Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz."— Előadás másolata:

1 OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

2 2 2014. január 1-től lehetőség nyílt a munkáltatók számára, hogy adó és járulékmentesen 5 évente 5 millió Ft-ig vissza nem térítendő támogatást nyújthassanak munkavállalóiknak lakáscélú hitelük törlesztéséhez. Személyi Jövedelem Adó változása Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete (NGM rendelet) A támogatás nyújtásának szabályait a 2014. április 3-án megjelent 15/2014 (IV.3.) számú NGM rendelet tartalmazza, mely alapján a munkavállalónak kell beszereznie az igazolásokat az adómentesség megállapításához, a munkáltatónak kell megvizsgálnia és megállapítania az adómentességet. § §

3 3 A támogatás akkor tekinthető adó és járulékmentesnek, ha az alábbi 6 kritérium mindegyike teljesül. Adómentességi kritériumok 1.a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül, annak évenkénti utólagos igazolása alapján történik 2.a támogatás összege összesen nem több, mint az ingatlan vételárának, vagy építés, bővítés és korszerűsítés esetén a költségvetés 30%-a 3.a folyósított támogatás összege 5 egymást követő évben nem több mint 5 millió forint (ide értve a korábban adott egyéb lakáscélú munkáltatói támogatásokat is, akár több munkáltatótól kapottat is) 4.a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) - felújítás nem lehet 5.a lakás - amelynek a megvalósításához a munkavállaló hitelt igényelt - a saját tulajdona (vagy abban haszonélvező) és megfelel a méltányolható lakás fogalmának (szobaszám, méret, együttlakók tekintetében, vételárat/értéket nem kell vizsgálni) 6.a folyósított támogatást a munkavállaló a célszerinti hitel törlesztésére fordította 1. 2. 3. 4.4. 5.5. 6.

4 4 Szereplők és feladataik 1.A támogatás igénylése a munkáltatótól. 2.Nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlára kéri az összeg folyósítását, amely a rendelet szerint az alábbi lehet: a hitelintézetnél vezetett fizetési számlája (hagyományos folyószámla) KOCKÁZATOS! a hitelintézetnél vezetett hitelszámlája (a hitelszerződésben megjelölt számlaszám, amennyiben az utalás fogadására alkalmas – azaz GIRO képes) a magánszemély javára a hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlája (ilyen az OTP Bank gyakorlatában nincs, de egyes bankok ilyen központi elszámoló számlán keresztül bonyolítják le a lakáshiteleik törlesztését) 3.Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumok átadása a munkáltató részére. Munkavállaló 1. 2. 3.

5 5 Szereplők és feladataik Munkáltató 1. Megvizsgálni az összes adómentességi feltételt 2. Átutalni a támogatás összegét a munkavállaló által megjelölt számlára 3. A pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet felé (melyről a támogatás folyósítása/utalása történne) - a támogatás folyósításával kapcsolatban - bejelentési kötelezettsége van. Hitelintézet 1. A munkáltatók pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet (tehát nem feltétlenül a hitelszámlát vezető bank) feladata, hogy a rajta keresztül átutalt támogatásokról igazolást adjon ki, és a NAV felé adatszolgáltatást teljesítsen tárgyévet követő év január 31-ig. 1. 2. 3. 1.

6 6 Adó- és járulékfizetési kötelezettség 100 Ft-nyi NEM adómentes támogatás után MunkáltatóMunkavállaló 100 Ft támogatás + 20% adóalap korrekció (+20 Ft) 16 % SZJA 10 % Nyugdíj járulék 8,5 % Egészség- biztosítási és Munkaerő piaci járulék 19,2 Ft 12 Ft 10,2 Ft Összesen: 41,4Ft 27 % EHO 1,5 % Szakképzési h. 32,4 Ft 1,8 Ft 34,2 FtÖsszesen Állam bevétele: 75,6 Ft Bérjellegű kifizetés szabályai szerint kell eljárni! Adóalap 120 Ft

7 7 OTP ADLAK a munkáltatóknak

8 8 OTP ADLAK – többszintű szolgáltatás Az NGM rendelet lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy a rászabott feladatokat kiszervezze. Az OTP Bank OTP ADLAK néven az alábbi többszintű szolgáltatást nyújtó csomaggal lépett elsőként a piacra: A munkáltató az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számlájáról utalja át a támogatást, továbbá az adómentességi kritériumokat is saját maga ellenőrzi. Jellemzően eseti utalásokról van szó. Alap- szolgáltatás A támogatások átutalását szintén a munkáltató végzi, de az előzetesen vizsgálható adómentességi kritériumok vizsgálatát professzionális szolgáltatóra bízná. Kiegészítő szolgáltatás Teljes körű szolgáltatás A SZÉP kártyához hasonlóan a teljes adminisztrációs, eljárási, átutalási és igazolási feladatkört lefedi.

9 9 ALAP- SZOLGÁLTATÁS Lépésről lépésre Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását Munkáltató megvizsgálja az adómentességi kritériumokat Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig Igazolást Munkáltatónak Adatszolgáltatást NAV-nak

10 10 1. NGM rendelet szerinti bejelentési kötelezettség elindítása A www.otpbank.hu\vnt oldalon az alábbi linkre kattintva indíthatja el az adatszolgáltatás feltöltését.www.otpbank.hu\vnt

11 11 KIEGÉSZÍTŐ- SZOLGÁLTATÁS Adómentességi kritérium vizsgálat Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig ad Igazolást Munkáltatónak Adatszolgáltatást NAV-nak Munkáltató szerződést köt az OTP Bankkal

12 12 Támogatás bejelentése és folyósítása Az alapszolgáltatással megegyezően kell a támogatás folyósítását bejelenteni, a támogatást átutalni. A Bank mindezek alapján fog tárgyévet követő év január 31-ig az átutalt támogatásokról igazolást küldeni és adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé.

13 13 TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS 13 OTP Bank átutalja a támogatást OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat OTP Bank tárgyévet követő év elején leigazolja a tárgyévi támogatás adómentes felhasználását OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig küld Igazolásokat Munkáltatónak Adatszolgáltatást NAV-nak Munkáltató ON-LINE szerződést köt az OTP Bankkal Minden egy helyen

14 14 Szolgáltatás tartalma SZÉP kártyához hasonlóan teljes körű adminisztrációs és folyósítási folyamat lebonyolítás, külön portálon keresztül. On-line szerződéskötés Munkavállalói törzsadatok egyszeri feltöltése Adómentességi kritérium vizsgálat a Munkáltató által kijelölt dolgozóira Havonta analitika feltöltése a portálra (kinek mekkora összeget) A támogatás kifolyósításához szükséges összeg rendelkezésre bocsátása OTP Bank átutalja a célszámlákra a támogatásokat Megvizsgálja a célszerinti felhasználást Igazolásokat készít, adatszolgáltatást teljesít NAV felé

15 15 Szerződéskötés elindítása Az OTP ADLAK internetes portálról a munkáltatói adatok megadásával on-line elindítható a szerződéskötési folyamat

16 16 Adómentességi kritériumok ellenőrzése A törzsadatokban megadott személyekre a Bank a vizsgálati díj megfizetése esetén elvégzi az ellenőrzést az alábbiak szerint: 1.Felveszi a kapcsolatot a munkavállalókkal. 2.A munkavállalók a kért dokumentumokat bármely OTP Bankfiókban leadhatják. 3.A Bank elvégzi a vizsgálatot. 4.A Bank az eredmény alapján az OTP Adlak portálon keresztül a munkáltatónak elektronikus formában igazolja, hogy kinek és maximálisan mekkora összegben nyújtható a támogatás. 5.Amennyiben a munkavállaló valamely feltételnek nem felel meg, további egyeztetés céljából a Bank ismét megkeresi a megadott elérhetőségeken. 1. 2. 3. 4.4. 5.5.

17 17 Támogatások folyósítása 1.A munkáltató minden egyes folyósítás előtt egy excel fájlt tölt fel arról, hogy kinek, mekkora összeget kell utalni. 2.A megadott lista alapján a Bank a lebonyolítási díjról kiállított számlát a Portálon keresztül és postai úton is megküldi. 3.A munkáltató a lebonyolítási díjat és a támogatás kifolyósításához szükséges összeget (fedezetet) átutalja az OTP Adlak központi számlájára. 4.A rendelkezésre álló fedezetből az OTP Bank tárgyó 20-án kifolyósítja a támogatásokat a megfelelő célszámlákra. 5.Átutalást követően a Bank a támogatást igazoló számviteli bizonylatot a Portálon keresztül és postai úton is eljuttatja a munkáltatónak. 1. 2. 3. 4.4. 5.5.

18 1.A teljes körű ADLAK szolgáltatással leveszi a Bank a támogatás nyújtásával járó terhet a munkáltató válláról. 2.Minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy ne a cél szerint kerüljön felhasználásra a támogatás (adóbüntetés). 3.Év közben is bevezethető. 4.Az OTP Csoport biztonságos és stabil hátteret biztosít a szolgáltatáshoz. 5.Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően minimálisra csökkenthető a munkáltatói adminisztrációs teher. Munkáltatói előnyök 1. 2. 3. 4.4. 5.5.

19 Díjak és költségek

20 20 A 3 szolgáltatási szint esetén fizetendő díjak Alap- szolgáltatás Kiegészítő szolgáltatás Teljes körű szolgáltatás Támogatás átutalásának díja a kifizetéssel érintett bankszámlára vonatkozó eseti, állandó, értéknapos vagy csoportos átutalási díjon felül + 3,9% A plusz 3,9%-os díj a tárgyévet követő év január 31-én válik esedékessé egy összegben Adómentességi feltétel vizsgálata OTP csoport által folyósított hitel esetén3% + ÁFA Idegen bank által folyósított hitel esetén folyósítás hitelszámlára, vagy központi elszámoló számlára 4% + ÁFA folyósítás a hitelt nyújtó hitelintézetnél vezetett folyószámlára 5% + ÁFA Alapszolgáltatásnál nem érhető el OTP csoport által folyósított hiteleknél:19.990 Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: 29.990 Ft + ÁFA OTP csoport által folyósított hiteleknél: 9.990 Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: 19.990 Ft + ÁFA

21 Köszönöm a figyelmet ! 21


Letölteni ppt "OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések