Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar családok jöv ő je – reménytelen vég vagy végtelen remény? BTA, 2010. szeptember 22. Kormosné Debreceni Zsuzsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar családok jöv ő je – reménytelen vég vagy végtelen remény? BTA, 2010. szeptember 22. Kormosné Debreceni Zsuzsa."— Előadás másolata:

1 A magyar családok jöv ő je – reménytelen vég vagy végtelen remény? BTA, 2010. szeptember 22. Kormosné Debreceni Zsuzsa

2 A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja: elősegíteni a kívánt és tervezett gyermekek megszületését

3 Reménytelen vég…!? Tényleg végveszélyben vagyunk? Baj-e a népességfogyás?

4 Társadalmi szempontból: fenntarthatóság kérdéses Keresztény szemszögből: egy nép fogyása mindig következmény: Istentől való elhajlás miatt elmarad az áldás

5 Népességfogyás 1981 (valójában 1960) óta Európában legrégebben csökken a populáció (Ratkó-gyerekek/unokák sem váltották be a reményeket)

6 Előzetes adatok szerint 2009-ben 96 450 gyermek született - az elmúlt 5 évben a legalacsonyabb szám -Terhességmegszakítás: 43.200 (1990: 90394) 33 900 fő volt a természetes fogyás -10 %-kal több az egy évvel korábbinál Nemzetközi vándorlás figyelembevételével becsült népességszám július végén (KSH) 10 millió 1 ezer fő („Fogy a magyar” számláló állása: 9.998.235)

7 Házasságkötések száma az elmúlt 3 évben jelentősen visszaesett 2009-ben összességében 36 750 házasságot kötöttek, 3355-tel (8,4 százalékkal) kevesebbet, mint 2008-ban. 130 éve a legalacsonyabb szám

8 23800 volt a válások száma A felbomló házasságok 60 %- ában van kiskorú gyermek. Ez közel 660 ezer gyermeket, félmillió családot, kb. 1.2 millió embert érint.

9 1990-hez képest a házasságkötések száma 2007-ben 40 %-kal volt kevesebb házasulók átlagéletkora folyamatosan emelkedik (2007-ben nők: 27,5 év, férfiak: 30,1 év) alternatív együttélés formák térnyerése (25- 29 évesek 40 %-a élettársi kapcsolatot létesít, próbaházasságok, látogató kapcsolatok) kényszerszinglik (tudatos csak néhány %)

10 Európai kitekintés már nem „a családról” beszélnek, hanem családokról”, ami azt jelenti, hogy minden családformát (egyszülős, mozaik, együttélés stb.) egyenrangúnak tekintenek, beleértve a „szivárvány családokat” is csökken a házasodás, nő a házasságon kívül született gyerekek aránya, rengeteg az egyszülős (túlnyomórészt anyák által fenntartott) családok száma. A fiatalok nem akarnak felnőni és önállósodni, saját lábukra állni, nem akarnak házasodni és gyermeket vállalni, illetve csak egyre későbbi korban, ki-bejárnak a fiatalok a szülőkhöz

11 Ennek ellenére (Európában nálunk a legmagasabb arányban) 87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke ~10 % a tudatos gyermektelenség (Németország: 30 %!) (Pongrácz Tiborné) (

12 Kívánt gyerekszám Tényleges gyerekszám Abortusz házas2.231.310.29 élettárs2.091.140.42

13 Ha mindez így van, hogyan hidalható át a szakadék???

14 Mi van a szakadék mélyén? korai kötődési zavarok önismeret hiánya, női-férfi identitás/szerepek elbizonytalanodása családi és közösségi nevelési hiányosságok anómia (érték- és célvesztés, hit és bizalom hiánya) és individualizmus szülők házasságának kudarca és rossz mintája

15 döntésképtelenség, „mama szoknyája” bizonytalanságok és félelmek (egészség, munka, karrierlehetőségek, anyagiak, lakás, párkapcsolat tartóssága, nehézségei stb.) biztonság hiánya ( folyton változó családokat érintő törvények, szabályozások, ellátások) nem támogató, sőt időnként ellenséges társadalmi közeg

16 valódi családpolitika, családvízió hiánya családi életre felkészítés hiánya gyenge szakmai támogató háló politikai, közéleti közömbösség, sőt esetenként ellenséges megnyilvánulások és lépések gyakran nem támogató a családi környezet (pl. abortusz kérdésben) sajnos a keresztények között is! ellenérdekelt gazdasági környezet rossz mintákat közvetítő sajtó, média, reklámok

17 A nagy kérdés: Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? (Zsolt 11:3)

18 Egy válasz a kérdésre: Népesedési Kerekasztal 2010. november 11.

19 Széles társadalmi összefogást testesít meg: Tudósok (demográfusok, társadalomkutatók, szociológusok, szociálpolitikusok, közgazdászok – MTA, TÁRKI, KSH) Kormányzati szervek (jövő ombudsman, szociális és gazdasági tárca, ÁNTSZ) Munkaadók, munkavállalók (MGYOSZ, SZEF) Pártok (FIDESZ, MSZP) Egyházak (katolikus, evangélikus, baptista, református izraelita,) Civil szervezetek (KÉSZ, NOE, Otthon segítünk, Jól-lét A. stb.)..és még sokan mások

20 8 fő munkaterület/munkacsoport: - családi ellátások - család és munka - nők és férfiak szerepei, együttműködése, családsegítő szolgáltatások - lakáshelyzet/támogatások

21 - gyermekek esélyegyenlősége - társadalombiztosítás - párkapcsolatok, párkeresés, gyermekvállalás - család és média - közbeszéd

22 Elkészült vitaanyagok: - Család és munka (2. mcsop) (+ javaslatok a kormánynak) - Nőf és férfiak, családellátó intézmények (3. mcsop) - Párkapcsolatok (7. mcsop) - Közbeszéd-média (8. mcsop) - Lakhatás (4. mcsop) - Jövő héten: társadalombiztosítás (6. mcsop) (szept. végén folyt.köv.)

23 Párkapcsolatok javaslatcsomag 8 területet céloz meg

24 I.Társadalmi-politikai elköteleződés, jogszabályok, kutatások II.Oktatás-nevelés III.Mentális támogatás, szakmai szolgálatok/szolgáltatások IV.Kortárs programok, ifjúsági szerveződések bevonása V.Egyházak, civil szervezetek szerepe VI.Egészségügy VII.Sajtó,média, kultúra, modern kommunikáció (Internetes eszközök), reklámok VIII. „Haza a magasban” – össznemzeti szintű lépések, kiterjesztés a Kárpát-medencére

25 Egyházak, civil szervezetek szerepe -Ifjúságnevelés (férfivá és nővé nevelés) -házasságra felkészítő, erősítő, megelőző célú programok -(jegyesoktatások, családpasztoráció, táborok, konferenciák stb.) -a pártalálást elősegítő szabadidős, társas programok -generációs együttműködés elősegítése, régi jó jó hagyományok felélesztése (pl. komatál) -részvétel a helyi házasság/családerősítő-segítő stratégiák kidolgozásában és megvalósításában -„Három királyfi, három királylány” internetes társkereső fórum

26 A családokat elsősorban életük elsőrendű színterein, a településeken lehet/kell elérni – jó példákat megerősíteni. Pl. „Családbarát önkormányzatok” versenye ’Az év családja’ díj elterjesztése Pest megye nyomán (már Zalaegerszeg is) Esztergom városának „Szent Miklós programját”, és más települések hasonló család- és házasságerősítő, gyermekvállalásra ösztönző programjait széles körben ismertté kell tenni. Támogatni szükséges a „Helyi szövetség a családért” mozgalmat „Isten hozott!” csomag átadása a családnak, ha gyermek születik Stb.

27 Az egyházak által működtetett rádiók, tv-műsorok különösen alkalmasak lehetnek arra, hogy a család értékeit közvetítsék a nézőik, hallgatóik számára – ahogyan ezt számosan időről-időre jelenleg is teszik. Ezeknek a csatornáknak, műsoroknak a tematikus műsorait is támogatni kell.

28 Végtelen remény… alapja: a parázs a hamu alatt A JEREMIÁS-PROJEKT

29 Kiindulópont: a levél „Ezek ama levél szavai, a melyet Jeremiás próféta külde Jeruzsálemből a fogságban való vének aradékainak, és a papoknak és a prófétáknak, és az egész népnek, a melyet fogva vitt vala el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba. 2. Miután Jékóniás király és a királyné és az udvari szolgák, Júda és Jeruzsálem fejedelmei és az ács és a kovácsmester kijövének Jeruzsálemből. 3. Elasának a Sáfán fiának, és Gamariának a Hilkiás fiának keze által, a kiket Sedékiás, Júda királya küldött Nabukodonozorhoz, a babiloni királyhoz Babilonba, mondván: 4. Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene mindama foglyoknak, a kiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem: 5. Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek azoknak gyümölcseit. 6. Vegyetek magatoknak feleségeket és szűljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szűljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. 7. És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” (Jer 29:1-7)

30 A címzettek: -„vének maradékai” – az idős generáció -„papok és próféták” – az egyházak -„király és királyné” – az állami vezetők -„udvari szolgák” – a kormányzati intézményrendszer, köztisztviselők -„fejedelmek” – helyi vezetők, önkormányzatok -„ács- és kovácsmester” – helyi közélet és gazdasági élet szereplői -a foglyok: - AZ EGÉSZ NÉP”!!! MINDENKINEK ÖSSZE KELL FOGNIA!!!

31 „Foglyok” egy idegen környezetben: keresztyének a szekularizált világban „Ne szabjátok magatokat a világhoz” = bezárkózás a családba, belterjes gyülekezeti élet? „eredj el az utakra és a sövényekhez” „hegyen épített város”, „gyertya” „példa” „ez a világ sóvárogva várja isten fiainak megjelenését”

32 AZ ÜZENET: Építsetek, lakjatok – épüljünk be a környezetünkbe, legyünk annak aktív részesei! „Látszódjunk” a településen! (család és gyülekezet is) Plántáljatok, ültessetek, egyetek – dolgozzunk, tevékenykedjünk, gondoskodjunk a családunk ellátásáról, ne szoruljunk külső segítségre – gondoskodjunk ezáltal a gyülekezetünk tagjairól is Mutassunk példát az összefogásra, a törődésre. Törődjünk a természetes és épített környezettel is. Házasodjatok – házasítsatok:: mutassunk követendő példát és neveljük fiataljainkat tiszta kapcsolatokra és törődjünk azzal, hogy megtalálják a hozájuk illő, Isten által kijelölt társukat (lásd NKA javaslatok) Szüljetek – szüljenek, szaporodjatok: vállaljunk gyermeket és neveljük gyermekeinket is arra, hogy az élet, a gyermek Isten ajándéka és áldása, amelyet el kell fogadnunk, és ebből áldás származik. A házasodás és gyermekvállalás kérdésében ne hasonuljunk a világhoz, hanem mutassuk meg, hogy lehet másképpen is!

33 Igyekezzetek a város jólétén: Vegyünk részt a helyi közéletben,közösségi rendezvényeken, együttrműködést igénylő települési programokban Működjünk együtt a jóakaratú intézményekkel, szervezetekkel, iskolákkal, személyekkel, társegyházakkal Vállaljunk családsegítő szolgálatokat: (családi napközi, Otthon segítünk, Fecske szolgálat) Törődjünk a rászorulókkal, elesettekkel – ne csak anyagi téren, hanem lelki támogatással is! (karitatív munka is segít elérni a családokat) Legyünk nyitottak a gyermekek, fiatalok irányába! Szervezzünk olyan programokat, amelyeken bárki részt vehet, és ami segít eligazodni és jóra nevel! Óriási a sóvárgás a szép, a tiszta, a jó, a hiteles iránt!!! Ha kell, tegyük oda a vállunkat, kezünket, lábunkat is a településünk szépítésére, a körülmények javítására. Nézzünk körül magunk körül, vegyük észre, hol kél el a segítségünk, és legyünk proaktívak:, menjünk elébe a tennivalóknak! Ne zárkózzunk el a helyi sajtótól és médiától! A jóra való alkalmakat áron is vegyük meg!!!

34 Könyörögjetek -Elsősorban magunkért, házastársunkért, házasságunkért, családunkért, gyermekeinkért imádkozzunk, hogy el ne tántorítson egyikünket sem a rengeteg külső hatás -Legyen rendszeres imatémánk a gyülekezetünk családjainak helyzete, a településünk családjainak helyzete -Imádkozzunk a településünk vezetőiért, pedagógusaiért, orvosaiért – társegyházakkal közösen is, ne csupán az év eleji imahéten -„Május a családok hónapja” – ebben az időszakban szervezhetünk célzott rendezvényeket, imaalkalmakat -Használjuk fel azokat az ünnepeket, amelyekben központi szerepet kap a születés, a család (advent, karácsony – pl. megemlékezhetünk Mária és Erzsébet találkozásáról is, kitűnő alkalom, hogy az élet elfogadásáról, a gyermekáldásról beszélgessünk)

35 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. (5Móz 30:19)

36

37 Köszönöm a figyelmet! www.haromkiralyfi.hu www.demografia.hu www.familyfacts.org


Letölteni ppt "A magyar családok jöv ő je – reménytelen vég vagy végtelen remény? BTA, 2010. szeptember 22. Kormosné Debreceni Zsuzsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések