Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Hagyomány és Innováció – Új utak a helyi gazdaságfejlesztésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Hagyomány és Innováció – Új utak a helyi gazdaságfejlesztésben."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Hagyomány és Innováció – Új utak a helyi gazdaságfejlesztésben Ózd, 2014. szeptember 16.

2 AMIRŐL SZÓ LESZ 1.A 2014-2020-as tervezési időszak 2.A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.A Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4.Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztései

3 A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; Energia/klíma: Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%- os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %; A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 %; A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni. Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP) 2020 Foglalkoztatási ráta 75% -ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8% -ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6% -ra nő Energia- hatékonyság 10% -os növelése ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%- os növelése 2005- höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3% -ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a 18-24 évesek között A szegény- ségben élő népesség száma 450.000 fővel csökken Célkitűzések EU 2020 célkitűzések

4 Út a pályázatokig… PM aláírás Az OP-k hazai elfogadása Benyújtásuk a Bizottsághoz Tárgyalások Konstrukciók kidolgozása OP elfogadás Pályázati kiírások 2014. szeptember 11.

5 Az OP-k pénzügyi keretei Összes forrás: 25,4 Mrd € 8 001 Mrd Ft (315 EUR/HUF)

6 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program CÉLJAI: Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése Gazdasági együttműködések erősítése Versenyképességi akadályokCÉLTERÜLETE: EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: KEDVEZMÉNYEZETTJEI: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe KEDVEZMÉNYEZETTJEI: kkv-k IKT és pénzügyi eszközök: bizonyos esetekben önkormányzatok is A GINOP

7 Tematikus cél PRIORITÁSOK PRIORITÁSOK OP-n belüli arány Forrás Forrás (nemzeti társfinanszírozással) 1. Kis- és középvállalkozások 18,1%466,8 milliárd Ft 2. K+I 19,3%498 milliárd Ft 3. Infokommunikációs fejlesztések 5,2%134,2 milliárd Ft 4. Energia 2,6%66,6 milliárd Ft 5. Foglalkoztatás és képzés 24%619,7 milliárd Ft 6. Turizmus 4,1%106,4 milliárd Ft 7. Pénzügyi eszközök 26,8%694,3 milliárd Ft ÖSSZESEN100,00% 2 586,0 milliárd Ft Indikatív források - GINOP

8 GINOP prioritások (1) 1. p rioritás – Kis és középvállalkozások: Vállalkozói kultúra és versenyképes tudás elterjesztése Együttműködő kkv-k számának növelése 2. prioritás – K+I: A K+I kapacitások megerősítése K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében Stratégiai K+I hálózatok számának növelése 3. prioritás – Infokommunikáció: Újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása IKT szektor nemzetközi versenyképességének növelése A vállalkozások informatizáltságának növelése Digitális felzárkózás (e-inclusion) felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése

9 4. prioritás – Energia: Közvetlen energiaköltség csökkentése - energiahatékonyság, megújuló energiák 5. prioritás – Foglalkoztatás és képzés: Az alacsony iskolai végzettségűek munkaerő-piaci integrációja A társadalmi célú vállalkozások erősödése Gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása 6. prioritás – Turizmus: Kulturális és természeti örökségi helyszínek 7. prioritás – Pénzügyi eszközök: Kkv-k külső finanszírozása Megújuló energiák felhasználására Foglalkoztatáshoz GINOP prioritások (2)

10 Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése Vállalkozói együttműködések ösztönzése Vállalkozói együttműködések ösztönzése Vállalati K+F+I tevékenység támogatása: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása: – Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása – Innovációs ökoszisztéma építése – Vállalati K+F kapacitásfejlesztés Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések – Nemzetközi/Együttműködésben végzett K+F+I projektek – K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések – Ipari kutatóközpontok Infokommunikációs fejlesztések Infokommunikációs fejlesztések Energiahatékonyság Energiahatékonyság Kkv-k és nagyvállalatok számára…

11 CÉL: CÉL: a piaci forrásból nem megfelelően finanszírozott, megtérülő beruházásokhoz – minden más EU tematikus cél megvalósításához Rendelkezésre álló forrás: ~ 714,4 Mrd Ft ebből  198,1 Mrd Ft K+F+I-re Lehetséges pénzügyi közvetítők: Lehetséges pénzügyi közvetítők: hitelintézetek; pénzügyi vállalkozások; helyi vállalkozásfejlesztési alapítványok; garancia szervezetek; kockázati tőkealap kezelők Végső kedvezményezettek: Végső kedvezményezettek: vállalkozások (főként kkv-k), illetve energiahatékonyság-növelést és megújuló energia felhasználását ösztönző projektek esetében önkormányzatok és a lakosság is Tervezett eszköztípusok: Tervezett eszköztípusok: refinanszírozás hitel; faktoring; lízing; garanciaeszközök; tőkeprogramok; kiegészítő kamat- és garanciadíj támogatás; vissza nem térítendő források kombinációja Pénzügyi eszközök

12 Célja Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség javításához szükséges helyi feltételek biztosítása A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott gazdasági fejlesztések A térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató gazdasági fejlesztésekCélterület EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye)Kedvezményezettek elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokatFunkciója a vidéki térségek fejlesztése, város-vidék kapcsolatok erősítése a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez A megvalósítás Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok Előre tervezhető, ismert (dedikált) forráskeretek a területi szinteken Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) összehangolt fejlesztések A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

13 Indikatív források - TOP PRIORITÁSTENGELYEK OP-n belüli arány Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással). Térségi gazdaságfejlesztés 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 41,2 % 482,4 milliárd Ft településfejlesztés 2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés 17,9 % 209,2 milliárd Ft Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken 19 % 222,4 milliárd Ft A helyi közösségi szolgáltatások 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 7,5 % 87,4 milliárd Ft (CLLD) 5. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 3,7 % 43,4 milliárd Ft emberi erőforrás fejleszté- sek, 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejleszté- sek, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 10,8 % 127,0 milliárd Ft Összesen 100,00 % 1 171,8 milliárd Ft

14 Önkormányzatok számára…(1) 1. prioritás – Térségi gazdaság­fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Célja: Célja: helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése Támogatást nyújt: Önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra (ipari parkok, iparterületek, logisztikai központok) fejlesztésére Alacsonyabb rendű utak fejlesztésére és mobilitás ösztönzésére Óvodák, bölcsődék, családi napközik fejlesztése, a munkába való visszatérés segítésére 2. prioritás – Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés Célja Célja: vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása Támogatást nyújt: Helyi kereskedelmet, szolgáltatásokat élénkítő, gazdasági tevékenységeket ösztönző fejlesztésére Család- és klímabarát településfejlesztés, zöldfelületek megújítása és növelése Helyi turisztikai vonzerők fejlesztése

15 3. prioritás – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken Célja: Célja: a települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése Támogatást nyújt: A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő, kisléptékű közlekedési infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztésekre Önkormányzati épületek energiahatékonyságának és a megújuló energia részarányának növelésére 4. prioritás – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Célja: Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése Támogatást nyújt: Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése Szociális városrehabilitáció Önkormányzatok számára…(2)

16 5. prioritás - Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések (CLLD) Célja: Célja: kísérleti jelleggel, városokban a helyi civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével Támogatást nyújt: Támogatást nyújt: a helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségszervezés, közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra 6. prioritás - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás- ösztönzés és társadalmi együttműködés Célja: Támogatást nyújt: Célja: a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, a helyi identitás és kohézió erősítése Támogatást nyújt: A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra Közösségi, humán fejlesztésekre Helyi identitás és kohézió erősítésére, civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira Önkormányzatok számára…(3)

17 Fejlesztési lehetőségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

18 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Programja

19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye számára elérhető forrás: 76,7 Mrd Ft Borsod-Abaúj-Zemplén megye számára elérhető forrás: 76,7 Mrd Ft Miskolc MJV kerete: 33,2 Mrd Ft Miskolc MJV kerete: 33,2 Mrd Ft Megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó projekt javaslat: Megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó projekt javaslat: – Új munkahelyek létesítését támogató infrastrukturális feltételek kialakítása (ipari parkok kialakítása) Ózdhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési projekt javaslatok: Ózdhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési projekt javaslatok: – Önkormányzat tulajdonú ipari park fejlesztése – Üzleti Szolgáltató és Innovációs Központok létesítése – Hálózatos kerékpáros és gyalogos turisztikai fejlesztések A megyei program megvalósításnak keretei

20

21 2007-2013 között megyébe 80 Mrd Ft ( 181 milliárd forintnyi fejlesztést A megyébe érkező 80 Mrd Ft (GOP) támogatás  181 milliárd forintnyi fejlesztést generált Miskolcon 37 Mrd Ft 82,5 Miskolcon 37 Mrd Ft támogatás  82,5 milliárd forintnyi fejlesztést generált Ózdon 2,7 Mrd Ft 5 milliárd Ózdon 2,7 Mrd Ft támogatás  5 milliárd forintnyi fejlesztést generált 2014-2020 között nem nevesít dedikált forrásokat 2500 milliárd forintos A GINOP nem nevesít dedikált forrásokat a megyére, de több mint 2500 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, melyre a megye gazdasági szereplői is pályázhatnak GINOP, TOP Borsod-Abaúj- Zemplén megye a nyertese A GINOP, TOP  Borsod-Abaúj- Zemplén megye a fejlesztési időszak egyik nyertese lehet „Múlt s jövő…” „Múlt s jövő…”

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Hagyomány és Innováció – Új utak a helyi gazdaságfejlesztésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések