Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. szeptember 16. Támogatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. szeptember 16. Támogatási."— Előadás másolata:

1 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. szeptember 16. Támogatási idő számítás Hosznyák András

2 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Hol tartunk most? Javításokat elvégeztük, élesítettük – 2014. július 8. óta a FIR Fórumon bemutatott algoritmus van használatban a FIR-ben – 2014. július 8. óta az Ügyfélkapun (magyarorszag.hu) a hallgatók számára is lekérdezhető a támogatási idő felhasználás Támogatási idő számítható országos szinten 2014. szeptember 12-én: 87,29% További módosítások várhatók a támogatási idő algoritmusban

3 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) TMIDK és TMIDT hibahatások TMIDK hibák javítása nem csak intézményi, hanem országos érdek – több jelzést kaptunk intézményektől, hogy más intézményben fennálló hiba miatt nem tudnak dönteni a hallgató átsorolásáról Kérünk minden intézményt, hogy akkor is javítsák a TMIDK hibákat, ha a hallgató már nem az intézmény hallgatója vagy nincs 2012/13/1 vagy azutáni félévben képzési időszaka

4 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Hozott dokumentumok támogatott félév száma Több hallgatói panasz érkezett az OH felé! Az intézmény nem írhatja elő a hallgató számára az igazolás benyújtását, és pl. hiába van leckekönyv másolata az intézménynek 10 félévről, ezt nem adhatja meg, ha a hallgató ezt nem kéri! Az intézmény nem tagadhatja meg a hallgató által kezdeményezett igazolási kérelmet, és köteles a hallgatói által igazolt félévszámot bejelenteni a FIR felé!

5 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) H0323 szabály Leírás: – ha a hallgató jogviszonyához kapcsolódik olyan képzés, mely korábbi kezdetű mint 2006-02-01, és a képzéshez 2006-02-01 után tartozik államilag támogatott időszak, akkor kötelező megadni az adott képzésen a 2005/06/2 időszak előtt felhasznált államilag támogatott félévek számát (lehet 0 (nulla) is) A felhasznált félévszám a jogviszonynál adandó meg a jogviszonyhoz kapcsolódó képzésekre együttesen számítva Jelenleg több, mint 89 ezer H0323-as hiba van

6 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) H0323 szabály 2006.02.01. Képzés 2004/05/1 és 2008/09/1 között Képzés 2005/06/1 és 2008/09/1 között A két képzés egy jogviszonyhoz tartozik Az első képzésen 3 időszak, míg a második képzésen 1 időszak 2005/06/2 előtti A jogviszony esetében 3 félévet kell megadni a 2005/06/2 előtt felhasznált államilag támogatott félévek számát Jogviszony 2004.09.01. és 2009.06.30. között

7 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Változások és javítások az algoritmusban

8 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Osztatlan művész képzés melletti tanárképzés Támogatási idő keret 14 félév lesz, ha a hallgató – építőművész (OSZKEPM) vagy filmdramaturg (OSZKFDR) képzéssel párhuzamosan design- és vizuálisművészet- tanár (MT3ADEV) mestertanár vagy – festőművész (OSZKFMU), szobrászművész (OSZKSMU), grafikusművész (OSZKGRA), restaurátorművész (OSZKRES) vagy intermédia-művész (OSZKINM) képzéssel párhuzamosan képzőművész-tanár (MT3AKEP) mestertanár képzést folytat A 289/2005 (XII.22) Korm. rendelet 13.§ (1), a 26/2008 (VIII. 15.) OKM rendelet, a 283/2012 (XII.29.) Korm. rendelet és a 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet alapján.

9 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Kedvezménytörvény hatálya alá tartozók Intézményi és hallgatói jelzések alapján felülvizsgálatra kerül a 2 félév kedvezmény számítása Módosított előfeltételek: – a hallgató horvát, román, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán állampolgár – a hallgatónak a lakóhelye az állampolgárságnak megfelelő országban van – egyik állampolgársága magyar vagy rendelkezik Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal – a mesterképzését 2007-09-01 és 2012-08-30 között kezdte el Az 51/2007 (III. 26.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, az Ftv. 119.§ (2) bekezdés, az Nftv. 39. § és az AB 2012. évi döntése alapján (minden finanszírozási kérdésről törvényi szinten kell a felsőoktatásban rendelkezni).

10 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Kedvezménytörvény hatálya alá tartozók Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány – ezen okmányok a hallgatói okmányok között már bejelenthetők a FIR-be – az OKMTIP szótár bővítésre került már MIG – Magyar igazolvány MHI – Magyar hozzátartozói igazolvány Az Nftv. 3. melléklet II/C. A hallgatói, doktorjelölti személy törzs 2. pontja alapján.

11 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Több fogyaték kedvezmény kezelése Ha több, fogyaték alapján adott kedvezmény kerül bejelentésre, akkor az algoritmus jelenleg nem összegzi azokat Módosítás tartalma: – oktatási azonosító mentén összegzésre kerülnek ezen kedvezmények – ha az összegzés után a kapott félév kedvezmény mértéke nem lehet nagyobb, mint 4 félév

12 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Költséges kezdetű átsorolt hallgatók Ha a hallgató a képzését költségtérítéses vagy önköltséges formában kezdte, és később átsorolásra került támogatott formába, akkor a képzése úgy kerül vizsgálatra, mintha támogatott formában kezdte volna a képzését – független attól, hogy hány félév után kerül átsorolásra A párhuzamossági esetek táblázat publikálásra került, az A oszlopban sárga színnel jelölt esetek kerülnek majd beépítésre a számítási algoritmusba

13 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Költséges kezdetű átsorolt hallgatók Nincs három féléves szabály – az első képzés a 2005. CXXXIX. tv. 2006.10.27 előtt hatályos állapota szerint indult el

14 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Költséges kezdetű átsorolt hallgatók Van három féléves szabály – a két képzés a 2005. CXXXIX. tv. 2006.10.27 után hatályos állapota szerint indult el

15 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Költséges kezdetű átsorolt hallgatók Van három féléves szabály – a két képzés a 2005. CXXXIX. tv. 2006.10.27 után hatályos állapota szerint indult el

16 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Költséges kezdetű átsorolt hallgatók Van három féléves szabály – a két képzés a 2005. CXXXIX. tv. 2006.10.27 után hatályos állapota szerint indult el

17 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Költséges kezdetű átsorolt hallgatók Nftv. hatálya alá tartozó képzések

18 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Számítás kiterjesztése A támogatási idő számítás minden olyan hallgatóra kiterjesztésre került, akik esetében van 2012/13/1 vagy azutáni időszak bejelentve a FIR-be

19 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Módosítások ütemezése 2014. szeptember 30. – osztatlan művész képzés melletti tanárképzés – kedvezménytörvény hatálya alá tartozók – több fogyaték kedvezmény kezelése 2014. december 1. – költséges kezdetű átsorolt hallgatók – számítás kiterjesztése

20 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Költséges kezdetű átsorolt hallgatók eseteinek kezelése 2014 őszén

21 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) 2014 őszi eljárásrend Ha a támogatási idő algoritmus a költséges kezdetű átsorolt hallgatók esetében pontatlan, akkor ezen problémás hallgatók esetében az intézmény jelezheti egyedi kivétel-kezelési szándékát a H0322- es hibajegy esetében Eduline alkalmazásban, bizalmas információ beállításával 2014.09.30-ig Intézményenként egy-egy Excel táblázatot kérünk oktatási azonosító listával, akikre költséges kezdetű átsorolt hallgatók esetei állnak fenn

22 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) 2014 őszi eljárásrend Minden hallgatóról egyedi döntés fog születni, és legkésőbb 2014.10.15-ig meg fog szűnni a jogos jelzésű hallgatók esetében a H0322 hibajegy A támogatási idő algoritmus módosítása után az egyedi kivételek törlésre fognak kerülni a H0322- es szabályból

23 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FIR Fórum – 2014. szeptember 16. Támogatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések