Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály"— Előadás másolata:

1 Az új államháztartási számvitel céljai és a kapcsolódó további feladatok
Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

2 AZ ÁHSZ MEGALKOTÁSAKOR KITŰZÖTT CÉLOK
Az egységesség által lehetővé tenni: a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolását, a vagyonváltozás és a vagyonértékelés azonos módon történő elszámolását, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatóságát, egységes kimutatások elkészítését az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra. Egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása. Felkészülés 2011/85/EU irányelv bevezetésére. A központi adatszolgáltatások számviteli alátámasztottságának növelése. A gazdálkodási folyamatok számvitel általi lekövetése, folyamatszemlélet. Hajdics Antónia NGM

3 A CÉLOK ELÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK I.
Költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban: egységes számlakeret, egységes rovatrend. A követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a folyamatosan vezetett költségvetési számvitellel. A vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltség mérése a pénzügyi számvitellel. A részletező nyilvántartások szerepének növelése. Egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök (értékelésben eltérési lehetőségek minimálizálása, kötelező kontírozási rendelet). Hajdics Antónia NGM

4 A CÉLOK ELÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK II.
Hajdics Antónia NGM

5 EGYSÉGESSÉG I. Egységes rovatrend tekintetében:
előnyei már most megmutatkoznak, számos helytelen gyakorlat világra került, elsősorban a közgazdasági osztályozást eddig nem alkalmazó szervezeteknél , bevezetése lehetővé tette a 2011/85/EU irányelv szerinti közzétételek elindítását, sajátos elszámolások sokszor nem rendeltetésszerű használata. Hajdics Antónia NGM

6 EGYSÉGESSÉG II. Vagyonváltozás és a vagyonértékelés tekintetében:
szintén több eltérő gyakorlatot napvilágra hozott, a rendező mérleg elkészítése során több régi hiba előkerült, alkalmazók részéről a számviteli fogalmak időnként helytelen értelmezése. Egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök : jelentős következtetések jelenleg még nem vonhatók le, de a szabályozási irány helyessége nem kérdőjeleződött meg, a 38-as NGM rendelet ismertsége még nem megfelelő, de folyamatos javulást mutat. Hajdics Antónia NGM

7 EGYSÉGESSÉG III. További szabályozási irányok
egységes rovatrend tekintetében a számvitel által elérhető feladatok teljesültek, lényegi változtatási igény nincs, vagyon számvitele terén közép távú cél: további egységesítési szabályok, elsősorban a számviteli politikák (értékelés, besorolás) terén, 38-as rendelet kiegészítése további gazdasági eseményekkel az alkalmazók igényei alapján. Hajdics Antónia NGM

8 EREDMÉNYESSÉG, ÖNKÖLTSÉG MÉRÉSE
Jelentős következtetések jelenleg még nem vonhatók le. Az eredményszemlélet elsajátítása hosszabb folyamat, sokszor még a régi módszertan alapján tekintenek a könyvelésre, félreértések. COFOG vs. szakfeladat fogalmának keveredése sok esetben. További szabályozási irányok közép távon: az egyes tevékenységek (szakfeladatok, költséghelyek) kialakításának vizsgálata, önköltségszámítási szabályok, általános költségek felosztási módszertanának központi összehangolása, Hajdics Antónia NGM

9 2011/85 EU irányelv bevezetése I.
Az irányelv szerinti közzétételek megvalósultak , pénzforgalmi szemléletű költségvetési adatok, havi adatok a következő hónap vége előtt a központi kormányzatra, a tartományi kormányzatokra és a társadalombiztosítási alszektorokra vonatkozóan negyedéves adatok a következő negyedév vége előtt az önkormányzati alszektorra vonatkozóan pénzforgalmi szemléletű adatok részletes átvezetési táblázata az adatok ESA 95 módszertan szerinti átszámítására. Hajdics Antónia NGM

10 2011/85 EU irányelv bevezetése II.
További szabályozási irányok: Az államháztartási körben a független könyvvizsgálat kialakítása Az új számviteli elszámolások ellenőrzéséhez ÁSZ módszertan kidolgozása, A Magyar Államkincstári ellenőrzési jogkörének kibővítése, az ellenőrzési módszertan kidolgozása. Hajdics Antónia NGM

11 KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁSOK ALÁTÁMASZTOTTSÁGA I.
Egyelőre felemás eredmények. Számos korábbi nem ellenőrzött hiba napvilágra került, az adatok koherenciája kis mértékben javult. Adatszolgáltatási fegyelem sajnálatos további romlása, elsősorban központi körben, okai részben az új elszámolásokra történő áttérésre, - ide értve az új adatszolgáltatások gyakori KGR módosítását is - vezethetők vissza. Hajdics Antónia NGM

12 KÖZPONTI ADATSZOLGÁLTATÁSOK ALÁTÁMASZTOTTSÁGA II.
További szabályozási irányok rövid távon: KGR adatszolgáltatások „minőségbiztosítása”, új adatszolgáltatás előtt a szabályok tesztelése, adatszolgáltatási határidők megtartását biztosító eszközök központi körben, az egyes adatszolgáltatások közötti összefüggések vizsgálata, összevetés más adatforrásokkal. Hajdics Antónia NGM

13 GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATOK, FOLYAMATSZEMLÉLET I.
A folyamatos költségvetési számviteli könyvelés még nem evidencia sokszor. A kötelezettségvállalások, követelések és a hozzájuk kapcsolódó részletező nyilvántartások vezetésének hiánya még mindig jellemző. A részletező nyilvántartások szerepének, fogalmának gyakori tévesztése (hiányuk vélelme, miközben rendelkezésre áll az adat, főkönyvvel való egybemosás). Hajdics Antónia NGM

14 GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATOK, FOLYAMATSZEMLÉLET
További szabályozási irányok rövid távon: elsősorban a finanszírozási tételek esetén előirányzati, kötelezettségvállalási szabályok átgondolása, egyezőségek javítása, más korrekciók, adatszolgáltatásokban az érdemi kötelezettségvállalási adatok számonkérése a „betanulási” időszakot követően. Hajdics Antónia NGM

15 Köszönöm a figyelmet! Hajdics Antónia NGM


Letölteni ppt "Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések