Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ipari előállítás, előállítás, feldolgozás, feldolgozás, újbóli felhasználásra előkészítés, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés. készletezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ipari előállítás, előállítás, feldolgozás, feldolgozás, újbóli felhasználásra előkészítés, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés. készletezés."— Előadás másolata:

1

2 ipari előállítás, előállítás, feldolgozás, feldolgozás, újbóli felhasználásra előkészítés, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés. készletezés. kereskedelmi tárolás. tárolás. Termékdíj raktár típusai

3 Engedélyezés

4 Melyik hatósághoz fordulhat a kérelmező? Milyen szempontokat kell teljesíteni? >termékdíj raktár üzemeltetéséhez a székhely szerinti adóigazgatóság engedélye szükséges >feltételrendszer (Ktdt-ben meghatározott) >tartalmi elemek (Vhr-ben meghatározott) >kérelem alapján engedélyezhető 4

5 Székhely - telephely szerinti feladatok >székhely szerinti adóigazgatóság >kérelem befogadása, >engedélyezési eljárás lefolytatása, >engedély kiadása, >eljárás megszüntetése, kérelem elutasítása, >engedély visszavonása. 5 >telephely szerinti adóigazgatóság >helyszíni vizsgálat lefolytatása, >jegyzőkönyv átadása v. megküldése, >eljárási bírság alkalmazása, >termékdíj raktár „felügyelete”.

6 Alapvető szabályok >állami adóhatóság engedélye, >gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, >üzemeltetés olyan belföldi ingatlanra, ahol köteles termék tárolható, illetve feldolgozható, előállítható, >meghatározott feltételek szerint, >max. 5 évre, amely újabb 5 évre meghosszabbítható, >üzemeltetésének feltételei az engedélyben, >kötelezettre vonatkozó szabályok, >engedélyes felelős a beszállított köteles termékkel.

7 Engedélyezés feltételei >az ingatlan jogszerű használója (bérlő, tulajdonos) >mennyiségi számbavételt biztosító bizonylati. nyilvántartási, rendszer alkalmazása (napra kész, számítógépen) >nincs köztartozása >nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt >ipari termékdíj raktár esetében –független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik >termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik (foglalkoztat, képviselőt alkalmaz) kötelező: 2015.07.01-től >akinek vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű >5 évre adható, 5 évente hosszabbítható >az engedélyezéskor helyszíni ellenőrzés 7

8 >engedélyezés feltételeinek folyamatosan fenn kell állnia!!! >engedély érvényessége max. 5 év, amely meghosszabbítható >raktárban nem termékdíj köteles termékkel is végezhető tevékenység, >ipari termékdíj raktárban más tulajdonát képező tdköteles termék engedélyes általi előállítása, feldolgozása, készletezése, újbóli felhasználásra való előkészítése is végezhető, ha erről a felek írásban megállapodtak, >ipari termékdíj raktár esetén ideiglenes kiadás lehetősége kérelmezhető >üzemeltetésének feltételei az engedélyben, >kötelezettre vonatkozó szabályok, >engedélyes felelős a beszállított tdköteles termékkel. További szabályok 8

9 A kérelem -- TRAKT nyomtatvány >2014. július 1-jétől letölthető a NAV honlapjáról. >elektronikus úton és papír alapon is benyújtható! >Módosítás során mindig az aktuális adatokat kell feltüntetni (Felülírós jelleg)! 9

10

11

12

13

14 A kérelem tartozó mellékletek >helyszínrajz; >hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapja (választás alapján); >nyilvántartási rend; >bizonylati rend. 14

15 Engedélyezés elvei >ipari, kereskedelmi termékdíj raktár engedélyezéséhez külön kérelem szükséges, >egy kérelmező több termékdíj raktárt is üzemeltethet különböző telephelyen (címen, helyrajzi számon), >hibás, hiányos kérelem esetén hiánypótlás, >ügyintézési határidő: 30 nap. 15

16 A kérelem kitöltöttsége >A kérelemhez tartozó feladatok: » nyomtatvány kitöltöttsége megfelelő-e? » illetékesség vizsgálata – székhely / raktár fekvése szerint » képviselet vizsgálata » rögzítés, javítás >Hiányos kérelem esetén hiánypótlásra felszólítás! 16

17 A feltételek részletei >A hatóság „látja”: » gazdálkodási forma » csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás » meg nem fizetett vám- és adótartozás, köztartozás >Igazolni kell: » büntetlen előélet – hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy kérőlap » ingatlan jogszerű használata (! Tulajdon kivétel) » termékdíj ügyintézői szakképesítés – foglalkoztatott vagy képviselő-e » nyilvántartási, bizonylati rend bemutatásának vizsgálata 17

18 Büntetlen előélet vizsgálata >Hatósági erkölcsi bizonyítvány alapján >Amennyiben kérőlapot mellékelt, akkor a bizonyítvány a KEK KH-tól érkezik >Fontos! » érvényesség » Ktdt. 9/A. § (1) bekezdés g) pontjának való megfelelést igazolja-e 18

19 Egyéb feltételek vizsgálata >Ingatlan jogszerű használata TAKARNET okirattal » A székhely szerinti adóigazgatóságon TAKARNET rendszerből (jogkatalógus), helyszíni szemle során okirattal >Nyilvántartási rend bemutatása » A Vhr. 7. melléklet 1. pontja tartalmazza a nyilvántartás kötelező adattartalmát >Bizonylati rend bemutatása >Termékdíj ügyintéző szakképesítés (OKJ-s) » Helyszíni szemle során bemutatott bizonyítvány alapján (jelenleg nem szükséges) 19

20 Engedély >határozattal >érvényessége kezdete: a kérelmen meghatározott dátum, de legkorábban az engedély határozat jogerőre emelkedésének napja >érvényesség vége: a kérelmen meghatározott dátum, de legkésőbb az érvényesség kezdetét követő 5 év (kivéve hosszabbítás esetén) >engedély módosítása: kérelem alapján, szintén határozat formában, a módosított engedély valamennyi adata megjelenik az új alaphatározatban 20

21 Engedély tartalmi elemei >Kérelmező adatai, termékdíj raktár típusa és adatai, valamint az engedély száma >Termékdíj raktár üzemeltetés feltételei >Termékdíj raktár üzemeltetés rendje >Termékdíj raktár nyilvántartása >Leltározás >Adatszolgáltatás 21

22 Engedély módosítása >amennyiben az engedélyes a tevékenység, a termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését kéri, az engedély módosítására irányuló kérelmet kell benyújtania. >módosító kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 30 nap >engedély módosítási kérelem elbírálására az engedélyezés elbírálására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy csak indokolt esetben » szemlét csak indokolt esetben kell tartani. » indokolt lehet » indokolt lehet szemlét tartani, amennyiben az engedélyezés tárgyi feltételeinek bármelyike a módosító kérelem benyújtása időpontjában már nem áll fenn (pl. lejárt a bérleti szerződés). » indokolt » indokolt a szemle megtartása a termékdíj raktár területének, épületének változása, vagy ipari termékdíj raktár esetében a tevékenység bővítése, szűkítése, valamint a nyilvántartási rend szerinti változások esetén. 22

23 Termékdíj raktár engedély visszavonása >engedélyese az ellenőrzés során megállapított hiányosság megszüntetésére vonatkozó felszólításban meghatározott határidőn belül a megállapított hiányosságot nem szüntette meg; >engedélyes vezetőjét, vezető tisztségviselőjét, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozót a 2013. június 30-ig hatályban volt, 1978. évi IV. törvény szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni, a Btk. XXVII. vagy XXXVIII-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték vagy még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól; >engedélyezés feltételei már nem állnak fenn. 23

24 Működés

25 Termékdíj raktár működtetése >engedélyes felelős a kötelezettségek megtartásáért (megszűnéskor, hiány esetén saját célú felhasználással beáll a fizetési kötelezettség) >nem termékdíjköteles vagy nem saját tulajdonú termék is tárolható, feldolgozható >bizományosi értékesítés, kiskereskedelmi értékesítés nem végezhető (kivéve 3920 vtsz. vagy tax-free boltok a légi forgalomban) >kereskedelmi termékdíj raktárban szokásos kezelés külön engedély nélkül végezhető >be- és kitárolás rendjét és a nyilvántartás adattartalmát a Vhr. melléklete tartalmazza (7. melléklet) >havi elektronikus adatszolgáltatás a tárgyhónapot követő hónap 15-ig (betárolt, kitárolt, készleten lévő mennyiségek) >ipari termékdíj raktárba betárolás = külföldre szállítás (beszállító igényel vissza) 25

26 Szokásos kezelési módok >szellőztetés, szárítás, por eltávolítása, egyszerű tisztítási műveletek, a szállítás/tárolás során felmerült károsodás alapvető javítása, a szállításra használt védőburkolat eltávolítására vonatkozik, >leltározás, mintavétel, szortírozás, szitálás, mechanikus szűrés, illetve az áru mérése, >szennyeződések eltávolítása, >egyes kezelések: elektrosztatikus, paraziták elleni, rozsda elleni, >termékek megosztása vagy méretre vágása (amennyiben egyszerű művelet), >csomagolás megváltoztatása, >szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, jelzések megváltoztatása, >gépek tesztelése, beállítása, beszabályozása és üzembe helyezése, amennyiben egyszerű művelet. 26

27 Ideiglenes kiadás – ipari termékdíj raktár >IK alatt ideje alatt az engedélyes felelős a betárolt köteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért, >felek írásbeli megállapodása szükséges, >egyes részfeladatokra: nincs lehetőség: o előállítás, o feldolgozás, o újbóli felhasználásra való előkészítés bérlő részére rendelkezésre bocsátják: bérleti rendszer szerinti ÚHCS. >engedélyezés során kell kérelmezni, ideiglenes kiadás lehetőségét és tevékenység megnevezését. 27

28 Nyilvántartás szabályai >naprakész, eseményszerű, >számítógépes formában, >részletes adattartalom, >engedélyes felelősségi körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatni. 28

29 Nyilvántartás – beszállítás, IK visszavét >fizikai átvétel (beszállítás) napja vagy az ideiglenes kiadásból történő visszavétel napja; >eladó vagy feladó adatai (név, cím, adószám); >számla vagy okirat száma; >termék adatok /megnevezése, mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), vámtarifaszáma, CsK/KT kód, tömege (kg), termék termékdíjfizetési státusza (megfizetett, nem került még megfizetésre, visszatérítésre került az eladó részére/; >tárolás célja (tárolás, feldolgozás, gyártás, újbóli felhasználásra előkészítés); >tulajdonos adatai (név, cím, adószám). 29

30 Nyilvántartás – kezelés, feldolgozás >közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált köteles termék megnevezés, CsK/KT kód, mennyiség (db), egységnyi tömeg (kg/db), tömeg (kg); >az előállított termékdíjköteles termék megnevezés, CsK/KT kód, mennyiség (db), egységnyi tömeg (kg/db), tömeg (kg); >a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírása; >anyagmérleg (bemutatja a gyártáshoz, feldolgozáshoz közvetlen anyagként felhasznált köteles termék mennyiségét, illetve a létrejött köteles termék mennyiségét és az egységnyi köteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját); 30

31 Nyilvántartás – kiszállítás, IK >kiszállítás napja vagy az ideiglenes kiadás napja; >kiszállítás, IK oka /belföldre, külföldre, saját célú felh., vagy ÚHCS adása; >értékesítés esetén a vevő adatai (név, cím, adószám); >számla vagy annak hiányában az okirat száma; >a termék /megnevezés, vámtarifaszám, CsK/KT kód, mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg/; >termékdíjfizetési státusz (a kiszállításkor keletkező kötelezettség, nem kell megfiz, nem keletkezik kötelezettség, a vevő szerződéssel átvállalta, visszatérítésre kerül a kitároló részére); >termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja vagy ennek hiányában a kötelezettség megszűnésének napja és pontos jogszabályi helyének megjelölése.

32 Leltározás >nyitó termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár létesülésének napjára, >záró termékdíj raktári készletet a termékdíj raktár megszűnésének napjára, >naptári évente, a naptári év végének utolsó napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel a nyitó és záró készletet, >Sztv. Szerint, >ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, többletet a tulajdonjog figyelembevételével – ennek hiányában az engedélyes részére - be kell tárolni, hiányt a saját célú felhasználás szerint az engedélyes részére.

33 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "ipari előállítás, előállítás, feldolgozás, feldolgozás, újbóli felhasználásra előkészítés, újbóli felhasználásra előkészítés, készletezés. készletezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések