Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladéklistáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladéklistáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosítása"— Előadás másolata:

1 A hulladéklistáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosítása
Pintér-Fekete Katalin VM-HgF

2 A hulladéklista módosítása
2007 ÖKOPOL tanulmány a hulladéklistáról 2008 tagországok számára kérdőív a lista módosításáról előkészítő munka a listában szereplő tételek módosítása a veszélyes hulladékká történő besorolás kritérium rendszerének módosítása

3 Lista tételeinek módosítása
hulladék kód amelynél mind a veszélyes mind a nem veszélyes változat előfordul („tükör” megjelenés) 336 tükörpár 5 olyan eset amelynél az egyik típust a gyakorlatban nem alkalmazzák

4 Veszélyességi jellemzők vizsgálata
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet), a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) Bázeli Egyezmény

5 Veszélyességi jellemzők módosításának tervezete
a CLP rendelet fő irányvonal a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv III. mellékletében szereplő H veszélyessséget eredményező tulajdonságok módosítása a hulladéklistáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat 2. cikk szövegének kiegészítése a lista kódjainak változtatása a februári munkacsoport ülés eredményétől függ

6 Kódokkal kapcsolatos módosítások I.
útmutató készítése (munkacsoport egyeztetés alatt) az ötvözet hulladékok általánosan nem veszélyes hulladékok, kivéve, ha a jelenlegi ötvözet veszélyes pl. higany ötvözet (munkacsoport egyetért) számos CaO és Ca(OH)2 tartalmú hulladék veszélyes lesz a jövőben (munkacsoport egyeztetés alatt)

7 Kódokkal kapcsolatos módosítások II.
A CLP rendelet VI. számú mellékletébe szereplő határértékek nem játszanak szerepet a hulladék besorolásban a CLP VI. számú mellékletébe szereplő M-tényezők nem játszanak szerepet a hulladék besorolásban a IV. mellékletben szereplő határértékeket meghaladó POP tartalmú hulladékok (850/2004/EK) veszélyesként kerülnek besorolásra

8 A hulladéklistáról szóló. 2000/532/EK bizottsági határozat. 2
A hulladéklistáról szóló /532/EK bizottsági határozat 2. cikk kiegészítése1. ha a hulladék a lista szerint veszélyes, de nincs sajátos vagy általános veszélyes anyag tartalomra utaló összetevője, akkor a hulladék veszélyes ha egy hulladék a sajátos vagy általános veszélyes anyag tartalma miatt veszélyes, akkor a hulladék akkor lesz veszélyes, ha ezek koncentrációja akkora, hogy a hulladék jellemezhető lesz a H veszélyességi jellemzők legalább egyikével T e r v e z e t

9 A hulladéklistáról szóló. 2000/532/EK bizottsági határozat. 2
A hulladéklistáról szóló /532/EK bizottsági határozat 2. cikk kiegészítése2. H9 veszélyességi jellemző esetében a tagállamnak alkalmaznia kell az adott besorolási kritériumokat a hulladéklista azon elemeit, amelyek semmi úton nem kapcsolhatók a veszélyes kódokhoz nem veszélyes hulladéknak tekintendők T e r v e z e t

10 H1 robbanásveszélyes HP1 „Robbanásveszélyes”
olyan hulladékok, amelyek gázt fejlesztő kémiai reakcióra képesek olyan hőmérsékleten és nyomáson és olyan sebességgel, amelyek kárt okoznak a környezetben. Beleértve a pirotechnikai hulladékokat, a robbanó szerves peroxid hulladékokat és robbanó önreaktív hulladékokat.

11 H1 robbanásveszélyes H200: Instabil robbanóanyag.
H201: Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye kivetés veszélye H202: Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye H204: Tűz vagy kivetés veszélye H240: Hő hatására robbanhat H203: Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy H241: Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat

12 H2 oxidáló HP2 „Oxidáló” Olyan hulladékok, amelyek oxigén hatására előidézik más anyag gyulladását vagy közreműködnek más anyag gyulladásában

13 H2 oxidáló H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású. H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

14 H3 tűzveszélyes

15 H3 tűzveszélyes H242 Hő hatására meggyulladhat.
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H221 Tűzveszélyes gáz. H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad. H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H251 Önmelegedő: meggyulladhat. H223 Tűzveszélyes aeroszol. H252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat. H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki. H228 Tűzveszélyes szilárd anyag

16 H4 irritáló HP4 bőr irritáló és szem károsító: hulladék, amely alkalmazás közben bőr irritációt és szem károsodást okozhat Skin corr., Skin irrit., Eye dam. Or Eye irrit. ≥1.0%. 1. változat 10 x (∑c H314+∑c H318) + H315+H319 ≥ 10% 2. változat 4x ∑c H314+ 2 x ∑c H318 + H315 + H319 ≥ 20% 3. változat 20 x ∑c skin corr. 1A + 4x ∑(c skin corr. 1B + c skin corr. 1C) + 2 x ∑c c eye dam. 1 + ∑c skin irrit. 2 + ∑c eye dam. 2≥ 20 %

17 H5 Általános toxicitás (STOT)/aspirációs
HP5 Célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri expozíció/aspiráció: hulladékok, amelyek egyszeri vagy többszöri expozíció hatására célszervi toxicitást okozhatnak, vagy belégzés által komoly akut toxikus hatást fejtenek ki.

18 H5 Általános toxicitás (STOT)/aspirációs
H370: Károsítja a szerveket H335: Légúti irritációt okozhat. H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció károsítja a szerveket H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

19 H6 Akut toxicitás HP6 Akut toxikus: hulladékok, amelyek egy vagy több összetevőt tartalmaznak olyan mennyiségben, hogy az akut toxikus hatást fejt ki szájon át, bőrön vagy belélegezve. az első verzió a CLP módosított átvétele a második verzió a lista jelenlegi rendszerére épül

20 H7 Rákkeltő (karcinogén)
HP7 Rákkeltő: olyan hulladék amely rákot okoz vagy növeli az előfordulását H350 Rákot okozhat H351 Feltehetően rákot okoz

21 H8, H9 H8 Maró HP8 Maró: hulladék, amely bőr marást okoz ∑c H314 ≥ 5%
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H9 Fertőző HP9 Fertőző: Hulladék, amely olyan életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinját tartalmazza, amelyek bizonyítottan, vagy feltehetően emberi betegséget terjesztenek

22 H10 Reprodukciót (szaporodást) károsító
HP 10 Reprodukciót károsító: Hulladék, amely ártalmas hatású a szexuális működésre vagy a felnőtt férfiak és nők szaporodóképességére, valamint utódokban megjelenő fejlődési toxicitást okoz H360: Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket H361: Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket

23 H11 Mutagén HP11 Mutagén: hulladék amely mutációt okoz, genetikai állomány mennyiségének vagy szerkezetének maradandó változását jelenti H340 Genetikai károsodást okozhat H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz

24 H12 mérgező gázokat fejleszt
HP12 1,2 vagy 3 kat. mérgező gázt fejlesztő: hulladék amely vízzel vagy savval érintkezve 1, 2 vagy 3 kat. mérgező gázt fejleszt egy kg hulladék vízzel vagy savval érintkezve egy óra alatt akut toxikus 1, 2 vagy 3 kategóriájú gázt fejleszt

25 H13 érzékenységet okozó HP13 Érzékenységet okozó: hulladék, amely egy vagy több olyan összetevőt tartalmaz, amely a bőr és a légzőszervek érzékenységét okozza 1. változat H317 vagy H334 koncentrációja ≥ 10% 2. változat H317 vagy H334 koncentrációja ≥ 1% H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

26 H14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
HP14 Környezetre veszélyes: hulladék, amely a környezet elemére vagy elemeire azonnali vagy késleltetett kockázatot jelent vagy jelenthet 1. változat Ózon károsító és H420 koncentrációja ≥ 0,1% Több vízi akut ökotoxikus összetevő ∑Aquatic Acute 1 ≥ 25 % (100 ×∑ Aquatic Chronic 1) + (10 × ∑Aquatic Chronic 2) + ∑Aquatic Chronic 3 ≥ 25 % ∑Aquatic Chronic 1 + ∑Aquatic Chronic 2 + ∑Aquatic Chronic 3 + ∑Aquatic Chronic 4 ≥ 25 %

27 H14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
2. változat Ózon károsító és H420 koncentrációja ≥ 0,1% Több vízi akut ökotoxikus összetevő ∑Aquatic Acute 1 × M) ≥ 25 % (M × 10 × ∑Aquatic Chronic 1) + ∑Aquatic Chronic ) ≥ 25 % M L(E)C50-től függ

28 H15 Hulladék, amelyek hajlamos arra, hogy belőle az ártalmatlanítást követően valamely formában a fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék EUH 001 Száraz állapotban robbanásveszélyes. EUH 019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet EUH 044 Zárt térben hő hatására robbanhat H205: Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A hulladéklistáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések