Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása."— Előadás másolata:

1 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása Az OFI 311/2. alprojektjének keretében megvalósuló feladatok Gönczöl Enikő Budapest 2013. 02. 27.

2 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÚTKÖZBEN… Támop 3.1.1./3.1.5. Megvalósíthatósági tanulmány (2011.03) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (2011.12.) 48/2012. EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról (2012.12) Támop 3.1.1. / 3.1.5. Nyitó konferencia (2013. 02.) Egy nagy átalakulás folyamatának közepén vagyunk. Egyes struktúrák és működésmódok már szabályozottak. Mások viszont még nem.

3 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 HOGYAN TOVÁBB…? Példaképünk: a mezei nyúl Fut – Megáll – Körülnéz – Gondolkodik – Tovább fut Fut vagy gondolkodik – de sosem egyszerre.

4 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÚTJELZŐ CÖLÖPÖK (I.) Ami már szabályozva van Alaptevékenység: állami köznevelési közfeladat-ellátás Szakmai irányítás: országos szinten egységes (miniszter – OFI) Finanszírozási alapelv: az állami szférán belül az éves munkatervekben rögzített szolgáltatások térítésmentesek Alapintézmények: a pedagógiai intézetek (fenntartói: az állami intézményfenntartó központ, állami felsőoktatási intézmények, nem állami nevelési-oktatási intézmény- fenntartók), és fővárosi kerületi kabinetek Főszereplők: a szaktanácsadók (pedagógiai szolgáltató intézmény vagy köznevelési intézmény alkalmazottja, vagy onnan 10 évnél nem régebben ment nyugdíjba)

5 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÚTJELZŐ CÖLÖPÖK (II.) Általános tartalmi területek:  szaktanácsadás – tantárgygondozás,  pedagógiai értékelés,  pedagógiai tájékoztatás,  tanügyigazgatási szolgáltatás,  a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése;  különféle versenyek szervezése;  tanulótájékoztató- és tanácsadó szolgálat működtetése Országos szintű szolgáltatások:  a nemzetiségi nevelést segítő szolgáltatások,  pályázatokhoz kapcsolódó szaktanácsadás,  a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek tanulását segítő szolgáltatások,  a konfliktuskezelési gyakorlat terjedését segítő szolgáltatásokat,  a HHH-s gyerekek nevelését segítő szolgáltatások,  a mérési eredményekre épülő intézményfejlesztést támogató szolgáltatások (OH)

6 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A KREATIVITÁS TEREPE Ami még nincs szabályozva, és része az alprojektnek  A szakmai szolgáltatás intézményrendszerének koordinációja (információs és kommunikációs csatornák, együttműködési formák kialakítása)  A szakmai szolgáltatások minőségi mutatóinak meghatározása, a rendszer minőségfejlesztési modelljének kialakítása  Innovatív bázisintézményi hálózat kialakítása a referencia-intézmények továbbfejlesztésével, és ennek beillesztése a szakmai szolgáltatások rendszerébe  Az intézményfejlesztői szaktanácsadói szerepkör kialakítása

7 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PÁRHUZAMOS TÖRTÉNÉSEK Reálfolyamatok  Fenntartóváltás a köznevelési intézményrendszerben  A tanügyigazgatási rendszer átalakítása (tankerületek)  Megyei fejlesztési tervek készítése (2013, 2014) Kiemelt projektek  21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (3.1.1. )  A pedagógusképzés támogatása (3.1.5.)  A helyi oktatásirányítás fejlesztése (3.1.10.)  Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban (3.1.8.)  A szakszolgálatok fejlesztése (3.4.2.) Szabályozási változások (szaktanácsadói hálózat, pedagógiai szakmai ellenőrzés, pedagógus- továbbképzés)

8 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 JÖVŐKÉP (I.) Kétpólusú intézményrendszer Pedagógiai intézetek hálózata – Vertikálisan kiépülő rendszer  Oktatáspolitikai szándékok, egységes szakmai irányítás  Központilag meghatározott tárgyi és személyi feltételek  A rendeletben rögzített szolgáltatások  Központi fejlesztés, reform (felülről lefelé) KIHÍVÁS: Egyforma nagyságú, azonos felépítésű intézetek és különböző nagyságú, különböző szükségletekkel küzdő területi egységek. Innovatív bázisintézmények hálózata – Horizontálisan kiépülő rendszer  Pedagógiai szükségletekre reagáló struktúra  Területtel és létszámmal arányos nagyságú hálózat  Helyi igények szerint, rugalmasan használható lehetőség  Középpontjában az innováció és a tanuló szervezet (alulról felfelé)

9 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 JÖVŐKÉP (II.) A referencia- / innovatív bázisintézmények Elvárások a bázisintézményekkel szemben  Innovatív tanuló szervezetként való intézményi működés  Az eredményességet és méltányosságot támogató nevelői együttműködés Önszerveződő hálózati működés  Földrajzi alapon megyei / tematikus alapon országos hálózat Helyük a szakmai szolgáltatás rendszerében  A horizontális tudásmegosztás – felkészült pedagógusokkal  Munkájuk illeszkedik a megyei fejlesztési tervekhez  Szolgáltatásaikat a pedagógiai intézetek koordinálják Kapcsolatuk az országos háttérintézményekkel  OFI – szakmai támogatás, országos tevékenységek koordinációja  Educatio Nkft –nyilvántartási rendszer működtetése  OH – minőségbiztosítási rendszer működtetése

10 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ OFI 3.1.1/2. ALPROJEKTJÉNEK TEVÉKENYSÉGEI KUTATÁS: Mik lehetnek a jó irányok? (gondolkodás)  A pedagógusok mesterségbeli tudása  A szakmai szolgáltatások feladathálója és szervezete  A szakmai szolgáltatások gazdasági és finanszírozási környezete KONZULTÁCIÓ: Mit kell figyelembe venni a döntéshez? (körbetekintés)  Egyeztetés: a megvalósításért felelős partnerekkel  Egyeztetés: az érintettekkel FEJLESZTÉS: Merre érdemes tovább menni? (futás)  Rendszerfejlesztés: ami a hatókörünkbe tartozik  Javaslattétel: ami nálunk magasabb szinten dől el

11 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KUTATÁSOK (I.) A pedagógusok mesterségbeli tudása Cél: a szakmai szolgáltatásokkal szembeni szükségletek azonosítása  A nevelés-oktatás eredményességét meghatározó pedagógiai tényezők  A pedagógus-szerep változásai a 21. században  A horizontális tanulás szerepe a pedagógusok szakmai fejlődésében A szakmai szolgáltatás szervezete és feladatrendszere Cél: a szolgáltatási szükségletek kielégítésre alkalmas válaszok keresése  Nemzetközi és hazai tapasztalatok, jó gyakorlatok  Az intézményrendszer jellemzői  A rendszerrel szembeni tartalmi elvárások  Hiányterületek és fejlesztési feladatok

12 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KUTATÁSOK (II.) A szakmai szolgáltatás gazdasági és finanszírozási környezete Cél: annak kiderítése, hogyan tudjuk hatékonyan módon működtetni a megfelelőnek tekintett rendszert?  Nemzetközi és hazai tapasztalatok  Finanszírozási modellek és modellszámítások Kutatási módszerek:  Szakirodalmi elemzés (nemzetközi és hazai).  Dokumentumok és jogszabályok elemzése.  Szakértői és fókuszcsoportos interjúk.  Online kérdőíves vizsgálatok.  Elemzések. Problématérképek. Tanulmányok.

13 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AJÁNLÁSOK  A pedagógiai munka komplex szakmai támogató rendszerének kialakítására  Az intézményrendszer szakmai feladathálójának korrekciójára  A szakmai szolgáltatási rendszer szereplőire, feladataik megosztására és a kvalifikációs elvárásokra vonatkozóan  Az innovatív bázisintézmények szakmai szolgáltatási rendszerbeli helyére vonatkozóan  A szakmai szolgáltatások fenntartható finanszírozási formáira vonatkozóan

14 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEJLESZTÉSEK (I.) Szakmai irányítás és koordináció (információs rendszer, kommunikációs csatornák, belső kapcsolatrendszer, a tartalmi tevékenységek országos összehangolása)  Az igények és szükségletek azonosítása.  A struktúrák és működési módok megtervezése.  A rendszer kialakítása az OFI-n belül. (PSZK) Minőségbiztosítás  Minőségi kritériumok és indikátorok meghatározása.  Önértékelési szempontok és minőségfejlesztési modell kialakítása.  A szakmai ellenőrzés tervének kidolgozása.

15 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEJLESZTÉSEK (II.) A horizontális tudásmegosztás támogatása  Minősítő eljárás kidolgozása két változatban (a 3.1.7-es projekt lezárása, a bázisintézmények új minősítő eljárása)  Az intézményfejlesztési szaktanácsadók tudásának leírása, felkészítő program kidolgozása, megszervezése.  Az intézmények közötti tudásmegosztás módszertanának kidolgozása  A pedagógusok közötti tudásmegosztást segítő mentor szerepkör kidolgozása.

16 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÖZÖS GONDOLKODÁS A projekten belüli együttműködés  Szakmai Tanácsadó Testület  Konzultáció az OFI-n belül szélesebb körben  Konzorciumi szintű egyeztetés (OFI, OH, Educatio Nkft)  Célzott véleménykérés (a kutatások keretében) Nyílt és folyamatos szakmai konzultáció  A szakma érintett képviselőivel Lehetőség és felelősség is egyben!

17 „XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET. Gönczöl Enikő eniko.gonczol@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ )” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések