Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási segédlet INYR Kibocsátás F1 Educatio NKft. T342B projekt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási segédlet INYR Kibocsátás F1 Educatio NKft. T342B projekt"— Előadás másolata:

1 Oktatási segédlet INYR Kibocsátás F1 Educatio NKft. T342B projekt
Kern Zoltán

2 Tartalom INYR – bemutatkozik a rendszer Előfeltételek
Általános használati ismérvek Funkciók a rendszerben Fogalmak áttekintése

3 Bevezetés

4 INYR INYR = Integrált Nyomonkövető Rendszer Jogszabályi környezet =
Megvalósító projekt = Jelenleg az I. fázis kibocsájtása További fázisok, új funkció Intézmény irányítási szerepkör – szerkesztő Intézmény adminisztrátor - jogosultságkezelő

5 Rendszer célja Gyermekek/Tanulók életútjának követése a teljes ellátási rendszerben, hatékony információszerzés és információ-megosztás az integrált pedagógiai szakszolgálati munka érdekében. A szakszolgálati munka támogatása, a jelenlegi papíralapú tervezés és adminisztráció elektronikus támogatásának biztosítása. A szakszolgálati munka során alkalmazott eszközök és módszerek egységesítésének támogatása, protokollok kialakításának és bevezetésének elősegítése. Ágazati szintű információk gyűjtése és felhasználása az ágazati erőforrások elemzése és fejlesztésének tervezése céljából. Intézmény irányítási szerepkör – szerkesztő Intézmény adminisztrátor - jogosultságkezelő

6 Szakszolgálat szervezete INYR-ben

7 Rendszer elsődleges érintettjei
Ellátó szakember = Pedagógiai szakszolgálati ellátási feladataik vannak, amelyekről szeretnének információkat szerezni, vagy amelyet szeretnének a rendszerben adminisztrálni. Intézményirányító = A szakszolgálati tevékenység kapcsán irányítási feladataik vannak, egy Intézmény vagy az intézmény valamelyik szakterület vonatkozásában Törvényes képviselő , Gyermek/Tanuló= Maga a Gyermek /Tanuló vagy Szülőként, gondviselőként hozzá kíván férni a gyermekkel/tanulóval kapcsolatosan megosztott tartalmakhoz Intézmény irányítási szerepkör – szerkesztő Intézmény adminisztrátor - jogosultságkezelő

8 Rendszer további érintettjei
Intézményi adatkarbantartó = egy intézmény szintjén kezelendő adatokért felelős munkatárs INYR szintű adatelemző, kutató = a szakszolgálati ellátás teljes adatkörét elemző (statisztikai szinten, nem nevesített adatokkal) a szakszolgálat fejlesztése és beszámolási adatok előállítása céljából INYR adminisztrátor = az INYR rendszer protokoll vezérlő adatainak karbantartását, a felső szintű jogosultság kezelést végzi HELP DESK = a felhasználók munkáját támogató, segítő szolgáltatást nyújtó szakemberek Intézmény irányítási szerepkör – szerkesztő Intézmény adminisztrátor - jogosultságkezelő

9 Rendszer felületei Intézmény irányítási szerepkör – szerkesztő
Intézmény adminisztrátor - jogosultságkezelő

10 Szakszolgálat építőkövei
Tevékenység Szolgáltatási folyamat Gyermek/Tanuló Csoport - Lásd Fogalmak

11 Szakszolgálat főbb funkciói 1.
Tevékenységek kezelése, azaz: Új tevékenységek felvitele Tevékenység adatainak szerkesztése Tevékenység állapotának kezelése Tevékenység utólagos hozzárendelése Szolgáltatási folyamathoz (illetve kivétel abból) Tevékenység módszertani adatainak szerkesztése Ha a kliens = csoport, akkor jelenléti ív szerkesztése Zárolási kérelem indítása

12 Szakszolgálat főbb funkciói 2.
Szolgáltatási folyamatok kezelése, azaz: Új szolgáltatási folyamat felvitele Szolgáltatási folyamat adatainak szerkesztése Szolgáltatási folyamat állapotának kezelése Szolgáltatási folyamat módszertani adatainak szerkesztése Szolgáltatási folyamathoz tevékenységek létrehozása Zárolási kérelem indítása

13 Szakszolgálat főbb funkciói 3.
Gyermek/Tanuló adatainak kezelése, azaz: Új gyermek/tanuló felvétele az intézményhez KIR-ből vagy manuálisan, átmenetileg az INYR rendszerbe Átmeneti adatok szerkesztése KIR-ben történő felvételt követően az adatok Megfeleltetése Zárolási kérelem indítása

14 Szakszolgálat főbb funkciói 4.
Csoportok kezelése, azaz: Új csoport felvétele az intézmény adott szakterültén az intézménynél azonosított gyermek/tanulókból Csoport adatainak, állapotának szerkesztése Csoport tulajdonosának szerkesztése Csoport tagságának, a tagok állapotának szerkesztése Zárolási kérelmek kezelése Tevékenység, Szolgáltatási folyamat vagy Gyermek/Tanuló zárolási kérelmének elbírálása, zárolásnak feloldása

15 Intézményi adatkarbantartás funkciói
Intézményi felhasználók kezelése Új felhasználó felvétele Felhasználó jogosultságainak beállítása Felhasználó adminisztratív helyettesítésének beállítása Felhasználó törlése

16 Ellátó szakember funkciói
Tevékenységeit/Szolgáltatási folyamatait tudja kezelni Új tevékenységet/szolgáltatási folyamatot tud felvenni a szakterületén belül (gyermek/tanuló, illetve csoport vonatkozásában, akivel már volt korábban tevékenysége), ahol a felelős saját maga Látja a gyermek/tanuló adatait, akivel valamely tevékenysége folytán feladata van (bizonyos adatait szerkesztheti is) Látja a csoportokat, akikkel valamely tevékenysége folytán feladat van vagy amely csoportnak ő a tulajdonosa

17 Milyen funkciókat nem ér el? (ellátó szakember)
Az ellátó szakember nem tud a rendszerben: Új gyermek/tanulóval új Tevékenységet/Szolgáltatási folyamatot felvenni – ezt csak az intézményénél kliensfelelősi és szerkesztő joggal rendelkező felhasználó tudja Új csoportot felvenni – ezt csak az intézmény/ szakterületen csoportfelelősi joggal rendelkező felhasználó tudja Egy látott Csoport tagságát módosítani, ha nem ő a felelőse a csoportnak

18 Intézményirányító funkciói 1.
Szerkesztő (intézményi/szakterületi) az adott intézmény/szakterület minden Tevékenységét/ Szolgáltatási folyamatát úgy tudja kezelni, mint azok felelősei Új tevékenységet/szolgáltatási folyamatot tud felvenni a szakterülethez szakszolgálati szerepköri jogosultsággal rendelkező felelősök számára (de pl. magának nem, ha az adott szakterületen nincs szakszolgálati szerepköri jogosultsága beállítva) és NEM TUD új, az intézménynél még nem azonosított gyermek/tanulót felvenni Látja a gyermek/tanuló adatait, akire a szakterületi vagy intézményi tevékenységek/szolgáltatási folyamatok kapcsán rálátása van (bizonyos adatait szerkesztheti is)

19 Intézményirányító funkciói 2.
Szerkesztő (intézményi/szakterületi) Látja a csoportokat, akikkel valamely a szakterületi vagy intézményi tevékenységek/szolgáltatási folyamatok kapcsán rálátása van vagy amely csoportnak ő a tulajdonosa, de NEM TUD új csoportot létrehozni Nem tudja a csoportok tagságát sem szerkeszteni Szerkesztő – csak intézményi! Zárolási kérelmek kezelője. Csak ez a szerepkör látja a zárolási kérelmet és kezeli azokat- jóváhagyja vagy sem, illetve feloldja

20 Kliensfelelős funkciói
javasolt a szerkesztői jog kiegészítőjeként adni) Új tevékenységet/szolgáltatási folyamatot nem tud felvenni Új gyermeket/tanulót tud(na) felvenni, azt viszont csak tevékenység/szolgáltatási folyamatban, illetve új csoporttagként lehet felvenni (azaz vagy szerkesztői vagy csoportfelelősi jog is szükséges hozzá) Az intézményben minden gyermek/tanuló adatát kezeli, elvégzi a Megfeleltetést

21 Csoportfelelős funkciói
Az intézmény/szakterület minden csoportját kezeli Új csoportot tud létrehozni, meglévőt törölni, a csoport állapotát módosítani Tudja a csoport tulajdonosát módosítani A csoport tagságát kezeli, a tagsági állapotot módosíthatja A csoportba új tagot csak a saját felelősi tevékenysége folytán látott gyermekek/tanulókból tud felvenni Teljesen új tagot csak akkor tud felvenni, ha kliensfelelősi joga is van

22 Intézményi adatkarbantartó funkciói
Intézményi felhasználók kezelése Új felhasználó felvétele Felhasználó jogosultságainak beállítása Felhasználó adminisztratív helyettesítésének beállítása Felhasználó törlése

23 A használat előfeltételei
A felhasználó az INYR rendszerbe a belépéshez szükséges felhasználónév és jelszóval rendelkezik (oktatási azonosító, jelszó) Az intézményénél a vezető (vagy más arra jogosult) beállította a szerepkörének megfelelő jogosultságait (ha több intézményben is dolgozik, akkor minden intézménynél) Rendelkezik számítógéppel, internetes eléréssel, böngésző programmal

24 Általános ismeretek

25 Bejelentkezés Böngészőben: http://
Azonosító adatok (szakember bejelentkezése) Mindenki saját jogosultságainak megfelelő menüket, gombokat, adatokat lát Bejelentkezés pillanatától a rendszer naplóz: minden szerkesztési, mentési műveletet gyermek/tanuló adataival kapcsolatos megtekintési műveletet

26 Navigáció

27 Lista és annak műveletei
Az egyes menüpontoknál egy LISTA oldal jelenik meg A lista – ha sok az elem- lapokra tördelt, a lapozási gombok a lista alján találhatóak A lista NÉZET-ben jelenik meg (nézet= meghatározza a megjelenített adatak körét, sorrendjét, tartalmát) A lista nevével egy sorban találhatóak a listaműveleti gombok a : Nézetváltás Rendezés Szűrés Több kijelölt listaelemek SZERKESZTÉSE

28 Megjelenítés Listában egy elemre kattintva érjük el annak adatlapját, olvasható formában Külön műveleti gombok – pl. szerkesztés Állapotváltás önálló gombsoron – csak az aktuálisan kiválasztható értékei aktívak Kötelező mezők, mezőellenőrzések Félbehagyott rögzítési események

29 Tevékenység, szolgáltatási folyamat
Fogalmak Összefüggésük: Tevékenység lehet önálló Vagy egy szolgáltatási folyamat egyik tevékenysége A szolgáltatási folyamathoz való tartozást vagy nem tartozást utólag is beállíthatjuk A tevékenység és a szolgáltatási folyamat adatai, állapotai közvetlenül nem kapcsolódnak össze és hatnak egymásra

30 Saját feladataim áttekintése
Saját tevékenységek, minden elérhető tevékenység áttekintése Egy tevékenység kezelt adatai Tevékenység alapadatok Csatolmányok Jelenléti ív Módszertani leírás Zárolás

31 Tevékenység létrehozása
Tevékenység alapadatok Később NEM módosíthatóak Intézmény Szakterület Szakszolgálati tevékenységtípus Klienstípus Később IS módosíthatóak Felelős Időpont Szöveges leírás

32 Kliens választása Gyermek/Tanulóval közvetlenül kapcsolatos (pl. maga a gyermek, a szülő, pedagógus, család..) Megadása: gyermek névre történő kiválasztásával Nevesített csoport Megadása: a csoport névre történő kiválasztásával Iskolai/Óvodai csoport Megadása: iskola/óvoda névre történő kiválasztása, azon belül szabadon elnevezett csoport Egyedileg elnevezett egyebek Megadása: egyénileg adott elnevezések

33 Gyermek/Tanuló választása
Szerepkörönként eltérő módon: Ellátó szakember olyan gyermeket választhat, akivel már korábban is foglalkozott Vezető (szerkesztő), az adott intézménynél már azonosított gyermeket (van már másik tevékenysége) Kliensfelelős – az intézménynél még nem azonosított gyermeket: KIR rendszerből a TAJ és/vagy Oktatási azonosító szerint KIR rendszerben nem található gyermeket, akit az adatai berögzítésével felvesz az intézménynél azonosítottak közé

34 Új Gyermek/Tanuló a KIR-ből
Kliensfelelős a kliens választóban a Részletes keresés funkciót választja Beírja a TAJ vagy Oktatási azonosító számot Vagy ha ezeket nem ismeri, akkor a gyermek természetes adatait Keresés-re a KIR rendszerben ilyen adatokkal található gyermek adatlapja jelenik meg ( esetleg több találat is) Az adatlapra történő választással azonosításra kerül a gyermek Ha ez a gyermek még nem volt az intézménynél azonosított, akkor Megfeleltetésre váró állapotban ezzel felvételre került

35 Új átmeneti Gyermek/Tanuló
Kliensfelelős a kliens választóban az Átmeneti rögzítés funkciót választja Megadja a gyermek természetes adatait Kötelezően megadja a TAJ számot Gyermek/Tanuló átmeneti rögzítése gombra a gyermek felvételre került az intézménynél azonosított gyermek/tanulók közé, átmeneti státusszal és egy ideiglenesen, csak az INYR rendszerben kezelt átmeneti oktatási azonosítóval

36 Tevékenység módosítása
Létrehozást követően további kiegészítő adatok jelenhetnek meg az adatlapon (pl. létszám, szülői jelenlét, stb.) – klienstípus, szakszolgálati tevékenységtípus függően Csak bizonyos állapotokban lehet szerkeszteni, törölni Tevékenység törlésekor minden csatolt adata is törlésre kerül

37 Tevékenység folyamathoz rendelése
Ha egy létrehozott tevékenységet utólag szolgáltatási folyamathoz kell rendelni, akkor azt a Folyamathoz rendel funkcióval történhet Kiválasztható lesz minden olyan és csak olyan folyamat, amihez csatolható a tevékenység (azonos az intézmény, szakterület, klienstípus illetve kliens) Itt érthető el a folyamatból való kivétel gombja is (ekkor az adatlap Szolgáltatási folyamat mezője üres lesz)

38 Tevékenység állapotváltása
Meghiúsult = terveztük, de nem lett végrehajtva Meghiúsult Tervezett = létrehozáskor Hiányos Tervezett Végrehajtás alatt Hiányos = végrehajtva, de még nincs kész a dokumentálás Végrehajtás alatt= amíg kész nincs (a dokumentálás is!) Megvalósult Megvalósult = teljesen kész, már nem szerkeszthető

39 Dokumentum csatolása Kész állapotú dokumentumok feltölthetőek
A feltöltött anyagok csak tárolásra kerülnek, itt nem szerkeszthetőek A betekintéshez le kell tölteni a tárhelyről a saját gépünkre A fel- és letöltés a windows szokásos eszköztárával történik

40 Jelenléti ív Csak nevesített Csoport klienstípus esetén jelenik meg
A Csoportok menüben az adott csoportnál a Csoporttagoknál látott, TAG állapotú gyermek/tanulók kerülnek fel az ívre A jelenlétük itt Jelen volt érték állításával történik Ha a csoport tagsága módosul, akkor az Alaphelyzetbe állítással kerül fel a módosítás az ívre – ilyenkor a jelenlét adatait újra kell rögzíteni

41 Módszertani leírás A felvehető módszertani elemeket a szakterület és a szakszolgálati tevékenység típusa határozza meg Elsőként a TERÜLET választandó (lásd fogalomtár) Ez már szűkíti a következőleg választható Módszertan (lásd fogalomtár) készletét Majd az Eszköztár, illetve a Eszköz (lásd fogalomtár) értékeiből választható az itt releváns elem Jelenleg ezen adatok megadása nem kötelező.

42 Tevékenység zárolása Tevékenység és összes kapcsolt adatának zárolás kérelmezhető – ekkor más intézményekből ezek az adatok nem lesznek láthatóak. Zárolás lehet: Időszakos (ha ismert a –tól, -ig érték) = ha elfogadják, akkor automatikusan jár le a végén a zárolás Állandó = ha elfogadják, akkor addig zárolt, amíg a vezető azt manuálisan fel nem oldja a rendszerben A Tevékenység listában zöld laka jelzi, ha van zárolási kérelem felvéve és piros lakat, ha épp érvényes zárolás van

43 Tevékenység zárolási kérelme
Zárolás kérelem az adatlap felvételével, majd az Elküld gomb megnyomásával történik. Kérelem csak az elküldésig, azaz csak Terv állapotban módosítható, törölhető. A kérelem feldolgozása (elfogadása) annak állapotváltozásával látható. Kérelem állapotai: Terv →Kérelem →Elfogadott →Feloldott vagy Lejárt → Visszautasított

44 Tevékenység törlése Tevékenység akkor törölhető, ha szerkeszthető állapotban van Minden kapcsolódó adatai is törlésre kerül (pl. csatolt dokumentumok, jelenléti ív) Szolgáltatási folyamatban lévő tevékenység is törölhető szabadon A törlés nem visszavonható művelet

45 Szolgáltatási folyamat létrehozása
Szolgáltatási folyamat alapadatok Később NEM módosíthatóak Intézmény Szakterület Szolgáltatási folyamattípus Klienstípus Később IS módosíthatóak Felelős Kezdés, Lezárás időpontja Gyakoriság Alkalom hossza Szöveges adatok

46 Szolgáltatási folyamat módosítása
Csak bizonyos állapotokban lehet szerkeszteni, törölni A klienstípus, kliens ugyanúgy működik, mint tevékenységnél A szolgáltatási folyamat felelőse a folyamat adataiért felel, a hozzátartozó tevékenységekért a tevékenységek felelősei felelnek A folyamat időpontjai nincsenek közvetlen összefüggésben a tevékenységeinek időpontjával

47 Szolgáltatási folyamat állapotváltása
Meghiúsult = terveztük, de nem lett végrehajtva A szolgáltatási folyamat és a hozzátartozó tevékenységek állapotai között nincs közvetlen kapcsolat, egymásra nem hatnak! Meghiúsult Tervezett = létrehozáskor Hiányos Tervezett Végrehajtás alatt Hiányos = végrehajtva, de még nincs kész a dokumentálás Végrehajtás alatt= amíg kész nincs (a dokumentálás is!) Megvalósult Megvalósult = teljesen kész, már nem szerkeszthető

48 Szolgáltatási folyamat csatolt adatai
Tevékenységnél leírtak szerint működik: Szolgáltatási folyamathoz, annak lapján összegyűjtve láthatóak a hozzárendelt tevékenységei Innen kezdeményezhető is új tevékenység felvétele (előre kitölti az ismert adatokat) A folyamat saját csatolt dokumentumokkal, módszertani leírással, illetve zárolási kérelmekkel rendelkezhet (zárolás esetén z Önálló jelenléti ív nem értelmezhető

49 Szolgáltatási folyamat törlése
Szolgáltatási folyamat akkor törölhető, ha szerkeszthető állapotban van és nincs hozzárendelt tevékenység Minden kapcsolódó adatai is törlésre kerül (pl. csatolt dokumentumok) A törlés nem visszavonható művelet

50 Gyermekek/Tanulók A gyermekek/tanulók azonosítása kétféleképp történhet: ha a gyermek igénybe vett nevelési, oktatási szolgáltatást, akkor a KIR rendszerből kerül kiválasztásra ha a gyermek még nem vett igénybe, és nincs KIR azonosítója, akkor átmenetileg felvett Gyermek/Tanuló lesz A Gyermekek/Tanulók menüre kattintva a bejelentkezett szakemberhez aktívan hozzárendelt Gyermek/Tanuló listát jelenít meg a rendszer, az felhasználó számára elérhető nézetnek megfelelően.

51 Gyermekek/Tanulók Ellátó szakember milyen Gyermek/Tanulókat lát a listában? aki közvetlenül vagy egy csoporton keresztül olyan tevékenység vagy szolgáltatási folyamat klienstípusa, amelynek a felhasználó a felelőse. aki olyan csoport tagja, amelynek a felhasználó a tulajdonosa. aki olyan csoport tagja, ami valamely olyan tevékenység, szolgáltatási folyamat klienstípusa, aminek a felelőse az ellátó szakember, viszont magának a csoportnak nem tulajdonosa.

52 Gyermekek/Tanulók Gyermek/Tanuló státusza lehet:
Megfeleltetett (KIR-ben azonosított) Átmeneti (INYR-ben felvett) Megfeleltetendő (KIR-el szinkronizálandó) Az átmeneti gyermek/tanulók fejléc adatainak szerkesztésére, ill. a Megfeleltetendő gyermek/tanulók megfeleltetésére csak a kliensfelelős jogosultsággal rendelkező felhasználónak van joga.

53 Gyermekek/Tanulók Átmeneti gyermek/tanuló megfeleltetése
kliensfelelős szerepkör szükséges az INYR-ben megadott adatokkal ideiglenesen nyilvántartott Gyermek/Tanuló adatainak felülírása a KIR-ben szereplő adatokkal az egységes nyilvántartás érdekében.

54 Gyermekek/Tanulók Gyermek/Tanuló listában Megfeleltetendő címkével rendelkezők olyan átmeneti gyermekek/tanulók, akiket a program az éjszakai adategyeztetés során vélelmezetten megtalált a KIR rendszerben Átmeneti gyermek/tanuló megfeleltetése kliensfelelős szerepkör szükséges az INYR-ben megadott adatokkal ideiglenesen nyilvántartott Gyermek/Tanuló adatainak felülírása a KIR-ben szereplő adatokkal az egységes nyilvántartás érdekében. A megfeleltetés nem visszavonható művelet!

55 Gyermekek/Tanulók Gyermek/Tanuló kapcsolódó adatai X/1
Tevékenységek, Szolgáltatási folyamatok, Csoportok ha a gyermek/tanuló megfeleltetett, akkor minden érintett intézmény minden a gyermekhez kapcsolódó tevékenység, szolgáltatási folyamat, csoport olvasható módon elérhető ha a gyermek/tanuló még átmeneti vagy megfeleltetésre vár, akkor csak az intézményválasztóban kiválasztott intézményre vonatkozó gyermekhez kapcsolódó tevékenység, szolgáltatási folyamat, csoport látható.

56 Gyermekek/Tanulók Gyermek/Tanuló kapcsolódó adatai X/2
Törvényes képviselő Kapcsolatok Észlelések A gyermekkel kapcsolatos megfigyelések, tapasztalások és erős javaslatok rögzítése. ki, mikor vette először észre, hogy, mik voltak a gyermek körülményei szeretnénk, hogy egy másik területen dolgozó szakember megvizsgálná a gyermeket egy további vizsgálatot vagy fejlesztést javasolunk egy másik területen Csatolmányok Zárolások

57 Gyermekek/Tanulók Gyermek/Tanuló zárolása
zárolás célja, hogy egy gyermek/tanuló összes adata csak az adott intézményen belül legyen elérhető, azaz más intézmények ne lássák, hogy ebben az intézményben mi történik a klienssel ellátó szakemberként lehet kezdeményezni állandó vagy időszakos zárolást, melyet az intézményi szerkesztő jogosultsággal rendelkező felhasználók bírálnak el és adják ki a tényleges zárolást.

58 Csoportok Az ellátási Tevékenység hatékonyabb szervezése és megvalósítása, a gyermekek, serdülők csoportokba szervezését és ennek megfelelő adminisztrálását igényli. A kliensekből az Intézményben Csoportot lehet képezni. A Csoport egy adott Intézmény adott Szakterületéhez tartozik. A Csoportok Tevékenységek és Szolgáltatási folyamatok klienstípusát is képezhetik. Az Intézményi és a Szakterületi csoportfelelősnek van joga létrehozni nevesített csoportokat.

59 Csoportok A Csoportok menüre kattintva az elérhető Csoportok listája jelenik meg a kiválasztott nézet szerint. Ellátó szakember milyen Csoportokat lát a listában? Valamennyi csoport, amely olyan tevékenység vagy szolgáltatási folyamat klienstípusa, amelynek a felhasználó a felelőse. Valamennyi csoport, amelynek az Ellátó szakember a tulajdonosa.

60 Csoportok Csoport állapotváltása: Tervezett = létrehozáskor
Aktív = Tevékenység vagy folyamat klienseként választható Tervezett Aktív Lezárt Lezárt = már nem használt, de megőrizendő Meghiúsult

61 Csoportok Új csoportot a csoportfelelős jogosultsággal rendelkező felhasználó hozhat létre. Csoportot szerkeszteni a csoport tulajdonosa és a csoportfelelős jogosultságú felhasználó tud. Csoport adatok: Intézmény Szakterület Csoportnév Tulajdonos Kezdés időpontja Lezárás időpontja Leírás

62 Csoportok Csoporttagok Csoporttagnak Gyermek/Tanuló vehető fel.
Csoporttag felvétele gyakorlatilag úgy működik, mint a Tevékenységeknél a gyermek/tanuló felvétele. Csoporttagnak felvehet a Tulajdonos olyan klienst, akihez egyébként már joga van, mert valamely tevékenység vagy szolgáltatási folyamatszolgáltatási folyamat klienstípusa, ahol a felhasználó a felelős (azaz lát a Gyermekek/Tanulók menüben, az adott intézményben). Csoporttagnak felvehet a csoportfelelős is olyan klienst, akit a Gyermekek/Tanulók menüben lát (az adott intézményben). Új átmeneti klienst, azaz intézménynél még nem azonosított klienst nem vehet fel Csoportfelelős, ehhez Kliensfelelősi jog szükséges.

63 Csoportok Csoporttag állapotváltása: Inaktív Jelentkezés Tag
Tag = aktív tagja a csoportnak, jelenléti íveken megjelenő tag Jelentkezés = alapértelmezett Elutasított

64 Zárolás értelmezése Zárolás célja: szenzitív adatok az intézményen belül tudjunk tartani, azaz az adott gyermek/tanuló, illetve az érintett tevékenységei, szolgáltatási folyamatai, azok adatai másik intézményből ne legyenek láthatóak Zárolást kérelmezhető tevékenységre, szolgáltatásra, illetve egy gyermek/tanuló összes adatára Zárolási kérelmet az intézmény vezetője (szerkesztő jog) bírál el a Zárolások menüben az állapotváltás műveletével Zárolási kérelmet (ha már nem elküldött), akkor senki sem tud törölni

65 Zárolás állapotváltása
Visszautasított Vezető által kézzel feloldott zárolás állapota Kérelem Terv Feloldott Zöld lakat = van kérelem, de még látható az elem Még nem látja a vezető, csak a kérelmező a tevékenységnél, szolgáltatási folyamatnál, gyermek/tanulónál Lejárt Elfogadott Automatikusan veszi fel a időszaki zárolás a befejezés napján 24:00 órakor Piros lakat = már nem látható az elem másik intézményből

66 Zárolás kezelése Zárolási kérelem feldolgozása
Állapotváltást jelent Döntés indoklását (ha ez szükséges) Időszaki zárolás „magától” jár le és kerül Lejárt állapotba, ezzel nincs teendő Állandó zárolást az intézményi szerkesztő kézzel, bármikor feloldhat a Feloldott állapotra történő állítással

67 Intézményi adatkarbantartó felület

68 Bejelentkezés Böngészőben: http://
(belépés a szakszolgálati felületre - lásd ott Ha van adatkarbantartói jogosultság, akkor a fogaskerék ikon megjelenik Kattintásra navigálás a felületre Bejelentkezés pillanatától a rendszer naplóz minden szerkesztési, mentési, törlési műveletet

69 Intézményválasztás Nincs Intézményválasztó (mint a szakszolgálati felületen), minden listában az összes érintett (jogosultságunk szerint látható) intézmény összes adata látható Szerkesztéskor így az intézményt mindig azonosítani kell A Jogosultságok menüben azokat az intézményi elemeket látjuk, ahol rendelkezünk Jogosultság karbantartó szerepkörrel

70 Felhasználók kezelése
Felhasználói listában minden felhasználó látható, aki fel lett véve azon intézménynél, ahol Jogosultság karbantartói joggal rendelkezünk Új felhasználót az oktatási azonosítójának a megadásával tudunk felvenni ÉS azonnal jogosultságot is kell adnunk, egyénként nem menti az intézményhez tartozó felhasználóként Felhasználót törölhetünk is, ekkor minden jogosultságával együtt törlésre kerül

71 Új felhasználó felvétele
Oktatási azonosítóval a felhasználó kikeresése, kiválasztása Jogosultságoknál Új elemmel legalább egy jogosultság felvétele az intézményhez Irányítási és szakszolgálati szerepkörrel a szakszolgálati felülethez kap hozzáférést (lásd fogalomtár, szerepkörök), adminisztrátori szerepkörrel az adatkarbantartó felülethez

72 Jogosultságok kezelése
Jogosultság beállítható és törölhető (törlést javasolt olyankor elvégezni, amikor a felhasználó épp nem dolgozik) Egy felhasználó tetszőleges számú szerepkörrel rendelkezhet egy intézményen belül és azonos szerepkörrel több intézményben is

73 Adminisztratív helyettesítés
A jogosultság karbantartási joggal rendelkező felhasználó kezelheti a helyettesítési adatokat Helyettes azonos intézményben (ott bármilyen) jogosultsággal rendelkező felhasználó lehet Egy helyettes egyszer vehető fel, az időszakot kell módosítani újabb helyettesítés esetén Helyettesítési időszakot kell megadni, az időszakon kívül a rendszer nem engedi a belépést a helyettesítőnek

74 Fogalmak

75 Fogalmak Alapfogalmak Szerepkörök Intézmény, Szakterület Tevékenység
Szolgáltatási folyamat Klienstípusok ( kiemelve: Gyermek/Tanuló, Csoport) Szerepkörök Szakszolgálati Irányítási Adminisztrátori

76 Intézmény, Szakterület
Intézmény (teljes megnevezése: pedagógiai szakszolgálati intézmény) Az INYR rendszerben pedagógiai szakszolgálati intézményként jelenik meg minden olyan Rendeletben meghatározott állami fenntartású feladatellátási hely - székhelyintézmény, tagintézmény, telephely -, ahol szakszolgálati tevékenységet végeznek. Szakterület Minden Intézmény esetében meghatározott, hogy milyen Szakszolgálati feladatokat lát el, ezek az Intézmény Szakszolgálati területei, a továbbiakban: Szakterületei.

77 Tevékenység Tevékenység
Tervezési alapegység, egy önálló munkaegység (pl. egy foglalkozás, megbeszélés) Egy intézmény, egy szakterületén, egy időpontban, egy felelős által egy klienssel végrehajtandó feladat Egy szakszolgálati tevékenység(típusra) vonatkozhat (pl. szűrés, állapot megismerés, beavatkozás, kontroll)

78 Szolgáltatási folyamat
a közös céllal, tervezett egymásutániságban megvalósított Tevékenységek Szolgáltatási folyamatba szervezhetőek. Ilyen lehet egy teljes terápiás folyamat, vagy pl. egy több lépcsős szakértői bizottsági vizsgálat Egy intézmény, egy szakterületén, egy kliensre vonatkozik, egy folyamat felelős által koordinált, de egyébként önálló tevékenységek sorozata Egy szolgáltatási folyamattípusra vonatkozhat (pl. szűrés, állapot megismerés, beavatkozás, kontroll)

79 Klienstípusok gyermek/tanuló = természetes személy, egyedi TAJ és/vagy oktatási azonosító nevesített csoport = intézményben szervezett csoport nem nevesített csoport = általunk szabadon nevezett egyszeri csoport iskolai/óvodai csoport = kiválasztott intézmény szabadon nevezett csoportja Szülő = (gondviselő), egy konkrét gyermek/tanuló-é gyermek/tanuló pedagógusa = egy konkrét gyermek/tanuló nevezett tanára Pedagógus = általunk szabadon nevesített Család = egy konkrét gyermek/tanuló családja szülők csoportja = általunk szabadon elnevezett pedagógusok csoportja = általunk szabadon elnevezett szakszolgálati szakalkalmazott = általunk szabadon elnevezett szakszolgálati szakalkalmazottak csoportja = általunk szabadon elnevezett szakszolgálaton kívüli szakember = általunk szabadon elnevezett szakszolgálaton kívüli szakemberek csoportja == általunk szabadon elnevezett szakember csoport = = általunk szabadon elnevezett

80 Gyermek/Tanuló Természetes személy, gyermek/tanuló, aki egyedi TAJ számmal és/vagy oktatási azonosítóval rendelkezik Egy intézménybe új klienst csak a Kliensfelelős vehet fel a KIR rendszerből vagy „átmeneti” adatokkal, ha a KIR rendszerben még nem azonosított a TAJ szám szerinti alany Más intézménybeli adatai csak akkor láthatóak, ha adatai összevezetésre (Megfeleltetésre) kerültek a rendszerben A kliensadatokat, a megfeleltetését minden intézménynél a Kliensfelelős joga és kötelessége kezelni

81 Csoport A gyermekek/tanulókból az Intézményben, egy Szakterületen belül Csoportot lehet képezni A csoportnak van tulajdonosa, kezdési és befejezési dátuma (becsülten) és állapota Tagsága, a tagoknak állapota (az itt tagi joggal rendelkező tagokat lehet a tevékenységnél a jelenléti ívre felvezetni)

82 Módszertani leírás Módszertani leírás a módszertani egységesesítés, az alkalmazott módszerek rögzítése, és az egységes protokollok kialakítása és bevezetése miatt fontos Tevékenységnek és Szolgáltatási folyamatnak lehet módszertani leírása A szakszolgálati tevékenység(típus) illetve a szolgáltatási folyamattípus határozza meg a tartalmát

83 Módszertani leírás elemei
Terület - Leírja, hogy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat milyen területre vonatkozott (pl.: Kognitív képességek) Módszer - Az alkalmazott diagnosztikai, fejlesztési módszer (pl.: Ayres terápia) Eszköz - A használt fizikai eszköz, amely az Intézmény eszközei közül kiválasztható (pl.: billenőtalp) Eszköztár - A használt eszköztár, pl.:tüskés labda. Az eszköztárak nem szerepelnek az Intézmény nyilvántartásaiban, értékkészletből választhatóak Csatolmány - Megadott típusú állomány, amely a módszer vagy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat dokumentálását biztosítja.

84 Szerepkörök Szerepkör (jogosultságokat meghatározó adat)
Szakszolgálati (Ellátó szakember) = aki a tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse, illetve csoport tulajdonosa lehet Irányítási szerepkörök = intézményi, illetve szakterületi szinten értelmezett irányítási, működtetési funkciókhoz kapcsolódó jogok Intézményi adminisztrátori = rendszerbeli adatok, jogosultságok kezelése Ezeket a jogosultságokat intézményi szinten, az intézményi adatkarbantartó felületen kezeli az erre jogosult.

85 Szerepkörök = szakszolgálati
Ellátó szakember = aki a tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse, végrehajtója, illetve csoport tulajdonosa lehet Egy ellátó szakember egyidőben több szerepkörrel is rendelkezhet Egy ellátó szakemberi szerepkör egy intézmény, egy szakterületén egy szakszolgálati szerepkört jelent (Pl. ABC intézményben a Gyógytestnevelés szakterületen gyógytestnevelő)

86 Szerepkörök = irányítási
Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi) Szerkesztő = aki az intézmény/szakterületn szintjén minden adathoz szerkesztési joggal hozzáfér (tipikusan valamilyen vezető ), de ezen a jogon nem lehet tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse Kliensfelelős = egy intézménynél új gyermek/tanuló felvételére, adatai kezelésére jogosult Csoportfelelős = egy intézmény/szakterületnél új csoportot tud létrehozni, adatait kezelni A két utóbbi általában társul valamilyen más szerepkörök mellé.

87 Szerepkörök = irányítási (most nem használt)
Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi) – első fázisban nem használtak Elemző = aki az intézmény elemzéseket készíthet Delegáló = aki kiosztja a tevékenységeket Jóváhagyó = aki a tevékenység elkészültét szakmailag jóváhagyja Jelentéskészítő = aki intézményi jelentéseket készíthet Ezek mind általában társulnak valamilyen más szerepkörök mellé.

88 Szerepkörök = adminisztrátori
Adminisztrátor szerepkörök (intézményi szintű) Jogosultság karbantartó = aki az intézménynél a felhasználókat, azok jogosultságait kezelheti. Először az intézmény vezetője, majd akinek Ő beállítja ezt a jogot. Első fázisban nem használtak: Eszköz karbantartó = egy intézmény eszközeit kezeli Módszertani javaslattevő = az intézmény nevében kérelmezheti a rendszer protokoll adatkészleteinek bővítését Kompetencia karbantartó = az intézmény felhasználóinak kompetencia adatait kezelheti

89 Adminisztratív helyettesítés
Egy felhasználó tetszőleges számú és szerepkörű felhasználót helyettesíthet (intézményen belül), míg egy felhasználót is tetszőleges számú helyettes helyettesíthet. A helyettesítés a rendszerben történő dokumentálási (és nem feltétlenül ténylegesen elvégzett szakmai munka) helyettesítését jelenti A helyettes úgy használja a rendszert, mintha a helyettesített szakemberként lépett volna be (ilyenkor a saját dolgait nem látja)

90 Naplózás A rendszer naplózza az eseményeket:
A bejelentkezett felhasználó nevével Helyettesítés esetén a tényleges rögzítő és a helyettesített nevével is Minden adatváltozással járó eseményt ( mentési, állapotváltási műveletet) Gyermek/Tanuló szempontjából fontos kritikus megtekintési művelete

91 Kérdések és támogatás Educatio INYR Helpdesk szolgáltatás
Telefonszám: (06-1) Kérdések és támogatás


Letölteni ppt "Oktatási segédlet INYR Kibocsátás F1 Educatio NKft. T342B projekt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések