Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanári kompetenciák október 6. Caroline Kearney

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanári kompetenciák október 6. Caroline Kearney"— Előadás másolata:

1 Tanári kompetenciák 2014. október 6. Caroline Kearney
Vezető projektmenedzser és oktatási elemző

2 Dinamikus és összetett kombinációi a
A kompetenciák... Tudásnak Készségeknek Attitűdöknek Dinamikus és összetett kombinációi a Amelyek hozzásegítenek a hatékony cselekvéshez a valódi világban

3 A tanári kompetenciák keretrendszerei
Nemzeti szinten: Rendkívül változatos megközelítésmódok léteznek a tanári kompetenciák keretrendszereinek (TKK) definícióját és kialakítását illetően, a tágabb jellegű kompetencia-köröktől (pl. Finnország) az előírt listákig (pl. Egyesült Királyság).

4 A tanári kompetenciák keretrendszerei
Európai uniós/nemzetközi szinten: Nem létezik átfogó, általánosan elfogadott TKK; csak meghatározott tantárgykörökre vonatkozó specifikus keretrendszerek (pl. UNESCO - ICT Competency Framework for Teachers - Az UNESCO IKT kompetencia keretrendszere tanárok számára; European Profile of Language Teacher Education - A nyelvtanárképzés európai modellje) Az alábbi, 2005-ben kiadott politikai dokumentumban 3 tág kompetencia területet határoztak meg: A tanári kompetenciák és képesítések közös európai alapelvei (Európai Bizottság, 2005) Nemzetközi szakirodalmi áttekintés a tanári kompetenciákról, a szabványokról és a fejlődésről: Teachers’ Core Competences: requirements and development (European Commission Thematic Working Group on Professional Development of Teachers, 2011)

5 A tanári kompetenciák 3 tág területe
Közös munkavégzés másokkal Hatékony munkavégzés a tanulókkal Együttműködés a kollégákkal A tanári kompetenciák és képesítések közös európai alapelvei (Európai Bizottság, 2005)

6 A tanári kompetenciák 3 tág területe
2) Munkavégzés a társadalom kontextusában és annak bevonásával Hatékony közös munka a helyi közösséggel és az oktatási szférában érintett szereplőkkel (pl. szülők, tanárképző intézmények, kulturális szervezetek, vállalatok stb.) A diákok felkészítése arra, hogy globális felelősséggel rendelkező polgárokká váljanak A tanári kompetenciák és képesítések közös európai alapelvei (Európai Bizottság, 2005)

7 A tanári kompetenciák 3 tág területe
3) Munkavégzés a tudás, a technológiák és az információk felhasználásával Magas szintű tantárgyi és pedagógiai ismeretek Képesség a technológiák hatékony integrálására a tanítási és a tanulási folyamat fejlesztése érdekében Képesség az információk hatékony beszerzésére, ellenőrzésére, elemzésére, mérlegelésére; továbbá képesség a rendelkezésre álló információkra való építésre A tanári kompetenciák és képesítések közös európai alapelvei (Európai Bizottság, 2005)

8 Tanári ismeretek 1. Tantárgyi ismeretek 2. Tantárgypedagógiai ismeretek 3. Pedagógiai ismeretek 4. Tantervi ismeretek 5. Neveléstudomány (történelmi, filozófiai, pszichológiai, szociológiai vonatkozások stb.) 6. Fejlődéspszichológia 7. A befogadáshoz és a sokféleséghez kapcsolódó témák 8. Korszerű technológiák 9. Oktatási irányelvek, oktatáspolitika (kontextusfüggő, intézményi és szervezeti vonatkozások) 10. Csoportdinamika, tanuláselméletek és a motivációval kapcsolatos témák 11. A felmérés és az értékelés folyamatai és módszerei Szakirodalmi áttekintés a központi tanári kompetenciákról (Európai Bizottság, 2011)

9 Tanári készségek 1. A tanítási folyamat megtervezése, irányítása és koordinálása 2. Tanítási segédanyagok és technológiák használata 3. A diákok és a diákok csoportjainak irányítása 4. A tanulási folyamat megfigyelése és kiértékelése 5. Együttműködés a kollégákkal, a szülőkkel és a szociális intézményekkel 6. Tárgyalási készségek 7. A szakmai közösségekben folytatott tanulást elősegítő együttműködési, elemző és interperszonális készségek 8. Képesség a többszintű folyamatokhoz való alkalmazkodásra (a kormányzati folyamatoktól a tanulói szintű, a tantermi és az iskolai folyamatokig) 9. Képesség a rendelkezésre álló tények és adatok értelmezésére építve következtetéseket levonni és döntéseket hozni Szakirodalmi áttekintés a központi tanári kompetenciákról (Európai Bizottság, 2011)

10 Tanári attitűdök/értékek
1. Elkötelezettség a saját tantárgy(ak) iránt; tájékozottság annak történelmi fejlődése, jelenlegi helyzete, továbbá az egyéb témakörökhöz való viszonya tekintetében 2. Képesség és hajlandóság a változásokhoz való alkalmazkodásra 3. Elkötelezettség az összes diák tanulásának előmozdítása iránt 4. Képesség és hajlandóság a diákok demokratikus polgárokká való nevelésére 5. Képesség és hajlandóság az egész életen át tartó tanulásra 6. Képesség és hajlandóság az önreflexióra és a saját módszerek megkérdőjelezésére Szakirodalmi áttekintés a központi tanári kompetenciákról (Európai Bizottság, 2011)

11 Szeretné fejleszteni kompetenciáit?
KeyCoNet online kurzus: „Competences for 21st Century Schools” (Kompetenciák a 21. századi iskolákban) A kurzus kezdete: november 17. Már lehet jelentkezni a weboldalon Vegyen részt az eTwinning program monitoring tevékenységében, és ez által ellenőrizze, hogy milyen módon fejlődnek saját kompetenciái Kezdés: október 13-ának a hete KeyCoNet záró konferencia a kompetencia-alapú tanulás oktatásba való integrálásáról 2014. november Regisztráció:


Letölteni ppt "Tanári kompetenciák október 6. Caroline Kearney"

Hasonló előadás


Google Hirdetések