Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életminőség. Mi az emberi fejlődés célja? Legfontosabb cél: boldogság, „egész”-ség A felvilágosodás eszméinek hatására a tudományos, gazdasági fejlődés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életminőség. Mi az emberi fejlődés célja? Legfontosabb cél: boldogság, „egész”-ség A felvilágosodás eszméinek hatására a tudományos, gazdasági fejlődés."— Előadás másolata:

1 Életminőség

2 Mi az emberi fejlődés célja? Legfontosabb cél: boldogság, „egész”-ség A felvilágosodás eszméinek hatására a tudományos, gazdasági fejlődés lett a cél feltételezték, hogy a fokozódó "jólét" a "jól-lét", well-being jelentős javulásával fog együtt járni A nemzetgazdaság egy bizonyos jóléti szintjéig valóban javult az emberek "jól-léte", afölött már egyáltalán nem javul sem az elégedettség, sem a jól-lét

3 A fejlődési paradoxon: Miközben az életfeltételek folyamatosan javulnak a nyugati társadalmakban, az emberek nem érzik jobban magukat, a mentális, pszichés eredetű zavarok aránya egyre nő Juhász Pál: TSz neurózis Afrikai vizsgálatok

4 Az evolúciós pszichológia magyarázata: az emberiség genetikailag évezredeken át a vadászó- halászó, illetve földműves életformához alkalmazkodott, génjeink nehezen tudnak megbirkózni az igen gyors, elsősorban pszichológiai válaszokat igénylő kihívásokkal. Teljes életforma váltás: a korai anya-gyermek kapcsolat megváltozása, a lakóhelyi és munkahelyi környezet urbanizálódása, a nagycsalád értékátadó szerepének gyengülése, a tömegtájékoztatás norma és értékközvetítő szerepének előtérbe kerülése. Következmények: a magányosan szorongó, manipulálható, „fogyasztói” embertípus gyakorivá válása

5 Mi kellene legyen a fejlődés célja? a fejlődés központjában az emberi psziché erősségeinek, az érett személyiség támogatásának kellene állnia „Kísérleti állattá" váltunk egy világméretű laboratóriumban, ahol a játékszabályokat a gazdasági, fogyasztói érdekek mozgatják és nem az ember alapvető érdekei ez az emberiség pusztulásához vezethet (Római Klub előrejelzések)

6 A modern világ személyiség paradoxona: A verseny, a valóban soha nem látott gazdasági fejlődés a "fogyasztói" embertípus nagyipari előállításának kedvez Modern paradoxon, hogy az érett személyiség nem ideális fogyasztó, az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, magányosan szorongó ember, aki a legkönnyebben manipulálható.

7 A fogyasztói embertípus jellemzői: Alapvető célja a fogyasztás maximalizálása: jobb kocsira, jobb partnerre cserélni a meguntat, az emberi kapcsolatok is fogyasztási cikké válnak Következmény: társadalmi-kulturális azonosságtudat hiánya, állandó rivalizálás, a közös erkölcsi elvek semmibevétele (anómia), a másik legyőzése érdekében minden eszköz megengedhető, ellenségesség önrontó körei

8 A fogyasztói boldogság ideál: Fogyasztói társadalom: Huxley:Szép új világ szóma boldogsága „fools paradise”, ostobák paradicsoma, „Szóma ha mondom, segít a gondon, már egy köbcenti, helyrebiccenti” – totális „lelki” diktatúra lehetősége bevásárlóközpontok, mint a kikapcsolódás forrása, drog, valóságshow, virtuális valóság mivel nem belső tartás, életcélok az alapvetőek, állandó elégedetlenség, lemaradás érzés, veszélyeztetése szorongást, negatív érzelmi állapotot vált ki, manipulálható tömeg- rivalizáló manipulátorok világa

9 Következmények: a lelki egészség zavarai, civilizációs megbetegedések A WHO vizsgálatai alapján A 15-től 44 éves korosztályban a depressziós megbetegedések járulnak hozzá legnagyobb mértékben a betegségek és halálozás okozta évveszteséghez 2020-ra a depresszió lesz a világon a második leggyakoribb tartós munkaképesség-csökkenést okozó megbetegedés (a szív- és érrendszeri betegségek után) a modern világ legfőbb gyilkosai az un. civilizációs megbetegedések, amelyekben a magatartási, mentális tényezők szerepe alapvető Mental Health: New understanding, new hope, The World Health Report 2001, WHO, Geneva, Kopp MS (Advisory Group member, Central-Eastern-European representative)

10 Az érett személyiség jellemzői: Az emberi létezés alapvető funkcióinak gyakorlása: értelmes élet, az élet értelmének keresése- önelfogadás, életcélok, pozitív személyközi kapcsolatok- ez az egészséggel kapcsolatos életminőséggel is igen szoros kapcsolatban van az élet alapvető célja az „eudaimonia” Aristoteles- az erények lehető legteljesebb gyakorlása, ez különböztet meg az állatoktól A pozitív életminőség – boldogság - nem állapotot jelent, amit az ember birtokolhat, nem is élményt, hanem önindította, belső aktivitást

11 A jól-lét átlagértéke a magyar megyékben: 1. ábra

12 Az önindította, belső aktivitás, életcélok alapvető jelentősége: Az unalom, a belő üresség érzete, az önindított cselekvés motivációjának hiánya a fogyasztói típus legfőbb jellemzője Grastyán Endre MTA székfoglalója: a játék alapvető jelentősége az agy, a személyiség fejlődésében A játék fontossága- kreativitás, életcélok hiánya: szorongás, depresszió, önkárosító magatartásformák

13 Önkárosító magatartásformák: motivációs szükségleteket elégít ki, a motivációs hátteret kell megcéloznunk. A legfontosabb pszichológiai háttértényezők: - a szorongás, depresszió öngyógyítása - unalom, a belső üresség oldása, - a gyenge önazonossággal rendelkező emberek számára a csoporthoz tartozás élménye - kamaszkorban az újszerűség, élménykeresés, a normák átlépése a csoportképzés alapvető meghatározója

14 A pozitív és negatív érzelmek megfelelő aránya: A pozitív érzelmi állapot nem azonos a negatív érzelmi állapot hiányával- mindkettő hiánya betegség a negatív érzelmi állapot beszűkíti a gondolkozást, csak az adott helyzet elkerülésére koncentrál- ezért könnyen manipulálható a pozitív érzelmek növelik az ember aktivitási repertoárját, érdeklődését, nyitottságát, a negatív érzelmekre is szükség van, de legalább 3:1 arányban több pozitív érzelmet kell átélnünk ahhoz, hogy életminőségünk pozitív legyen

15 Elkötelezettség Bevonódás, elkötelezettség, „ihlet”, „flow” Csikszentmihályi Mihály Munka, alkotás – biztonság, kontroll, társas támogatás, pihenés-munka egyensúlya Családi harmónia-bizalom, együttműködés Társadalmi harmónia- társadalmi tőke

16 Válaszúton: Az átalakuló mai magyar társadalomban ezek a kérdések különösen alapvetőek, mert a gyors átalakulás magában hordja mind a demoralizálódás, mind a fokozódó kohézió lehetőségét (az 1989- 1990-es évek összetartozás élményei, Nagy Imre temetése) Most dől el, mekkora árat kell fizetnünk az emberi evolúció következő szakaszának eléréséért.

17 Selye János születésének centenáriumán : Végre fel kellene ismernünk a krónikus stressz kóroki szerepét a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések kialakulása, lefolyása szempontjából mind a megelőzésben, mind a gyógyításban, mind a rehabilitációban mind a népegészségügyi programok tervezésében és végrehajtásában

18 Irodalom: Kopp MS, Réthelyi J (2004) Where psychology meets physiology:chronic stress and premature mortality- the Central-Eastern-European health paradox, Brain Research Bulletin,62,351-367. Skrabski,Á.Kopp MS, Rózsa S, Réthelyi J, Rahe RH (2005)Life meaning: an important correlate of health int he Hungarian population, International Journal of Behavioral Medicine, 12,2, 78-85. Kopp MS, Skrabski Á, Kawachi I, Adler NE (2005) Low socioeconomic staus of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality, J. Epidemiology and Community Health, 59,675-678. Kopp, M.,Skrabski,Á.,Szántó,Zs., Siegrist J. (2006): Psychosocial determinants of premature cardiovascular mortality differences within Hungary,J. Epidemiology and Community Health, 60,782-788. Kopp M, Kovács M (2006) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest


Letölteni ppt "Életminőség. Mi az emberi fejlődés célja? Legfontosabb cél: boldogság, „egész”-ség A felvilágosodás eszméinek hatására a tudományos, gazdasági fejlődés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések