Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ellenőrzöm, tehát vagyok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ellenőrzöm, tehát vagyok"— Előadás másolata:

1 Ellenőrzöm, tehát vagyok
Haraszti László Kistarcsa

2 Társadalmi ellenőrzések ‘Számon’ lehet kérni, mi van a ‘rovásán’
Az első általunk ismert egyiptomi ékírás az ie. 4. évezredből származik. Tartalma gazdasági, később történelmi események lejegyzésére szolgált. A tervezéshez, hogy biztosan túléljék a telet, a háborút, tudni kellett, mekkora készlettel rendelkeznek élelemből, fegyverre fogható emberből. Már a rómaiak, Velence

3 Ember leltár Kr. e. 8-ban Augustus népszámlálást rendelt el uralkodása alatt - ezt az ankarai Augustus-templom falán lévő felirat tanúsítja. „A népszámlálás 4 éves időtartamra szól és mindenkinek vissza kell térnie oda ahol született, mert ott fogják számba venni”. Jézus akkor született, amikor József és Mária Betlehem városába mentek, hogy összeírják őket. Ez Magyarországon is sokáig így volt. Magyarországon az első - mai értelemben vett - teljes körű népesség-összeírást Mária Terézia rendelte el. Az 1777-ben hozott intézkedés a királynő 1780-ban bekövetkezett halála miatt fiára, II. Józsefre maradt, 1784 és 1787 között folytatták le.

4 Hermann Hollerith Minden egyes részlet kezeléséhez egymilliárd lyukat kellett kártyára vinni. Mivel Mr. Hollerith elektromos osztályozó rendszere segítségével könnyű volt a számolás, bizonyos kérdéseket most tehettünk föl először. Ilyenek például: A született gyerekek száma. Az élő gyerekek száma. Az angolul beszélő családok száma. Az elektromos rendszerező gép lehetővé tette, hogy a jegyzékekből minden információt összegyűjtsünk, akármilyen módon szerepelnek is bennük." a sok tízmilliós lakosságú USÁ-ban csak évek alatt lehetett összesíteni a pontos létszámadatokat és nem tudtak konkrétumokra rákérdezni, például a hadra fogható fehér férfiak számára államonként. „1890 A tizenegyedik népszámlálás személy és kisebb polgári körzet adatait dolgozta fel.

5 Hollerith alig négy hét alatt végzett a 11
Hollerith alig négy hét alatt végzett a 11. amerikai népszámlálás adatainak rögzítésével és kiértékelésével. A gépeket kb. 40 munkatárs működtette. Kézi feldolgozással ez több mint egy évtizedig tartott volna. 1896-ban Hollerith megalapította a Tabulating Machine Company-t melyet 1924-ben átneveztek "International Business Machines"-re (IBM) A cég részvénye egyike annak a harminc részvényből álló kosárnak, amelyből a Dow Jones indexet számítják.

6 Személyiségfejlődés része az ellenőrzés, ami belénk kódolt feladat
Kisgyermekek ismétlési kényszeres ellenőrzése. Minden ugyanúgy van-e, bizonyosságot akar, biztonságban van. Állatok is körbenéznek, mielőtt ennének. Az ember is ellenőrzi, nincs-e fenyegető veszély, ami az étkezés sebezhető állapotában érné. Meseolvasásnál nem lehet egy szót sem kihagyni, a gyerek azonnal korrigálja. Rendnek kell lennie.

7 Mi a rend? Miért kell rendnek lennie?
A rend a szabályok betartását is jelenti. Megszokások pillanat alatt válhatnak renddé. Ki hol ül nyaraláskor. „Ki ült a székecskémre?” A világtalan ember eligazodása. A rendet a környezet, a körülmények ellenőrzésével állapíthatjuk meg, lehetünk bizonyosak, minden úgy van, ahogy megszoktuk. Leltározunk vendégségben is, észrevesszük az új képet a falon.

8 Rendnek kell lenni Reguláris katonaság mindig erősebb, mert kiszámítható, előre tervezhető, mit fog tenni. Számíthatunk rá.

9 Belső kényszer az ellenőrzésre
Az ellenőrzés ha túlszalad a gyermeknél, a kényszerbetegnél. Utal valamire, amit pótol, túlkompenzál az ellenőrzéssel. Kiesett a kontrollból. A kényszeres rend és ellenőrzése háziasszonyoknál. Szokástól a betegségig (hypo) Tisztaság, kapcsolók, csapok…

10 Betegesen rendhez ragaszkodó
Spontán rendeződés

11 Qwerty: a megszokás a rend
A billentyűk kiosztását nem a használat gyakorisága hanem a hagyomány adja meg 1870. Ne akadjanak össze a billentyűk.(szomszédos billentyűk egymás után leütve összeakadtak) Sokkal könnyebb lehetne, de megszoktuk

12 A belső ellenőrök etikai kódexe
Integritás Tárgyilagosság és pártatlanság Bizalmasság Kompetencia Együttműködés 18 pont, ebből 6 pont (7) tiltás, mit nem szabad.

13 Ellenőrzés: a szabályok betartása. Mik azok a szabályok?
Ki hozza őket? Konszenzus. Szabályok nélkül nincs szervezett játék, munka, kapcsolat. Sport sem volt, amíg a szabályokat meg nem alkották (csak a XIX. sz. közepén) Szabályok a kiszámíthatóság miatt, no meg az elvárt eredmény, teljesítmény miatt is. Munka terén ha betartják, tapasztalatnak is nevezhetjük, mi a jó, célravezető metódus.

14 Kontroll fontossága Ő irányítson, s ne a másik. Vagy mindketten, a szabályok megalkotásával és elfogadásával. Minden kapcsolatban kialakulnak kimondott és ki nem mondott szabályok. Ha ezeket valaki felrúgja, örök-harag. Féltékenységi ellenőrzések a tébolyig. Mert elvész a bizalom. De mi az a bizalom?

15 Mi az a bizalom? A feltétel nélküli elfogadás, szeretet biztonságot adó érzése. Intimitás. Megbízunk a másikban, azaz előre bejósolható lesz viselkedése. Kiszámíthatóság. Ha nem, azonnal gyanakvóvá válunk. Ezért nem szeretjük az idegeneket, őtőlük nem lehet elvárni, hogy ismerik a mi szabályainkat. Mikor csapnak be, nem tudjuk. Szerb barát. Más kultúra. A kultúra tehát a közös szabályok, normák ismeretét jelenti.

16 Bizalmaskodás A klienseivel sztorizó ügyvéd, orvos etikai hibát követ el. Kíváncsiak rá, de elítélik a háta mögött. (A pth. közbeni telefon esete.) Név nélkül sem szabad. Már esetismertetést sem enged a szakmai etika. Az olvasó aggódhat, hogy ővele is példálóznak – ezért nem kezelteti magát.

17 Kulturálisan meghatározott erkölcs, szabályok
Ha más szabályok szerint nőttek fel, más lesz a fontos nekik, mint nekünk. Így nem lehet együttélni. Asszimiláció fontos. Minden nemzet megkívánja, akár erőszakos úton is az asszimilációt. Ausztrálok kegyetlenségei a bevándorlókkal, ne beszéljenek csak angolul. Románok, szlovákok, németek és törökök, egész Európa. Több népnél kulturális szabály: ha becsapja a másik néphez tartozót, az dicsőséges tett, ünneplik érte. Ramil Safarov, az azeri baltás gyilkost hazaértekor hadnagyból őrnaggyá léptették elő.

18 Becsület Erkölcsi szilárdság, jellembeli tartás. A helyes, magas erkölcsi szintű tevékenységekhez és alapelvekhez való ragaszkodás; a helyes és helytelen megítélésében mutatott kifinomult érzék. Erkölcsi következetesség Az erkölcsi szembenézés képessége. amikor egy személy képes vállalni a felelősséget tettei következményeiért.

19 Erkölcs Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályok összességét értjük.  Az erkölcs azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik. Társadalmi normatívák. Közerkölcs szabályai társadalmi csoportonként, kultúránként, országonként  változnak. Az erkölcsi parancsok érvényességének megalapozásával az etika foglalkozik.

20 Etika A bor higításának aránya a görögöknél, a szimpozionon. A mérték.
A mértéktelenség etikátlan. A kis hiba elnézhető. A mértéktelen nem.

21 A csoporthoz tartozás ereje
Falubeli, iskolatárs támogatása. Benne lehet bízni. Nem úgy, mint egy pályázat kívülről jött ismeretlenjében. Azt folyton ellenőrizni kell. Miért? Mert nem hisszük el, hogy nem fog becsapni, megcsalni. És ha lesz lehetősége, meg is teszi? Svájci bank ellenőr.

22 Az ellenőrzés a jövő záloga
Biztonságot ad (megvan a készlet ki fog tartani tél végére, nem szalad el a költségvetés, nem lopják el a pénzünket). Napoleon tonna élelmet halmozott fel több állomáshelyen oroszországi hadjáratakor. Nem csalt meg (akire féltékenyek vagyunk), a kapcsolat stabil, építeni lehet rá. Jövőt lehet építeni rá. (partnerre, cégre, tervre) érdemes invesztálni, alacsony a kockázat.

23 Mit érez akit ellenőriznek?
Ha féltékeny? Ha bolti vásárló a kijáratnál megállítják? Ha gyón és rákérdeznek bűneire? Ha bűnt követett el és nyomoznak, leellenőrzik az alibijét?  Ha hazugságvizsgáló géppel ellenőrzik amit mond? Összeszorul a gyomra, mint felelés előtt, ha nem készült fel, vizsgaszituációban, szorong. A szorongás rontja a teljesítményt. Sértett, mint akire féltékeny a társa és ellenőrzi Ellenséges már előre készen, hogy védekezzen vagy visszatámadjon. Fél a (le)minősítéstől. Szégyentől. Fél a következményektől.

24 Szégyen Szerepünket, magatartásunkat rossznak, károsnak, nem megfelelőnek érezzük.Vegetatív reakciók kísérik, s érzések: értéktelenség, bukottság, fájdalom. Elhagyatott, elidegenedett, rossz, hibás. Legszívesebben eltűnne a föld alá. Nem felelünk meg énképünknek, távolodunk az énideáltól. Identitásunk kérdőjelezi meg.

25 Mit érez az ellenőrző?  Prekoncepciója kell, hogy legyen? (svájci bankellenőr) Prekoncepció: akit ellenőriz, annak módja volt elkövetni valamit, hanyagságot, hibát, bűnt. Mivel találkozik? Rejtett ellenségesség. Nem szeretik. De kell? Kiégés veszélye. Nevel, oktat. Dícsérhet is. Átértelmezni a feladatot: a rendszer jó működése érdekében ki kell szűrni a hibás alkatrészt, meg kell találni a hibát.

26 Ajánlott attitüd: a prevenció
Időszakos szerviz. Feltételezzük, minden jól működik, de ami kicsit akadozik, ami lazább csavar, azt javítani kell. Az autószervízben is van egy algoritmus: mit kell megnézni, ellenőrizni.  Így szívességet tesz az ellenőrzöttnek. Segít átnézni a működési rendszert.

27 Szankciók Mint a rendőrségnél: Figyelmeztetés, ha csak kopáshiba.
Szabálysértés - hanyagság Ha károkozás, büntetés: gondatlanság, vétség, bűnelkövetés miatt. A következmény: kis hiba, kis büntetés. Nagy hiba, nagy büntetés legyen. Különben feladja a megfelelést, nem fog igyekezni, mindegy, van sapka a fején vagy nincs. Kiégés. A kényszerbetegnél nem ez van, ezért a kis foltot is tragédiának, megengedhetetlennek véli.

28 A jövő ellenőrei már a spájzban vannak
Figyelnek a kamerák, figyelik a computert, a levelezést, követik a bankkártya használatát, vásárlást, beléptetőket, telefont, sms-t, mailt. Másodpercek alatt személyiségprofilt. Telefonon üdülés alatt nézi a kamerák által közvetített munkásokat a tulajdonos. Az ellenőrzendő munkavégzésben benne lesznek/vannak kontrollpontok, a dolgozó magát ellenőrzi.

29 A világ a totális kontroll felé halad.
Akié a kontroll, azé a hatalom. Az információk birtokosa szabja meg, mennyit ad ki, s kinek. Az ellenőrzött nem is tudja, kiszolgáltatott. Az ellenőrző mindig jobb pozícióban van…


Letölteni ppt "Ellenőrzöm, tehát vagyok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések