Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért K/5 modul - PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért K/5 modul - PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért K/5 modul - PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT BIZTOSÍTÓ SZERVEZETI INTEGRÁCIÓK MEGVALÓSÍTÁSA Dr. Hauser Zoltán – Dr. Sándor Zsuzsa SZAKMAI FÓRUM, EKF, Eger, 2014-09-05

2 Összhang o+k+f+i HR RR K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán  Teljes pedagógusképzési vertikum A Comenius Kar konszolidációja szervezeti, szakmai, módszertani, képzéskínálati K/2 BTK, TKTK, TTK K/1, K/3 Tanárképző Központ K/4EKF Gyakorlóiskola Közreműködik a CK minden oktatója!

3 K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán 1. Továbbképzési program a humán-erőforrás javítása érdekében (közösségépítő tréning, korszerű FO módszerek) 2. Integráció vizsgálat, az induló állapot elemzése a Comenius Karon 3. Szervezetfejlesztési és racionalizálási lehetőségek a Comenius Karon, a humánerőforrás fejlesztésének meghatározása a hatékonyság növelése és a szakértelem rendelkezésre állása érdekében

4 K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán 4. Csecsemő és kisgyermeknevelő valamint az óvópeda- gógus képzés integrációja program kidolgozása Dr. Dávid Mária4 dokumentum 5. Inkluzív nevelés programjának kidolgozása Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna18 dokumentum 6. Roma kultúra műveltségterület kidolgozása, tolerancia szakkollégium indítása Dr. Kállai Ernő – Jaskóné dr. Gácsi Mária10 dokumentum

5 K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán 7 – 9. Információs műveltség és médiabefogadás, pedagógiai kutatóműhely, az óvópedagógus és a tanító tevékenység IKT elemeinek kidolgozása Dr. Kis-Tóth Lajos 9 dokumentum 10. KOMPLEX RÉSZTEVÉKENYSÉG – Dr. Sándor Zsuzsa - Óvó- és tanítóképző pont működtetése - Pedagógus továbbképzési és módszertani programok kidolgozása - Gyakorlati képzés kidolgozása

6 KOMPLEX TEVÉKENYSÉG i n n o v á c i ó k 1. szervezeti integrációban – a Tanárképző Központ kari irodája: Óvó- és tanítóképző pont 2. a gyakorlati képzés korszerűsítése és tantervi megújulás 3. az óvodai és általános iskolai gyakorlóhellyel való együttműködés kidolgozása, tartalmi korszerűsítések, továbbképzések K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán K/5/10. tevékenység K/5/10. TEVÉKENYSÉG a) Óvó- és tanítóképző pont működtetése b) Pedagógus továbbképzési és módszertani programok kidolgozása c) Gyakorlati képzés kidolgozása [Kapcsolódás további modulokhoz (K/1, K/2, K/3, K/4)] feladatfelelős: Dr. Sándor Zsuzsa megvalósítók - 17 fő (oktatók, gyakorlóhelyi mentorok) Demblovszkyné Szabó Judit, Gál Gyöngyi, Hegedüs László, Jaskóné Gácsi Mária, Kelemen Judit, Lendvainé Szendrei Ágnes, Marcziné Fazekas Erzsébet, Nagy György, Sándor Zsuzsa, Siposné Majtényi Andrea, Sontráné Bartus Franciska, Stóka György, Stókáné Palkó Mária, Szegedi Istvánné, Szegediné Gonda Zsófia, Vinnainé Vékony Márta, Wiersumné Gyöngyösi Erika

7 a) Óvó- és tanítóképző pont működtetése K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása. alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán K/5/10. tevékenység b) Pedagógus továbbképzési és módszertani programok kidolgozása m e g v a l ó s u l t 1. a szakmai gyakorlatok korszerűsítését megalapozó tanulmányok: 1.1. Jaskóné Gácsi Mária a pedagógus eszménykép 1.2. Sontráné Bartus Franciska a gyakorlati képzés ideája 1.3. a gyakorlati képzés helyzetértékelése óvoda – Kelemen Judit, iskola - Marcziné Fazekas Erzsébet [tervhez +] 1.4. Stóka György a gyakorlati képzés tantervi fejlesztése jelenleg: tanulmánykötet szerkesztő munkái - a kapcsolat a Tanárképző Központtal élő - „fiókiroda” ősz végére

8 szerkesztő bizottság: Gál Gyöngyi, Jaskóné Gácsi Mária, Marcziné Fazekas Erzsébet, Sándor Zsuzsa, Vinnainé Vékony Márta produktumok száma 2014. aug. 31-ig: tervezés/iskolai tervezés – 3 kész tervek / óvodai tevékenység tervek – 4 kész tervek / iskolai óraterv – 6 kész tervek / tanórai feladatok - 3 b) Pedagógus továbbképzési és módszertani programok kidolgozása m e g v a l ó s u l t 2. a pedagógusképzést és a pedagógiai munkát segítő módszertani repozitórium beindítása: PEDAGÓGIAI TERVEK TÁRA http://pedtervtar.ekfck.hu/http://pedtervtar.ekfck.hu/ K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása. alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán K/5/10. tevékenység további feladat: szerzők megnyerése (oktatók-hallgatók TKTK, CK; pedagógusok)

9 b) Pedagógus továbbképzési és módszertani programok kidolgozása K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása. alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán K/5/10. tevékenység c) Gyakorlati képzés kidolgozása további teendő: gyakorlóhelyi és más pedagógusok igényei szerint továbbképzések, módszertani workshopok a tevékenységterv ütemezésének módosítása volt szükséges: az 1-2. félév anyagainak kidolgozása tanévkezdésre m e g v a l ó s u l t 1. a szakmai gyakorlat tanegységrendszere (korszerűsítés) [Kelemen, Marcziné, Stóka, Sándor] a teljes rendszer szükséges korrekciója [egyeztetés-sorozat: CK oktatók, sárospataki gyakorlóhelyek, TKTK és egri gyakorló iskola]

10 K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása. alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán K/5/10. tevékenység c) Gyakorlati képzés kidolgozása m e g v a l ó s u l t 2. tanegységleírások, óvodapedagógus szak: 4, tanító szak: 2 [Gál, Nagy, Kelemen, Jaskóné] 3. szakmai gyakorlatok útmutatói, külön mentoroknak és hallgatóknak (útmutatók mellékletei – hallgatók: megfigyelési/elemzési szempontok, feladatlapok; mentorok: jelenléti és értékelő űrlapok) [Gál Gy., Szegedi I-né, Szegediné G.Zs., Demblovszkyné Sz.J., Lendvainé Sz. Á., Siposné M.A. ] jelenleg: végső egyeztetések – CK, gyakorlóhelyek,K/3 Magyar István, TKTK egyeztetési alapelv – minden szabályozó közös, a helyi szervezés eltérhet további teendők: a 3-6/8. félév tanegységleírásainak és szakmai gyakorlati útmutatóinak elkészítése

11 K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán 11. Alkalmazott bábjáték pedagógiájának adaptálása Remeczkiné Toma Kornélia18 dokumentum 12. A lovassport fejlesztő hatásai kisgyermekkorban program kidolgozása Lívják Emília4 dokumentum 13. A helyi kulturális örökség szerepe a pedagógiai munkában Dr. Kézi Erzsébet 3 dokumentum

12 K/5 modul - Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása alprojekt vezető: Dr. Hauser Zoltán 14. Modulzáró konferencia és szakmai fórumok CK - Sárospatak

13 BESZÁMOLÓ V É G E TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 K/5 modul KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért K/5 modul - PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések