Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAGYKILENCED Csodatévő Szent Miklós püspök tiszteletére

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAGYKILENCED Csodatévő Szent Miklós püspök tiszteletére"— Előadás másolata:

1 NAGYKILENCED Csodatévő Szent Miklós püspök tiszteletére
(kilenc alkalomra)

2 Ó, minden dicséretre és tiszteletre méltó Csodatévő Szent Miklós főpap!   A mindenható Isten hű szolgája, s az imádságnak szent embere, / Krisztus kegyeltje, az Úrnak választott edénye. / Az egyház meginghatatlan oszlopa, szerfelett tündöklő fáklya. / Az egész földkerekség vakítón ragyogó fényes csillaga. / Igazság harcosa, a hit szabályainak tanítója. / Isten kertjébe ültetett virágzó pálmafa. / Műra városának igazi főpásztora. /

3 Jóságos és kegyelmi illatszert árasztó, / csodákat művelő, gyors segítő és buzgó közbenjáró. / Krisztus evangéliumának sáfára és lelkes hirdetője. / Minden keresztények egekig magasztalt reménysége. / Szellemi nyájadat, mint jó pásztor irányítod / Tisztaság őrzőjeként, minden rossztól oltalmazod. / Bölcs tanító, s az erények hű őrzője, / a szegények és rászorulók gazdagon termő bősége. / Éhezők táplálója, foglyok kiszabadítója, / gyötrődők vigasztalója, betegek gyógyítója, / idősek támogatója, özvegyek s árvák védelme, / a gyermekek pártfogója, s a szenvedő kínjainak enyhítője. /

4 Ki a böjtölőknek utat mutatsz, a tengeren lévőt partra vezeted
Ki a böjtölőknek utat mutatsz, a tengeren lévőt partra vezeted. / Ki a ruhátlanokat öltözteted, s a szelídeket védelmezed. / Hallgass meg minket, mi pártfogónk, / a Magasságbeli Istennél légy közbenjárónk. / Hathatós imáid által, esd ki mind azt tőle, / ami lelkünk és testünk üdvének szüksége. Mentsd, óvd és őrizd ezt a várost, minden várost, községet és vidéket, / minden keresztény nemzetet és ezen előtted álló népet.

5 Egy igaznak könyörgése, a jó elérésében nagy hatalom
Egy igaznak könyörgése, a jó elérésében nagy hatalom. / Istenünknél Te vagy számunkra, erős bizodalom. Ezért a legszentebb és legáldottabb Istenszülő után / alázattal, oltalomért borulunk eléd jótevő atyánk. / Pásztorbotod erejével védelmezz minket minden ellenségtől, / földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzvésztől, / szerencsétlenségtől, éhségtől, ínségtől, mirigyhaláltól, / háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól. /

6 Nyújts segélykezet és nyisd meg számunkra az isteni malaszt kapuit. /
Vétkeink sokasága miatt nincs bátorságunk az égbe tekinteni, / fogva tartanak bennünket bűneink bilincsei. Nem vagyunk képesek teljesíteni Teremtőnk akaratát / s nem azok közé soroltattunk, kik parancsait megtartották. / Bűnbánattal hajtjuk meg magunkat alkotónk előtt, / atyai közbenjárásodért buzgón esedezünk. / Könyörülj rajtunk Istenünk, / hogy bűneink miatt el ne vesszünk. /

7 Szabadíts meg a gonosztól / és minden ellenséges fondorlattól
  Szabadíts meg a gonosztól / és minden ellenséges fondorlattól. / Igazságod szerint vezesd lelkünket / és erősítsen minket a te félelmed. / Add (kérés megfogalmazása), hogy földi életünkben nyugalmat találjunk, / és a mennyország lakói közé számíttassunk, / hogy mi is méltóképpen dicsőíthessük az egyvalóságú és feloszthatatlan Háromságot, / az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, / most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

8 Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség,
 MIATYÁNK, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

9 ÜDVÖZLÉGY, Istenszülő Szűz Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled
ÜDVÖZLÉGY, Istenszülő Szűz Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled! Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, a mi lelkünk szabadítóját. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.

10 Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

11 Csodatévő Szent Miklós atyánk, görögkatolikus egyházunk pártfogója és templomunk védőszentje, könyörögj érettünk! Ámen!


Letölteni ppt "NAGYKILENCED Csodatévő Szent Miklós püspök tiszteletére"

Hasonló előadás


Google Hirdetések