Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi Jövedelem Adó változása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi Jövedelem Adó változása"— Előadás másolata:

1 OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

2 Személyi Jövedelem Adó változása
Személyi Jövedelem Adó változása 2014. január 1-től lehetőség nyílt a munkáltatók számára, hogy adó és járulékmentesen 5 évente 5 millió Ft-ig vissza nem térítendő támogatást nyújthassanak munkavállalóiknak lakáscélú hitelük törlesztéséhez. Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete (NGM rendelet) A támogatás nyújtásának szabályait a április 3-án megjelent 15/2014 (IV.3.) számú NGM rendelet tartalmazza, mely alapján a munkavállalónak kell beszereznie az igazolásokat az adómentesség megállapításához, a munkáltatónak kell megvizsgálnia és megállapítania az adómentességet.

3 Adómentességi kritériumok
A támogatás akkor tekinthető adó és járulékmentesnek, ha az alábbi 6 kritérium mindegyike teljesül. a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül, annak évenkénti utólagos igazolása alapján történik a támogatás összege összesen nem több, mint az ingatlan vételárának, vagy építés, bővítés és korszerűsítés esetén a költségvetés 30%-a a folyósított támogatás összege 5 egymást követő évben nem több mint 5 millió forint (ide értve a korábban adott egyéb lakáscélú munkáltatói támogatásokat is, akár több munkáltatótól kapottat is) a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) - felújítás nem lehet a lakás - amelynek a megvalósításához a munkavállaló hitelt igényelt - a saját tulajdona (vagy abban haszonélvező) és megfelel a méltányolható lakás fogalmának (szobaszám, méret, együttlakók tekintetében, vételárat/értéket nem kell vizsgálni) a folyósított támogatást a munkavállaló a célszerinti hitel törlesztésére fordította 1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 Szereplők és feladataik
Munkavállaló 1. A támogatás igénylése a munkáltatótól. Nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlára kéri az összeg folyósítását, amely a rendelet szerint az alábbi lehet: a hitelintézetnél vezetett fizetési számlája (hagyományos folyószámla) KOCKÁZATOS! a hitelintézetnél vezetett hitelszámlája (a hitelszerződésben megjelölt számlaszám, amennyiben az utalás fogadására alkalmas – azaz GIRO képes) a magánszemély javára a hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlája (ilyen az OTP Bank gyakorlatában nincs, de egyes bankok ilyen központi elszámoló számlán keresztül bonyolítják le a lakáshiteleik törlesztését) Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumok átadása a munkáltató részére. 2. 3.

5 Szereplők és feladataik
Munkáltató 1. Megvizsgálni az összes adómentességi feltételt Átutalni a támogatás összegét a munkavállaló által megjelölt számlára A pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet felé (melyről a támogatás folyósítása/utalása történne) - a támogatás folyósításával kapcsolatban - bejelentési kötelezettsége van. 2. 3. Hitelintézet 1. A munkáltatók pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet (tehát nem feltétlenül a hitelszámlát vezető bank) feladata, hogy a rajta keresztül átutalt támogatásokról igazolást adjon ki, és a NAV felé adatszolgáltatást teljesítsen tárgyévet követő év január 31-ig.

6 + 20% adóalap korrekció (+20 Ft)
Adó- és járulékfizetési kötelezettség 100 Ft-nyi NEM adómentes támogatás után ADÓBÜNTETÉS! Munkavállaló Munkáltató Adóalap 120 Ft 16 % SZJA + 20% adóalap korrekció (+20 Ft) 27 % EHO 19,2 Ft 32,4 Ft 100 Ft támogatás 10 % Nyugdíj járulék 12 Ft 1,8 Ft 1,5 % Szakképzési h. 8,5 % Egészség-biztosítási és Munkaerő piaci járulék 10,2 Ft 34,2 Ft Összesen Összesen: ,4Ft Bérjellegű kifizetés szabályai szerint kell eljárni! Állam bevétele: 75,6 Ft

7 OTP ADLAK a munkáltatóknak

8 Kiegészítő szolgáltatás Teljes körű szolgáltatás
OTP ADLAK – többszintű szolgáltatás Az NGM rendelet lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy a rászabott feladatokat kiszervezze. Az OTP Bank OTP ADLAK néven az alábbi többszintű szolgáltatást nyújtó csomaggal lépett elsőként a piacra: A munkáltató az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számlájáról utalja át a támogatást, továbbá az adómentességi kritériumokat is saját maga ellenőrzi. Jellemzően eseti utalásokról van szó. Alap-szolgáltatás A támogatások átutalását szintén a munkáltató végzi, de az előzetesen vizsgálható adómentességi kritériumok vizsgálatát professzionális szolgáltatóra bízná. Kiegészítő szolgáltatás A SZÉP kártyához hasonlóan a teljes adminisztrációs, eljárási, átutalási és igazolási feladatkört lefedi. Teljes körű szolgáltatás

9 ALAP-SZOLGÁLTATÁS Lépésről lépésre
Munkáltató megvizsgálja az adómentességi kritériumokat ALAP-SZOLGÁLTATÁS Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat Lépésről lépésre OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig Igazolást Munkáltatónak Adatszolgáltatást NAV-nak

10 1. NGM rendelet szerinti bejelentési kötelezettség elindítása
A oldalon az alábbi linkre kattintva indíthatja el az adatszolgáltatás feltöltését.

11 KIEGÉSZÍTŐ-SZOLGÁLTATÁS Adómentességi kritérium vizsgálat
Munkáltató szerződést köt az OTP Bankkal KIEGÉSZÍTŐ-SZOLGÁLTATÁS OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását Adómentességi kritérium vizsgálat Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig ad Igazolást Munkáltatónak Adatszolgáltatást NAV-nak

12 Támogatás bejelentése és folyósítása
Az alapszolgáltatással megegyezően kell a támogatás folyósítását bejelenteni, a támogatást átutalni. A Bank mindezek alapján fog tárgyévet követő év január 31-ig az átutalt támogatásokról igazolást küldeni és adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé.

13 TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS
Munkáltató ON-LINE szerződést köt az OTP Bankkal TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat OTP Bank átutalja a támogatást Minden egy helyen OTP Bank tárgyévet követő év elején leigazolja a tárgyévi támogatás adómentes felhasználását OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig küld Igazolásokat Munkáltatónak Adatszolgáltatást NAV-nak 13

14 Szolgáltatás tartalma
SZÉP kártyához hasonlóan teljes körű adminisztrációs és folyósítási folyamat lebonyolítás, külön portálon keresztül. On-line szerződéskötés Munkavállalói törzsadatok egyszeri feltöltése Adómentességi kritérium vizsgálat a Munkáltató által kijelölt dolgozóira Havonta analitika feltöltése a portálra (kinek mekkora összeget) A támogatás kifolyósításához szükséges összeg rendelkezésre bocsátása OTP Bank átutalja a célszámlákra a támogatásokat Megvizsgálja a célszerinti felhasználást Igazolásokat készít, adatszolgáltatást teljesít NAV felé

15 Szerződéskötés elindítása
Az OTP ADLAK internetes portálról a munkáltatói adatok megadásával on-line elindítható a szerződéskötési folyamat

16 Adómentességi kritériumok ellenőrzése
A törzsadatokban megadott személyekre a Bank a vizsgálati díj megfizetése esetén elvégzi az ellenőrzést az alábbiak szerint: Felveszi a kapcsolatot a munkavállalókkal. A munkavállalók a kért dokumentumokat bármely OTP Bankfiókban leadhatják. A Bank elvégzi a vizsgálatot. A Bank az eredmény alapján az OTP Adlak portálon keresztül a munkáltatónak elektronikus formában igazolja, hogy kinek és maximálisan mekkora összegben nyújtható a támogatás. Amennyiben a munkavállaló valamely feltételnek nem felel meg, további egyeztetés céljából a Bank ismét megkeresi a megadott elérhetőségeken. 1. 2. 3. 4. 5.

17 Támogatások folyósítása
A munkáltató minden egyes folyósítás előtt egy excel fájlt tölt fel arról, hogy kinek, mekkora összeget kell utalni. A megadott lista alapján a Bank a lebonyolítási díjról kiállított számlát a Portálon keresztül és postai úton is megküldi. A munkáltató a lebonyolítási díjat és a támogatás kifolyósításához szükséges összeget (fedezetet) átutalja az OTP Adlak központi számlájára. A rendelkezésre álló fedezetből az OTP Bank tárgyó 20-án kifolyósítja a támogatásokat a megfelelő célszámlákra. Átutalást követően a Bank a támogatást igazoló számviteli bizonylatot a Portálon keresztül és postai úton is eljuttatja a munkáltatónak. 1. 2. 3. 4. 5.

18 Munkáltatói előnyök A teljes körű ADLAK szolgáltatással leveszi a Bank a támogatás nyújtásával járó terhet a munkáltató válláról. Minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy ne a cél szerint kerüljön felhasználásra a támogatás (adóbüntetés). Év közben is bevezethető. Az OTP Csoport biztonságos és stabil hátteret biztosít a szolgáltatáshoz. Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően minimálisra csökkenthető a munkáltatói adminisztrációs teher. 1. 2. 3. 4. 5.

19 Díjak és költségek

20 A 3 szolgáltatási szint esetén fizetendő díjak
Adómentességi feltétel vizsgálata Támogatás átutalásának díja Alap-szolgáltatás Alapszolgáltatásnál nem érhető el a kifizetéssel érintett bankszámlára vonatkozó eseti, állandó, értéknapos vagy csoportos átutalási díjon felül + 3,9% A plusz 3,9%-os díj a tárgyévet követő év január 31-én válik esedékessé egy összegben OTP csoport által folyósított hiteleknél: Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: Ft + ÁFA Kiegészítő szolgáltatás Teljes körű szolgáltatás OTP csoport által folyósított hitel esetén 3% + ÁFA Idegen bank által folyósított hitel esetén folyósítás hitelszámlára, vagy központi elszámoló számlára 4% + ÁFA folyósítás a hitelt nyújtó hitelintézetnél vezetett folyószámlára 5% + ÁFA OTP csoport által folyósított hiteleknél: Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: Ft + ÁFA

21 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Személyi Jövedelem Adó változása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések