Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN BODÓ MÁRTON, SIÓFOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN BODÓ MÁRTON, SIÓFOK."— Előadás másolata:

1 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN BODÓ MÁRTON, SIÓFOK 2014. OKTÓBER 21.

2 Miért lehet jó? Forrás: Skrapski Árpád- Kopp Mária: A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője, 2008. Modellek a világban

3 A „cselekvők”, a „lázadók” és a „szenvedők” megoszlása az egyes európai országokban Csepeli György-Prazsák Gergő (2011): Az el nem múló feudalizmus

4 Az önkéntesek kor szerinti megoszlása az Európai Unióban A tendenciaAz országok Fiatal emberek és fiatal felnőttek legaktívabbak az önkéntességben (15-30 év) Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország Felnőttek a legaktívabbak (30-50 év) Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Portugália, Svédország Önkéntesség viszonylag magas szintje minden korcsoporton keresztül Ausztria, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság Idősebb emberek növekvő részvétele Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Belgium Forrás: Volunteering in the European Union, GFK,2010.

5 Bizalom, társadalmi tőke Társadalmi segítőkészség Európában Magyarországi diákok 2012 24% fiataloknak magányos A számítógépet használók között nőtt a segítségnyújtás Csökkent a példaképek száma 2011 45% nincs példaképe Ifjúság 2012. kutatás Betegek és fogyatékossággal élők iránt 66% Időseknek 63% Szomszédnak 53% Bevándorlóknak 26% Géczi-Sik, 2009.

6 Programok csoportosítása Revista Iberoamericana de Educaión, 2014. Önkéntesség A tevékenység a középpontban Szolgálat és tanulás Segítő és segített Közösségi segítség Akció programok Szakmai gyakorlat Oktatási cél Szolgálat Tanulás

7 Amerikai kutatási eredmények A diákok attitűdformálásában kimutatható a program eredményessége: az önismeret, iskolához és tanuláshoz való viszony, állampolgári elkötelezettség, szociális érzékenység, tanulmányi eredményesség tekintetében. Christine I. Celio, Joseph Durlak, Allison Dymnicki: A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students A közösségi szolgálat diákokra gyakorolt hatásának metaelemzése Journal of Experiential Education, 2011

8 A NYLC ajánlásai Az Egyesült Államokbeli National Youth Leadership Council (Nemzeti Ifjúsági Vezető Tanács) ajánlásai: A service-learning programokat érdemes a kerettantervbe integrálni, A szolgálat értelmes feladatokból álljon, Fontos a reflexió, Legyen sokszínű, Vegyék tekintetbe a fiatalok véleményét, Legyen hangsúly a partnerségen, Fontos a mérés-értékelés, Az időt és az intenzitást hangolják a feladathoz, a helyi igényekhez. http://www.nylc.org/

9 Nemzeti köznevelési törvény A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

10 Oktatás Tanulás Állampolgárságra nevelés Emberi jogok Társadalmi Felelősségvállalás Támogatás Fenntartható fejlődés és környezetvédelem Csoportkohézió Önkéntesség Szolgálat Kommunikáció Problémamegoldás Szociális kohézió Állampolgári aktivitás Szolidaritás Pedagógiai és segítő cél Élménypedagógia Tapasztalati úton történő egymástól tanulás Közösségi szolgálat

11 Az IKSZ keretei A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő. A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető általánosan. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (5-40-5)

12 Tevékenységi területek A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

13 Műhelykonferenciák felmérései Milyen területen szervezte meg az Ön iskolája a közösségi szolgálatot iskolán kívül?

14 Szociális területen Kölcsönösség A területek egy részén kell csak együttműködési megállapodást kötni. A kölcsönös tisztelet és a partneri viszony nagyon fontos. A fogadó szervezetek jó, ha jelenléti ívet vezetnek. A tevékenységek megvalósulhatnak komplex programként (sétáltatás, orvoshoz kísérés, bevásárolás, színházba kísérés, közös farsang), stb. A program lényege a szociális érzékenyítés, generációk összekapcsolása, egymástól való tanulás.

15 Készítette  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  EMMI Esélyteremtési Főosztály  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete  Értelmi Sérülteket Szolgáltató Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége  Magyar Máltai Szeretetszolgálat  Ökumenikus Segélyszervezet

16 Ajánlás Alapcél Az ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN -A szociális ellátórendszer munkatársainak -Az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó -Szervezést és működtetést érintő -A megvalósuló tevékenységek keretrendszerének kidolgozására

17 A fő cél Minden intézmény az iskolával együtt a helyi adottságokhoz és a saját elképzeléseihez, felkészültségéhez igazodó tevékenységeket szervezzen a közösségi szolgálat programjában.

18 Specifikus cél Fontos támogatni az intézményeket, hiszen a szociális ellátórendszer intézményeinek hangsúlyos szerepe van A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁSBAN, a közösségi szolgálat extra feladat a mindennapi intézményi alapfeladatok mellett.  Világossá kell tenni az elvárásokat.  El kell oszlatni az aggodalmakat. EHHEZ SZAKMAI IRÁNYMUTATÁS SZÜKSÉGES.

19 Az Ajánlás struktúrája Az IKSZ Küldetése a szociális ellátórendszerben, Előzmények, jelenlegi állapot bemutatása, Jogszabályi háttér, Pedagógiai célok, alapelvek, Szociális terület - tevékenységek, feladatok Forgatókönyv, szervezési mód Együttműködési megállapodás Biztosítás Felelősségvállalás Az IKSZ nem önkéntesség

20 Fontos elemek  Szakmai feladatokat nem végezhetnek a diákok, ilyen tevékenység végzése, végeztetése tilos!  Kizárólag olyan segítő tevékenységeket végezhetnek, amelyek szakképzettséget nem igényelnek, és az nem az adott szervezet munkatársának/munkatársainak a munkaköri feladata.  A fogadóintézményben is elengedhetetlen ennek tisztázása, ami segíti a szakmai feladatokkal megbízott dolgozókkal való együttműködést, bizalmi légkör kialakítását. Az iskolai közösségi szolgálat tevékenységeit úgy kell meghatározni, hogy azok megfeleljenek a diákok életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint nem veszélyeztetik sem a diákok, sem az ellátott, segített személyek testi-lelki egészségét és nem sértik alapvető emberi jogaikat.

21 Tevékenységek, feladatok Ötletek a szociális ágazat intézményei számára  AZ INTÉZMÉNY FALAIN BELÜLI TEVÉKENYSÉGEK Szociális szabadidős tevékenység segítése Napi gondozási, mentálhigiénés, egyéb tevékenység segítése Szabadtéri programokban való részvétel  AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

22 Feladatmegosztás Az igazgató feladata, hogy kinevezze a koordinátort ! iskola, igazgató koordináló pedagógus osztályfőnökdiák, szülőfogadó intézmény  a tevékenység megszervezése  a létszámtól függő koordináló pedagógus/ok kijelölése  igazolás kiadása  pedagógiai programban rögzítése a szervezett tevékenységeknek  egyéb iskolai dokumentumokban való adminisztrálás  tantestület tájékoztatása  fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása  jelentkezési lap, tevékenységnapló elkészítése  diákok felkészítése  pedagógiai feldolgozás, kísérés, iskolai zárás megszervezése  tájékoztatás  kapcsolattartás  a megvalósított projektek dokumentálása  adminisztráció (napló, törzslap, bizonyítvány)  egyéni célok kialakítása szülőkkel, diákokkal közösen  jelentkezési lap összegyűjtése  tájékoztatás  kísérés, feldolgozás egyénileg, csoportosan  tervezésben való részvétel (tevékenységi ötletek)  jelentkezési lap kitöltése  közösségi szolgálati tevékenységnapló vezetése  kapcsolattartó személy kijelölése  jelenléti ív vezetése  felügyelet esetleges biztosítása  a közösségi szolgálati napló aláírása teljesítést követően  szóbeli vagy írásbeli visszajelzés a diákok számára

23 Feladatkörök az intézményekben kapcsolattartás az iskolával munkatársak érzékenyítése, felkészítése kapcsolattartás a diákokkal diákok felkészítése tevékenységek meghatározása a diákok időbeosztásának és a szervezet napirendjének összehangolása tevékenységek ellenőrzése adminisztráció pedagógiai feladatok: kísérés, feldolgozás együttműködés az iskolával (bekapcsolódva a pedagógiai feladatokba, stb.)

24 Mellékletek Kérdések az intézmények értékeléséhez Együttműködési megállapodás Igazolás az iskolai közösségi szolgálaton túli önkéntes tevékenységről Jelenléti ív Balesetvédelmi tájékoztató Visszajelzés az intézmények számára Etikai kérdések Orientációs kérdőív

25 Jó gyakorlatok Szociális otthon forrás: Békéscsabai Szent – Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Máltai Szeretetszolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet Lépésről lépésre közelebb menni! Irodalmi teadélután, Kóstoló, Énekes délután Egészségügyi szűrés-egészség megőrzés, Játékok az állatok jegyében (párosával) Mozgás az élet, „Látni a világot, látni a szépet” ( közös múzeumlátogatás) A tél nyomainak felszámolása a kertben Változatosság

26 Az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenységek. Részrehajlás mentesség ÉRTELMI SÉRÜLTEKET SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉSALAPÍTVÁNYOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Sport- és szabadidő tevékenységek

27 Támogatás www.kozossegi.ofi.hu SegédletGYIK Módszertani ajánlás

28 facebook.com/kozossegi.szolgalat 1046

29 További irányok A szociális ellátórendszer szakemberei számára akkreditált képzés kidolgozása. Pályázatok: „Segítő diákok”OFI Új Európa Alapítvány

30 kozossegi.ofi.hu https://facebook.com/kozossegi.szolgalat kozossegi.szolgalat@ofi.hu

31 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN BODÓ MÁRTON, SIÓFOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések