Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia”"— Előadás másolata:

1 „Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia”

2 Előadó: Lenkovics Ágnes szakmai koordinátor Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: LenkovicsA@lab.hu „Összefoglaló a 2013. június 01 - november 30. közötti JOGPONT+ Mini ügyforgalom-elemzésről” „Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia” 2014. március 13. – Holiday Beach Budapest Hotel

3 Az adatok forrása, jellemzői, az elemzés módszere Az adatok forrása és jellemzőik Magyarország hét régiójának (Dél- és Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) JOGPONT+ Mini ügyfélforgalma az érintett szervezetek (MOSZ, OKISZ, LIGA, KISOSZ, IPOSZ, ÁFEOSZ-COOP) általi adatszolgáltatás. 2013. június 1 - 2013. november 30. Az elemzés módszere -statisztikai tesztek (pl. khi-négyzet teszt, asszociációs ábra elemzés). -összevont változók használata (pl. gazdasági társaságok és egyéb munkáltatók) -szignifikáns eltérések hangsúlyozása -az elemzés alapja: ügyfelek néhány alapjellemzője (neme, visszatérő ügyfél-e, jogállása, illetve a tanácsadás tárgyának meghatározása), tanácsadás területe (munkajog, társadalombiztosítási jog, közigazgatási jog), szolgáltatás összefoglalása.

4 I. Ügyfélre vonatkozó adatok Összes (személyes/egyéb), nemi megoszlás, visszatérő ügyfelek Összesen 9923 ügyfél - személyesen 8872 fő. Személyesen megjelentek 56%-a nő (5012 fő). Legtöbb megkeresés: Észak-Alföld (3048 db, 31 %). Legkevesebb megkeresés: Észak-Magyarország (861 db, 9 %). A nem személyes megkeresések 65 %-a telefonon zajlott. A visszatérő ügyfelek aránya 20 %; Dél-Alföld és Közép-Dunántúl: szignifikánsan nagyobb a visszatérő ügyfelek aránya (30 %-nál magasabb).

5 I. Ügyfélre vonatkozó adatok Ügyfelek jogállása Az ügyfelek jogállására vonatkozó országos adatok: alkalmazásban állók (52 %), álláskeresők (13 %), nyugdíjasok (11 %), vállalkozók (9 %), nincs adat (11 %). Az álláskeresők aránya az alkalmazásban állókhoz képest 27 % (Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön jelentősen alacsonyabb az arány: 17 és 18 %).

6 I. Ügyfélre vonatkozó adatok Tanácsadás tárgya Családjogi kérdések (országosan 38 %)  Észak-Alföld (42 %)  Dél- és Nyugat-Dunántúl (32 %) Munkajogi kérdések (országosan 25 %)  Közép-Magyarország (35 %), Észak-Magyarország (29 %), Dél- és Nyugat-Dunántúl (28 %),  Közép-Dunántúl (22 %), Észak-Alföld (17 %) Munkajogi tanácsok – tárgykör szerint munkaviszony megszűnése, megszüntetése (25 %) munkaszerződés módosítása (14 %) munka díjazása (13 %)

7 II. Munkajog Munkáltatók száma és megoszlása A munkáltató típusa gazdasági társaság (68 %) többi munkáltatói típus közül országos szinten egy sem érte el a 10 %-ot. Gazdasági társaságok vs összes egyéb munkáltatói típus: legkisebb arány: Észak-Alföld (59 %) legnagyobb arány: Dél- és Nyugat-Dunántúl (74 %).

8 II. Munkajog Tanácsadások jogszerűségi szempontból ellenérdekű fél az ügyfél jogait nem sértette meg (41 %) ellenérdekű fél az ügyfél jogait megsértette (37 %) Országosan 48 % volt azon ügyek száma az összes ügyhöz képest, ahol jogsértés történt (ügyfél joga sérült, vagy a felek kölcsönösen megsértették egymást), de: Közép-Dunántúl 62 %, Dél-Alföld 59 %; Dél- és Nyugat- Dunántúlon 31 %

9 II. Munkajog Ügyfél tervezett lépései ellenérdekelt féllel tervezi közölni az igényét (38 %), még nem döntötte el, hogyan kívánja érvényesíteni a saját érdekeit (33 %), a közép-magyarországi régióban az ügyfelek 75 %-a még nem tudja, hogy milyen lépéseket fog tenni a közeljövőben.

10 II. Munkajog Munkajogi igény érvényesítésének mellőzését megalapozó okok Az ügyfelek 40 %-a tart a felek közötti kapcsolat további megromlásától, 16 %-a pedig fél a munkáltató megtorlásától, ezért halogatja a további lépéseket.

11 III. Társadalombiztosítási jog Egészségbiztosítás baleseti ellátásaival kapcsolatos megkeresések Baleseti ellátással kapcsolatos érdeklődések (58 eset): 47 %-ban az üzemi balesettel, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatban érkezett kérdés.

12 IV. Közigazgatási jog Közérdekű panaszok, bejelentések, javaslatok, közérdekű információk, tájékoztatás kérése Országosan 88 eset: panasz illetve bejelentés (51 %), közérdekű információk és tájékoztatás kérése (49 %) közérdekű javaslat lehetőségével egyáltalán nem éltek a JOGPONT+ Mini irodáknál

13 IV. Közigazgatási jog Konkrét hatósági, illetve panasz, bejelentés, közérdekű, információkérésre vonatkozó ügyben való közreműködés Országosan 169 eset: általános tanácsadás, felvilágosítás (27 %) általános tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről (24 %) Észak-Alföld (59 %)

14 V. A szolgáltatás összefoglalása Mind országos átlagban (60 %), mind a régiók tekintetében megfigyelhető, hogy a legtöbb munkavállaló a jogairól és a kötelezettségeiről való tájékoztatás miatt kereste fel a JOGPONT+ Mini hálózatát.

15 Összegzés A JOGPONT+ Mini irodákat a 2013 június 1 – november 30. közötti időszakban országosan összesen 9923 ügyfél kereste fel. A legtöbb ügyfél az észak-alföldi régióból érdeklődött. A kérdések leggyakrabban családjoggal, illetve munkaviszonnyal kapcsolatos témákra irányultak. A munkajogi tanácsok tárgyköre szerint a megkeresések 25 %-a a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével volt kapcsolatos, továbbá a munkaszerződés módosítása (14 %), és a munka díjazása (13 %) szerepelt még gyakori kérdésként a jogsegélyszolgálatoknál. A legtöbb ügyfél gazdasági társaságoktól kereste fel a szolgálatokat. Országosan 48 % volt azon ügyek száma az összes ügyhöz képest, ahol jogsértés történt. A baleseti ellátásokkal kapcsolatban történt érdeklődéseket összegezve látható, hogy a válaszolók 47 %-a üzemi balesettel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kérdéssel kereste fel a JOGPONT+ Mini hálózatát. Az ügyfelek legnagyobb arányban a jogaikról és kötelezettségeikről való tájékoztatás miatt kereste fel szolgálatokat.

16 www.tamop248.hu

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések