Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Páli Szt. Vince által javasolt ima módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Páli Szt. Vince által javasolt ima módszerei"— Előadás másolata:

1 Páli Szt. Vince által javasolt ima módszerei
Páli Szt. Vince és az ima módszerei Páli Szt. Vince az imáról Piliscsaba, december 7.

2 Páli Szent Vince az imáról

3 Az ima fontos Páli Szt. Vince számára
Gyakran mondta, hogy nem lehet sokat várni az olyan embertől, aki nem szeret Istennel lenni. (Abelly, III. könyv, 50) Az imádkozó ember minden jótettre képes. (SVP XI, 778) A kezdetektől – Abelly óta – úgy ábrázolták őt, mint imádkozó embert, az „ima mestereként” mutatták őt . Ez személyes ima nélkül elképzelhetetlen lenne.

4 Az ima mint Isten ajándéka
Nem a mi akaratunk eredménye, hanem Isten ajándéka, hogy imádkozhatunk. Nem találkozhatnék az Istennel, ha Ő nem jönne elém (SVP XI, 136). Az ima – valami természetes (SVP IX, 384) – homo orans: az ember képes imádkozni. Mindenki – gyerekek is – tud imádkozni (SVP IX, 23, )

5 Az ima példái Szt. Vince számára
Szalézi Szt. Ferenc Szt. Bonaventúra Szt. Brúnó Granadai Szt. Lajos Avilai Szt. Teréz A korszak imakönyvei, elmélkedések Nagy elmélkedők tanítását egyszerű formában adta át – Irgalmas nővérek egyszerű lányok voltak

6 Ima példái Szt. Vince számára
Az imádság művészetében senki nem érte el azt, amit ő elért. Az imádság, mint barátság, együttlét azzal, aki szeret minket.

7 Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság – a lélek felemelése Istenhez, hogy megmutassuk Neki szükségleteinket és kegyelmét, irgalmasságát kérjük. (SVP XI, 282) Az imádság – egy prédikáció, melyet saját magunknak mondunk. Célja – meggyőzni magunkat, hogy szükségünk van arra, hogy az Istenhez forduljunk és együttműködjünk az Ő kegyelmével, hogy ezáltal kijavíthassuk hibáinkat és megerősíthessük erényeinket. (SVP XI, 779)

8 Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság – beszélgetés lélek és Isten között. (SVP IX, 384, 1118) Az imádság olyan, mint a víz: termékennyé teszi a lelki életet. Olyanok vagyunk, mint a kertek, melyekben a szárazság tönkre teszi a növényeket, ha a kertész nem locsolja őket. Az imádság – szent kötelességünk, üdvözítő harmat, mely minden reggel felfrissíti a lelkünket az Istentől származó kegyelem vízével. (SVP IX, 402)

9 Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság olyan, mint a manna, mely minden reggel aláhull a mennyből. (SVP IX, 368) Az imádság a lélek tápláléka. Az Irgalmas nővér, aki elmulasztja az imát, elzárja magát olyan erőktől, melyek lehetővé teszik Isten és felebarátainak szolgálatát. (SVP IX, 375, 381)

10 Szt. Vince imádság definíciói
Isten nevében kérlek benneteket, lányaim, ne mulasszátok el az imádságot és törekedjetek jól megérteni előnyeit, melyeket hoz. Az ima olyan, mint a levegő az ember számára, mint víz a hal számára. Biztosítja az életet. (SVP IX, 1132) Az imádság a lélek számára az, mint a lélek a testnek. Úgy, ahogy a test a lélek nélkül halott, a lélek is, az ima nélkül meg van fosztva életétől és erejétől. (SVP IX, 381, 1106, 1117)

11 Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság egy legyőzhetetlen fellegvár, mely lazaristáknak védelmet ad mindenféle támadások ellen. Ez egy misztikus fegyvertár. Ez Dávid tornya, melyben minden fajta fegyver található. (SVP XI, 778) Az imádság – szükséges útmutatók gyűjteménye, melyek szükségesek elvállalt elkötelezettségek teljesítéséhez. (SVP XI, 237)

12 Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság az öröm forrása, hiszen az Istennel való beszélgetés végtelenül kellemesebb, mint a legtiszteletreméltóbb személlyel való beszélgetés. (SVP IX, 122) Az imádság a gyógyszer, mely megújítja és megerősíti az erőt, mely az Isten utjain való járásához szükséges. (SVP IX, 381, 1117)

13 Miért imádkozzunk? Jézus imádkozott – halála előtt is – Olajfák kertjében. A keresztfán is imádkozott: „Atyám! Bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek”. (Lk 23,34)

14 Miért fontos az ima? Különleges világosságot kapnak azok, akik imádkoznak – jobban meg lehet ismerni Isten titkait Megismerjük Isten akaratát Javíthatunk hibáinkon Kegyelem kiáradása Jobban hasonlítunk Jézus Krisztusra, aki imádkozott. Jézus imádsága tökéletes volt, minden percét erre szánta (SVP IX, , 380)

15 Miért fontos az ima? Az imádságtól függ minden: kitartás a hivatásban,
munka eredményessége, bűnök elkerülése, szeretet növekedése, vagyis általuk: az üdvösség (SVP XI, 285, 374, 381, 1117). A prédikálás imádság nélkül nem hatásos (SVP VII, 140). Az imádság erőt ad a szegények szolgálatához (SVP IX, 375). A Misszióstársaság addig marad fenn, ameddig hűségesen fog imádkozni (SVP XI, 778).

16 Miért fontos az ima? Minden nap kell imádkozni, sőt, egy percnek sem szabad elmúlni imádság nélkül (SVP IX, 386). Elsőbbség a szegények szolgálatának – nem figyelni Istenre, akivel az imádságban találkozunk, hogy találkozhassunk Vele a szegényekben (SVP IX, 50, 131, 297, 725, 1081, 1091, 1117; X, 704). Az ima is szükséges - át kell tenni más időre, mikor lehetséges lesz.

17 Miért fontos az ima? Nem Istennek, hanem nekünk szükséges az ima.
Közös prefáció IV.: A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik. Szükséges a lemondás. Ha szívünk a lemondás miatt kiürül, akkor van hely az Istennek. Maga az Isten megtölti a szívet és benne marad (SVP XI, 236).

18 Miért fontos az ima? Imádkozva jobban megismerjük az Istent (SVP IX, 384, 387). Jobban meg tudjuk ismerni hitünk titkait. Nem intellektuális, hanem intuíciós ismeret. A tudósoknak hallaniuk kellene, amikor egy ember imádkozik. Az imádkozó ember teljesen másképpen beszél az Istenről, mint egy teológus (SVP IX, 387). Később egy testvérről ír(Vince), akitől 10 szó hatásosabb volt, mint másoktól a hosszú szentbeszédek. Mindazt az imádságban tanulta meg. Isten kinyilatkoztatta magát előtte és így tudott róla beszélni. Az imádság, de főleg az elmélkedés, a megszerzett tudást személyessé és élővé teszi. Ezután már könnyebb átadni ezt másoknak.

19 Páli Szt. Vince és az ima Nem kell rendkívüli érzéseket, tapasztalatokat keresni. Ima, mely lehetséges lesz mindenkinek – egyszerű lányoknak is, aki jelentkezek Irgalmas nővérekhez

20 Körülmények, tanácsok: mi szükséges az imához?
Alázat Önmegtagadás, lemondás Csend Egyszerűség

21 AZ IMA MÓDSZEREI: - SZÓBELI IMA - ELMÉLKEDÉS - SZEMLÉLŐDÉS

22 Szóbeli imádság A szóbeli imádság, mint út lehetséges gyerekek és szentek esetében egyaránt. Gyakran az Egyház magyarázta a hagyományához tartozó imádságokat. Csak akkor van értelme ennek az imának, amikor figyelünk a szavainkra. (SVP IX, 384; XI, 607) Röpimák – latinul: iaculatoria; (iaculum = nyíl) – szeretet nyilai, melyek mennybe jutnak. (SVP IX, 53) Legkönnyebb ima – mindenki gyakorolhatja. (SVP IX, 337, 386, 916, 1186)

23 Az elmélkedés Foglalkoztatja értelmet és akaratot.
Ha értelmet – elmélkedés, meditáció Ha akaratot és érzéseket – szemlélődés – ez mindenki számára elérhető Páli Szt. Vincénél gyakran: imádság = elmélkedés Csak kontextusból lehet tudni, miről van szó

24 Elmélkedés -> érzések -> harmónia
Az elmélkedés Az elmélkedés forrásai: Szentírás teológiai reflexió idők jelei világ szegények élet tapasztalata Veszély: memória és ész -> ima = stúdium (SVP XI, 161) Elmélkedés -> érzések -> harmónia Páli Szt. Vince: mindenki elmélkedhet (SVP IX, 420) – ha vannak megfelelő alapok

25 Az elmélkedés Tudomány segít, de az imádságban minden a szeretettől függ, Szt. Bonaventúra után – tudás nem nélkülözhetetlen jó imához, elég szeretni az Istent (SVP IX, 49) Isten ismerete két fajta módon jelenhet meg: tudomány, melyet tanulmányaink során szerzünk, tudomány, melyet kaptunk – Isten jelenlétének megtapasztalása – ez jobb és tökéletesebb: Tudósnak hallgatnia kell imádkozó ember jelenlétében (SVP IX, 387, 423)

26 Az elmélkedés módszerei
Képek segítségével A nap tervezése Figyelmes olvasás Jézus szenvedésének szemlélődése Módszer betegeknek Imaszövegek recitálása

27 Az elmélkedés Szükséges erények: - alázat - önmegtagadás - egyszerűség
Csend: - önmagam megtalálása - Isten megtalálása Isten jelenlétében lenni

28 Az elmélkedés menete Szt. Vince Szalézi Szt. Ferenctől átvette a módszert. bevezetés (felkészülés): téma, állunk az Isten jelenlétében, fohász az Istenhez, különösen a Szentlélekhez, és szentekhez, elmélkedés témájának ismétlése memóriánk munkája érzéseink munkája akaratunk munkája befejezés: hálaadás, felajánlás, fohász, „lelki csokor”, azaz a nap mottója

29 Az elmélkedés képek segítségével
Pl. Szűz Mária képe – nézünk rá és elmélkedünk az életéről – saját életünkkel kapcsolatban. Szt. Johanna de Chantal példája Szűz Mária szemei: kérte, hogy ne vétkezhessen tekintetével Szűz Mária fülei boldogok, mert hallgatták Isten Igéjét (SVP IX, )

30 Az elmélkedés – a nap tervezése
Isten jelenlétében feladatainkra, munkánkra is gondolhatunk, melyek ránk várnak napközben. Előre lehet látni a nehézségeket, kísértéseket.

31 Az elmélkedés – figyelmes olvasás
Lassan, szakaszonként olvassunk valamit

32 Jézus szenvedésének szemlélődése
Az elmélkedés – Jézus szenvedésének szemlélődése Könnyű módszer. Szalézi Szt. Ferenc gyakran ezt végezte és javasolta más embereknek, pl. gyónóknak.

33 módszer betegek számára
Az elmélkedés – módszer betegek számára Gyenge vagy beteg ember számára elég, ha tudatában marad annak, hogy Isten előtt van. Akkor Ő is elmondhatja saját szükségleteiről azt, mint amit a szegény koldus, aki sebeit mutatja. (SVP IV, 386; IX, 64-65)

34 az imaszövegek recitálása
Az elmélkedés – az imaszövegek recitálása Lassan elmondani szokásos imákat: Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet.

35 ember elfogadja adományait
A szemlélődés Etimológia szerint: szemlélődés = tekinteni templom felé; templom – lat. templum A szemlélődő imában a lélek az Isten jelenlétében marad. Elfogadja mindazt, amit Isten adni szeretne neki. A szemlélődő imádságban nem csinál semmit. Sugalmazás segít neki megtalálni azt, amit keres és még sokkal többet. (SVP IX, 385) Isten munkálkodik – ember elfogadja adományait

36 A szemlélődés Úgy, mint Avilai Szt. Teréz: Páli Szt. Vince számára a szemlélődés szokásos, normális ima. Inkább az egyszerűbb ima formáit gyakorolta. Félelem a misztikus tapasztalatok keresése előtt. Tökéletesség nem rendkívüli imádságtól függ, hanem a szeretettől (SVP IX, 55).


Letölteni ppt "Páli Szt. Vince által javasolt ima módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések