Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZVU 220, 1 Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked. A gyermeki hű szíveknek Áldozatját nem veted.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZVU 220, 1 Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked. A gyermeki hű szíveknek Áldozatját nem veted."— Előadás másolata:

1

2 SZVU 220, 1 Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked. A gyermeki hű szíveknek Áldozatját nem veted meg, Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.

3 SZVU 220, 2 Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek, Békesség itt lenn a jámbor, jószándékú embernek. Add, hogy mindig élő hittel, Hív reménnyel, szeretettel Mondjunk méltó dicséretet, ó Atyánk, szent nevednek.

4

5 Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással:

6 én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát,

7 az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

8

9 Uram, irgalmazz! 3x Krisztus, kegyelmezz! 3x Uram, irgalmazz! 3x

10 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged,

11 hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,

12 Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket.

13 Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

14

15 VÁLASZOS ZSOLTÁR Válasz: 5. tónus Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. VÁLASZOS ZSOLTÁR Válasz: 5. tónus Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké.

16

17 Alleluja. 8. szám. Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Mt 11, 25 -- 8 G. tónus. Alleluja

18

19 Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.

20 Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,

21 valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett.

22 Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett.

23 Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,

24 fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

25 Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,

26 mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,

27 vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

28

29 SZVU – 144, 1 Édes Jézus, én szerelmem, Ó mily nagyon szeretlek, Te vagy kincsem és mindenem, Hű szívembe elrejtlek. Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.

30 SZVU – 144, 2 Édes Jézus, mivel téged Minden felett szeretlek, Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek. Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.

31 SZVU – 144, 3 Ahol leszek, Jézus, téged Óhajtlak és kiáltlak; Boldog leszek, ha elérlek, Boldogabb, ha megtartlak. Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.

32 SZVU – 144, 4 Benned bízom, fohászkodom, Te is szeress engemet, Jézus, ne hagyj, velem maradj, Hívd a mennybe lelkemet. Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.

33

34 FELAJÁNLÁS VÉGÉN: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségre, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

35

36 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

37

38 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod;

39 legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

40 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.

41

42 Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

43

44 SZVU – 126, 1 Ó áldott szent Istenem, Az Oltáriszentségben, Édes Jézus. Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár, Édes Jézus, / Édes Jézus.

45 SZVU – 126, 2 Ó lelkem, szent Jegyesem, Méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus. Minden kincset megvessen, Csak Tégedet keressen, Édes Jézus, / Édes Jézus.

46 SZVU – 126, 3 Maradj nálam kevéssé, Tedd szívemet édessé, Uram Jézus. Ám tégy engem semmivé, Csak szívem tedd Tieddé, Édes Jézus, / Édes Jézus.

47 SZVU – 126, 4 Emberek és angyalok, Most mind előálljatok És a Jézust Teljes szívvel áldjátok, Jertek és imádjátok Édes Jézust, / Édes Jézust.

48

49 HIRDETÉSEK * Július 7. hétfő - július 11. péntek - Magyar iskolatábor I. – Magyar Ház Az idén ismét megrendezésre kerül a 4-14 éves gyermekek számára. Az 5 napos tábor célja, hogy a magyar nyelv és kultúra szeretetét a résztvevők még jobban elsajátítsák és magukévá tegyék. További részletekért Feszty Katalinnál, a 613-435-7347 telefonszámon lehet érdeklődni.

50 HIRDETÉSEK * A Szentatya tegnap kereste fel a dél- olasz tartományt. Az Abruzzo és Molise egyházmegyéinek szóló látogatás során a pápa találkozott a munka világával, a betegekkel, a fiatalokkal, a börtön foglyaival. Különösen nagy volt a várakozás Isernia városban, ahol Szent V. Celesztin pápa született 1215 táján. A pápa találkozott Isernia lakosságával és ekkor megnyilt a Jubileumi Celesztiánus Év. (VR)

51 HIRDETÉSEK * Irakban egyre nagyobb a káosz. Az ISIL (ILIÁ) radikális iszlamista szervezet fegyveresei tovább haladnak Bagdad felé. A szunnita szélsőségesek uralma alatt lévő Tikritben tovább folytatódik a gyilkolás, a pusztítás. Fegyveres drónok, pilóta nélküli amerikai repülők köröztek az iraki főváros légterében, miközben keresztények ezrei menekülésre kényszerülnek. VR

52

53 Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Balsors akit régen tép, Hozz reá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt.

54 SZVU – 284, 1A Boldogasszony Anyánk, Régi nagy Pátrónánk! Nagy inségben levén, Így szólít meg hazánk:

55 SZVU – 284, 1B Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

56


Letölteni ppt "SZVU 220, 1 Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked. A gyermeki hű szíveknek Áldozatját nem veted."

Hasonló előadás


Google Hirdetések