Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig Égyiptom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig Égyiptom."— Előadás másolata:

1 Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig Égyiptom

2 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 2 Égyiptom Égyiptom földe 42. „És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik.” Dániel 11:42 „Miért olyan nehéz egy önmegtartóztató, alázatos életet élni? Mivel az állítólagos keresztények nem haltak meg a világal szemben. Könnyű élni, miután „meghaltunk”. De sokan vágynak az egyiptomi pörkölt és hagyma után. Nekik van egy hajlamuk hogy úgy cselekedjenek és ruházkodjanak amenyire csak lehetséges mint a világ, és mégis a mennybe menyenek. Az ilyennek felmásznak egy valamilyen másféle módon. Nem lépnek át a szoros kapun és nem mennek a keskeny úton.” Testimonies, vol. 1, p. 131

3 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 3 Égyiptom/ A világ a világ Egyiptom a világ „Én tele vagyok szomorúsággal amikor a mi állapotunkra mint nép gondolok. Az Úr nem zárta be az eget nekünk, de a mi folyamatos hittagadásos utunk elválasztott minket Istentől. A büszkeség, mohóság, és a világ szeretette él a szívünkben, anélkül, hogy félnénk az elutasítástól vagy kárhoztatástól... Az egyház hátat fordított és nem követte Krisztust mint vezetőjét, és folyamatosan visszavonul Egyiptom felé... Nem keressük mi talán inkább a világ barátságát és tapsát, mint a Krisztus jelenlétét, és mélyebb ismeretét az akaratának?” Testimonies vol. 5, p. 217-218

4 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 4 Égyiptom/ A világ Egyiptomot a világot egyiptomi „Izrael népének megszabadítása előtt Isten csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Azok a csapások, amelyek Isten népének végső szabadulása előtt a világot fogják sújtani, hasonlítanak az egyiptomi csapásokhoz, csak rettenetesebbek lesznek annál, és sokkal több embert érintenek.” The Great Controversy, p. 627- 628 e világ istenei fölöttaz Egyiptom istenei „Az Úr, Izrael Istene pedig majd végrehajta az ítéletet e világ istenei fölött, úgy ahogy azt már megtette az Egyiptom istenei fölött is.“ Manuscript Releases, vol. 10, p. 240 a világgal Egyiptomhoz „Sokan nem növekednek hítben, mert nem veszik ISTENT a szaván. Ezek asszimilálják magukat a világgal. Minden nap közelebb teszik sátraikat Egyiptomhoz, ahelyet hogy közelebb kerülnének, egy napi menetelésel, a mennyei Kánaánhoz.” Signs of the Times, 6. martie 1884

5 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 5 MENEKÜLÉS megszabadulni menekülés [escape] – 6413: a 6412-es női nem formája; (meg-) szabadulni (szabadítás): konkrétan: egy (meg-) menekült (szökött) rész: –megszabadulni, (ez it meg-) menekült, maradék (maradvány). 6412: (a, egy) menekült: – (amely-, -ek) megmenekült (-ek) volna, menekülő (-k). Strong’s az országokraÉgyiptom földemenekedhetik 42. „És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik.“ Dániel 11:42 Nem lesz menekülés az országoknak

6 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 6 KEZEIT [ő]: az északi király -- a pápaság: 42. „És [ő] kezeit [is] az országokra [előre] veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik.” Dániel 11:42 [is] az: folytatódik az előző versszak és kezeit [előre] veti: rabságba viszi őket, leigázza őket „A katolicizmus egyik fő tantétele, hogy a pápa Krisztus egyetemes egyházának látható feje, az egész világ püspökeinek és papjainak legfőbb ura. Sőt, mi több, a pápának az Istenség címeit és képességeit tulajdonítja. Például: „Úr Isten a pápa”, aki csalatkozhatatlan. A pápa mindenkitől hódolatot követel. Sátán a római egyház útján ugyanazzal az igénnyel lép fel, mint a megkísértés pusztájában; és roppant tömegek hódolnak meg előtte.” The Great Controversy, p. 51

7 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 7 Országok 42. „És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem menekedhetik.“ Dániel 11:42 Az Egyesült Államokban kiadott vasárnapi törvény után a pápaság igényelni fogja a hódolatot és meg fogja kapni határtalanul a föld minden országától – ami Egyiptommal van jelképezve. Ezen időpont után már nem lesz menekülés! „Amióta Lebukott sátán szüntelen munkálkodik hogy megalapozza magát mint uralkodó ezen a földön.“ Review and Herald, 9 martie, 1886 „Amint Amerika, a vallásszabadság országa egyesül a pápasággal a lelkiismeret erőszakolásában, és kényszeríti az embereket, hogy tiszteljék a hamis szombatot, a föld minden országának népét rábírják, hogy kövesse [Amerika] példáját.” Testimonies, vol. 6, p.18

8 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 8 követni fogják az Egyesült Államok példáját a világ minden részén „A nemzetek követni fogják az Egyesült Államok példáját. Bár ő elől halad, mégis ugyanaz a válság jön népünkre a világ minden részén.” Testimonies, vol. 6, p. 395 A prófécia pedig megjövendöli hatalmának visszaállítását imádják őt a földnek minden lakosaiMind az Óvilág, mind az Új, a vasárnap tiszteletével hódolni fog a pápaság előtt „Róma befolyása azokban az országokban, amelyek egykor elismerték főhatalmát, korántsem szűnt meg. A prófécia pedig megjövendöli hatalmának visszaállítását. „Látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat” (Jel. 13:3). A halálos seb azt a kudarcot jelzi, amely a pápaságot 1798-ban érte. Ezután - ahogy a próféta mondja - „az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat”. Pál világosan kijelenti, hogy a „bűn embere” a második adventig megmarad (2. Thessz. 2:3-8). Egészen az idők végéig fogja folytatni csaló munkáját. A Jelenések könyvének írója ugyancsak a pápaságra utal, amikor azt mondja, hogy „imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe” (Jel. 13:8). Mind az Óvilág, mind az Új, a vasárnap tiszteletével - amely kizárólag a római egyház tekintélyén alapszik - hódolni fog a pápaság előtt.” The Great Controversy, p. 578 Először Amerika, majd az egész világ

9 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 9 43-ig vers 43. „És [ő] ura lesz Égyiptom arany- és ezüst- kincseinek és minden drágalátos javainak; libiabeliek és szerecsenek [etiópok, kúsiak] is lesznek az ő kíséretében.” Dániel 11:43 És [ő] ura lesz Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak; libiabeliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében.

10 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 10 Égyiptom pénzügyei a pápaság És [ő]: a pápaság ellenőrzése alá veszi ura lesz: ellenőrzése alá veszi az egész világ pénzügyi szerkezetét Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak: az egész világ pénzügyi szerkezetét 17. „És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” Jelen. 13:17

11 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 11... az ő kíséretében... [„ott lesznek a lépteinél”] A pápaság meg fogja kapni a világ pénzügyi szerkezetének az ellenőrzését és „libiabeliek és szerecsenek [etiópok, kúsiak] az ő kíséretében„ott lesznek a lépteinél” is lesznek az ő kíséretében.” [angl. – „ott lesznek a lépteinél” (követni fogják a lépéseit)] lépések [steps] – 4703: a 6805-ból: egy lépés, képletesen (baráti társulat) társaság: - megy, a lépés (lépni). 6805: elsődleges gyökér; a lépés ütem, vagyis a rendszeres lépés, (emelkedő, fel-, meg-) mászik, (mentén) menetelni; (lefelé és tárgyeset) dobni, valamibe (bele) vetődni:- hoz, menj, (át, keresztül) menetelni, elgázolta (keresztül futni). Strong’s Exhaustive Concordance 3. „Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” Amós 3:3

12 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 12 Egy megtévesztő harmónia a líbiaiak és az etiópok [szerecsenek, kúsiak] megállapodnak és együtt mennek a pápasággal A pápaság meg fogja kapni a világ pénzügyi szerkezetének az ellenőrzését. Abban az időben a líbiaiak és az etiópok [szerecsenek, kúsiak] megállapodnak és együtt mennek a pápasággal. megtévesztő harmónia állandó viszálytegységesek „Az istentelenekkel nem lesz csak egy megtévesztő harmónia, amely nem tesz mást csak hogy részben elrejt egy állandó viszályt. Ők egységesek az ő ellenzékükben Isten akaratával és igazságával, miközben minden más pontban szét vannak osztva a gyűlölet, a vetélkedés, a féltékenység, és a halálos küzdelem miat.” Testimonies, vol. 5, p. 101

13 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 13 Egy fő alatt a líbiaiak és az etiópok [szerecsenek, kúsiak] megállapodnak és együtt mennek a pápasággal A pápaság meg fogja kapni a világ pénzügyi szerkezetének az ellenőrzését. Abban az időben a líbiaiak és az etiópok [szerecsenek, kúsiak] megállapodnak és együtt mennek a pápasággal. „Amint a végső válsághoz közeledünk, életbevágó pillanat az, hogy összhang és egység legyen az Úr eszközei között. A világ telve van háborúval és ellentmondással. Mégis egy fő - a pápai hatalom - alatt a népek egyesülnek, hogy szembeszegüljenek Istennel, akit tanúi személyesítenek meg. Az egységet megszilárdítja a nagy hitehagyó. Amíg ő arra törekszik, hogy egyesítse az ügynökeit hogy háborúzzanak az igazság ellen, ő dolgozni fog hogy szétossza és szétszórja az igazság szószólóit.“ Testimonies, vol. 7, p. 182

14 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 14 Libiaiak & Etiópok Libiabeliek és szerecsenek [etiópok, kúsiak] is lesznek az ő kíséretében (követni fogják őt). „Röviden, ez a jelenkori szégyen térképe lenne a grafikai kifejezése a kegyetlenségeknek amelyeket mi olyan szelíden leirunk, mint a világ Észak-és Dél felosztása, melyik aszt jelenti - egyszerűbben leírva – hogy a nemzetek különválása, és a lakosságoknak a nemzeteken belül történő, gazdagokra és szegényekre való szétválasztásárol beszélni... „Éppen egy ilyen szégyen térképet tár fel az egész világ elé II János Pál pápa az ő erkölcsi értékelésében a geopolitikai megállapodásokban és az a mi jövőnkről dönt... „A modern szégyen térképén, amely témára annyi figyelmet szentel János Pál, az észak és dél nem szerepelnek mint pontos meghatározások földrajzi értelemben. Ezek globális határok amelyek a szegénységet a gazdagságtól elválasszák, nem csak az országok között, hanem a társadalmakban a nemzeteken belül is... „Legyen szó vagy az Egyesült Államokrol vagy akár az egész világról, János Pál erkölcsi értékelése, amely az Észak- és Dél fogalmakat használya, egyszerű és világos. Egy erkölcsi elvekkel szabályozott gazdaságban, ehez ragaszkodik ő, a gazdagok nem kellene hogy tovább gazdagodjanak, ha a szegények még szegényebbeké válnak.” Keys of This Blood, Malachi Martin, p. 163-164, 171

15 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 15 Libiaiak & Etiópok Libiabeliek és szerecsenek [etiópok, kúsiak] is lesznek az ő kíséretében (követni fogják őt). „A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai, amelyek egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, elrendelik, hogy „mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények. szabadok és szolgák” (Jel. 13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz. Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog minősülni, amelyért halálbüntetés jár.” The Great Controversy, p. 604 Libiaiak—a szegények, kicsinyek és szolgák Etiópok—a nagyok, gazdagok és szabadok

16 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 16 Akik pajzsot viselnek Libiabeliek és szerecsenek [etiópok, kúsiak] is lesznek az ő kíséretében (követni fogják őt). a szerecsenek és a Libiabeliek, a kik paizst viselnek, és a Lidiabeliek, a kik kézívet viselnek! „Égyiptom növekedik úgy, mint a folyóvíz és mint a megháborodott vizű folyamok, mert ezt mondja: Felmegyek, ellepem a földet, elvesztem a várost és a benne lakókat. Jőjjetek fel lovak, és zörögjetek szekerek, jőjjenek ki a vitézek, a szerecsenek és a Libiabeliek, a kik paizst viselnek, és a Lidiabeliek, a kik kézívet viselnek! Az a nap pedig az ùrnak, a Seregek Urának büntető napja, hogy bosszút álljon ellenségein. És a fegyver felemészt és jól lakik és megrészegül az ő vérökkel, mert áldozatja lesz az ùrnak, a Seregek Urának észak földén, az Eufrátes folyó mellett.” Jer. 46:8-10 A Líbiaiak & Etiópiaiak szintén képviselik az egész világ katonai erejét, amely a pápaság irányítása alá fog kerülni.

17 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig. Égyiptom Prófécia-iskola 2005No. 17 Másodlagos értelemben Libiabeliek és szerecsenek [etiópok, kúsiak] is lesznek az ő kíséretében (követni fogják őt). elsősorbanmásodlagos értelemben „Így míg a sárkány elsősorban Sátánt személyesíti meg, másodlagos értelemben a pogány Róma szimbóluma.” The Great Controversy, p. 439 Líbiaiak és Etiópiaiak képviselik a katonai erőt, amely a pápaság irányítása alá fog kerülni, de ők képviselik a gazdagokat és szegényeket is a világon. Ők szimbólizálják a világ pénzügyi és katonai erőit. A Római hatóság jelölése (a fenevad bélyege = vasárnap) nélkül mi majd szembe kell nézünk pénzügyi és katonai üldözésel! Azok a hajók, a szekerek és a lovasok a Dániel 11:40-ből és a Jelenések 13:15-17 párhuzamos versszakok! hogy mindazok megölessenek És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” Jelen. 13:15-17


Letölteni ppt "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 8. rész: 42-43-ig versig Égyiptom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések