Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sportmenedzser képzés intézményi nézőpontból Sportszakember-képzés, sporttudomány 2010. november 10. dr. Princzinger Péter, tanársegéd ELTE PPK ESI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sportmenedzser képzés intézményi nézőpontból Sportszakember-képzés, sporttudomány 2010. november 10. dr. Princzinger Péter, tanársegéd ELTE PPK ESI."— Előadás másolata:

1 A sportmenedzser képzés intézményi nézőpontból Sportszakember-képzés, sporttudomány 2010. november 10. dr. Princzinger Péter, tanársegéd ELTE PPK ESI

2 Nézőpontunk tisztázása I. (2010) Képzés indítása Felvételi eljárás Akkreditációs „küzdelem” (2007-2010) Az ESI pozíciója az ELTE-n Az ESI pozíciója a sporttudományi képző intézmények családjában Tudjuk, „hol a helyünk” (a teljesítményünk alapján) Ambícionáljuk a változtatást (teljesítmények útján) A sportmenedzser képzés az ESI portfóliójában 2007-2008-as tanév – a felismerés éve (stratégia) c c

3 Egy nagyobb koncepció része VISSZA VISSZA pozitívumoknegatívumok erősségekgyengeségek belső tényezők -ELTE brand (presztízs, hagyományok, töretlen jelentkezési trend) -szinergia lehetősége oktatások és kutatások terén (PPK, Pedagogikum, többi ELTE kar, karközi együttműködés, más ELTE intézmények) -rekreáció területén országos vezető szerep -van a megújulásra vonatkozó szándék és koncepció -és ez vezetői támogatást élvez -érdekérvényesítő képesség az ELTE-n belül -személyi feltételek (tudományos minősítések terén) -kevés tudományos produktum -szervezeti adottságok -infrastruktúra állapota és üzemeltetési gyakorlata -pályázati forrásszerzésben kevés tapasztalat lehetőségek (esélyek)veszélyek külső tényezők -kedvező országos sportpolitikai klíma -lényegében változatlan fogyasztói érdeklődés a sporttudományi képzések iránt -budapesti elhelyezkedés (a versenytársak vidéki elhelyezkedése) -egyetlen budapesti versenytárs -elérhető források (pl. TÁMOP-ból) -az ELTE szintű elköteleződés elmaradása -az átszervezéssel kapcsolatos bizalmatlanság, azonosulás hiánya (belső) -az átszervezéssel járó kiadások nem tervezhető „megugrása” -jelentkező szám radikális csökkenése -külső jogi/finanszírozási környezet romlása -Verseny élesedése -pályázati források nem nyílnak meg VISSZA VISSZA

4 Nézőpontunk tisztázása II. a társadalmi, gazdasági környezet  Általában nem jó idők járnak a felsőoktatásra (2010)  De érzékelünk egy koncepcionális változást (2007):  A sport „eszköz” jellegének előtérbe kerülése  A „sport” szó jelentéstartalmának bővülése  Az „evidece based” politikák iránti igény  Hiányérzetünk van: „paradigmaváltás”?  A Bologna reform során kialakított KKK = kötöttségek és lehetőségek (2005-2006)  Ebben a magunk számára előrelépési lehetőséget látunk („facilitátorok”-ra lesz szükség)

5 Három fő kérdés 1)Van-e létjogosultsága (egy) újabb sport(menedzser) képzés(ek)nek? 2)Tudunk-e, és hogyan tudunk a szükségből erényt kovácsolni? (gyengeségeinket „kompenzálni”?) 3)Mi lehet a képzés koncepcionális célja? (milyen egy jó minőségű képzés?)

6 1) Egy újabb sportszervező képzés létjogosultsága  „a tervezett létszám túlzott, nem reális” (80 + 40 fő)  Van-e kereslet a képzésre? ( = Jelentkezői érdeklődés?)  A piacon jelenlévő szereplők ki tudják-e elégíteni a keresletet? ( = Felvételi létszámok?)  Van-e igény a munkaerő-piacon? ( = Felvételi irányszámok 2010?)  Nézzük a végeredményt! ( = Felvételi eredmények 2010)

7 Van-e kereslet a képzésre? Sportszervező BSc-re benyújtott jelentkezések száma. 2006-2010. Minden intézmény, tagozat, államilag támogatott és költségtérítéses forma. Forrás: felvi.hu VISSZAVISSZA

8 A piacon jelenlévők ki tudják elégíteni a keresletet? Sportszervező BSc-re benyújtott jelentkezések és felvettek száma. 2006. Minden intézmény, nappali és levelező tagozat, államilag támogatott forma. Forrás: felvi.hu VISSZAVISSZA

9 Van-e igény a munkaerő- piacon? Mi „a” munkaerő-piac? Sportszervező BSc-re felvételt nyert hallgatók száma. 2006-2010. Minden intézmény, tagozat, államilag támogatott és költségtérítéses forma. Forrás: felvi.hu VISSZAVISSZA

10 Nézzük a végeredményt! Felvettek megoszlása a hat képző intézmény között. 2010. Nappali tagozat, államilag támogatott és költségtérítéses képzés együtt. Forrás: felvi.hu VISSZAVISSZA

11 2) Szükségből erényt….?  Kihívások (problémák):  Akkreditációs feltételek szigorodása  Minősített oktatók alacsony száma, kutatási teljesítmény gyenge színvonala  Aggályok a „sportszakmaiság” terén  Válaszok (megoldások):  Maradjunk a standardoknál! (szakindítás)  Személyi / szervezeti fejlesztés  Együttműködés az ELTE jogi karával  A szakmai gyakorlat kiemelt szerepe a képzésben

12 3) Mi lehet a képzés koncepcionális célja?  Egy sportoló, aki menedzsment képzésben is részesül, vagy egy menedzser, aki a sportból vett példákon keresztül tanulja meg a menedzsmentet?  Masszív közgazdasági, jogi, szervezetpszichológiai alapokra épülő sportszervező képzés  Külső helyszíni gyakorlatokkal  Félévente 90 óra (heti 5-6 óra, nem összefüggő)  Gyakorlatvezetői és oktatói irányítással  Tapasztalatszerzés a terepen  Az élmények „bekötése” a képzésbe: beszámoló, de inkább: esettanulmány, prezentáció → portfólió

13 3) Mi lehet a képzés koncepcionális célja? Egyetem (a tudás „tárhelye”) Gyakorlóhely(ek) Szervezés, kommunikáció, szerződéskötés, oktatói közreműködés, a teljesítés naplózása és igazolása, írásos értékelése, esettanulmány, prezentáció, portfólió

14 Várható eredmény? (V. ö. képzési cél)  „Kapunk” egy jó szervezőt, aki jól tud kommunikálni  Akinek már hallgató korában élő kapcsolata alakulhatott ki a sportszféra valamely szereplőjével  Aki nem „letudja” a szakdolgozat írást, hanem továbbfejleszti a terepmunka tapasztalat-anyagát  Aki vagy beilleszkedik egy meglévő szerepbe…  …vagy képes magának egy új szerepet kreálni  Az sem tragédia, ha végül nem a sportban talál állást, de mégis hasznosul a sportmenedzsment tudása (a sportban, társadalmi munka pl.)

15 Szükséges feltételek?  Gyakorlati tapasztalat, kapcsolatrendszer (nk-i is)  Szakirodalom bővítése (külföldi is)  Kutatási eredmények létrehozása … … és a meglévők hozzáférhetővé tétele:  Adatbázisok (pl. sportjogi), és e-learning megoldások  Szakmai kommunikáció infrastruktúrájának fejlesztése (pl az ilyen videokonferenciák)  Túl kicsi piac ez ahhoz, hogy az érintett intézmények külön-külön „versenyezzenek”. Mi a megoldás?  A kooperáció bármely / minden formája

16 Szükséges feltételek Egyetem (a hozzáférés platformja) Gyakorlóhely(ek) TUDÁS

17 A sportmenedzser képzés intézményi nézőpontból dr. Princzinger Péter, tanársegéd ELTE PPK ESI princzinger.peter@ppk.elte.hu peter.princzinger@drprinczinger.hu


Letölteni ppt "A sportmenedzser képzés intézményi nézőpontból Sportszakember-képzés, sporttudomány 2010. november 10. dr. Princzinger Péter, tanársegéd ELTE PPK ESI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések