Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gönczöl Enikő Budapest

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gönczöl Enikő Budapest"— Előadás másolata:

1 Gönczöl Enikő Budapest 2013. 02. 27.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása Az OFI 311/2. alprojektjének keretében megvalósuló feladatok Gönczöl Enikő Budapest

2 ÚTKÖZBEN… Támop 3.1.1./3.1.5. Megvalósíthatósági tanulmány (2011.03)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( ) 48/2012. EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról ( ) Támop / Nyitó konferencia ( ) Egy nagy átalakulás folyamatának közepén vagyunk. Egyes struktúrák és működésmódok már szabályozottak. Mások viszont még nem.

3 HOGYAN TOVÁBB…? Példaképünk: a mezei nyúl
Fut – Megáll – Körülnéz – Gondolkodik – Tovább fut Fut vagy gondolkodik – de sosem egyszerre.

4 ÚTJELZŐ CÖLÖPÖK (I.) Ami már szabályozva van
Alaptevékenység: állami köznevelési közfeladat-ellátás Szakmai irányítás: országos szinten egységes (miniszter – OFI) Finanszírozási alapelv: az állami szférán belül az éves munkatervekben rögzített szolgáltatások térítésmentesek Alapintézmények: a pedagógiai intézetek (fenntartói: az állami intézményfenntartó központ, állami felsőoktatási intézmények, nem állami nevelési-oktatási intézmény-fenntartók), és fővárosi kerületi kabinetek Főszereplők: a szaktanácsadók (pedagógiai szolgáltató intézmény vagy köznevelési intézmény alkalmazottja, vagy onnan 10 évnél nem régebben ment nyugdíjba)

5 ÚTJELZŐ CÖLÖPÖK (II.) Általános tartalmi területek:
szaktanácsadás – tantárgygondozás, pedagógiai értékelés, pedagógiai tájékoztatás, tanügyigazgatási szolgáltatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése; különféle versenyek szervezése; tanulótájékoztató- és tanácsadó szolgálat működtetése  Országos szintű szolgáltatások: a nemzetiségi nevelést segítő szolgáltatások, pályázatokhoz kapcsolódó szaktanácsadás, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek tanulását segítő szolgáltatások, a konfliktuskezelési gyakorlat terjedését segítő szolgáltatásokat, a HHH-s gyerekek nevelését segítő szolgáltatások, a mérési eredményekre épülő intézményfejlesztést támogató szolgáltatások (OH)

6 A KREATIVITÁS TEREPE Ami még nincs szabályozva, és része az alprojektnek
A szakmai szolgáltatás intézményrendszerének koordinációja (információs és kommunikációs csatornák, együttműködési formák kialakítása) A szakmai szolgáltatások minőségi mutatóinak meghatározása, a rendszer minőségfejlesztési modelljének kialakítása Innovatív bázisintézményi hálózat kialakítása a referencia-intézmények továbbfejlesztésével, és ennek beillesztése a szakmai szolgáltatások rendszerébe Az intézményfejlesztői szaktanácsadói szerepkör kialakítása

7 PÁRHUZAMOS TÖRTÉNÉSEK
Reálfolyamatok Fenntartóváltás a köznevelési intézményrendszerben A tanügyigazgatási rendszer átalakítása (tankerületek) Megyei fejlesztési tervek készítése (2013, 2014) Kiemelt projektek 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció ( ) A pedagógusképzés támogatása (3.1.5.) A helyi oktatásirányítás fejlesztése ( ) Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban (3.1.8.) A szakszolgálatok fejlesztése (3.4.2.) Szabályozási változások (szaktanácsadói hálózat, pedagógiai szakmai ellenőrzés, pedagógus-továbbképzés)

8 JÖVŐKÉP (I.) Kétpólusú intézményrendszer
Pedagógiai intézetek hálózata – Vertikálisan kiépülő rendszer Oktatáspolitikai szándékok, egységes szakmai irányítás Központilag meghatározott tárgyi és személyi feltételek A rendeletben rögzített szolgáltatások Központi fejlesztés, reform (felülről lefelé) KIHÍVÁS: Egyforma nagyságú, azonos felépítésű intézetek és különböző nagyságú, különböző szükségletekkel küzdő területi egységek. Innovatív bázisintézmények hálózata – Horizontálisan kiépülő rendszer Pedagógiai szükségletekre reagáló struktúra Területtel és létszámmal arányos nagyságú hálózat Helyi igények szerint, rugalmasan használható lehetőség Középpontjában az innováció és a tanuló szervezet (alulról felfelé)

9 JÖVŐKÉP (II.) A referencia- / innovatív bázisintézmények
Elvárások a bázisintézményekkel szemben Innovatív tanuló szervezetként való intézményi működés Az eredményességet és méltányosságot támogató nevelői együttműködés Önszerveződő hálózati működés Földrajzi alapon megyei / tematikus alapon országos hálózat Helyük a szakmai szolgáltatás rendszerében A horizontális tudásmegosztás – felkészült pedagógusokkal Munkájuk illeszkedik a megyei fejlesztési tervekhez Szolgáltatásaikat a pedagógiai intézetek koordinálják Kapcsolatuk az országos háttérintézményekkel OFI – szakmai támogatás, országos tevékenységek koordinációja Educatio Nkft –nyilvántartási rendszer működtetése OH – minőségbiztosítási rendszer működtetése

10 AZ OFI 3.1.1/2. ALPROJEKTJÉNEK TEVÉKENYSÉGEI
KUTATÁS: Mik lehetnek a jó irányok? (gondolkodás) A pedagógusok mesterségbeli tudása A szakmai szolgáltatások feladathálója és szervezete A szakmai szolgáltatások gazdasági és finanszírozási környezete KONZULTÁCIÓ: Mit kell figyelembe venni a döntéshez? (körbetekintés) Egyeztetés: a megvalósításért felelős partnerekkel Egyeztetés: az érintettekkel FEJLESZTÉS: Merre érdemes tovább menni? (futás) Rendszerfejlesztés: ami a hatókörünkbe tartozik Javaslattétel: ami nálunk magasabb szinten dől el

11 KUTATÁSOK (I.) A pedagógusok mesterségbeli tudása
Cél: a szakmai szolgáltatásokkal szembeni szükségletek azonosítása A nevelés-oktatás eredményességét meghatározó pedagógiai tényezők A pedagógus-szerep változásai a 21. században A horizontális tanulás szerepe a pedagógusok szakmai fejlődésében A szakmai szolgáltatás szervezete és feladatrendszere Cél: a szolgáltatási szükségletek kielégítésre alkalmas válaszok keresése Nemzetközi és hazai tapasztalatok, jó gyakorlatok Az intézményrendszer jellemzői A rendszerrel szembeni tartalmi elvárások Hiányterületek és fejlesztési feladatok

12 KUTATÁSOK (II.) A szakmai szolgáltatás gazdasági és finanszírozási környezete Cél: annak kiderítése, hogyan tudjuk hatékonyan módon működtetni a megfelelőnek tekintett rendszert? Nemzetközi és hazai tapasztalatok Finanszírozási modellek és modellszámítások Kutatási módszerek: Szakirodalmi elemzés (nemzetközi és hazai). Dokumentumok és jogszabályok elemzése. Szakértői és fókuszcsoportos interjúk. Online kérdőíves vizsgálatok. Elemzések. Problématérképek. Tanulmányok.

13 AJÁNLÁSOK A pedagógiai munka komplex szakmai támogató rendszerének kialakítására Az intézményrendszer szakmai feladathálójának korrekciójára A szakmai szolgáltatási rendszer szereplőire, feladataik megosztására és a kvalifikációs elvárásokra vonatkozóan Az innovatív bázisintézmények szakmai szolgáltatási rendszerbeli helyére vonatkozóan A szakmai szolgáltatások fenntartható finanszírozási formáira vonatkozóan

14 FEJLESZTÉSEK (I.) Szakmai irányítás és koordináció
(információs rendszer, kommunikációs csatornák, belső kapcsolatrendszer, a tartalmi tevékenységek országos összehangolása) Az igények és szükségletek azonosítása. A struktúrák és működési módok megtervezése. A rendszer kialakítása az OFI-n belül. (PSZK) Minőségbiztosítás Minőségi kritériumok és indikátorok meghatározása. Önértékelési szempontok és minőségfejlesztési modell kialakítása. A szakmai ellenőrzés tervének kidolgozása.

15 FEJLESZTÉSEK (II.) A horizontális tudásmegosztás támogatása
Minősítő eljárás kidolgozása két változatban (a es projekt lezárása, a bázisintézmények új minősítő eljárása) Az intézményfejlesztési szaktanácsadók tudásának leírása, felkészítő program kidolgozása, megszervezése. Az intézmények közötti tudásmegosztás módszertanának kidolgozása A pedagógusok közötti tudásmegosztást segítő mentor szerepkör kidolgozása.

16 Lehetőség és felelősség is egyben!
KÖZÖS GONDOLKODÁS A projekten belüli együttműködés Szakmai Tanácsadó Testület Konzultáció az OFI-n belül szélesebb körben Konzorciumi szintű egyeztetés (OFI, OH, Educatio Nkft) Célzott véleménykérés (a kutatások keretében) Nyílt és folyamatos szakmai konzultáció A szakma érintett képviselőivel Lehetőség és felelősség is egyben!

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET. Gönczöl Enikő


Letölteni ppt "Gönczöl Enikő Budapest"

Hasonló előadás


Google Hirdetések