik fajta halálról van szó. Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy amely napon esznek a jó és rossz tudás fájának gyümölcséből, meghalnak. (Teremtés 2,17) Tehát, mielőtt ettek a gyümölcsből éltek, de amint ettek, meghaltak. Lélek Test Él Meghal Isten uralma (evés előtt) Sátán uralma (evés után) Bűnbe esés okozta halál Örökké él Eldobják

141 A feltámadás jelentése A feltámadást úgy határozhatjuk meg, mint azt a folyamatot, amelynek során a helyreállítás gondviselése által az ember a bűnbeesés okozta halálból visszatér az életbe, vagyis Sátán uralmának birodalmából Isten közvetlen uralmának birodalmának kerül vissza. Isten közvetlen uralma Sátán uralma Élet Bűnbeesés Halál Feltámadás Helyreállítás folyamata

142 Milyen változásokat hoz a feltámadás? Isten igéje szerint Ádám és Éve meghaltak, miután ettek a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből. Ennek ellenére semmilyen jelentős külső változás nem ment végbe rajtuk, legfeljebb a bűnbeesés miatti szorongás és félelem változtatta meg arcvonásaikat egy kis időre. Ilyenformán azoknak a bűnbe esett embereknek a külsejében sem várhatunk semmilyen jelentős változást, akik feltámadnak és a bűnbeesés előtti szintre kerülnek. Isten Lélek Test Lélek Test Isten temploma Változások szívben és lélekben Feltámadott Nincs külső változás Szorongás Félelem Sátán kísértése Sátán

143 Milyen változásokat hoz a feltámadás? Jézus valóban olyan ember volt, aki megvalósította a teremtés célját, noha külsejéből ítélve a közönséges emberektől nem különbözött észrevehetően. Azok a változások, amelyeket akkor tapasztal az ember, amikor feltámad és Isten uralmába lép át, az ember szívében és lelkében mennek végbe. Ezek a belső változások a testet is megtisztítják, és Sátán lakhelyéből Isten templomává változtatják. Sátán kísértése Isten temploma Isten Lélek Test Változások szívben és lélekben Feltámadott Nincs külső változás Sátán Lélek Test Szorongás Félelem

144 2. rész A feltámadás gondviselése Hogyan végzi Isten a feltámadás munkáját? A feltámadás gondviselése a helyreállítás gondviselése, és egy újjáteremtési munka. A feltámadás gondviselése tehát a teremtés elve szerint a következőkben leírt módon valósul meg: 1) A kor érdeme az előttünk élt próféták, bölcsek és igaz emberek által létrehozott szívbéli alappal arányosan növekedett, és az őket követő nemzedékek tudtak ezen tovább építeni. 2) Másodszor, Isten felelőssége az, hogy Igéjét és vezetését adja nekünk, míg a felelősségünk az hogy higgyünk és gyakoroljuk azt. Feltámadás gondviselése Helyreállítás gondviselése Újjáteremtés gondviselése Eredeti ember Búnbeesett ember Feltámadás A kor érdeme Hinni és gyakorolni Isten igéjét Korábbi élet Három szakaszos folyamat

145 Hogyan végzi Isten a feltámadás munkáját? 3) Harmadszor, az emberi lélek feltámadása csupán a földi élet által lehetséges. 4) Negyedszer, az ember egy három szakaszos növekedési folyamat végigjárásával érheti el a tökéletességet. 2. Rész A feltámadás gondviselése Feltámadás gondviselése Helyreállítás gondviselése Újjáteremtés gondviselése Eredeti ember Feltámadás Búnbeesett ember A kor érdeme Hinni és gyakorolni Isten igéjét Korábbi élet Három szakaszos folyamat

146 A földön élő emberek feltámadásának gondviselése Az Ádámtól Ábrahámig terjedő kétezer éves időszakot a feltámadást megalapozó gondviselésnek nevezzük. Az Ábrahámtól Jézusig tartó kétezer éves időszaka a feltámadás kialakulási szintje gondviselési kora (a tettek általi megigazulás kora). Ennek a kornak a követői, haláluk után a szellemi világ kialakuló szellem szintjére kerültek. Isten Ádám Ábrahám Tettek Jézus Hit Visszat. Krisztus Követés Kialak. szellem Kialak. feltám. Élő szellem Növ. feltám.. Isteni szellem Kitelj. feltám. Mennyország Paradicsom Kialak. szellem szintje Feltám. gondv. Tökéletesség

147 A földön élő emberek feltámadásának gondviselése A Jézustól egészen a Krisztus visszajöveteléig tartó kétezer éves időszaka a feltámadás növekedési szintjének gondviselési kora (a hit általi megigazulás korszaka). Ennek a kornak a követői, haláluk után a Paradicsomba, vagyis a szellemi világ élő szellem szintjére kerülnek. Isten Ádám Tökéletesség Ádám Feltám. gondv. Kialak. szellem Ábrahám Tettek Jézus Hit Élő szellem Kialak. feltám. Növ. feltám.. Isteni szellem Kitelj. feltám. Mennyország Paradicsom Kialak. szellem szintje Követés Visszat. Krisztus

148 A földön élő emberek feltámadásának gondviselése A feltámadás kiteljesedési szintjének gondviselési kora az a kor, amelyben az emberek a visszatérő Krisztus által beteljesítik a feltámadás gondviselését (a követés általi megigazulás kora). Ennek a kornak a követői, haláluk után a szellemi világ isteni szellem szintjére, a Mennyországba kerülnek. Isten Ádám Tökéletesség Ádám Feltám. gondv. Kialak. szellem Ábrahám Tettek Jézus Hit Élő szellem Kialak. feltám. Növ. feltám.. Isteni szellem Kitelj. feltám. Mennyország Paradicsom Kialak. szellem szintje Követés Visszat. Krisztus

149 A szellemi emberek feltámadásának gondviselése Azoknak az embereknek a lelke, akik földi életük során nem érték el a tökéletességet, csak úgy támadhat fel, ha visszatérnek a földre és a földön élő emberek együttműködésével teljesítik elmulasztott felelősségüket. Ezt a folyamatot visszatérés általi feltámadásnak nevezzük. A visszatérés általi feltámadás célja és módja Szellemek Elmulasztott felelőség Földi emberek Fizikai én Visszatérés és együttmükődés

150 A zsidók és a keresztények visszatérés általi feltámadása Jézus eljövetele után, azok az Ószövetség kori kialakuló szellemek ( ) mind visszatértek a földre és támogatták a földön élő hívőket ( ) Isten akaratának megvalósításában. Azáltal, hogy segítették őket, a szellemi emberek maguk is részesültek ebben az eredményben, a Paradicsomba jutottak. Ez a visszatérés általi feltámadás növekedési szintjének gondviselése. Jézus ÁbrahámVisszat. Krsiztust Kialakuló szell Élő szellem (Paradicsom) Isteni szellem (Mennyország a mennyben) Növ. szintű visszatérő feltámadás Betelejesed. szintű visszatérő feltámadás

151 A zsidók és a keresztények visszatérés általi feltámadása A Második Eljövetel után, az Újszövetség kori élő szellemei (, ) visszatérnek majd a földre, hogy segítsék a hívő embereket ( ), hogy isteni szellemekké váljanak. Annak révén, ők maguk is részesülnek ennek eredményében, ők is szintén átlépnek a Mennyországba. Ez a visszatérés általi feltámadás kiteljesedési szintjének gondviselése. Kialakuló szell Ábrahám Élő szellem (Paradicsom) Jézus Isteni szellem (Mennyország a mennyben) Visszat. Krsiztust Növ. szintű visszatérő feltámadás Betelejesed. szintű visszatérő feltámadás

152 A Paradicsomon kívül élő szellemek visszatérés általi feltámadása A szellem, aki földi élete során a kereszténységtől eltérő vallást gyakorolt, azok közül keres társat magának, akik azt a vallást követik, amelyben ő földi élete során hitt. Ahhoz kapcsolódik, akit kiválasztott és vezeti őt. Ha segít ennek az embernek, hogy teljesítse a helyreállítás gondviselését, mindketten osztoznak az eredményben. Szellem Jó szellem Rossz szellem Ugyanaz a vallás követői Jó emberek Földi emberek Más vallások szellemei Jó szellemekRossz szellemek Lejön és együttműködik Ugyanaz az érdemek Beteljesíti a gondviselés célját

153 A Paradicsomon kívül élő szellemek visszatérés általi feltámadása Azok a jó szellemek, akik lelkiismeretes életet éltek, eljönnek a földön élő jó emberekhez, együttműködnek velük, és ennek során az érdemekben részesülnek, mint azok, akiket segítettek. Más vallások szellemei Jó szellemek Szellem Jó szellem Lejön és együttműködik Ugyanaz a vallás követői Jó emberek Rossz szellem Rossz szellemek Földi emberek Beteljesíti a gondviselés célját Ugyanaz az érdemek

154 A Paradicsomon kívül élő szellemek visszatérés általi feltámadása A gonosz szellemek akkor részesülnek a visszatérés általi feltámadásban, ha munkájuk által megbüntetik a földön élő embereket és segítik őket abban, hogy feltételeket tegyenek bukásaik helyreállítására, amelyek a múltban megakadályozták azt, hogy Isten megtisztítsa őket bűneiktől. Beteljesíti a gondviselés célját Ugyanaz az érdemek Más vallások szellemei Lejön és együttműködik Szellem Jó szellemek Jó szellem Ugyanaz a vallás követői Jó emberek Rossz szellem Rossz szellemek Földi emberek

155 3. rész A vallások egyesítése a visszatérés általi feltámadás révén Krisztus második eljövetelkor a többi vallás által is várt központi személy. Tehát, mindazok, akik életükben a kereszténységtől eltérő vallást követtek, a saját vallásukhoz tartozó híveket el kell vezetniük Krisztus második eljöveteléhez, és támogatniuk kell őket abban, hogy higgyenek benne és segítsék őt Isten akaratának teljesítésében. Az összes vallás a kereszténységgel a középpontban fog egyesülni. Más vallások szellemei Földi hívők Második eljövetele Vallások egyesülnek Kereszténység a középpontban

156 A nem vallásos emberek egyesítése a visszatérés általi feltámadás révén Lelkiismeretes és nem-vallásos embereke Lelkiismeretes földi emberek Második eljövetel Nem vallásos emberek egyesülnek Isten gondviselésének végső célja = az egész emberiség megváltása Azok a szellemek, akik földi életük során lelkiismeretes életet éltek, de nem hittek semmilyen vallásban, amikor elérkezett az ideje, visszatérnek a földre, hogy részesüljenek a visszatérés általi feltámadásban. A lelkiismeretesen élő földi embereket elvezetik Krisztus második eljöveteléhez, hogy higgyenek benne, és támogassák őt Isten akaratának megvalósításában.

157 A nem vallásos emberek egyesítése a visszatérés általi feltámadás révén Isten helyreállítási gondviselésének végső célja az egész emberiség megváltása. Isten ezért megszünteti majd teljesen a poklot. Azáltal, hogy az idő folyamán e gondviselési eseményekben részt vállal,minden ember fokozatosan közelít majd Isten ideális világának a célja felé. Lelkiismeretes és nem-vallásos embereke Lelkiismeretes földi emberek Második eljövetel Nem vallásos emberek egyesülnek Isten gondviselésének végső célja = az egész emberiség megváltása

158 6. fejezet Predesztináció A predesztináció kérdésével foglalkozó teológiai vita mind ez idáig megannyi vallásos ember életében vetett fel problémákat. A Bibliában számos olyan részt találunk, amely sokak szerint azt jelenti, hogy Isten egy ember életében mindent eleve elrendel. Azonban elegendő bizonyíték található a Bibliában ahhoz is, hogy megcáfoljuk az abszolút predesztináció elméletét. Hogy tudja az Alapelv ezt a problémát megoldani? A jólét és a hanyatlás, a boldogság és a nyomorúság Megváltás és kárhozat A nemzetek felemelkedése és bukása Az eleve rendelést támogatjaAz eleve rendelést megcáfolja Róm. 8,30 Róm. 9,15-16 Róm. 9,21 Róm. 9,11-13 Ter. 2,17 Ter. 6,6 Mt. 7,7 Jk. 5,14-15

159 1. rész Isten akaratának elrendelése Isten az ember bűnbeesése miatt nem tudta teljesíteni teremtésének célját. Ennek megfelelően, Isten akarata az, hogy a teremtés célja megvalósuljon. Isten célja az, hogy a helyreállítás teljessé váljon. Isten abszolút, egyedi, örök és változatlan, ezért akaratának ugyanígy abszolútnak, egyedinek, öröknek és változatlannak kell lennie. Isten akaratának eleve elrendelésének is abszolútnak kell lennie. Isten akaratának az eleve elrendelése : abszolút Isten Isten akarata Abszolút, egyedi, örök és változatlan Abszolút, egyedi, örök és változatlan Teremtés Helyreállítás =

160 2. rész Hogyan rendeli el Isten akarata teljesülésének módját? Bár Isten akarata, amely arra irányul, hogy a helyreállítás gondviselése kiteljesedjen, abszolút és az ember által nem befolyásolható, megvalósításához elengedhetetlen az emberi felelősség teljesülése. Isten feltételesen predesztinálja beteljesülésének folyamatát a központi személy ötszázalékos felelősségrészének teljesülésétől függően, amelyet Isten kilencvenöt százalékos felelősségrészével együtt kell teljesítenie. Isten akaratának a beteljesülésének az eleve elrendelése :feltételes Helyreállítási gondviselés Isten akarataAbszolút Isten akaratának beteljesülése Isteni felelőség Emberi felelőség

161 2. rész Hogyan rendeli el Isten akarata teljesülésének módját? Az ötszázalékos arány azt jelzi, hogy Isten felelősségével összehasonlítva az emberé rendkívül kevés. Az öt százalék teljesítése azonban százszázalékos erőfeszítését kíván az embertől. Isten akaratának a beteljesülésének az eleve elrendelése tehát feltételhez kötött. Helyreállítási gondviselés Isten akarataAbszolút Isten akaratának beteljesülése Isteni felelőség Emberi felelőség Isten akaratának a beteljesülésének az eleve rendelése :feltételes

162 3. rész Az egyén eleve elrendelése Felelőssége teljesítése nélkül egy személy nem válhat olyan emberré, amilyennek Isten látni szeretne. Így, az egyén eleve elrendelése is feltételhez kötött. Isten helyreállítási gondviselése egyetlen pontból indul ki, majd fokozatosan terjed ki az egészre. A megváltás gondviselésében ezért Isten először elrendel egy személyt arra, hogy központi személy legyen, majd küldetést ad neki. Az egyén eleve elrendelése: feltételhez kötött Isten helyreállítási gondviselése : Egyetlen pontEgész Kiválasztott nép Kiemelkedően jó elődöktől származik Megfelelő adottságok Szükséges tapasztalok Istennek megfelelő hely és idő Központi személy

163 3. rész Az egyén eleve elrendelése Milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki ilyen küldetést érdemeljen ki? A választott népben kell megszületnie. Kiemelkedően jó elődöktől kell származnia. E kivételes származási vonal leszármazottjaként megfelelő adottságokkal kell rendelkeznie. És nem utolsósorban, a szükséges tapasztalatok megszerzésével kell kiemelkednie földi élete során. Kiválasztott nép Kiemelkedően jó elődöktől származik Megfelelő adottságok Szükséges tapasztalok Istennek megfelelő hely és idő Központi személy Isten helyreállítási gondviselése : Az egyén eleve elrendelése: feltételhez kötött Egyetlen pontEgész

164 4. rész Az abszolút predesztináció tanát alátámasztó bibliai részek értelmezése A Romaiakhoz írt levélben, ezt olvassuk: „Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte… akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.” (Róm 8,29-30) Róm 8,29-30 Nem említi az emberi felelőséget Előre ismert Előre rendelt Meghívott MegigazultDicsőítette Isteni felelőség Emberi felelőség Beteljesített

165 4. rész Az abszolút predesztináció tanát alátámasztó bibliai részek értelmezése Isten predesztinálja azokat, akikről ezt tudja, majd elhívja őket, hogy teljesítsék a gondviselés célját. Isten felelőssége az, hogy elhívjon valakit, de ez még nem jogosítja fel ezt az embert arra, hogy megigazulást és dicsőséget kapjon Istentől. Csak akkor megigazulást és dicsőséget, ha teljesíti felelősségét. Mivel a bibliai idézet nem említi az emberi felelősséget, sokszor ezt tévesen úgy értelmezik, hogy mindent csupán Isten abszolút predesztinációja határoz meg. Róm 8,29-30 Nem említi az emberi felelőséget Előre ismert Előre rendelt Meghívott Isteni felelőség Megigazult Emberi felelőség Dicsőítette Beteljesített

166 7. fejezet Krisztológia A Krisztológia témaköre a Szentháromság kérdését (amely az Isten, Jézus és a Szentlélek közötti kapcsolattal foglalkozik), továbbá Jézus feltámadását, valamint a Jézus, a Szentlélek és a bűnbe esett emberek közötti kapcsolat kérdését foglalja magába. Az e témákkal kapcsolatos viták mind a mai napig nem jutottak nyugvópontra. Ennek következtében a keresztény tanokban és a hit gyakorlásában még mindig nagy a zavar. Krisztológiai viták Isten Jézus Szentlélek Bűnbeesett emberek Szentháromság Újjászületés

167 1. rész Az olyan ember értéke, aki megvalósította a teremtés célját E kérdések megoldásához elsőként az ember eredeti értékét kell megértenünk. Egy ember aki megvalósította a teremtés célját: (tökéletes ember) 1) Istenéhez hasonló isteni értékre tesz szert; 2) egyedülálló a kozmoszban; 3) a világegyetemmel egyenlő értéke van. Isten LélekTest Egyén Tökéletes egyén Isteni érték (Mt. 5,48) Egyedülálló a kozmoszban Világegyetemmel egyenlő értéke (Mt. 16,26)

168 2. rész Jézus és az az ember, aki megvalósította a teremtés célját Egy tökéletes ember Istenéhez hasonló isteni értékre tesz szert..Egyedülálló a kozmoszban. Továbbá, a világegyetemmel egyenlő értéke van. Semmi sem bírhat nagyobb értékkel, mint egy olyan ember, aki megvalósította a teremtés eszményét. Ilyen értékes Jézus, aki kétségtelenül elérte az elképzelhető legmagasabb értéket. Tehát, Jézus egy olyan ember, aki megvalósította a teremtés célját. Egy tökéletes ember értékeJézus értéke Jézus = tökéletes ember Tökéletes ember Jézus I Tím. 2,5

169 Isten-e Jézus? Amikor Fülöp arra kérte Jézust, hogy mutassa meg Istent, Jézus így szólt: „Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?” (Jn 14,9-10) E bibliai sorok alapján sok keresztény hitt abban, hogy Jézus a teremtő Isten. Jézust nevezhetnénk akár Istennek is, hiszen – mivel megvalósította a teremtés célját és egységben él Istennel – isteni természettel rendelkezik. Mindazonáltal, ő nem Isten maga. Aki engem látott az Atyát látta… Jn 14,9-10 Isten Jézus Isten Második énje Isten Nem Isten maga Közbenjár értünk Istennél (Róm. 8,34)

170 Isten-e Jézus? A test a lélek második énjének is tekinthető, mivel a test a lélek objektuma, de nem a lélek maga. Ennek analógiájára, Jézus Isten második énjének is tekinthetnénk, de nem magának Istennek. A Biblia szerint feltámadása óta Jézus ugyanúgy közbenjár értünk Istennél (Róm 8:34), mint ahogyan ezt a földön is tette. Ez egyértelművé teszi, hogy nem ő Isten. Jn 14,9-10 Aki engem látott az Atyát látta… Isten Jézus Közbenjár értünk Istennél (Róm. 8,34) Isten Második énje Nem Isten maga Isten

171 3. rész Jézus és a bűnbe esett emberekhez A bűnbe esett emberJézus ezzel szemben: Az igaz ember értékével jött, aki megvalósította a teremtés célját. Értéke nem hasonlítható annak az igaz embernek az értékéhez, aki megvalósította a teremtés célját. Az angyalok és a teremtés, minden alá volt neki rendelve. Olyan alacsony szintre süllyedt, hogy még az ember alárendeltjeként teremtett angyalokra is felnéz. Eredendő bűnnel születik, és olyan dolog szennyezi be, amely feltételt jelent a sátáni támadásához. Eredendő bűn nélkül született és nem terhelte olyan feltétel, amiért Sátán támadhatta volna. Isten akaratát és szívét nem képes megérteni, legfeljebb egy halvány képet alkothat róluk. Teljesen megértette Isten akaratát és szívét, amelyet mindennapi életében valóságként élt át. Amíg az ember megmarad bűnbe esett állapotában, addig gyakorlatilag nem rendelkezik eredeti értékével. Ha azonban Jézus, az Igaz szülő által szellemileg és fizikailag újjászületik, és eredendő bűnétől megtisztulva az ő hű gyermeke lesz, akkor olyan emberként áll helyre, aki Jézus Krisztushoz hasonlóan betöltötte a teremtés célját.

172 4. rész Az újjászületés és a Szentháromság Jézus és a Szentlélek, valamint szerepük az újjászületésben Jézus így szólt Nikodémuszhoz: „Bizony, bizony, mondom néked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” (János 3,3) Miért kell a bűnbe esett embernek újjászületnie? Ádám és Éva bűnbe estek, gonosz szülőkké váltak, gonosz gyermekeknek adtak életet. Ezért, a bűnbe esett embereknek újjá kell születniük, eredendő bűn nélküli gyermekekként. Isten Jézus Szentlélek Jó gyerekek Sátán Ádám Éva Gonosz gyerekek Igaz Atya Igaz AnyaGonosz Atya Gonosz Anya Újjászületés Újjászülettek Ézs. 9,6

173 4. rész Az újjászületés és a Szentháromság Jézus és a Szentlélek, valamint szerepük az újjászületésben Jézus azért jött, hogy Igaz Atyaként újjászületést hozzon a bűnbe esett embereknek, akik így jó gyermekekké válhatnak, teljes mértékben megtisztulva az eredendő bűntől. A Biblia, ezért, mint „örök Atyáról” beszél róla. (Ézsaiás 9,6) Isten Igaz Atya Igaz Anya Jézus Szentlélek Ézs. 9,6 Jó gyerekek Gonosz Atya Sátán Gonosz Anya Ádám Éva Gonosz gyerekek Újjászületés Újjászülettek

174 Szellemi újjászületés Jézus és a Szentlélek által Jézus azt mondta, hogy az, aki a Szentlélek által nem született újjá, nem léphet be Isten Királyságába. (János 3,5) Minthogy a Szentlélek nőies, megvigasztalja és meghallja az emberek szívét. (Róm 5,5) Isten Jézus Szentháromság Mi Új ének: szellemi újjászületés Szellemi Igaz Atya Szellemi Igaz Anya

175 Szellemi újjászületés Jézus és a Szentlélek által Ha a Szentlélek sugalmazása által hiszünk Jézusban mint Megváltónkban, Akkor megkapjuk szellemi Igaz Szüleink szeretetét, amely Jézus és a Szentlélek adás-elfogadás kapcsolatból keletkezik. E szeretet által, új élet költözik belénk és a szellemünk új énként születik újjá. Ez a szellemi újjászületés. Szellemi Igaz Atya Jézus Isten Szentháromság Szellemi Igaz Anya Mi Új ének: szellemi újjászületés

176 A Szentháromság Jézus és a Szentlélek úgy teljesítik be a teremtés célját, hogy Isten kettős jellemvonásait az Ő két különálló objektumaként teljesítik ki. Adás-elfogadás kapcsolatuk révén Istennel a középpontban egységet alkotnak és megteremtik a négypozíciós alapot. Isten, Jézus és a Szentlélek így válik eggyé, egységük pedig a Szentháromság. Isten Jézus Szentlélek Egy Szentháromság

177 Szellemi és kiteljesedett háromságok Jézus és a Szentlélek – Istennel egységben – csupán egy szellemi háromságot tudtak létrehozni. Így csak a szellemi Igaz Szülők küldetését tudták teljesíteni. Isten Jézus Szentlélek Szellemi gyerekek Isten Visszat. Kriszt. Mennyasszony Jó gyerekek Szellemi Igaz Atya. Szellemi Igaz Anya Szellemi és fizikai Igaz Atya Szellemi és fizikai Igaz Anya Szellemi újjászületés Szellemi és fizikai újjászületés Csak a szellemi Igaz Szülők küldetését teljesitette Mind szellemileg, mind fizikailag Igaz Szülőkké válnak Felépítik a Mennyországot a földön

178 Szellemi és kiteljesedett háromságok Krisztusnak testben kell visszatérnie és meg kell találnia menyasszonyát. Itt a földön tökéletes háromságot teremtenek Istennel, és mind szellemileg, mind pedig fizikailag Igaz Szülőkké válnak. Szellemi és fizikai újjászületést adnak a bűnbe esett emberiségnek, eltörlik az emberek eredendő bűnét, lehetővé téve számukra, hogy itt a földön Istennel a középpontban alkossanak háromságokat. Mennyasszony Szellemi és fizikai Igaz Anya Isten Jó gyerekek Szellemi és fizikai újjászületés Mind szellemileg, mind fizikailag Igaz Szülőkké válnak Felépítik a Mennyországot a földön Visszat. Kriszt. Szellemi és fizikai Igaz Atya Szellemi Igaz Anya Szentlélek Szellemi gyerekek Szellemi újjászületés Csak a szellemi Igaz Szülők küldetését teljesitette Jézus Szellemi Igaz Atya. Isten

179


Letölteni ppt "Egyesítő Mozgalom Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz Illusztrált kézikönyv háromórás előadásokhoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések