Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU KÖVETKEZŐ TERVEZÉSI IDŐSZAKÁBAN PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK BARTUCZ ÉVA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU KÖVETKEZŐ TERVEZÉSI IDŐSZAKÁBAN PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK BARTUCZ ÉVA."— Előadás másolata:

1 VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU KÖVETKEZŐ TERVEZÉSI IDŐSZAKÁBAN PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK BARTUCZ ÉVA

2 Egy projekt megfelelése a nemzetközi követelményeknek Végrehajtás monitoring Probléma felismerés Stratégia- alkotás, tervezés Értékelés, korrekció Végrehajtás monitoring Probléma felismerés Program kidolgozás Stratégiaalkotás, tervezés Értékelés, korrekció Végrehajtás monitoring Probléma felismerés PROJEKT PROGRAM SZAKPOLITIKA Értékelés, korrekció Stratégia- alkotás, tervezés Program kidolgozás

3 „Elszámoltuk magunkat, a holnapután két nappal a tervezett előtt van!” /South Park/

4 HOGY INDULJUNK NEKI ? Ha nincs ötletünk Ha van ötletünk Probléma Cél meghatározása (CÉDULÁZÁS) OKOZAT OK CÉLOK ESZKÖZÖK PROBLÉMA CÉL

5 ERŐSSÉGEKGYENGESÉGEK12341234 LEHE- TŐSÉ- GEK Lehetőségek-Erősség stratégia Használd ki az lehetőségeidet, hogy bővítsd az előnyöket Lehetőségek-Gyengeségek stratégia Építs a lehetőségekre, hogy ellensúlyozd a gyengeségeket 1X 2XX 3XXX VESZÉ- LYEK Veszélyek-Erősség stratégia Használd ki az erősségeidet, hogy elkerüld a veszélyeket Veszélyek-Gyengeségek stratégia Csökkentsd a gyengeségeket, és kerüld el a veszélyeket 1XX 2XX 3XX

6 A keretmódszer alkalmazása Stratégia meghatározása A keretmátrix felállítása Kockázatok elemzése Tevékenységterv készítése Feladatmegosztás Ütemezés (tevékenységenként, partnerenként, pénzáramlások tervezése) Pénzforgalmi terv

7 A kiírás tanulmányozása  Pályázhatok- e?  Elképzeléseim megfelelnek-e a céloknak?  Mit kell teljesíteni?  Milyen nagyságú, mértékű és formájú támogatásra lehet számítani?  Melyek a támogatható tevékenységek, elfogadható költségek?  Kell-e fedezetet nyújtanom?  Hogyan történik az önerő biztosítása? Rendelkezésemre áll (fog állni)?  Értékelési szempontok

8 Operatív program megnevezéseForrás Tervezésért első Helyen felelős tárca Irányító hatóság elhelyezése Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) ERFA, ESZANGM Intelligens közlekedésfejlesztési OP (IKOP) KA, ERFANFM Környezetés Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) KA, ERFANFM, VMNFM Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) ESZA, ERFAEMMI Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ERFA, ESZANGM Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ERFA, ESZANGM KoordinációsOP (KOP) KAME Vidékfejlesztési OP (VOP) EMVAVM Magyar HalgazdálkodásiOP (MAHOP) EHTAVM Operatív programok -A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján

9 A 2014-2020-as Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) struktúrája

10

11

12

13

14

15

16 TOP-1.2 T ÉRSÉGI GAZDASÁG - FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Prioritási tengely: TOP 1. Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Egyedi célkitűzés: TOP 1. A Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében Intézkedés: TOP 1.2 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál

17 A TÁMOGATÁS CÉLJA Térségi szinten integrált, önkormányzat által szervezett helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezésekhez kapcsolódó kis- és középvállalkozások térségileg és ágazati szempontból is fókuszált támogatása valósulhat meg az intézkedés keretében. Az üzleti infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódhat a térségben működő helyi érdekű, elsősorban kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő és - megtartó beruházásainak támogatása. A vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztéseinek, marketing tevékenységeinek támogatása valósulhat meg az intézkedés keretében.

18 Projekt benyújtására jogosultak önállóan Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO 31, 32, 35, 36, 37) Non-profit szervezetek (GFO 52, 55/egyházak, szervezeti egységeik, illetve intézményeik/, 56, 57, 59) (GFO Egyesület 52, Egyházi szervezet 55, Alapítvány 56, Nonprofit gazdasági társaság 57, Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet 59) Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok. 1. gazdasági társaságok (GFO 11, 21) 2. szövetkezetek (GFO 124, 129) 3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (GFO 231, 232) Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (GFO 952)

19 Önállóan támogatható tevékenységek Vállalkozások általános termelőberuházásai A vállalkozások termelő és szolgáltató tevékenységeihez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A vállalkozások marketing tevékenységének támogatása.

20 Önállóan támogatható tevékenységek Vállalati tanácsadás, kísérleti fejlesztés: Tanácsadás, befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó integrált szolgáltatáscsomag nyújtása a kkv-k számára (marketing, műszaki, beszállítói rendszer kiépítését segítő, technológiai fejlesztést támogató tanácsadás). Kísérleti fejlesztések

21 Önállóan támogatható tevékenységek Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése Nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl. Euro Velo-hoz kapcsolódó) ráhordó, és/vagy turisztikai attrakcióhoz csatlakozó turisztikai célú kerékpáros útvonalak fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése. Lehetséges szolgáltatások: Kerékpárosbarát szolgáltatások kialakítása mindenki számára ingyenesen hozzáférhető módon (wi-fi pont létesítése, kerékpárosbarát szállások kiajánlása, szervizcsomagok biztosítása, stb.) a kerékpáros útvonal mentén. Attrakcióhoz kapcsolódó, üzleti célú szolgáltatások kialakítása (pl.: automata kerékpárkölcsönző rendszer létesítése).

22 Önállóan támogatható tevékenységek Gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése (önkormányzati tulajdonú fürdők) Egészségturisztikai fejlesztések: Meglevő, jelenleg is működő gyógy- és termálfürdők, egyéb természetes gyógytényezőkön alapuló gyógyhelyek (gyógybarlang, mofetta, klimatikus gyógyhely ) infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése mind a gyógy és wellness szolgáltatások körében, mind pedig a kiszolgáló helyiségek és berendezések tekintetében (pl. öltözők, mosdók, napozók, kezelő helyiségek): Új infrastrukturális elemek kialakítása, meglevők fejlesztése és bővítése Új szolgáltatások létrehozása, meglevő szolgáltatások fejlesztése és bővítése Gyógyhelyek fejlesztése

23 Önállóan támogatható tevékenységek Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint, fürdési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése: Új infrastrukturális elemek kialakítása, meglevők fejlesztése és bővítése (pl.: öltözők, mosdók napozók kialakítása) Új szolgáltatások létrehozása, meglevő szolgáltatások fejlesztése és bővítése Aktívturisztikai fejlesztések: A sport, téli és az extrém turizmust szolgáló kiemelt, innovatív és egyedi koncepción alapuló komplex fejlesztések megvalósítása, (pl. nordic-walking park, komplex sportturisztikai szolgáltató központok, sziklamászás, barlangászat, vasalt utak, sífelvonók, sípályák és kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések); Kaland és extrémparkok fejlesztése

24 Önállóan támogatható tevékenységek A lovas turizmus feltételrendszerének javítása, lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése; Vízi turizmus fejlesztése: személyhajó kikötők, vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények és szolgáltatások turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Bármilyen turisztikai célú vállalkozási tevékenység (akár a fent részletezett témákban, akár más témában), amely megfeleltethető a támogatás céljának és nem tartozik az egyéb kizáró feltételek alá.

25 Az igényelhető támogatás összege: Minimum: 5 millió Ft Maximum: 700 millió Ft. TevékenységJogcím Maximális intenzitás (régiónként) Épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés regionális beruházás i támogatás / csekély összegű támogatás DA, DD, ÉA, ÉM: 50% KD: 35% NYD: 25% de minimis: 100% Eszközbeszerzés (zárt végű pénzügyi lízing díja is) Előkészítés költsége, amennyiben a projekt benyújtása után merül fel, ÉS a beruházásra aktiválásra kerül, bekerülési értékének részét képzi (2000. évi C tv. szerint)

26 Általános feltételek A tervezett beruházás esetén be kell mutatni, hogy milyen meglévő, vagy egyéb TOP-ból vagy ágazati operatív programból megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódik, a beruházások összehangolása hogyan történik meg. A fejlesztések fő célja a gazdaságfejlesztés, emellett a fejlesztéseknek egyértelműen a foglalkoztatási helyzet javítására kell irányulniuk. A fejlesztés célzottan a helyi érdekű gazdaságfejlesztési igényekre fókuszál, kifejezett célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások foglalkoztatás-bővítési akcióinak támogatása. A fejlesztések esetében szempont a helyi hagyományokra épülő termékek előállításának, értékesítésének elősegítése.

27 Általános feltételek Turisztikai fejlesztések esetében kiemelt szempont a turisztikai attrakciókhoz való kapcsolódás. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése kizárólag turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan lehetséges; A tervezett beruházás esetén be kell mutatni, hogy a tervezett turisztikai fejlesztés hogyan kapcsolódik a TOP 2.2-es intézkedéséhez, vagy milyen egyéb TOP-ból vagy ágazati operatív programból megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódik, a beruházások összehangolása hogyan történik meg. Egységes módszertan alapján megvalósíthatósági tanulmány (reális, piackutatáson alapuló kereslet-kínálatelemzés, reális üzleti modell, valós együttműködések bemutatása) készítése szükséges minden projekt esetén. Részletes marketingstratégia készítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány részeként.

28 Peter: Végül is szép életem volt, ti pedig büszkék lehettek rám és mindarra, amit elértem. Meg: Miket értél te el? Peter: Menj a szobádba! (2. évad 6. rész)

29 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! BARTUCZ ÉVA WWW.JORMA.HU 06-20-252-3268 Hohl Gergely 06-70-9428477


Letölteni ppt "VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU KÖVETKEZŐ TERVEZÉSI IDŐSZAKÁBAN PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK BARTUCZ ÉVA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések