Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bridging The GAP Преодолеваем БАРЪЕРЫ A kommunikációs különbségek áthidalása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bridging The GAP Преодолеваем БАРЪЕРЫ A kommunikációs különbségek áthidalása."— Előadás másolata:

1

2 Bridging The GAP Преодолеваем БАРЪЕРЫ A kommunikációs különbségek áthidalása

3 Bridging the GAP Learning; Intelligence; Logic; Self- Mastery; Technology; Science Изучение; Ум; Логика; Умение владеть собой; Наука Tanulás; Intelligencia; Logika; Önuralom; Technológia; Tudományok

4 Bridging the GAP Professors; High Level Educators; Doctors; Lawyers; Scientists Профессоры; Заслуженные преподаватели; Доктора наук; Юристы; Ученые Professzorok; Egyetemi Tanárok; Orvosok; Ügyvédek; Tudósok

5 Bridging the GAP They Check Facts; Like Good Presentations; Know Your Facts; They Love Gadgets; Like Credentials; Like Documentation; Show Them Proof Они проверяют факты; Они любят профессиональные презентации; Знают приводимые вами факты; Они любят гаджеты; Любят верительные грамоты ; Любят документацию; Продемонстрируйте им неопровержимые доказательства Leellenőrzik a tényeket; Szeretik a jó előadásokat; Legyél tisztában a tényekkel; Szeretik a különböző kütyüket; Szeretik az igazolásokat; Szeretik a dokumentációkat; Mutass nekik bizonyítékokat

6 Bridging the GAP Strong emotions and gestures; Don’t touch them; Be professional; Be direct and accurate; You have to be organized Избегайте резких жестов и эмоций; Не прикасайтесь к ним; Будьте профессиональным; Они потеряют к вам интерес; Не демонстрируйте высокомерие Erőteljes érzelemteljes gesztusok; Ne érintsd meg őket; Legyél profi; Légy egyenes és pontos; Légy rendszerezett

7 Bridging the GAP Relationships; Authenticity; Personal Growth; Significance; Teamwork; Community; Charity; Contribution; Harmony Отношения; Естественность; Личностный рост; Значимость; Командная работа; Сообщество; Благотворительность; Вклад; Гармония Kapcsolatok; Eredetiség; Személyiség fejlesztés; Jelentősség; Csapatmunka; Közösség; Jótékonykodás; Hozzájárulás; Harmónia

8 Bridging the GAP Nurses; Volunteers; Teachers; Care Takers Медсестры; Волонтеры; Учителя; Смотрители Áplónők; Önkéntesek; Tanárok; Beteg gondozók

9 Bridging the GAP Be Authentic; They Love to Help; They are Encouraging; They Like Personal Growth; They Like To Be on a Team; They Don’t Like Fake People Будьте естественным; Они любят помогать; Они вдохновляют; Они любят личностный рост; Они любят работать в команде; Они не любят лицемерие Legyél eredeti; Imádnak segíteni; Biztatóak; Érdekli őket a személyiség fejlesztés; Szeretnek egy csapat részese lenni; Nem szeretik a képmutató embereket

10 Bridging the GAP Don’t rush them; Never offer a negative comment; Materialism is a turn off; Excluding them in conversations Не торопите их; Никогда не предлагайте отрицательных комментариев; Материализм не для них; Не игнорируйте их при общении Ne sürgesd őket; Soha ne mondj negatív hozzászólást; Az anyagiasság számukra kiábrándító; Ne hagyd ki őket a beszélgetésből

11 Bridging the GAP Freedom; Flexibility; Spontaneity; Action; Opportunity; Excitement; Attention; Stimulation; Winning Свобода; Гибкость; Спонтанность; Действие; Возможность; Волнение; Внимание; Стимуляция; Победа Szabadság; Rugalmasság; Spontaneitás; Cselekvés; Lehetőség; Izgalom; Figyelem; Ösztökélés; Nyerés

12 Bridging the GAP Entertainers; Comedians; Top Sales Reps; Singers Артисты; Юмористы; Торговые представители; Певцы Szórakoztató művészek; Komédiások; Felső értékesítési vezetők; Énekesek

13 Bridging the GAP Loves a story; Love Recognition; Create Excitement; Be Direct and Focused; They Look Great; Love Success; Quick Thinkers Любят истории; Любят признания; Поднимают настроение; Будьте прямым и сфокусированным; Они выглядят великолепно; Любят успех; Мыслят быстро Szeretik a történeteket; Szeretik az elismerést; Kelts izgalmat; Legyél direkt és összpontosíts; Szeretnek jól kinézni; Imádják a sikert; Gyors felfogásúak

14 Bridging the GAP DO NOT go into lots of details or statistics; Do NOT stress on system or rules to follow or else; Don’t make the business sound like a job to them НЕ внедряйтесь в бесконечные детали и статистику; Не подчеркивайте систему и правила которым нужно следовать; Не предлагайте бизнес в виде работы Ne menj bele túl sok részletbe vagy statisztikába; Ne erőltess rendszert vagy szabályok követésére való kötelezést; Ne tűnjön az üzleti lehetőség munkahelynek

15 Bridging the GAP Stability; Structure; Systems; Planning; Processes; Predictability; Responsibility; Duty Стабильность; Структура; Система; Планирование; Процессы; Предсказуемость; Обязательства; Долг Stabilitás; Struktúra; Rendszer; Tervezés; Eljárások; Kiszámíthatóság; Megbizhatóság; Szolgálat

16 Bridging the GAP Managers; Team Leaders; Military Officers; Business Owners Менеджеры; Лидеры команд; Военные офицеры; Владельцы бизнесов Menedzserek; csapatvezetők; hivatásos katona tisztek; vállalkozók

17 Bridging the GAP They are always on time; Organized presentations and plans; Let them know this is a low risk business; Tell them about the executives and their credentials Mindig időben érkeznek; Rendszerezett bemutató és tervek; Tudasd velük, hogy ez egy alacsony kockázattal járó üzlet; mutasd meg nekik kik a vezetők; és milyen tanusítványokkal rendelkeznek Они пунктуальны; У них организованные презентации и план; Проинформируйте их о том, что этот бизнес с низким риском; Проинформируйте об исполнителях и их обязанностях

18 Bridging the GAP If you’re late, don’t bother showing up; unorganized presentations; Do not say anything that’s not accurate; NEVER interrupt them while they are talking! Amennyiben késel, ne is fáradj azzal; hogy megjelensz; Rendezetlen bemutató; Ne mondj semmi olyat; ami nem igaz; SOHA ne szólj közbe; amikor beszélnek! Если вы опоздали, можете не появляться; Неорганизованные презентации; Не говорите того, что не является фактом; НИКОГДА Не перебивайте когда они говорят!

19 Bridging the GAP

20 This information was inspired by: Az információ alapjául szolgált: Эта информация была воодушевлена: Bill Starkey Tony Robbins Jim Rohn Brian Tracy Cheri Tree – BANK Les Brown Tom Hopkins Herman Brain Dominance Instrument Myers Briggs Type Indicator Keirsey Termperament Sorter DISC STAR The Color Code SPIN Selling Love and Logic The 5 Love Languages

21


Letölteni ppt "Bridging The GAP Преодолеваем БАРЪЕРЫ A kommunikációs különbségek áthidalása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések