Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27."— Előadás másolata:

1 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27.

2 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Miről lesz szó? A pedagógusokat támogató szaktanácsadás előzményei Hazai és nemzetközi iskolafejlesztési tapasztalatok A pedagógusok értékelésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok A hazai elképzelések Jogszabályi környezet A résztvevők elvárásai

3 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Előzmények Szakfelügyelet  szaktanácsadás, szakértés Comenius 2000, IMIP, pedagógusértékelés Továbbképzési rendszer – továbbképzési terv Soros Önfejlesztő Program (animátorok) Szakiskolai Fejlesztési Programok (animátorok, mentorok) Országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz (HEFOP, TÁMOP) kapcsolódó szaktanácsadás (kosar.educatio.hu) Területi együttműködések- hálózati tanulás Komplex iskolafejlesztés (MAG, Dobbantó) Az intézményi változást támogató szakemberháttér biztosítása

4 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Iskolafejlesztési tapasztalatok Az iskolafejlesztés a nevelés és oktatás folyamatainak és az e folyamatokat támogató környezetnek a tanulói eredmények javítása érdekében történő megváltoztatása; az iskolának a változás kezelésére való képességének fejlődése mellett. (D. Hopkins) Az oktatás egy komplex rendszer, amelyben a fejlesztések nem lineárisak. Az oktatás eredményessége szempontjából meghatározó szerepük van a pedagógusoknak. (McKinsey 1 és 2, TALIS) Az intézményvezetésnek közvetett hatása van a tanulási eredményességre. (OECD, ISL)

5 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Tanár/ tantestület támogatás Célok kihívás Eredményes iskolafejlesztés

6 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A pedagógusok támogatásának lehetőségei Az egyéni szakmai fejlődés biztosítása (továbbképzés, rendszeres reflektivitás, „tükör”, portfolió) Team munka (programok, segédanyagok fejlesztése, új módszerek kipróbálása) Módszertani, tanítási és tanulási eszközök, segédanyagok megosztása Jó gyakorlatok terjesztése (bemutató óra, hírlevél, referencia intézmények) Egymástól tanulás, peer coaching Horizontális tanulás (hálózat, regionális és nemzetközi együttműködések) Az eredmények megünneplése (konferenciák, díjak, ünnepek) Az eredmények publikálása (honlap, hírlevél, kiadványok)

7 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Hogyan értékelik a pedagógusokat külföldön? A szummatív (minősítő) és a formatív (fejlesztő) értékelés keveredik (sok helyen) Rendszeres szummatív értékelés (Franciaország) Képzés-támogatás-minősítés egysége (Szingapúr) A fejlesztő és a minősítő értékelés szétválasztása (pl. Chile, Anglia) Kizárólag fejlesztő értékelés (Finnország) Szakmai standardokra épül (pl. Anglia, Skócia, Hollandia) A fejlesztő értékelés célja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása

8 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Ki értékeli a pedagógust külföldön? Az intézményvezető (Finnország, Szingapúr) Megosztott felelősség (külső értékelő, intézményvezető, kollégák) - Anglia Tanfelügyelők (külső, értékelő szakemberek) – Franciaország Önértékelés is(Finnország, Chile) Társértékelés különösen a fejlesztő értékelésnél (saját és másik intézményben is)

9 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A hazai jogszabályi háttér Nkt 61.§: A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. Nkt 19. § Pedagógiai-szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.

10 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Szaktanácsadó és szakértő SZAKTANÁCSADÓSZAKÉRTŐ FUNKCIÓJA, SZEREPEsegítő, támogatóellenőrző, értékelő MEGBÍZÓJAszakmai szolgáltatóOktatási Hivatal MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYE egyéni fejlesztési terv, szakmai tudatosság növekedése, iskolafejlesztés ellenőrzési jegyzőkönyv, mérési, értékelési eredmények MUNKAMÓDSZERE ajánl, javasol, visszajelez, feltett kérdésre válaszol, mintát mutat állapotot tár fel, döntést készít elő, arra keres választ, amiért odaküldték, összehasonlít CÉLJAa szakmai tevékenység színvonalának javítása

11 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 48/2012 EMMI rendelet 3.§ A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei: a) nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai dokumentumok (PP, HT, házirend) elemzése, intézményi elkészítésük és alkalmazásuk segítése, c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében, d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése e) egyéni szakmai tanácsadás, f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

12 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A pedagógus folyamatos szakmai fejlődésének támogatása Javaslat publikációra, konferencián, pályázaton való részvételre Továbbképzésen tanultak alkalmazásának támogatása Módszertani, tanítási és tanulási eszközök, segédanyagok megosztása Továbbképzések ajánlása A pedagógus minősítési eljáráson való megfelelésének segítése A fejlesztő szaktanácsadó feladatai

13 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Milyen legyen a pedagógusokat támogató szaktanácsadó? 1.Szaktárgyának kiváló szakembere 2.Rendelkezzen gazdag módszertani tapasztalatokkal 3.Kövesse nyomon az általános pedagógiai és szaktárgyi, szakmódszertani szakirodalmat 4.Ismerje a tanulásra vonatkozó legújabb kutatási eredményeket 5.Legyen tapasztalata különböző nevelési-oktatási helyzetek kezelésében 6.Tudjon kapcsolatot teremteni, feszültséget oldani 7.Legyen jó megfigyelő 8.Tudjon egyéni fejlesztési tervet készíteni

14 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Szabó Mária szabo.maria@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések