Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről. Nagyságrendek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről. Nagyságrendek"— Előadás másolata:

1 Meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről. Nagyságrendek
„Nemzetközi, európai és magyar menekültügy” Nagy Boldizsár előadássorozata az ELTE-n, 2014 1. rész

2 Az előadás-sorozat témái
IX. 17. Nemzetközi jogi alapfogalmak. Migráció és meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről, nagyságrendek IX Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. X. 1. A menekültjog alapelvei, különös tekintettel a non-refoulement elvére. Jól megalapozott félelem az üldöztetéstől X. 8. Mi minősül üldöztetésnek? Ki az üldöző? Az üldöztetés öt egyezményi oka. Az (elismert) menekültek jogainak rendszere X. 15. A menekült státusz megszűnése, illetve kizárás a menekültként elismerésből ("érdemtelenség a védelemre") X. 22. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága XI. 5 Az Európai Unió regionális menekültjogának kialakulása, az intézményi keretek, az acquis jogi alapjai XI Átmeneti védelem, befogadási követelmények, a menekült kérelmének elbírálásáért felelős állam kijelölése. (Dublini rendszer) A hatályos jog és a évi átdolgozás. XI. 19. Ki a menekült és a ki a kiegészítő védelemre jogosított? A hatályos, 2011-ben elfogadott kvalifikációs irányelv. XI.26. A menekültügyi eljárás minimumkövetelményei az EU-ban. Az "eljárási irányelv" és a évi átdolgozás, valamint az európai menekültügy intézményi kérdései Menekültügyi Alap, Támogatási Hivatal, XII. 3. A nemzetközi és az európai menekültügyi rendszer jövője XII 10. A magyar menekültjog néhány figyelemreméltó vonása, történet, szerkezet.

3 Rwandaiak, 1994

4 Koszovóiak, Blace, Macedónia, 1999

5 Zaatari tábor, Jordánia, 2013, szír menekültek,
2013 szeptemberében több mint 120 ezer

6 Darfuriak, 2004

7 Sebastiano Salgado fényképe:
Etiópia, Koremp tábor 1984,

8 A nemzetközi vándorlás alapvető (előzetes) fogalmai
Migráció Reguláris Irreguláris Jogellenes (Papír nélküliek) Kényszervándor Menekült (Belső menekült) Migrant: more than 12 months away – or in country of immigration!

9 Az 1918 előtti történelem

10 Az 1918 előtti történelem Nagy (vallási) tradíciók Asylum – A sylao Az Ó Testamentum Befogadó városok Ne zaklasd és ne nyomd el a népet – emlékezz Egyiptomra A muszlim tradíció Az Új Testamentum „Mert éheztem és ennem adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, ... És felelvén a Király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel emez én legkisebb Atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. ” (Máté 25 vv 35-40) “a”and the verb “sylao” translates literally as “without capture, without violation, without devastation.” - Book of Numbers, Old Testament: 9 The Lord spoke to Moses, saying: 10 Speak to the Israelites, and say to them: When you cross the Jordan into the land of Canaan, 11 then you shall select cities to be cities of refuge for you, so that a slayer who kills a person without intent may flee there. 12 The cities shall be for you a refuge from the avenger, so that the slayer may not die until there is a trial before the congregation. 13 The cities that you designate shall be six cities of refuge for you: 14 you shall designate three cities beyond the Jordan, and three cities in the land of Canaan, to be cities of refuge. 15 These six cities shall serve as refuge for the Israelites, for the resident or transient alien among them, so that anyone who kills a person without intent may flee there. Exodus 21: Thou shalt neither vex a stranger, nor oppress him: for ye were strangers in the land of Egypt. By 622, life in the small Muslim community of Mecca was becoming not only difficult, but dangerous. Muslim traditions say that there were several attempts to assassinate Muhammad. Muhammad then resolved to emigrate to Medina, then known as Yathrib, a large agricultural oasis where there were a number of Muslim converts. By breaking the link with his own tribe, Muhammad demonstrated that tribal and family loyalties were insignificant compared to the bonds of Islam, a revolutionary idea in the tribal society of Arabia. This Hijra or emigration (traditionally translated into English as "flight") marks the beginning of the Islamic calendar. The Muslim calendar counts dates from the Hijra, which is why Muslim dates have the suffix AH (After Hijra) (based on Wikipedia)

11 Az 1918 előtti történelem 1492 Spanyolország visszafoglalása – a zsidók és a mórok kiűzése Szent Bertalan éjszakája, 1572 – Franciaországban a protestánsok lemészárlása Nantes-i Ediktum visszavonása, XIV Lajos 1685-ben – hugenották további kivonulása (250 ezer) Francia forradalom - arisztokraták 1848 forradalom Német – francia konfliktus Muszlimok és keresztények „szétválása” a Balkánon Az Ottomán Birodalom összehúzódása (balkáni háborúk) A zsidók elmenekülnek a cári Oroszország pogromjai elől Az örmények elmenekülnek az Ottomán Birodalomból Edict of Nantes 1598 – religious tolerance 1830 Polish insurgents 5000 majority to France (Marrus, 15) Marx, Engels, Kossuth France expelling Germans later French moving-back form territories fallen under German rule Muslims flee to Turkey in Greek refugees in Greece from Turkey in 1913

12 A két világháború közötti időszak
Ok 1920 Oroszok, forradalom, polgár-háború (1-1.5 millió) Örmények (1921) Török üldöztetés 1925 Asszírok stb. Irakból 1930 1933 – Németország 1935 1936 – Spanyolország 1938 – Ausztria Dokumentum 1922 július Megállapodás (arrengement) - Nansen-útlevél 1924 május– az orosz megállapodás kiterjesztése az örményekre 1926 Megállapodás a személyi azonosságot igazoló dokumentumok ügyében az orosz és örmény menekülteknek 1928 Megállapodás– Dokumentáció-val és a főbiztos helyi képviselőinek személyes státuszigazolási jogával kapcsolatban 1933 Egyezmény Nansen-útlevél non-refoulement státusz kérdések jólét (külföldiként kezeljék őket, „leginkább támogatottak”) 1938 Egyezmény a Németországból érkező menekültek státuszával kapcsolatban (kiterjesztve az Ausztriából érkezőkre 1939) Defi- níció (Csak 1926-ban Egyezmény, 1928-as a 1926-osat elfogadja ) „Oroszok: Bármely orosz származású személy, aki nem élvezi vagy aki már nem élvezi a Szovjetunió kormányának védelmét és aki még nem szerzett másik állampolgárságot” „Örmény: Bármely örmény származású személy, aki korábban az Ottomán Birodalom alattvalója volt és aki nem élvezi vagy már nem élvezi a Török Köztársaság kormányának védelmét és aki még nem szerzett másik állampolgárságot.” VIsszautal 1926-ra, (a) Olyan személyek, akik német állampolgársággal rendelkeznek vagy rendelkeztek és nincs másik állampolgárságuk és akik bizonyítottan nem élvezik a német kormány védelmét, törvények által vagy természetben. Szervezet High Commissioner for Refugees of the League of Nations 1921 augusztusától ig (A Nemzetek Szövetségének Menekültügi Főbizosa) 1928- helyi képviselők International Nansen Office for Refugees High Commissioner for refugees (London) High Commissioner for Refugees from Germany Intergovernmental Comittee (Evian) 1938 Megközelítés Csoport megközelítés Szociális / csoport

13 A második világháború után
Időszak Ok II. Vh következményei 1950 Hidegháború 1951 Dokumentum IRO Alkotmány UNHCR Statútum elfogadta az ENSZ Közgyűlése december 14-én a 428 (V). Határozat mellékelteként A menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény július 28. Definíció Érvényes kifogás (valid objection) „akik érvényes kifogást hoztak fel arra nézve, hogy miért nem térhetnek vissza hazájukba” = üldöztetés faji hovatartozás, vallás, nemzeti hovtartozás, politikai vélemény miatt = az IRO által érvényesnek nyilvánított politikai tiltakozás a rendszerrel szemben, = kényszerítő családi okok a korábbi üdöztetésből eredően(+ betegség mint kényszerítő ok) Lásd később Szervezet UNRRA – IRO 1947 1951 vége UNRWA 1949/50 UNHCR Megközelítés egyéniesített UNRRA - return oriented, but more and more do not want to return to Socialist states US stops financing –calls for IRO –against socialist states, resistance IRO has a dual goal to 1) assist the return of refugees and 2) assist those who have valid objection against return (refugee: dual-meaning) IRO Constituion adopted in the GA end of 1946. After eight ratifications –preparatory commission set up in February 1947, formal existence since August 1948 Hathaway ( ) drafting. Three characteristics:: * Concentrates on definition – neither human rights based nor humanitarian, * Eurocentric, not universalistic * recogniton – right of states.

14 Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának teljesen egyéniesített definíciója
„1951. január 1. előtt történt események következtében faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása avagy politikai nézetei miatti üldözéstől való megalapozott félelmében az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében, illetőleg a személyes kényelmén kívüli más okból nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül nem tudja vagy az üldözéstől való félelmében illetőleg a személyes kényelmén kívüli más okból nem kíván oda visszatérni. UNHCR Statutum, 6 bek (a 6 bekezdés kiterjeszti a UNHCR illetékességét a két háború közötti menekültekre és az IRO menekültekre.)

15 A II. vh utáni menekülés áttekintő kronológiája
És áttelpülés/ áttelepítés a II. vh után 1947 Pakisztán – India (15 millió!) Palesztína (0,6-0,9 millió)(2013: 5 millió!) görög polgárháború Korea (5 millió) Algériai háború 1956 Magyarország (0,2 millió) 1960as évek – dekolonizáció (és polgárháborúk) Afrikában (Ruanda, Burundi, Uganda, Kongó – nagy tavak régiója) 1965-ben = összesen 0,85 millió Afrikában Kuba 1962 kínaiak Hong Kong-ba 1968 Csehszlovákia megszállása 1971 Bangladesh szétválása (10 millió) 1974 Ciprus: Török invázió (0,2 millió) At the end of WWII 6 million DPs 3 million of whom were western European - French, Belgians (Rystad, Uprooted, p 167) From Poland to Germany – several millions (6?) Ex Soviet Union – Germany 4 million Czechoslvakia –Germany – 4 million Hungary –Czechoslovakia 0,1 million exchange Baade gives 12,5 million, on p. 297 (Europa oin bewegung) Africa data –State of the World Refugees 2000, p. 52

16 A II. vh utáni menekülés áttekintő kronológiája
Vietnam, Laos, Kambodzsa (1,5 millió) Eritrea (0,7 millió) El Salvador, Nicaragua, Guatemala (0,5 millió) 1975 – 1992 Mozambik (1992-ig 1,7 millió) 1979 Afganisztán (3,2 millió Iránba és Pakisztánba, mely több mint 5 millióra nő 1989-ig; 2012-ben 2,7 millióan vannak) 1989 Libéria (0,8 millió) 1989 FÁK államok (Grúzia, Azerbajdzsán / Örményország)

17 A II. vh utáni menekülés áttekintő kronológiája
1991/1992 Horvátország, Bosnia-Herzegovina (0,7 millió) 1994 Ruanda (2,3 millió) 1994 Libéria (0,1 millió) 1995 Horvátország (0,15 visszafoglalják Knin-t) Burundi (0,3 millió) Koszovó (FRY) (0,9 millió) 1999 Kelet-Timor (0,3 millió) Szudán (Darfur) (0,2 millió Csádban ) 2006- Irak (2,3 milió) Szíria (3 millió) Data for the period after 1994 is from the UNHCR Statistical Yearbook, 2003 (published in 2005) Table B.3 on p. 95

18 Nagyságrendek

19 Hosszú távú tendenciák – összes menekült és belső menekült (állomány = stock data)
Forrás UNHCR Global Trends 2013, War’s Human Cost, Geneva, 2014, 7. old..

20 Kényszervándorlás, globális, év végi adatok (millió)
A kényszer-vándor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 UNHCR mandátumába tartozó menekült 10,5 10,4 11,0 Palesztin menekült (UNWRA) 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 Egyéni kérelmező 0,8 1,0 0,9 1,1 Konfliktus elől menekülő belső (országát el nem hagyó) menekült 26,0 27,1 27,5 26,4 28,8 33,0 Forrás: UNHCR: Global Trends Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons különböző évek (statistical annex) és Látogatva 2014 szept. 24

21 A menekültek, régiók szerint (Stock data, 2013 vége)
1 Country or territory of asylum or residence. 2 Persons recognized as refugees under the 1951 UN Convention/1967 Protocol, the 1969 OAU Convention, in accordance with the UNHCR Statute, persons granted a complementary form of protection and those granted temporary protection. In the absence of Government figures, UNHCR has estimated the refugee population in many industrialized countries based on 10 years of individual refugee recognition. 3 This category is descriptive in nature and includes groups of persons who are outside their country or territory of origin and who face protection risks similar to those of refugees, but for whom refugee status has, for practical or other reasons, not been ascertained. 4 Persons whose application for asylum or refugee status is pending at any stage in the asylum procedure. 5 Refugees who have returned to their place of origin during the calendar year. Source: country of origin and asylum. Forrás UNHCR Global Trends 2013, Annexes

22 Honnan jönnek a menekültek? 2013 vége, stock data
Forrás: UNHCR Global trends 2013 War’s Human Cost, 15. old

23 Menekülteket befogadó országok 2013, stock data
Forrás: UNHCR Global trends 2013 War’s Human Cost, 13. old

24 Három év, egyéni kérelmek – regionális bontás
Forrás UNHCR Global Trends 2012 Displacement A 21 st century challenge, Geneva, 19 June 2013 Forrás: UNHCR: Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries – 2013, Geneva, 2014, 8. old

25 Nyomtatandó, vagy nagyítandó az olvasáshoz!
Egyéni kérelmek a fejlett világban Nyomtatandó, vagy nagyítandó az olvasáshoz! Notes a. Country notes Australia. From 1 July 2013 there were changes to the official methodology utilized by the Government of Australia in counting asylum-seekers who arrived in Australia by boat. Since that time, figures have been based on the number of applications lodged for protection visas. From 1 January 2013 to 30 June 2013, asylum-seekers who arrived in Australia by boat were included once they had been screened in to a refugee status determination process. Asylum-seekers who arrive in Australia by boat and who have been transferred to third countries for refugee status determination are not included in the official statistics. Belgium. Figures include accompanying children since Data include repeat applications in 2009 (4,260) and 2010 (3,410). Canada. Source: Citizenship and Immigration Canada. Cyprus. In addition, UNHCR registered asylum applications in the northern part of Cyprusin 2008 (19), 2011 (31), 2012 (96) and 2013 (113). France. Includes asylum applications of minors. Iceland data refers to January-October only. No information for November and December Source for October data (2013): Eurostat. Ireland. Data for include repeat applications. Japan. Figures are UNHCR estimates. Luxembourg. Data for includes repeat applications. Poland. Data excludes a significant number of repeat applications with the exception of monthly data for December 2013. Serbia (and Kosovo: S/RES/1244 (1999)). Source: UNHCR ( ). Slovakia. Data for includes repeat applications. Spain. Includes applications lodged at Spanish embassies. Switzerland. Figures exclude repeat applications. Turkey. UNHCR is the source of the data. The 2012 figure has been revised to include all asylum-seekers, both those pre-registered and those registered on a monthly basis. The 2013 figure includes asylum-seekers registered with UNHCR as well as asylum-seekers who have been pre-registered but who are pending official registration with UNHCR. As of 31 December 2013, there were 585,480 register ed Syrian refugees in Turkey covered by the Government’s Temporary Protection Regime. The number of Syrian asylum-seekers included in the annex tables covers only those who for specific reasons have beenreferred to UNHCR for further evaluation of their international protection needs. United States. Figures include (1) statistics from the US Department of Homeland Security (DHS), based on the number of cases and multiplied by to reflect the estimated number of individuals; and (2) the number of new (“defensive”) requests lodged with the Department of Justice, Executive Office for Immigration Review (EOIR), based on thenumber of individuals. DHS data for 2013 is based on the number of cases and multiplied by to reflect the estimated number of individuals during this year. EOIR data is available up to August The total number of applications lodged with the EOIR between September and December 2013 has been estimated by UNHCR using a statistical model (seasonal ARIMA). No information is available on the country of origin during this period, however. b. Regional classification EU-Total (28). All Member States of the European Union as at 1 July 2013. Nordic countries (5). Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Southern Europe (8). Albania, Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain and Turkey. Former Yugoslavia (6). Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia (and Kosovo: S/RES/1244 (1999)), Slovenia, and the former Yugoslav Republic of Macedonia. Total Europe (38). All European countries listed. Forrás: Asylum Trends 2013 Asylum levels and trends in industrialized countries UNHCR, Geneva, 24 March 2014 .

26 Az EU, valamint Izland Liechtenstein, Norvégia és Svájc – kérelmek, évenként
Forrás: Eurostat, Látogatva 2014 szeptember 24-én

27 Elismerési arányok - globálisan
Forrás UNHCR Global Trends 2012 Displacement A 21 st century challenge, Geneva, 19 June 2013, Table 5, p. 28. Global trends 2013 (geneva 2014) REFUGEE RECOGNITION RATES (RRR) At the global level (UNHCR and State asylum procedures combined), the Refugee Recognition Rate (RRR) amounted to an estimated 32 per cent of all decisions taken during 2013 while the Total Recognition Rate (TRR) was 44 per cent. (39) Both values are significantly higher than the rates in 2012 – 30 per cent for RRR and 37 per cent for TRR – reflecting a continued increasing demand for international protection throughout the year. At this time, however, global recognition rates are indicative, as some States have not yet reported the relevant data. In 2013, among the main receiving industrialized countries, where States are responsible for conducting refugee status determination, Switzerland, Sweden, Norway, and Italy had the highest TRR at the first instance. This figure ranged from 68 per cent (Switzerland and Sweden) to 64 per cent (Italy). _________Total recognition rate: proportion of Convention or other proteceted status compared to all decisions on merit Refugee recognition rate: Convention status –compared to all decisions on merit.

28 A UNHCR segítségét élvező belső menekültek

29 Köszönöm. Nagy Boldizsár E-mail: nagyboldi@ajk. elte. hu www
Köszönöm! Nagy Boldizsár


Letölteni ppt "Meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről. Nagyságrendek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések