Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Műszaki biztonsági felülvizsgálatok szerepe a gázfelhasználási helyek biztonságában Magyar Energiafogyasztók Szövetsége XXI. Országos konferenciája Hotel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Műszaki biztonsági felülvizsgálatok szerepe a gázfelhasználási helyek biztonságában Magyar Energiafogyasztók Szövetsége XXI. Országos konferenciája Hotel."— Előadás másolata:

1 Műszaki biztonsági felülvizsgálatok szerepe a gázfelhasználási helyek biztonságában Magyar Energiafogyasztók Szövetsége XXI. Országos konferenciája Hotel Gingko Sas Hódmezővásárhely 2014. október 13 - 15. Előadó: Molnár Károly Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke

2 Tartalomjegyzék I.Mi is az a műszaki biztonsági felülvizsgálat? II.Felhasználási hely ismertetése III.Műszaki biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos szabályozások és azok változásainak áttekintése IV.A műszaki biztonsági felülvizsgálati folyamat bemutatása V.A felülvizsgálatokkal kapcsolatos panaszkezelés folyamata VI.Építészeti, épületgépészeti megoldások hatása a nyílt égésterű (gáz)fogyasztó készülékek üzemére VII.A felülvizsgálatok jelenlegi állása 2

3 Mi is az a műszaki biztonsági felülvizsgálat? 2008. évi XL. Törvény (továbbiakban GET) a földgázellátásról 89. § (6) 1 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki- biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza. (7) 1 A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén. 1 Hatályos: 2013.11.01. 3

4 Mi is az a műszaki biztonsági felülvizsgálat? 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 1. § (1)Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát – a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel - a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni 2. § (1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. (2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. 4

5 Mi is az a műszaki biztonsági felülvizsgálat? Előadói definíció Műszaki biztonsági felülvizsgálat: Üzembe helyezett csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés megfelelőségének és működési feltételeinek ellenőrzésére irányuló, az ingatlantulajdonos vagy megbízottja kezdeményezésére a felülvizsgálat elvégzésesére jogosultsággal rendelkező szakember által rendeletben szabályozott esedékességgel és gyakorisággal végzett tevékenység. Figyelem! Műszaki biztonsági felülvizsgálat Műszaki biztonsági ellenőrzés Műszaki biztonsági ellenőrzés: Az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági szempontból történő, üzembe helyezést megelőző, az ingatlantulajdonos vagy megbízottja kezdeményezésére a földgázelosztó által végzett tevékenység. Műszaki biztonsági felülvizsgálat Gázfogyasztó készülék felülvizsgálat 5

6 6 Felhasználási hely, felhasználói berendezés 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 3. § E törvény alkalmazásában: 4. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. 16. Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van. 18. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. 89. § (6) 1 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza. (7) 1 A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén. (7a) 1 A (7) bekezdés szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat nem minősül a földgázelosztó e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének. 133.§ (2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 3.a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés, valamint a telephelyi vezeték létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit és az ehhez kapcsolódó műszaki biztonsági hatósági feladatokat, a műszaki biztonsági felülvizsgálatot – beleértve annak gyakoriságát is, 1 Hatályos: 2013.11.01. Figyelem! A „Felhasználói berendezés” több mint a gázfogyasztó készülék

7 Felhasználási hely, felhasználói berendezés 7 A felhasználási hely itt kezdődik, de meddig tart?? A felhasználói berendezés kialakítástól függően itt kezdődik…...és eddig tart???

8 Az összekötő elem és a kémény része a felhasználói berendezésnek? Sokféle készülék – sokféle műszaki megoldás van I. 8 Ezeknél a kialakításoknál talán még vitatható, hogy az égéstermék elvezető elemek részei-e a felhasználói berendezésnek!

9 9 Az összekötő elem és a kémény része a felhasználói berendezésnek? Sokféle készülék – sokféle műszaki megoldás van II. Ezeknél a megoldásoknál már nincs önálló kémény vagy égéstermék elvezető berendezés. Azok a gázfelhasználói rendszer részét képezik

10 Műszaki biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos szabályozások áttekintése 10 Törvény 1969. évi VII. törvény a gázenergiáról 27. § A gázfogyasztó készülék műszaki-biztonsági állapotát a gázszolgáltató időközönként ellenőrzi. Ez az ellenőrzés az előírások megtartására kötelezett fogyasztót nem mentesíti esetleges mulasztásának jogkövetkezménye alól. 1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról ----------- 2003. évi XLII. törvény a Földgázellátásról 22. § (7) A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 89. § (6), (6A – 6G), (7), (7a) bekezdés 133. § (3) bekezdés Vhr. 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról 47/A. § (1) 1 A gázszolgáltató köteles megszervezni – az ipari nagyfogyasztó, valamint a (2) bekezdésben említett fogyasztók berendezései kivételével – a fogyasztói berendezések időszakos ellenőrzését. Az időszakos ellenőrzést 5 évenként kell elvégezni. 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény végrehajtásáról ------------- 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2.2 Gázellátási Közüzemi Szabályzat 7.§ (4) A fogyasztó köteles legalább ötévente elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra vonatkozó előírásokat a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések műszaki biztonsági szabályzata tartalmazza. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról Földgázelosztási Szabályzat 6.3. 9.7. 14.2. Alacsonyabb szintű szabályozás --------------- ----------------- 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet alapján közzétett GMBSZ 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet 1969. évi VII. törvény a gázenergiáról 27. § A gázfogyasztó készülék műszaki-biztonsági állapotát a gázszolgáltató időközönként ellenőrzi. Ez az ellenőrzés az előírások megtartására kötelezett fogyasztót nem mentesíti esetleges mulasztásának jogkövetkezménye alól. 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról 47/A. § (1) A gázszolgáltató köteles megszervezni – az ipari nagyfogyasztó, valamint a (2) bekezdésben említett fogyasztók berendezései kivételével – a fogyasztói berendezések időszakos ellenőrzését. Az időszakos ellenőrzést 5 évenként kell elvégezni. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2.2 Gázellátási Közüzemi Szabályzat 7.§ (4) A fogyasztó köteles legalább ötévente elvégeztetni a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra vonatkozó előírásokat a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések műszaki biztonsági szabályzata tartalmazza. 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról 22. § (7) A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról.

11 Műszaki biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos szabályozások áttekintése 11

12 12 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2012.9.1. és 2013.11.18. között hatályos szöveg 1. § Az ingatlan tulajdonosa köteles a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki- biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente, b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

13 4. § Az e rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték első műszaki- biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni: a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31- ig, b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig, c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig, d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a) - c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31- e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig. 13 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2012.9.1. és 2013.11.18. között hatályos szöveg

14 A rendelet alapján megkezdett felülvizsgálatok tapasztalatai  Esetenként vitatható mértékű vizsgálati díj érvényesítése  A felülvizsgálatok pontatlan, a feltárt hiányosságokat nem egyértelműen tartalmazó dokumentálása.  A felhasználói rendszer egyes elemei vonatkozásában szakmailag nem minden esetben indokolt cserék előírása.  Elégtelen hatósági, szakmai kontroll az elvégzett felülvizsgálatok vonatkozásában  Az érintett fogyasztók, a sajtó és a közvélemény a felülvizsgálatok szakmailag teljesen megalapozott megállapításait is nagy elutasítással kezeli  Felhasználói passzivitás a felülvizsgálatok megrendelése vonatkozásában. Nincs szankció a megrendelések elmaradására Az érintett felhasználók és a sajtó nem, vagy csak nagyon hiányosan kaptak/kapnak tájékoztatást a felülvizsgálatok céljáról, értelméről.  A felülvizsgálatokkal kapcsolatos kérdések kezelése a szakmairól egyre inkább politikai alapokra kerül 14

15 15 2013.07.10 A felülvizsgálat költségét nem lehet áthárítani a fogyasztókra A kormányrendelet alapján a fejlesztési miniszternek olyan szabályozást kell hoznia, mely arról szól, hogy a gázkészülékek, -vezetékek és - csatlakozók műszaki, biztonsági felülvizsgálatának költségét a gázszolgáltató viselje – jelentette be Németh Szilárd szerdai sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztatón a szakpolitikus egy másik javaslatáról is beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy telken belül a gázvezetékek, csatlakozók, mérőórak vegyes tulajdonban vannak; az egyik része a szolgáltatóé, a másik pedig a fogyasztóé. Németh Szilárd szerint változtatni kell a vegyes tulajdonú szerkezeten. A politikus javaslata szerint a fogyasztó eldönthetné, hogy átadja-e a gázelosztónak az ingatlanán lévő vonatkozó berendezéseket. Ha átadja, akkor a gázelosztó viselné a felmerülő költségeket – fejtette ki Németh Szilárd. Jogszabályi környezet (alakításának) áttekintése

16 1421/2013. (VII. 10.) Korm. határozat a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről 1616/2013. (IX. 5.) Korm. határozat a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos további szükséges intézkedésekről 16 Kormányhatározatok

17 17 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása 89. § (6) 1 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki- biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza. (7) 2 A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén. (7a) 3 A (7) bekezdés szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat nem minősül a földgázelosztó e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének. Új értelmezést kap a tulajdon vonatkozásában korábban általános érvényűnek tekintett „..húzza hasznait és viseli terheit” alapelv. 1 A 2008. évi XL. törvény 89. § (6) bekezdése a 2013. évi CLXVII. törvény 3. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.11.01. 2 A 2008. évi XL. törvény 89. § (7) bekezdése a 2013. évi CLXVII. törvény 3. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.11.01. 3 A 2008. évi XL. törvény 89. § (7a) bekezdését a 2013. évi CLXVII. törvény 3. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2013.11.01.

18 18 A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításai 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

19 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 2014.10.15. óta hatályos szöveg 1. § (1) (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát – a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jétől a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni. 2/A. § (1) (2) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését. (1) A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 1. §-a a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.10.15. (2) A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 2/A. § (1) bekezdése a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.09.26. 19

20 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 2014.10.15. óta hatályos szöveg 2/A. § (2) (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján. (3) (4) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával. (8) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezés és a javításokkal kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és a mulasztás szankcionálására hatáskörrel rendelkező hatóságot és eljárási rendjét meghatározó jogszabály szerint teszi meg. (3) A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 2/A. § (2) bekezdése a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.09.26. (4) A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 2/A. § (3) bekezdése a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.09.26. 20

21 4. § (5) Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a 2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték 1/A. § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni: a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig, b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig, c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig, d)a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig. (5) A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 4. §-a az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.11.19. 21 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 2014.10.15. óta hatályos szöveg

22 4/A. § (6) A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a csatlakozóvezeték 2/A. § (4) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Amennyiben a társasház a felülvizsgálatról készült, a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot. (6) A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 4/A. §-át az 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2013.11.19. 22 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 2014.10.15. óta hatályos szöveg

23 Műszaki biztonsági felülvizsgálatok gyakorisága Felhasználói kategóriaEllenőrzés gyakorisága Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó Gázmérő névleges méréshatára CsatlakozóvezetékFelhasználói berendezés 6 m3/h és ennél kisebb10 évente 6 m3/h-nál nagyobb5 évente Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó 10 évente5 évente Társasház ─társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések ─társasházban található átalánydíjas felhasználási helyek 10 évente Gázfelhasználó technológia ?1 évente 23 Szín magyarázat: ─Kék szín: 19/2012 NGM rendelet ─Zöld szín: 11/2013 NGM rendelet

24 Felülvizsgálatok végrehajtására a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelettel meghatározott időtartam 24 A felülvizsgálat - a földgázelosztó költségére történik - a felhasználó a felülvizsgálatot a hitelesítési mérőcsere esedékességéhez rendelten kezdeményezheti A felülvizsgálat - ügyfél költségére történik - a felhasználó a felülvizsgálatot a rendelet megjelenését követően bármikor kezdeményezhette A felülvizsgálat - a földgázelosztó költségére történik - a felhasználó a felülvizsgálatot a hitelesítési mérőcsere esedékességéhez rendelten kezdeményezheti

25 A műszaki biztonsági felülvizsgálat folyamata 1. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei JEGYZŐKÖNYV 25

26 A műszaki biztonsági felülvizsgálat folyamata 1. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között Fsz. TárgyEltérés az üzembe helyezési követelményektőlAz eltérés minősítése NincsVan Eltérés leírása* Megjegyzések Meg- felel Feltétellel meg- felel* Nem felel meg* 1.Nyomvonal szabályossága 2.Védőtávolság, biztonsági övezet 3.Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága 4. Nyomásszabályozó (állomás) - kialakítás - alátámasztás - korrózióvédelem - védőtávolság - védőzóna - tömörség - villámvédelem - oltókészülékek 5. Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték) - kialakítás - tartozékok - védőtávolság - védőzóna - tömörség 6. Tartozékok alkalmassága - záró szerelvények - védőcsövezés / szaglócsövek - jelzőtáblázás 7.Elpárologtató berendezések 8.Folyadékfázisú szivattyúegység 9. Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái 10. Korrózióvédelem. Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége 11. Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége 12.Fali felállások kialakítása 13.Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása 14.Tömörség 26

27 A műszaki biztonsági felülvizsgálat folyamata 2. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül Fsz.TárgyEltérés az üzembe helyezési követelményektőlAz eltérés minősítése NincsVan Eltérés leírása* Megjegyzések Meg- felel Feltétellel meg- felel* Nem felel meg* 1.Nyomvonal szabályossága 2.Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága 3.Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek) 4. Nyomásszabályozó (állomás) - kialakítás - alátámasztás - korrózióvédelem - védőtávolság - védőzóna - tömörség - villámvédelem - oltókészülékek 5. Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték) - kialakítás - védőtávolság - védőzóna - tömörség 6. Tartozékok alkalmassága - záró szerelvények - fali átvezetések 7. Korrózióvédelem. A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége 8.Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége 9.Tömörség 10.EPH bekötés megfelelősége 27

28 A műszaki biztonsági felülvizsgálat folyamata 3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni) Fsz.TárgyEltérés az üzembe helyezési követelményektőlAz eltérés minősítése NincsVan Eltérés leírása* Megjegyzések Meg- felel Feltétellel meg- felel* Nem felel meg* 1. A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos): - Gyártási engedély - Biztonságtechnikai behozatali engedély - Átalakítási engedély - Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye - CE-jel 2. Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség 3.Biztonsági tartozékok működőképessége 4. Égéstermék elvezetés szabályossága Égéstermék elvezető berendezés - Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva - Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva - Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége - Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén - Rögzítések alkalmassága 5. Kéményseprő – ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése. Bizonylat(ok) - keltjének időpontja, - érvényessége, - készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése 6.Légellátás biztosítottsága Összeszellőztetés 7. Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén - reteszfeltételek szükségessége, - megléte, - működőképessége 8.A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja 28

29 A műszaki biztonsági felülvizsgálat folyamata 4. Minősítés a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján Az eltérés minősítése Megnevezés Az időszakos felülvizsgálat megállapításai – Megjegyzések - Megfelel Feltétellel megfelel* Nem felel meg** Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága 29 * A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni. ** Nem megfelelőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni. Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni. Dátum: … év … hó … nap … Időszakos felülvizsgálatot végezte (olvasható név/aláírás) Gázszerelői Igazolvány száma: Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata – az alábbi pontok értelemszerű jelölésével 1. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem, a) azok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodom; b) azok jogosságát vitatom; c) azok megszüntetésére vagy jogosságának vitatására 30 nap haladékot kérek. 2. „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént. a) A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet. b) A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet. Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem. Dátum: … év … hó …nap … ingatlan tulajdonosa/felhasználója, olvasható név/aláírás

30 Felülvizsgálatokkal kapcsolatos panaszkezelés 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 30 89. § (6a) (1) A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság döntésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincsen helye. (6b) (1) A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság az eljárása során, a műszaki-biztonsági felülvizsgálat szakszerűségének és a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapítására, az eljáró hatóságot irányító területi szerv által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő szakértőt, vagy ha nem áll rendelkezésre elegendő szakértő, igazságügyi szakértőt rendel ki. (6c) (1) Nem rendelhető ki szakértőként az, aki a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság eljárásával érintett felhasználási helyen, az e törvény szerinti gáz csatlakozóvezeték- és felhasználóiberendezés- létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet végzett a kirendelést megelőző 3 éven belül. (1) A 2008. évi XL. törvény 89. § (6a) bekezdését a 2014. évi XVI. törvény 280. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2014.02.25.

31 (6d) (1) A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki: a) a nyilvántartásba való felvételi kérelmét a hatóság részére benyújtja, b) a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti, a gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító engedéllyel rendelkezik, c) az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és d)a b)-c) pont szerinti feltételek meglétét igazolja. (6e) (1) A hatóság által vezetett hatósági nyilvántartás tartalmazza a szakértő nevét, születésének helyét és időpontját, a szakértő képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenység meghatározását. A nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. (6f) (1) A nyilvántartást vezető hatóság a szakértők jegyzékét honlapján közzéteszi, mely tartalmazza a szakértő nevét, és hozzájárulása esetén értesítési címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus postacímét. (1) A 2008. évi XL. törvény 89. § (6a) bekezdését a 2014. évi XVI. törvény 280. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2014.02.25. 31 Felülvizsgálatokkal kapcsolatos panaszkezelés 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

32 Felülvizsgálatokkal kapcsolatos panaszkezelés 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Kormány a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki- biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 32 Figyelem: a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet alábbi rendelkezése továbbra is hatályos ! 3. § (1) Az éghető gázok csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, továbbá azok üzemeltetése a műszaki biztonsági hatóság felügyelete alá tartozik. (2) Az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyeletet első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. Avagy amikor két dudás van egy csárdában

33 Felülvizsgálatokkal kapcsolatos panaszkezelés 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól 2. § (1)Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, az 1. mellékletben meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményezhet az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél (továbbiakban: hatóság) a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából. (2)Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyv másolati példányát, valamint igazolni kell az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott, általános tételű eljárási illeték megfizetését. Az illeték mértéke 29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). 33

34 2. § (3) A hatóság az általa kirendelt szakértő szakvéleménye és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat során felvett jegyzőkönyv alapján dönt a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szempontból való megfelelőségéről. A hatóság határozatában a) megállapítja, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szempontból megfelelőek, és kötelezi a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések ismételt üzembe helyezésére a határozat kézhezvételét követő munkanapon intézkedjen, vagy b) kötelezi az ingatlantulajdonost vagy a társasházat a hibák NGM rendeletben meghatározott határidőben történő kijavítására. 34 Felülvizsgálatokkal kapcsolatos panaszkezelés 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól Az ingatlantulajdonost ─ a hibák kijavítására, ─ vagy a hibásnak minősített berendezés üzemének tiltására szabad kötelezni???

35 3. § (1)Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat és a hibák kijavításának szükségességét nem vitatta, a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának ismételt elvégzésével a hibák kijavítását, legkésőbb a hiba kijavítására nyitva álló határidő leteltét követő 30 napon belül helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, egyben az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvet veszi fel. (2) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos vagy a társasház a hibák kijavítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, azt 15 napon belül az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv megküldésével a hatóságnak bejelenti. 35 Felülvizsgálatokkal kapcsolatos panaszkezelés 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

36 Építészeti, épületgépészeti megoldások hatása a nyílt égésterű (gáz)fogyasztó készülékek üzemére 36 A Paleolitikum (őskőkorszak) - több százezer évig tartott. Az "ügyes ember" 2,5 millió évvel ezelőtt jelenik meg, kezdetleges eszközkészítéssel és rendszeres gyűjtögetéssel foglalkozott, vadászatból és halászatból élt. 2 millió év-100 000 évvel ezelőtt megjelent a "felegyenesedett ember", aki már bonyolultabb eszközöket használt (szakóca), és ismerte a tűzet is. Bizonyíték van arra, hogy a homo erectus már 790 ezer évvel a jelenkori ember, a homo sapiens előtt használta a tüzet. A tűz nagyon fontos szerepet töltött be az emberré válás folyamatában, a beszéd és a tárgyhasználat mellett a tűz megszelídítése emelte ki az állatvilágból.beszéd XX. századi kutatások szerint az első lépcső a tűz elterjedése felé a passzív tűzhasználat volt. Egy-egy tűzvész után élve megsült állatok maradtak hátra, ezeket ették meg. Ekkor még féltek a tűztől az emberek. Lassan megtanulta kordában tartani a tűzet, elkövetkezett az aktív tűzhasználat ideje, amely napjainkig is tart. A tűz feletti uralom a civilizáció egyik formáját tette lehetővé. A tűz használatának kezdetei…..

37 37 Építészeti, épületgépészeti megoldások hatása a nyílt égésterű (gáz)fogyasztó készülékek üzemére Megjelennek, majd egyre általánosabbá válnak a különféle előre gyártott építőelemek, komplex épületgépészeti berendezések, Megjelennek a fokozott légzárású nyílászárók a maguk előnyeivel és gondjaival együtt penész ……majd az utóbbi pár évtized változásai

38 Építészeti, épületgépészeti megoldások hatása a nyílt égésterű (gáz)fogyasztó készülékek üzemére A tűz ősidők óta tartó, hasznos célú felhasználását illetően a XXI. század embere a paradigmaváltás időszakát éli: Az építészeti, épületgépészeti kultúrák alakulásából és változásaiból adódóan a tűz lakóterekben történő használata során csupán az utóbbi évtizedekben kell tudatosan gondoskodni az égéshez szükséges levegő biztosításáról! 38

39 Építészeti, épületgépészeti megoldások hatása a nyílt égésterű (gáz)fogyasztó készülékek üzemére 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet 2. számú melléklet (GOMBSZ) VII. fejezet 83. § (1) Gázfogyasztó berendezések légellátásában közvetlenül vagy közvetve résztvevő nyílászárók légzáró kivitelűek nem lehetnek. (2) Pótlólag semmi légzáró anyag vagy szerkezet, amely a nyílászárók felfekvő (fa, fém, műanyag stb.) felületeinek gyártási tűrésből eredő légréseit csökkenti vagy eltömíti, nem alkalmazható. 39

40 Építészeti, épületgépészeti megoldások hatása a nyílt égésterű (gáz)fogyasztó készülékek üzemére Üzemelést károsan befolyásoló körülmények Fokozott légzárású nyílászárók megjelenése, terjedése Különféle légtechnikai eszközök (szagelszívók, központi porszívók) elterjedése Gáz- és vegyes üzemű tüzelőberendezések egyidejű alkalmazása Homlokzati égéstermék elvezető berendezés létesítését, ezzel a bizonyságos üzemű „C” típusú készülékek létesítését gyakorlatilag tiltó OTÉK rendelkezés tartós fennállása A gázfelhasználó rendszerek létesítésére vonatkozó szabályozásokban tartósan fennálló szabályozási ellentmondások Üzemelést kedvezően befolyásoló körülmények Lakóterektől független üzemű gázkészülékek terjedése 40 Milyen lehet a gázfogyasztó készülékek üzemelését károsan és kedvezően befolyásoló változások hatásának eredője?

41 Szabályozási környezet és felhasználási helyek 41 GOMBSZ időszak 2003. 12. 31-ig Nem fokozott légzárású nyílászárók alkalmazása Légellátás ellenőrzése fajlagos légterhelés számítással történt Ezen felhasználási helyek többsége – átalakítással vagy átalakítás nélkül – jelenleg is üzemel MBSZ időszak 2005.12.12-től Fokozott légzárású nyílászárók térnyerése Légellátás légbevezetők alkalmazásával biztosítható Vagyis a jelenleg bekapcsolt felhasználási helyek 93 %-a eredetileg a GOMBSZ követelményei szerint létesült! Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

42 Szabályozási környezet és felhasználási helyek Korunk építészeti, épületgépészeti kihívása Lakóterek egészségügyi és energetikai követelményeknek megfelelő légellátásának folyamatos biztosítása és fenntartása Sok levegő Nagyon drága! Kevés levegő Nagyon veszélyes! 42

43 A Földgázelosztók által 2014. szeptember 15-ig elvégzett felülvizsgálatok száma Társaság neve 2014. szeptember 15-ig elvégzett műszaki-biztonsági felülvizsgálatok száma Nem megfelelt felhasználási helyek száma TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.2619383 FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.3688586 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.1889433 E.On Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.148183 E.On Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.49921 Összesen337501206 43 Forrás: Földgázelosztók

44 Épületkorszerűsítéseket segítő pályázatok Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) 2014 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló fűtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerűsítését A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan a fűtési és használati melegvíz-rendszerük korszerűsítésére. A gázkazánok cseréjével jelentősen csökkenthető az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás. A vissza nem térítendő támogatást a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében, a kvótabevételek terhére biztosítja a szaktárca. A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot. A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft. ………. A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati honlapon és az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő szerv honlapján (www.emi.hu) érhető el. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály Budapest, 2014. szeptember 22.

45 Épületkorszerűsítéseket segítő pályázatok Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram (ZBR-NY/14) 45 KÖZLEMÉNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Otthon Melege Program” keretén belül 1,1 milliárd forinttal támogatja lakások homlokzati nyílászáróinak cseréjét A pályázati úton elnyerhető forrás által lehetővé válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű homlokzati nyílászáróinak cseréje. A megvalósuló beruházások révén jelentős mértékben csökkenthető az épületek energiavesztesége és a szén-dioxid-kibocsátás. A vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatást a Zöld Beruházási Rendszer keretében, a kvótabevételek terhére biztosítja a szaktárca. A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerűen lakják. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot. A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként (lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere esetén bruttó 450 000 forint, míg a lakások nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje esetében legfeljebb bruttó 520 000 forint lehet. …… A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati portálon, a Zöld Beruházási Rendszer (www.zbr.gov.hu) és a pályázatkezelő ÉMI Nonprofit Kft. (www.emi.hu) honlapjain érhető el. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály Budapest, 2014. szeptember 29.

46 Épületkorszerűsítéseket segítő pályázatok Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram (ZBR-NY/14) Idézet a pályázati felhívásból: „A megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség. A megfelelő légcsere biztosítása a nyílt égésterű tüzelőberendezés megléte esetén kötelező, azonban az önszabályozó szellőző elemek beépítése minden esetben támogatott.”

47 Köszönöm a megtisztelő figyelmet 47


Letölteni ppt "Műszaki biztonsági felülvizsgálatok szerepe a gázfelhasználási helyek biztonságában Magyar Energiafogyasztók Szövetsége XXI. Országos konferenciája Hotel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések