Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2015/2016-os tanév

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2015/2016-os tanév"— Előadás másolata:

1 Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2015/2016-os tanév

2 Miről lesz szó? Céljaink Helyzet – A Lovassyban … Kínálat 2015/2016-ra
Pontszámítás – bekerülési feltételek Felvételi eljárás menete jelentkezés írásbelire jelentkezés a középiskolák - Lovassy László Gimnázium - képzéseire szóbeli felvételi eredmény Tájékozódási lehetőségek

3 Céljaink Legmagasabb presztízsű felsőoktatási intézmények
Bekerülés Bennmaradás Piacképes szakma Magas szintű szaktárgyi ismeretek Használható nyelvtudás – 2 nyelv Informatikai ismeretek Befogadó, nyitott közegben Tanulók és pedagógusok együttműködésén alapuló munkavégzés Mindenki másképp egyforma Diákévek

4 A Lovassyban 300 év hagyományaira építve - XXI. század
elvárásainak megfelelő oktatás 1711 alapítás 1968-ig a veszprémi várban 1968-tól a jelenlegi épületben működik 2007 teljes körű felújítás, tornacsarnokkal bővítés „Lovassy szelleme” Van folytatás Lovassy Esték – Veszprém TV 20 éves a nemzetiségi tagozat évkönyv egeszseg.lovassy.hu

5 A Lovassyban Szaktárgyak tanítása – jól felszerelt szaktantermekben
4 informatika tanterem fizika, kémia, biológia, földrajz, rajz, dráma, média szaktanterem fizika labor, kémia labor tornacsarnok, tornaterem, konditerem legnagyobb iskolai könyvtár Kiemelkedő tanulmányi eredmények az iskolai átlag 4,33 86 kitűnő (606 diákból) érettségi átlag 4,76 középszint: 4,72 emelt szint: 4,89 56 kitűnő (118 érettségizőből)

6 A Lovassyban 2014-ben a 118 végzősből 110 fő (93,2 %) nyert felvételt a felsőoktatásba (a jelentkezők 95,7 %-a) 2013-ban 95,2 % 2012-ben 92,9 % 2011-ben 93,2 % 2010-ben 93,7 % Hagyományosan erős a reálképzés DE!!! BME fő Villamos és Informatikai Kar 26 fő Gépészmérnöki Kar 10 fő Általános orvostudományi karok 14 fő Corvinus Gazd.tud. + Közgazd.tud. Kar 10 fő ELTE Állam és Jogtudományi Kar 5 fő

7 A Lovassyban Kiemelkedő tanulmányi eredmények OKTV
11 kategóriában 25 döntős első 10 között spanyol nyelv német nyelv német nemzetiségi nyelv és irodalom történelem (1.hely !!!) Zrínyi – az ország legeredményesebb vidéki 4 osztályos középiskolája (6. alkalommal) Nyelvvizsgák száma 166 nyelvvizsga végzős (1,41 db/fő) 86 felsőfokú nyelvvizsga

8 A Lovassyban Kiemelkedő tanulmányi eredmények
Kompetenciamérés 10. évfolyam matematika jobb – 1 db hasonló – 5 db szövegértés hasonló – 15 db 100 legjobb magyar középiskola

9 A Lovassyban Minden emelt szintű képzés órarendbe építetten, délelőtt zajlik Környezettudatosságra törekszünk Diákönkormányzat Egészséges a fiú – lány arány! Sítábor Tehetséghidak – kiemelt EU-s projekt Élénk a művészeti és sport élet csapatsportok Helikoni Ünnepségek – legeredményesebb dunántúli középiskola – 4. alkalommal

10 Diák, sport és művészeti élet

11 A Lovassyt mások is „észrevették”
Kiváló Akkreditált Tehetségpont - VKK Tehetséggondozó középiskola Kiváló Érettségiztető Vizsgahely A Semmelweis Egyetem partneriskolája Együttműködés – Pannon Egyetem MIK, MK, GTK BME - Pro Progressio Alapítvány Mathias Corvinus Collégium DSD nyelvvizsgaközpont Külföldi kapcsolatok, utazási lehetőségek Bottrop, Zágráb, … Comenius projekt (lengyel, német, litván, romániai partner) Goethe Intézet – Zágráb (HR, SRB, BIH) Sítábor, Anglia

12 Képzési kínálatunk – 2015/2016-os tanév
Matematika emelt szintű képzés Kód: 01 Német nemzetiségi képzés Kód: 02 Kiemelt angol nyelvi képzés Kód: 03 Informatika+ emelt szintű képzés Kód: 04 Arany János Tehetséggondozó Program Kód: 05

13 Matematika tagozat (Kód: 01)
Aki szereti a matematikát, Aki a matematikával a Lovassyban is magas szinten szeretne foglalkozni... Akit érdekelnek a műszaki, közgazdasági, természettudományos vagy pénzügyi pályák... annak ajánljuk a matematika specializációt! Felvehető létszám: 32 fő

14 Német nemzetiségi tagozat (Kód: 02)
Aki már most is tanul németül... Aki szeretne az EU legerősebb gazdaságú országának nyelvéből kiemelkedő - német nyelvterületen való továbbtanuláshoz is elegendő - nyelvtudást szerezni... Aki többet szeretne tudni a magyarországi németek történelméről, kultúrájáról... Aki szeretne a német nyelv és irodalomtárgyon kívül más tárgyakat is – népismeret, történelem, földrajz, ének, etika, társadalomismeret, országismeret - németül tanulni annak a német nemzetiségi tagozatot ajánljuk! Felvehető létszám: 29 fő

15 Kiemelt angol nyelvi képzés (Kód: 03)
Aki már most is tanul angolul… Aki szeretné a nyelvi ismereteit tovább fejleszteni és elmélyíteni... Aki alaposabban szeretné megismerni a brit és az amerikai kultúrát… Aki a gimnázium után jogi, idegen nyelvi vagy közgazdasági pályára készül... annak a kiemelt angol nyelvi képzést ajánljuk! Felvehető létszám: 16 fő

16 Informatika+ tagozat (Kód: 04)
info.lovassy.hu Aki szeret logikusan és szisztematikusan gondolkodni... Akit érdekel a programozás... Aki a matematikával is barátságban van… Akit érdekel az informatikai, műszaki, természettudományos vagy pénzügyi pálya... annak az informatika specializációt ajánljuk! Felvehető létszám: 30 fő

17 annak az Arany János Tehetséggondozó Programot ajánljuk!
AJTP csoport (Kód: 05) Akit az általános iskolai tanárai tehetségesnek tartanak... Akit a helyi önkormányzat is támogat a jelentkezésben... Aki vállalja a kollégiumi életet... Aki szeretne egy országos csapat tagja lenni... annak az Arany János Tehetséggondozó Programot ajánljuk! Felvehető létszám: 16 fő

18 Az AJTP-be jelentkezés feltétele
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített - javaslata alapján rászorult. (A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.)

19 Előkészítő évfolyam Választható idegen nyelvek
Matematika tagozat angol, német angol, német, francia, spanyol, orosz Német nemzetiségi tagozat német angol, francia, spanyol, orosz Kiemelt angol nyelvi képzés angol német, francia, spanyol, orosz Informatika tagozat AJTP csoport angol/német német/angol (csak a 9. osztálytól) Az első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv! A második idegen nyelvből a csoportbasorolást az indítható csoportok száma, az igények befolyásolják! Emelt informatika óraszám!

20 Német nemzetiségi tagozat Kiemelt angol nyelvi képzés
Előkészítő évfolyam + Óraszámok idegen nyelvből 1. idegen nyelv 10 óra folytatás: óra 2. idegen nyelv 8 óra folytatás: óra Informatika 3,5 óra illetve 4 óra (nemzetiségi, angol, AJTP) Testnevelés 5 óra Matematika 2 óra illetve 2,5 óra (matematika, informatika) Tagozatos képzések az előkészítő év után kezdődnek Matematika tagozat matematika: 5 óra + 5 óra + 7 óra + 7 óra Német nemzetiségi tagozat német nyelv és irodalom: 5 óra + 5 óra + 5 óra + 5 óra Kiemelt angol nyelvi képzés angol nyelv: 5 óra + 6 óra + 5 óra + 5 óra Informatika tagozat informatika: 3 óra + 3 óra + 2 óra (5 óra mat.) + 4 óra (5 óra mat.)

21 A 11-12. évfolyam választási lehetőségei
Emelt szintű érettségire felkészítés Választható tárgyak a következők: biológia, fizika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem Természetesen a tagozat óratöbblete megmarad! Minden tantárgyból + 2 órát jelent hetente! Az emelt és középszint képzése külön válik matematika: 11. évfolyamon heti 3 vagy 5 óra magyar nyelv és irodalom: 11. évfolyamon heti 4 vagy 6 óra fizika: 11. évfolyamon heti 2 vagy 4 óra

22 Bekerülés a Lovassy László Gimnáziumba I.
Hozott pontok Szerzett pontok Összesen: 60 pont Összesen: 140 pont A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekből magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont) matematika (max. 10 pont) történelem (max. 10 pont) fizika (max. 10 pont) idegen nyelv (max. 10 pont) biológia, földrajz és kémia közül az egyik, de mindkét esetben ugyanaz (max. 10 pont) Összesen max: 60 pont Írásbeli felvételi dolgozatok megírásával (központi anyanyelvi és matematika, iskolai német nyelvi feladatsor) szerzett pontszám VALAMINT Az iskola saját szóbeli felvételi vizsgáján szerzett pontszám (kiemelt angol, német nemzetiségi képzés) ÖSSZEGE Összesen max: 140 pont Maximum: 200 pont

23 Bekerülés a Lovassy László Gimnáziumba II.
Matematika specializáció Szerzett pontok Központi anyanyelvi feladatsor Max 50 pont : 140 pont Központi matematika feladatsor Max 50 pont *1,8 Max 90 pont Német nemzetiségi tagozat Szerzett pontok Központi matematika feladatsor Max 50 pont : 140 pont Iskolai német nyelvi írásbeli Max 50 pont Iskolai német nyelvi szóbeli Max 40 pont

24 Bekerülés a Lovassy László Gimnáziumba III.
Kiemelt angol nyelvi képzés Szerzett pontok Központi anyanyelvi feladatsor Max 50 pont : 140 pont Központi matematika feladatsor Max 50 pont Iskolai angol nyelvi szóbeli Max 40 pont Informatika specializáció Szerzett pontok Központi anyanyelvi feladatsor Max 50 pont : 140 pont Központi matematika feladatsor Max 50 pont *1,8 Max 90 pont

25 Bekerülés az AJTP csoportba
Hozott pontok Szerzett pontok Összesen: 25 pont Összesen: 75 pont A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyek ÁTLAGA magyar nyelv és magyar irodalom (max. 5 pont) matematika (max. 5 pont) történelem (max. 5 pont) idegen nyelv (max. 5 pont) egy reál tantárgy (max. 5 pont) Összesen max: 25 pont Központi írásbeli dolgozatok megírásával szerzett pontszám magyar nyelvi dolgozat 25 pont matematika dolgozat 25 pont Összesen max: 50 pont AJTP mérés Összesen max: 25 pont Maximum: 100 pont

26 Felvételi eljárás I. - AJTP
Pályázat benyújtása a Lovassy László Gimnáziumba és jelentkezés a központi írásbelire. Határidő: december 11. (csütörtök) illetve december 9. (kedd) Egységcsomag letölthető: Felvételi/Jelentkezési lap menüpontja alatt AJTP mérés: január 16. (péntek) óra Írásbeli: január 17. (szombat) óra Betekintés a kijavított dolgozatokba és az értékelőlapok átvétele: január 23. (péntek) 8-16 óráig

27 Felvételi eljárás I. – nyelvi előkészítő
Jelentkezés a központi írásbeli felvételire és a német nyelvi iskolai felvételire (csak Lovassy!!!) Határidő: december 9. (kedd) A jelentkezési lap letölthető: Felvételi/Jelentkezési lap menüpontja alatt Központi írásbeli időpontja: január 17. (szombat) 10 óra A német írásbeli időpontja: január 19. (hétfő) 10 óra Betekintés a kijavított dolgozatokba és az értékelőlapok átvétele: január 23. (péntek) 8-16 óráig

28 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára I.
A diák csak a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatát jelöli meg Jelentkezési lap a központi írásbelire anyanyelvi matematika Jelentkezési lap a Lovassy német nyelvi írásbelijére német

29 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára II.
A diák a Lovassy László Gimnázium matematika vagy angol vagy informatika vagy AJTP képzését szeretné majd megjelölni Jelentkezési lap a központi írásbelire anyanyelvi matematika

30 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára III.
A diák a Lovassy László Gimnázium matematika tagozatát és német nemzetiségi tagozatát jelöli majd meg Jelentkezési lap a központi írásbelire anyanyelvi matematika Jelentkezési lap a Lovassy német nyelvi írásbelijére német

31 Felvételi eljárás II. Jelentkezés a Lovassy László Gimnázium képzéseire (AJTP is) Határidő: február 13. (péntek) A jelentkezési lapot az általános iskola állítja ki. Minden - az elképzelésüknek megfelelő - lehetséges képzést jelöljenek meg a sorrend megadásával. A felvételi eljárás során új specializáció felvételét nem támogatjuk.

32 Felvételi eljárás III. – nyelvi előkészítő
Szóbeli felvételi vizsgák Német nemzetiségi tagozat: február (kedd, szerda, csütörtök) Kiemelt angol nyelvi képzés: február (kedd, szerda, csütörtök) Az időpontok az iskolai honlapon lesznek elérhetők, írásbeli értesítést nem küldünk.

33 Felvételi eljárás IV. A várakozás időszaka, amelyben a legfontosabb a megfontoltság és a hiteles információk elfogadása. Módosítási lehetőség március Az általános iskolákban történik, módosító adatlappal. Csak nagyon ritkán indokolt. A bekerülés általában a felvehető létszámnál jóval magasabb sorszámmal is lehetséges. A középiskolák nem ismerik a jelölések sorrendjét, így a bekerülést az nem befolyásolhatja. Öröm és beiratkozás!!!

34 Kollégiumi elhelyezés
Veszprémi Középiskolai Kollégium Veszprém, Stadion utca 21. Egyéb, nem városi fenntartású kollégium

35 Nyitva van az aranykapu…
2014. november 5. (szerda) 2014. november 25. (kedd) Tevékenységek a tanítási órán túl Bemutatkoznak a szakkörök, önképzőkörök, művészeti csoportok, a diákönkormányzat 3-szor 30 percig máris lovassys lehetsz! Ha egyszer nem elég, gyere újra!

36 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Egyéb információk Felvételi tájékoztatóink 2014. november 5. (szerda) 17 óra 2014. november 25. (kedd) 17 óra Helye: a Lovassy László Gimnázium épülete Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Letölteni ppt "Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2015/2016-os tanév"

Hasonló előadás


Google Hirdetések